Expozitii tematice

NOUTĂŢI / EXPOZIŢII ON-LINE / Tematice   <<<


EXPOZIŢII TEMATICE


Foto expoziţie on-line: Reviste din domeniul Ştiinţelor economice şi Drept
Foto expoziţie on-line: Alexei Mateevici : Poet, publicist, folclorist, traducător : 100 de ani de la trecerea în eternitate
Foto expoziţie on-line: Anul 2017 – Anul Internaţional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare
Foto expoziţie on-line:
Foto expoziţie on-line:
Foto expoziţie on-line:
Foto expoziţie on-line:
Foto expoziţie on-line:
Foto expoziţie on-line:
Foto expoziţie on-line:
Foto expoziţie on-line:
Foto expoziţie on-line:
Foto expoziţie on-line:
Foto expoziţie on-line:
Foto expoziţie on-line:
Foto expoziţie on-line:
Foto expoziţie on-line:
Foto expoziţie on-line:
Foto expoziţie on-line:
Foto expoziţie on-line:
Foto expoziţie on-line: Ion Luca Caragiale : dramaturg, nuvelist, publicist 165 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line:
Foto expoziţie on-line: Valentina Topalo – „Argint viu al Bibliotecii” (Alexe Rău)
Foto expoziţie on-line: Admirabila vocaţie de bibliotecar : Lina Mihaluţa – 50 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: Cărţi cu CD/DVD şi set AV pentru studierea limbilor străine
Foto expoziţie on-line: Gustave Flaubert : scriitor francez : 195 ani de la naştere
Karamzin Nikolai Mihailovici : Scriitor, traducător, istoric rus : 250 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: Galina Belcovscaia – pasionată de profesia bibliotecar
Foto expoziţie on-line: Paradigme şi mulaje ale gândirii : (despre filosofii  celebri) : Aristotel, Seneca, Nicolaus
Foto expoziţie on-line: Valoroşi instrumentişti români
Foto expoziţie on-line: Geografia - una dintre cele mai vechi ştiinţe la nivel planetar
Foto expoziţie on-line: Perpessicius ``Tăbăcit de suferinţă`` : 125 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: Profesorul şi pedagogiile alternative
Foto expoziţie on-line: Premiul Nobel pentru literatură 2016 a fost decernat lui Bob Dylan
Foto expoziţie on-line: Scopurile, victimele terorismului
Foto expoziţie on-line: Un lingvist pentru mileniul III : Eugeniu Coşeriu - 95 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: Biblioteca Ştiinţifică USARB : 30 de ani de la deschiderea noului edificiu : 1986, 1 septembrie
Foto expoziţie on-line: Moldova în culori: 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova
Foto expoziţie on-line: Aristotel  2400 de ani de la naştere (384 î.Hr. –322 î.Hr.)
Foto expoziţie on-line: Maria Fotescu -70 : O viata daruita cărţii şi informaţiei
Foto expoziţie on-line: Vladimir Beşleagă : Romancier, eseist, traducător : 75 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: Garabet Ibrăileanu : 145 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: Oameni iluştri în istoria Bălţiului: Profesorul Nicolae Filip
Foto expoziţie on-line: Bălţi: istorie, personalităţi, literatură
Foto expoziţie on-line: Oameni iluştri ai oraşului Bălţi : File de istorie
Foto expoziţie on-line: Anul 2016: Anul Internaţional al leguminoaselor
Foto expoziţie on-line: Emil Cioran: Scriitor, moralist, filosof : 105 ani de la naştere (8 apr. 1911 - 20 iun. 1995)
Foto expoziţie on-line: Fenomenul muzical Gheorghe Mustea : Compozitor, director artistic şi prim dirijor al orchestrei simfonice a Companiei publice
Foto expoziţie on-line: Bibliotecarul - Om de cultură, creator, formator, furnizor de informaţii calitative
Foto expoziţie on-line: Vreau să ştiu totul : expoz. de encicl. pentru copii şi tineret
Foto expoziţie on-line: Limba franceză în timp şi spaţiu
Foto expoziţie on-line: Charlotte Bronte : (21 apr. 1816 - 31 mar. 1855)
Foto expoziţie on-line: Ziua memoriei : Doc. din col. Bibl. Şt. consacrate faptelor eroice ale participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Rep. Moldova (1991-1992)
