PREZENTARE / COLECŢII / PERIODICE / Reviste   <<<


REVISTE

 

0. Generalităţi
004. Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
008. Civilizaţie. Cultură. Progres
01/02. Bibliografie. Cataloage. Biblioteconomie
1.Filosofie
159.9. Psihologie
2. Religie. Teologie
3. Ştiinţe sociale
33, 65. Economie
34. Drept
37. Educaţie. Învăţămînt
5. Ştiinţe naturale (fizică, chimie, biologie)
51. Matematică
6. Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică
63. Agricultură
7. Artă. Divertisment. Sport
8. Limbă. Lingvistică
82. Literatură
9. Geografie. Biografii
93. Istorie

0. Generalităţi

 1. A l'Ecoute. - Paris, 2004-2006. - ISSN 0222-0911.
 2. Academica : rev. de şt., cultură şi artă. - Bucureşti, 1990-2013. - ISSN 1220-5737.
 3. Adolescenţii. - Ch., 2009.
 4. Agathos : An. Intern. Rev. of the Humanities and Social Sciences, 2010, 2012-2015. - ISSN 2069-1025.
 5. AGEPI consultă. - Ch., 1997-2000.
 6. AGEPI Info : presa scrisă şi electronică despre protecţia proprietăţii industriale. - Ch., 1997-2001, 2005, 2007-2015. http://agepi.gov.md/md/publishing/agepi-info.php
 7. Akademos : rev. de şt., inovare, cultură şi artă. - Ch., 2005-2016. - ISSN 1857-0461. http://www.akademos.asm.md/
 8. Alumni news : ed. period., inf. - Ch., 2004-2009.
 9. Alunelul : rev. pentru copii de vîrstă preşcolară şi elevi din cl. primare . - Ch. : Universul, 1990-2017. - ISSN 0868-667X
 10. "a"MIC : magazin il. pentru copii şi adolescenţi. - Ch., 1993-2017.
 11. J'aime lire. - Paris, 2000.
 12. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu. - Bucureşti: Ed. Acad. Române, 1997-2004, 2014. - ISSN 1223-1088.
 13. Arborele lumii : rev. de cultură generală pentru întreaga familie. - Bucureşti, 2002-2005. - ISSN 1454-9344.
 14. Arhitecţii democraţiei : bul. inf. - Ch., 2003.
 15. Atelier : rev. de (in)formare şi atitudine civică, seria (c)arte, comunicare, mass-media. - Ch., 2010. - ISSN 1813-7040.
 16. Aquarelle : первый женский журн. Молдовы. - К., 2006, 2009, 2011, 2014. - ISSN 1857-0518.
 17. Aquarelle kids : первый дет. журн. Молдовы. - К., 2003, 2006, 2009, 2011.
 18. AVA Magazine : Awareness, Values, Actions. - Copenhagen, 2000-2001.
 19. L'Avenc : Rev. mens. - Barcelona, 2009-2010. - ISSN 0210-0150. http://www.lavenc.cat
 20. La Beaute : журн. о красоте и не только... - Ch.: Elan INC, 2013, 2016. - ISSN 1857-257X.
 21. Beijing Review. - Beijing, 2000.
 22. Buletinul de informare al Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" : viaţa şt. : bul. de inf. - Iaşi, 1995-1998.
 23. Buletinul de standardizare. - Ch., 2006. http://www.standard.md
 24. BullsEye : The newsmagazine of European Democrat Students. - Brussels, 2010. http://www.edsnet.eu/activities/publications/bullseye
 25. Cahiers Francais : La doc. francais. - Paris, 1998-1999. - ISSN 0008-0217.
 26. CALS News : The mag. - New York, 2011.
 27. Capitala magazin : rev. publică munic. - Ch., 2004.
 28. Carta de Espana. - Madrid, 2010. - ISSN 0576-8233.
 29. Casa Mea. - Bucureşti, 2009. - ISSN 1454-0800.
 30. Catalogul inovaţiilor top în ingineria mediului, tehnologii şi produse ecologic pure = Каталог инноваций в области инжинерии окружающей среды, экологически чистых технологий и продуктов . - Ch., 2006.
 31. China pictorial. - Beijing, 2014. - ISSN 0009-4420. http://www.chinapictorial.com.cn/en/index.html
 32. Chipăruş de la Moldova : Rev. care va naşte un crocodil. - Ch., 2011.
 33. Chipăruşul : rev. de satiră şi umor. - Ch. : Universul, 1983-1987, 1990-1996. - ISSN 0132-6600.
 34. Chrysanthemes = Хризантемы : журн. для дам. - Ch., 2010-2011. - ISSN 1857-2030.
 35. 15 minute : rev. cultural-inf. - Ch., 2010-2013, 2014. - ISSN 1857-1263. www.15minute.md
 36. The Collage : Intern. youth mag. - Prague, 1999-2001. - SSN 1212-5377.
 37. Contemporanul : rev. naţ. de cultură, politică şi şt. - Bucureşti, 1993-2017. - ISSN 1220-9864. http://www.contemporanul.ro/
 38. Contrafort : rev. a tinerilor scriitori din Rep. Moldova. - Ch., 1996-2017. - ISSN 1223-1576. http://www.contrafort.md
 39. Le Courrier de l'UNESCO : Mens. publ. en 30 langues. - Paris, 1974, 1996. - ISSN 0304-3118.
 40. Crossroads digest : The J. for the Studies of Eastern European Borderland. - New York, 2006. - ISSN 1822-5136
 41. Dacoromania. - Alba Iulia : Ed. Altip, 2001, 2012. - ISSN 1222-8753.
 42. Delibros : rev. del libro. - Madrid, 2009. - ISSN 0214-2694. www.delibros.com.
 43. Doing Impact Evaluation. - Washington, 2006-2008.
 44. EAST-WEST for you : rev. de cultură, şt., lingvistică şi civilizaţie. - Ch., 1996-1998.
 45. Eliterebelle. - Bucureşti, 2006.
 46. Esprit : Rev. intern. - Paris: Ed. du Seuil, 1991.
 47. Etincelles. - Paris, 1988.
 48. L'Express : [Revue]. - Paris, 1987, 1989-1990, 1994, 1998-2003.
 49. Familia modernă. - Bucureşti, 1997. - ISSN 1224-0346
 50. Fashion VIP : o rev. de 5*. - Ch., 2008-2009, 2011. http://www.revistavip.net/Arhiva/
 51. Fără tabu : bul. inf. - Ch., 2002, 2005, 2007-2009, 2012.
 52. Femeia : rev. social-culturală pentru femei. - Bucureşti, 2001-2004, 2006-2013. - ISSN 1223-5385.
 53. Femeia de azi. - Bucureşti, 2006. - ISSN 1224-6492.
 54. Femeia Moldovei : rev. il. de atitudine civică. - Ch., 1978-1998.
 55. Le Figaro Magazine : ed. intern. - Paris, 1993, 1995-1999, 2005.
 56. Flacăra. - Bucureşti, 1990, 1992, 2004-2009. - ISSN 12020-773. http://www.revistaflacara.ro
 57. Forum : Council of Europe. - Strasbourg, 1995-1996. - ISSN 0252-0958.