Foto expoziţie on-line: Numele lui Alecu Russo va creşte cu timpul şi va străluci glorios. Vasile Alecsandri
Foto expoziţie on-line: Elena Gupalova : 50 de ani de la naştere : 9 mar. 1966
Foto expoziţie on-line: Marin Sorescu: ``Maestru al fanteziei şi al ironiei`` (Ion Ciocanu) : 80 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: ``Eu am făcut piatra să cânte pentru Omenire`` : Constantin Brâncuşi : 140 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: Titu Maiorescu: Academician, avocat, critic literar, eseist, estetician, filozof, pedagog, membru fondator al Academiei Române : (15 febr. 1840 - 18 iun. 1917) : 100 de ani de la trecerea în eternitate
Foto expoziţie on-line: O viaţă pe portativul rafturilor cu cărţi : Elena Ţurcan la 50 de an
Foto expoziţie on-line: Vladimir Babii : In memoriam (7 ian. 1948 – 4 ian. 2016)
Foto expoziţie on-line: Resurse informaţionale pentru percepţia dizabilităţii în societate : 3 dec. - Ziua Intern. a Persoanelor cu Dizabilităţi
Foto expoziţie on-line: Nicolae Labiş (2 decembrie 1935 – 22 decembrie 1956) : Poet român : 80 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: Oleg Negruţa: Compozitor, pedagog, instrumentist (vioară şi pian) : Omagiu la 80 de ani
Foto expoziţie on-line: Nicolae Iorga: istoric, publicist, scriitor şi om politic (5 iun. 1871 -  27 noiem. 1940) : 75 de ani de la trecerea în eternitate
Foto expoziţie on-line: „… monumente ale progresului spiritului uman”  Voltaire : Enciclopedii şi dicţionare în colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB: prezentare selectivă
Foto expoziţie on-line: Mediateca în dimensiunea trecutului şi prezentului
Foto expoziţie on-line: Mark Twain: 180 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: Ştefan Neaga: pianist, dirijor, compozitor (24 noiembrie 1900 - 30 mai 1951) : 115 ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: Paul Goma - „…singurul disident autentic al României” (Monica Lovinescu) : Omagiu la 80 de ani
Foto expoziţie on-line: Biblioteca Ştiinţifică USARB : Creaţie, inovaţie, performanţe
Foto expoziţie on-line: Contribuţiile ştiinţifice ale profesorilor şi bibliotecarilor universitari
Foto expoziţie on-line: Maria Abramciuc (Margareta Curtescu) ``Prinsă între clamele speranţei...``
Foto expoziţie on-line: Emile Zola : Scriitor francez 175 de ani de la naştere 1840 - 1902
Foto expoziţie on-line: 20 de ani învăţămînt economic USARB
Foto expoziţie on-line: Lexicografi de talie mondială în colecţia Bibliotecii ştiinţifice USARB
Foto expoziţie on-line: Comunicarea fără frontiere: 26 septembrie - Ziua limbilor europene
Foto expoziţie on-line: Dreptul la informare o are orice persoană: 28 sept. - Ziua Internaţională a Dreptului de a şti
Foto expoziţie on-line: Timpuri şi oameni în psihologie
Foto expoziţie on-line: Ion Madan: patriarhul bibliologiei din Republica Moldova : 80 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: Bălţi: repere istorice şi culturale
Foto expoziţie on-line: Liviu Damian : Poet, eseist, publicist : 80 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: Igor Afatin - 50 de ani : Pasiune şi fidelitate
Foto expoziţie on-line: Hans Christian Andersen: scriitor şi poet danez
Foto expoziţie on-line: Anul 2015 - anul internaţional al luminii şi al tehnologiilor bazate pe lumină
Foto expoziţie on-line: Anul 2015 - anul internaţional al solurilor
Foto expoziţie on-line: Maria Bieşu: Primadona Operei Naţionale : (3 aug. 1935 - 16 mai 2012)
Foto expoziţie on-line: Elena Harconiţa – 60 : Pledoarie pentru profesia aleasă
Foto expoziţie on-line: Anul 2015 – Anul Grigore Vieru
Foto expoziţie on-line: Universul barocului muzical: Iohann Sebastian Bach
Foto film 15 ianuarie 1850 - eternitate. Nu există un alt Eminescu. Poate, dar poate peste secole va mai fi unul, dar... va fi altul!