 58. Gaudeamus : rev. educativ-inf. pentru/despre tinerii cu disabilităţi şi semenii lor. - Ch., 2001-2003, 2005.
 59. Le guide de la familie. - Paris, 1989, 1996. - ISSN 0761-1137.
 60. Hamburg : Das magazin aus der metropole. - Hamburg, 2014. www.hamburg.com
 61. Harper's magazine. - New York, 2002. - ISSN 0017-789X.
 62. Harvard magazine. - Cambridge, 2009. - ISSN 0095-2427. www.harvardmagazine.com
 63. Highlights for Children : Fun with a Purpose. - Colombus : Children's Activities, 1991-1992. - ISSN 0018-165X
 64. Hiram/Organo del Grande Oriente d`talia. - Roma, 1991-1992.
 65. HR Manager : Resurse umane în perspectivă strategică. - Bucureşti: Ed. Cariere, 2013. - ISSN 2065-4375. www.hrmanageronline.ro
 66. IASP Newsletter. - New Brunswick : Rutgers Univ.Press, 1994-2001. - ISSN 0333-3620.
 67. Illinois Classical Studies. - London : Univ. of Illinois Press, 1976-1977, 1979-1981, 1992, 1999-2000. - ISSN 0363-1923
 68. International Journal of Communication Research. - Iaşi, 2012-2013. - ISSN 2246-9265.
 69. Ioana : inf. şi plină de idei. - Bucureşti, 2002-2009. - ISSN 1453-2417
 70. Inno views : bul. inf.-analitic. - Ch., 2009-2011.
 71. Interval : rev. deţinuţilor : rev. de opinie şi inform. pentru deţinuţi. - Galaţi, 2009.
 72. Întâmplări adevarate. - Bucureşti, 2002. - ISSN 1222-1775.
 73. The Journal of Aesthetic Education. - Champaign, 1999, 2001-2015. - ISSN 0021-8510
 74. Journal of Human Development : A Multi-Disciplinary J. for People-Centered Development. - New York, 2000, 2003, 2007. - ISSN 1464-9888
 75. Junior : Science & Vie. - Montrouge Cedex : Pocket Jeuness, 2011.
 76. Jutrzenka : Pismo Polakow w Moldawii. - Bălţi, 2004-2012, 2015-2016.
 77. Label Ville : Mag. munic. Tourcoing. - Tourcoing, 2006.
 78. Letra internacional. - Madrid, 2009. - ISSN 0213-4721.
 79. Level : Creating life standarts for you. - Ch., 2007-2008.
 80. Licurici : rev.celor mici. - Bucureşti, 1991, 1993-1995, 1997-1999. - ISSN 1222-8559.
 81. Loisirs nautiques magazine. -Paris, 2008. - ISSN 0047-5017.
 82. Lumea deschisă : bul. inf. - Ch., 1996.
 83. Lumea mea = Мой мир. - Ch., 2013, 2016.
 84. The Magazine : Education and training, culture, youth, multilinqualism, sport, citizenship. - Luxembourg, 2009. - ISSN 1023-3725
 85. Magazine litteraire : Rev. - Paris, 1976, 1997, 2000-2001, 2008-2010. www.magazine-litteraire.com
 86. Mâine junior. - Ch., 2007-2009.
 87. Mami. - Bucureşti, 2009. - ISSN 1224-6492. http://www.mami.ro/revista-mami/
 88. Management intercultural : Rev. de cultură managerială SADM. - Iaşi, 1999-2002, 2004-2005, 2009-2010.
 89. Men`s Health : Rev. pentru bărbaţi. - Bucureşti, 2011. - ISSN 1841-1657.
 90. Micul prinţ. - Ch.: Universul, 1993-1997, 2016.
 91. Moldova : Rev. de cultură şi dialog social. - Ch., 2004-2014, 2016. - ISSN 0132-6635 http://revista.md/
 92. Moldova : Rev. il. de atitudine civică. - Ch., 1996-1997.
 93. Moldova Today : Easy-to-know guide about Moldova and ITS success. - Ch., 2008-2009. - ISSN 1857-3614
 94. Moldoveanca : publ. pentru femeile din Rep. Moldova. - Ch., 2009-2013, 2015.
 95. Neamul românesc : ser. nouă : rev. de spiritualitate românească. - Ch. : Universul, 1991, 1993, 1996.
 96. The New Yorker. - New York : The New Yorker Mag., Inc, 1995-1998. - ISSN 0028-792X
 97. Newsweek : Letters to the Ed. should be sent to Newsweek. - New York, 2000-2003. - ISSN 0028-9604
 98. Noi : rev.pentru copii şi adolescenţi. - Ch. : Universul, 1991-2017. - ISSN 0868-8478 http://revistanoi.md/
 99. Le Nouvel observateur : [Revue]. - Paris, 1989-1990, 1992-1993, 1997-1999, 2005-2009.
 100. Le nouvelles estetiques România : rev. ta de educaţie estetică - Bucureşti, 2005-2008. - ISSN 1583-5359. http://www.nouvelles-esthetiques.com
 101. Open Skies : In-flight mag. - Ch., 2003, 2006-2012. - ISSN 1857-100X.
 102. Ostap : муж. журн. - К., 2007-2009. - ISSN 1853-0313.
 103. Pay&Save Magazine. - Ch., 2013. www.paysave.md
 104. Pays du Nord : Le Mag. du Patrimoine, de l'Histoire, de l'Art de Vivre. - Paris, 1999, 2003. - ISSN 1263-8730.
 105. Picătura de ştiinţă : Rev. de ştiinţă. - Tomeşti, 2013. - ISSN 2344-2506.
 106. PNAS : Proceedings of the Nat. Acad. of Sciences of the United States of America. - Washington, 2001-2003. - ISSN 0027-8424. http://www.pnas.org
 107. Point de vue. - Paris, 1990, 1992-1993, 2005. - ISSN 0750-0475.
 108. Polonus. - Suceava, 2010. - ISSN1223-4192.
 109. Post-Factum. - Ch., 2008-2009.
 110. Public : общество, события, мнения. - К., 2007-2009. - ISSN 1857-1700.
 111. Punkt. - Ch., 2007-2009, 2013. http:// www.punkt.md
 112. Reader`s Digest. - Bucureşti, 2009-2010. - ISSN 1841-5687.
 113. Reader's Digest : World's Most Widely Read Mag. - [S.l.], 1995, 1999-2000. - ISSN 0034-0375.
 114. Reporters d'Espoirs : Mag. annu. - [S.l.], 2004-2005.
 115. Research'eu : Focus. - Luxenbourg, 2011-2012, 2014-2015. - ISSN 1831-1903. http://cordis.europa.eu/research-eu/research-focus_en.html
 116. Research'eu : The Mag. of the European Research Area. - Brussels, 2007-2016. - ISSN 1830-7981.
 117. Reţea pentru tine : bul. inf. - Ch., 2003.
 118. Revista de Management şi Inginerie Economică = Review of Management and Economical Engineering. - Cluj-Napoca: Ed. Todesco, 2007. - ISSN 1583-624X. www.revista.amier.org
 119. Revista muzeelor : publ. trim. - Bucureşti, 1992-1993, 1996-1999, 2004.
 120. Revue de l'AMOPA. - Paris, 2004-2007. - ISSN 0993-1317.
 121. Revue du Palais de la Decouverte. - Paris, 1981.
 122. România pitorească : rev. lunară de turism, ecologie, cultură. - Bucureşti, 1991-1994, 1996-1997, 2003.
 123. România văzută de sus = Romania view over the top. - Bucureşti : Ed. Alexis, 2010. - ISSN 1841-6403.
 124. Romenia em Revista. - Brasilia, 2002.
 125. Science. - Washington, 2005-2008. - ISSN 0036-8075.
 126. Science & Vie : Hors Ser. - Paris, 1997-1998, 2000. - ISSN 0151-0282.
 127. Sciences et Avenir. - Paris, 2005-2006.
 128. Siesta Chişinău. - Ch., 2007-2009.
 129. Der Spiegel : Publ. weekly. - Hamburg : Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GMBH & CO.KG, 1997-1999, 2004-2014. - ISSN 0154-520 http://www.spiegel.de/
 130. Spiriduşii : rev. instructiv-distractivă pentru copii de la 4 la 9 ani. - Ch., 2007-2008, 2010-2012. - ISSN 1857-2065
 131. Stern. - Hamburg, 2008-2011. - ISSN 0039-1239.
 132. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Ephemerides. - Cluj-Napoca, 1997-1998, 2001-2005, 2007-2015. - ISSN 1224-872x http://studia.ubbcluj.ro/serii/ephemerides/
 133. Ştiinţa : rev. lunară- Ch. : Ed. A.Ş.P.& "Porumbeni", 1996.