Foto expoziţie on-line: Rege al cunoaşterii omeneşti Titu Maiorescu - Mihai Eminescu in sculptură
Foto expoziţie on-line: Aniversări UNESCO: Elena Văcărescu - scriitoare, România: 150 de ani de la naştere (21 sept. 1864 - 17 febr. 1947)
Foto expoziţie on-line: Dacii: 1927 de ani de la naşterea lui Decebal, rege al Geto-Dacilor (87-106 d. Hr.)
Foto expoziţie on-line: Promotori ai culturii naţionale
Foto expoziţie on-line: Boris Boincean - doctor habilitat, profesor, cercetător, promotor al ştiinţei agrare durabile în Republica Moldova. Omagiu la 60 de ani
Foto expoziţie on-line: Tamara Ciobanu legenda cîntecului popular : Omagiu la 100 de ani de la naştere (22 noiem. 1914 - 23 oct. 1990)
Foto expoziţie on-line: Leonida Lari: Poetă, publicistă, traducătoare: 65 de ani de la naştere (26.10.1949-11.12.2011)
Foto expoziţie on-line: Anul 2014 - Anul European al reducerii risipei de alimente
Foto expoziţie on-line: Săptămîna Tineretului la Biblioteca Ştiinţifică: 11-18 noiem. 2014
Foto expoziţie on-line: Valentina Priţcan: doctor în psihologie, conferenţiar universitar, personalitate marcantă în comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională
Foto expoziţie on-line: Premiul Nobel pentru literatură 2014: Patrick Modiano: scriitor francez
Foto expoziţie on-line: Tetelea Margareta doctor în pedagogie, conferenţiar universitar: Omagiu la 55 de ani
Foto expoziţie on-line: Constantin Brâncoveanu, domn al Ţării Româneşti (1688-1714), om de cultură şi arte: 300 de ani de la trecerea în eternitate (1654-15 aug. 1714): Aniversări UNESCO 2014
Foto expoziţie on-line: Muzeul e arsenalul cel mai puternic cu care un popor îşi apără originea, identitatea şi tot ce a moştenit de la străbuni Iosif Sterpa-Şuluţiu: 18 mai Ziua Internaţională a muzeelor
Foto expoziţie on-line: Familia, copilul, societatea
Foto expoziţie on-line: Bibliotecarul - Om de cultură, creator, formator, furnizor de informaţii calitative
Foto expoziţie on-line: 2005-2015 Deceniul internaţional al programului Apă pentru viaţă
 Paul Verlaine - Prinţul Poeţilor : 170 ani de la naştere (30 mar. 1844 - 8 ian. 1896)
Foto expoziţie on-line: Анатоль Франс 1844-1924: французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе
Foto expoziţie on-line: Тарас Шевченко - украiнський поет, письменник, художник, громадський та полiтичний дiяч, фольклорист, етнограф - 200 рокiв з дня народження
Foto expoziţie on-line: Un mare muzician rus Nicolai Rimski-Korsakov, compozitor, 170 de ani de la naştere (6 martie 1844 - 8 iunie 1908)
Foto expoziţie on-line: Mihai Volontir - celebru actor de teatru şi cinema : 80 de ani de la naştere (9 mar. 1934)
Foto expoziţie on-line: Tudor Vianu, critic literar, filosof şi scriitor, România - 50 de ani de la trecerea în eternitate: (27 dec. 1897/8 ian. 1898 - 21 mai 1964) : Aniversări UNESCO 2014
Foto expoziţie on-line: Anul 2014 – Anul Dumitru Matcovschi (20.10.1939 – 26.06.2013)
Foto expoziţie on-line: Denis Diderot - lexicograf, scriitor, critic francez, iluminist, filozof, bibliotecar. 300 de ani de la naştere (1713 - 1784)
Foto expoziţie on-line: Academicianul Mihail Dolgan, critic şi istoric literar, doctor habilitat în filologie, profesor universitar (05 februarie 1939 - 2 mai 2013): Omagiu la 75 de ani