 134. Supply chain management journal. - Târgovişte : Valahia Univ. Press, 2010. - ISSN 2069-5519. http://ecr.valahia.ro
 135. Systeme D : Bricolage. Maison. Jardin. - Paris, 2008. www.systemed.fr
 136. Tânăr şi UNIC. - Ch., 2002.
 137. Tango : Rev. de citit şi de iubit. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2011.
 138. Telerama hors-serie. - Paris, 1993.
 139. Terra Moldaviae : rev. de şt., artă, cultură. - Ch., 1993.
 140. Tineri Jurnalişti fără frontiere. - Botoşani, 2012. - Nr. 1; 2; 3/4; 5, 6 http://libruniv.usb.md/nou
 141. Tonica. - Bucureşti : Ed. Galenus, 2011. - ISSN 1584-2541. https://www.tonica.ro/
 142. Trop şi Tropa : magazin cu de-ale noastre. - Ialoveni, 2009-2010.
 143. Tropoţel şi Tropoţică. - Ialoveni, 2007-2011.
 144. The UNESCO Courier : Publ. monthly in 30 languages. - Paris, 1996. - ISSN 0041-5278
 145. Unica. - Bucureşti : Ed. Ringier, 2009. www.unica.ro
 146. Ursa Mare. - Cluj-Napoca: Ed. Ursa Mare, 2008. - ISSN 2065-1562.
 147. Valeurs mutualistes : Le Mag. des Adherents MGEN. - Paris, 2004, 2006-2007. - ISSN 1241-8935
 148. Version femina : La Voix du Nord. - Levallois-Perret, 2004-2005. - ISSN 1283-6729
 149. Viaţa Românească : rev. lunară. - Bucureşti, 1912-1914, 1916, 1920-1926, 1929, 1934, 1937-1940, 1980, 1988, 1991-1993, 1995-2013. - ISSN 12020-6377 http://viataromaneasca.eu/
 150. VIP magazin. - Ch., 2004-2011, 2014. - ISSN 1857-0534. www.vipmagazin.md
 151. Visul copiilor : rev. pentru mama şi pentru tata. - Bucureşti, 2010-2011. - ISSN 1584-0891.
 152. Vitamin de : Journal fur junge Deutshlerner. - Berlin, 2015. - ISSN 1818-877X.
 153. Vivre plus : Mag. mens. - Paris, 2005. - ISSN 1634-7862.
 154. Wageningen World : Mag. of Wageningen UR and KLV About Contributing to the Quality of Life. - Wageningen, 2010. - ISSN 2210-7908.
 155. Welcome to Moldova. - Ch., 2002-2004.
 156. Welcome to Ukraine. - Kyiv, 2008.
 157. Work in Progress : Spotlighting the Research Activities of United Nations Univ. - Shibuya-ku, 2005. - ISSN 0259-4285.
 158. Die Zeit : magazin. - Hamburg, 2013-2017.
 159. Zeit Geld. - Hamburg, 2015-2017.
 160. Zeit Magazin Leben. - Hamburg, 2007-2008.
 161. Zeit Spezial. - Hamburg, 2014. http://www.zeit.de/index
 162. Zig Zag : rev. de actualităţi. - Bucureşti, 1992-1993.
 163. Zile şi nopţi. - Ch., 2010.
 164. Авангард : журн. украiнськоi молодi. - New York, 1986.
 165. Барвiнок : всеукр. журн. для молодших школяр. - Киiв, 1998, 2000-2001. - ISSN 0132-5930.
 166. В мире науки : ежемес. науч.-информ. журн. - М., 1984-1991, 1993, 2004-2013, 2015-2017. - ISSN 0208-0621  http://www.sciam.ru/journal/catalog
 167. Веселые уроки : познавательный журн. для детей. - М., 1998-2010.
 168. Вестник Московского университета. Сер.10. Журналистика : науч. журн. - М., 2009-2010. - ISSN 0201-7385.
 169. Вiсник Киiвського Нацiонального Унiверситету iменi Тараса Шевченка. Украiнознавство. - Киiв, 2004. - ISSN 1728-2330.
 170. Вкус жизни : искусство вкусно жить!. - К., 2008-2010.
 171. Дзвiн. - Львiв, 2000-2001, 2009-2010. - ISSN 0868-4790.
 172. Дом Советов. - Ch.: MartPress Info, 2013. - ISSN 1857-2936.
 173. Дружба народов : независ. лит.-худож. и общ.-полит. ежемес. журн. - М., 1974, 1977, 1980-1999, 2001-2003. - ISSN 0012-6756
 174. Европа в Молдове. - Ch., 2011-2013. - ISSN 1857-2626.
 175. Журналист : ежемес. журн. - М., 2010-2012. http://journalist-virt.ru/
 176. Звезда : ежемес. лит.-худож. и обществ.-полит. независимый журн. - СПб., 1980-1992, 2000-2007. http://www.zvezdaspb.ru
 177. Знамя : ежемес. лит.-худож. и общ.-полит. журн. - М., 1978, 1980-2003. - ISSN 0130-1616.
 178. Интеллектуальные системы. - М., 1996.
 179. Качество. Инновации. Образование : ежемес. науч.-практ. журн. - М., 2010-2013, 2015-2016. - ISSN 1999-513X. http://www.quality-journal.ru
 180. Крестьянка : ежемес. журн. - М., 1995-1998, 2001-2003, 2005-2010. - ISSN 0130-2647. http://www.krestyanka.ru
 181. Малятко : щомiсяч. журн. для дiтей дошк. вiку.- Киiв, 1998, 2002. - ISSN 0132-3288.
 182. Меню удовольствий. - Ch., 2009.
 183. Мир женщин : общественно-полит. и лит.-худож. журн. - М., 1993, 1998. - ISSN 0869-494X.
 184. Мир науки : ежекварт. информ. бюл. по естественным наукам. - М., 2006-2008. - ISSN 1815-9583.
 185. Новый мир : ежемес. журн. худож. лит. и общ. мысли . - М. : Известия, 1973, 1975, 1980-1994, 1996-2010. - ISSN 0130-7673.
 186. Общее дело : Науч.-попул. журн. - К., 2009-2011, 2013.
 187. Огненный столб : альм. аномальных явлений. - К., 1997-1998
 188. Огонек : общенац. еженед. ил. журн. - М., 1978-1998. - ISSN 0131-0097.
 189. Окно в мир. - Тирасполь, 2005.
 190. Профессионал. Как жить в России : ежемес. ил. журн. - М., 1997.
 191. Работай и Отдыхай! - Ch., 2011, 2013-2016. - ISSN 1857-0399. www.otdyhai.md
 192. Работница : журн. для женщин и семьи. - М., 1994-1999. - ISSN 0131-8047
 193. Ровесник : междунар. молодежный ил. ежемесячник. - М. : АO Мол. гвардия, 1990-1993, 1995-1998. - ISSN 0131-5994
 194. Росток : информ.-познавательный дет. журн. - К., 2007-2008.
 195. Смена : ежемес. лит.-худож. ил. журн. - М. : Пресса, 1990-1993, 1996-2003, 2005-2009. - ISSN 0131-6656 http://smena-online.ru/archive
 196. Студенческий научный журнал. - Рыбница, 2012-2013, 2016. - ISSN 185-4653.
 197. Супермен : журн. для сильных личностей. - М., 1996-1997.
 198. Украiнознавство : наук., суспiльно-полiт., культурно-мистецький, релiгiйно-фiлософський, пед. журн. - Киiв, 2002-2003.
 199. Человек : ил., обществ.-полит. и науч.-попул. журн. - М. : Наука, 1990-1993.
 200. Юный эрудит : журн. для любознательных : Ежемес. журн. о науке и технике. - М., 2010-2011.
 201.     