Foto expoziţie on-line: Competenţele profesionale – instrumente de realizare a politicii educaţionale
Foto expoziţie on-line: Oameni de cultură români în spaţiul francofon
Foto expoziţie on-line: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi bibliotecarilor universitari
Foto expoziţie on-line: Managementul ecologic în contextul dezvoltării durabile în Republica Moldova
Foto expoziţie on-line: Eugeniu Plohotniuc doctor în ştiinţe fizice şi matematice, conferenţiar: Omagiu la 60 de ani
Foto expoziţie on-line: Giuseppe Verdi (10 octombrie 1813 - 27 ianuarie 1901) Compozitor romantic, Italia. 200 de ani de la naştere: Aniversări UNESCO 2013
Foto expoziţie on-line: Война и мир Льва Толстого – 150 лет (1863): (из коллекции Научной Библиотеки Государственного Университета им. Алеку Руссо, г.Бэлць)
Foto expoziţie on-line: Лев Николаевич Толстой - 185 лет (09.09.1828 - 20.10.1910): (из колл. Науч. Библ. Гос. Унив. им. Алеку Руссо, г. Бэлць)
Foto expoziţie on-line: Prozator, dramaturg, eseist, traducător Ion Druţă - 85 de ani de la naştere [3 septembrie 1928]
Foto expoziţie on-line: Anatol Moraru: Scriitor, critic literar, profesor universitar : Omagiu la 55 de ani
Foto expoziţie on-line: Vasilii Şaragov - Doctor habilitat în chimie, doctor în ştiinţe tehnice, cercetător ştiinţific: Omagiu la 65 de ani
Foto expoziţie on-line: Profesorul şi Savantul Pavel Topală: Omagiu la 55 de ani
Foto expoziţie on-line: Nicolae Leahu: poet, critic, eseist, editor, jurnalist: Omagiu la cei 50 de ani
Foto expoziţie on-line: День славянской письменности и культуры: 1150 лет славянской письменности: (из колл. Науч. Библ. А. Руссо Бэлць). 24 мая - День святых Кирилла и Мефодия
Foto expoziţie on-line: Vasile Alecsandri - 195 de ani de la naştere (14 iunie 1818/1828-22 aug. 1890). Poet, folclorist, dramaturg, creator al teatrului românesc şi al literaturii dramatice
Foto expoziţie on-line: Aniversări UNESCO 2013: Richard Wagner (22 mai 1813 -13 februarie 1883) - Compozitor, Germania: 200 de ani de la naştere. Un geniu care îşi caută identitatea
Foto expoziţie on-line: Terra – Planeta pe care trăim. 22 aprilie – Ziua Planetei Pământ
Foto expoziţie on-line: Ghenadie Nicu - poet, eseist, critic literar şi jurnalist: Omagiu la 50 de ani
Foto expoziţie on-line: Anul 2013 - Anul European al Cetăţenilor
Foto expoziţie on-line: Anul 2013 - Anul Spiridon Vangheli. Prozator, traducător, poet şi editor
Foto expoziţie on-line: Profesorul Gheorghe Popa sau lingvistica, ştiinţa cea mai ordonată: Omagiu la 60 de ani
Foto expoziţie on-line: Valeriu Capcelea - Doctor habilitat în filozofie: 60 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: Basarabia 1812-2012 : Prezentare selectivă din colecţia Bibliotecii
Foto expoziţie on-line: Dimensiunile autocunoaşterii şi autoevaluării : Prezentare selectivă din colecţia Bibliotecii
Foto expoziţie on-line: Incluziunea Educaţională – o prioritate a Învăţămîntului Naţional: Prezentare selectivă din colecţia Bibliotecii
Foto expoziţie on-line: Inspiraţie şi traduceri: 30 sept. - Ziua Traducătorului: Prez. selectivă din col Bibl.
Foto expoziţie on-line: Mihai Cimpoi: Critic, istoric literar, eminescolog, filosof al culturii - 70 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: Ştefan cel Mare şi Sfânt (12 aprilie 1457 - 2 iulie 1504): Ştefan Vodă, domn cel mare, seamăn pe lume nu are, decât numai mândrul soare
Foto expoziţie on-line: Jean-Jacques Rousseau - filosof, scriitor, pedagog, compozitor: 300 de ani de la naştere (28 iun. 1712 - 2 iul. 1778) : Prezentare selectivă din colecţia Bibliotecii
Foto expoziţie on-line: Ars Longa... : Expoziţie de documente din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice
Foto expoziţie on-line: Claude Debussy: 150 de ani de la naştere: Compozitor, pianist, dirijor şi critic muzical francez
Foto expoziţie on-line: Sub biciul talentului - L. V. Beethoven - 185 de ani de la trecerea în eternitate (16 dec. 1770 - 26 mar. 1827)
Foto expoziţie on-line: In memoriam: Primadona Operei Naţionale - (3 august 1935 - 16 mai 2012)
Foto expoziţie on-line: 23 aprilie - Ziua Mondială a cărţii şi a dreptului de autor
Foto expoziţie on-line: Nume Mari în catedrala Cărţii
Foto expoziţie on-line: Colecţia AGEPI. 26 aprilie - Ziua Mondială a proprietăţii Intelectuale
Foto expoziţie on-line: Alexander Graham Bell, fizician - 165 de ani de la naştere; Tomas Alva Edison, inventator - 165 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: Sfintele sărbători ale Paştelui
Foto expoziţie on-line: Ion şi Doina, Doina şi Ion: Anul 2012 - Anul Ion şi Doina Aldea-Teodorovici în Rep. Moldova
Foto expoziţie on-line: Ion Creangă: 175 de ani de la naştere (1 mart. 1837 - 31 dec. 1889)
Foto expoziţie on-line: Gigantul lingvisticii mondiale: Eugeniu Coşeriu (1921-2002)
Foto expoziţie on-line: Eroii nu mor niciodată. 20 de ani de la declanşarea Conflictului armat de pe Nistru din 1992
Foto expoziţie on-line: Mesagerul eternităţii: Eugen Doga: Compozitor, dirijor, pianist, pedagog: 75 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: Documente valoroase ale ONU
Foto expoziţie on-line: Publicaţii periodice din colecţiile Bibliotecii
Foto expoziţie on-line: Emil Loteanu, regizor, scenarist, scriitor - 75 de ani de la naştere (1936-2003)
Foto expoziţie on-line: Sergiu Puică: artist plastic, grafician - 55 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: George Enescu - geniu al muzicii universale (1881 - 1955)
Foto expoziţie on-line: Viaţa Românească - revista literară şi ştiinţifică. 105 ani de la apariţia la Iaşi
Foto expoziţie on-line: 2011 - Anul Internaiţonal al pădurilor
Foto expoziţie on-line: Miracolul de la Salzburg: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): 255 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: Adrian Păunescu. Şi totuşi vine toamna...
Foto expoziţie on-line: Aplicarea tehnologiilor informaţionale în domeniul învăţămîntului
Foto expoziţie on-line: Jorge Mario Pedro Vargas Llosa: Premiul Nobel pentru Literatură 2010
Foto expoziţie on-line: Contribuţii Ştiinţifice ale Corpului didactic şi a bibliotecarilor
Foto expoziţie on-line: In Memoriam Grigore Vieru (1935-2009). Şi din mormînt voi spune mulţimii adevărul
Foto expoziţie on-line: Frederic Chopin (1810-1849): 200 de ani de la naştere
Foto expoziţie on-line: Cea de-a 60-a aniversare a Consiliului Europei
Foto expoziţie on-line: Ştefan Florescu: Pictez tablouri, de parcă ar fi icoane, pentru oameni şi pentru mine

Foto expoziţie on-line: Dramaturg, poet şi creator de sonete engleze: W. Shakespeare - 445 de ani de la naştere