004. INFORMATICĂ

 1. ACCESS для профессионалов. - М., 2004.
 2. Blue Rose. IBM România. - Bucureşti, 1996
 3. Bulletin de l'UNISIST : Inform. Informatique.Telematique. - Paris, 1997-1998.
 4. BYTE România : rev. de integrare tehnologică. - Bucureşti, 1996-1998. - ISSN 1223-9801.
 5. CHIP. Computer Magazin. - Braşov : Ed. Bădescu S.R.L, 1996.
 6. Ciber Plus : rev. de informatică. - Ch. : Universul, 1992-1994
 7. Computer Bild România : Rev. de computere nr.1 în Europa. - Bucureşti, 2008. - ISSN 1841-527X
 8. Computer science journal of Moldova. - K., 1995, 1997-2002, 2004-2013, 2015-2016. - ISSN 1561-4042 http://www.math.md/publications/csjm/
 9. Computer World : publ. de opinie, analiză şi cultură. - Bucureşti, 2002, 2011. http://www.computerworld.ro/
 10. Fortune. - New York, 1998-2001. - ISSN 0015-8259.
 11. Gazeta de informatică : rev. viitorilor specialişti în tehnologia inform. - Cluj-Napoca : Ed. Libris, 1992-1994, 2005-2007. - ISSN 1222-7129
 12. IBM Journal of Research and Development. - New York, 1986, 1995, 1997. - ISSN 18-8646
 13. IEEE Signal Processing Letters. - New York, 2011. - ISSN 1070-9908.
 14. IEEE Transactions on Computers. - New York, 1986, 2010. - ISSN 0018-9340.
 15. IEEE Transactions on Parallel and distributed systems. - Ottawa, 2010. - ISSN 1045-9219
 16. Infoclub : rev. lunară de inf. şi calculatoare. - Bucureşti, 1991-1993.
 17. Informatica economică. - Bucureşti : Ed. INFOREC, 2006,2010. - ISSN 1453-1305. http://revistaie.ase.ro/
 18. IT Moldova : rev. inf.-publicitară. - Ch., 2009-2011. - ISSN 1857-4033.
 19. MyComputer. - Oradea, 2008. - ISSN 1583-9133.
 20. PC Direct : The buyer's guide to products and prices. - [S.l. : S.n.], 1997.
 21. PC Hint : Computer mag. - Bucureşti, 1994. - ISSN 122-4576.
 22. PC magazine : The independent guide to personal computing. - New York, 1998-1999.
 23. PC magazine România : rev. utilizatorilor de calculatoare personale. - Târgu- Mureş, 1999, 2003-2008. - ISSN 1454-220X.
 24. PC Pro : Computing in the real world. - [S.l]., 1997.
 25. PC Report and BYTE : rev. specialiştilor în tehnologia inf. - Bucureşti, 1998. - ISSN 1220-9856.
 26. PC world România : rev. utilizatorilor IT & C. - Bucureşti, 1993-2011. http://www.pcworld.ro
 27. Planeta Internet. - Bucureşti, 1998-2002. - ISSN 1224-8274.
 28. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Informatica. - Cluj-Napoca, 1996-2002, 2005-2015. http://studia.ubbcluj.ro/serii/informatica/index_en.html
 29. Transactions. - San Diego, 1997-1998.
 30. Web-разработка: ASP , web -сервиры, XML : ежемес. изд. для интернет-программистов : Журн. для профессионалов. - М., 2004.
 31. XtremPC. - Bucureşti, 2009. - ISSN 1582-2818.
 32. Азбука Slaider. - Бэлць, 2009.
 33. БИТ : Бизнес & информац. технологии. - М., 2013. http://bit.samag.ru/archive
 34. ВКМ. Весь компьютерный мир : журн. для пользователей и для тех, кто только собирается купить электронное чудо. - М., 1996-1997
 35. Вопросы защиты информации : науч.-практ. журн. - М., 2009-2010. http://i-vimi.ru
 36. Вы и ваш компьютер : ежемес. попул. журн. для пользователей ПК. - СПб., 1998-1999, 2001-2007, 2010.
 37. Информатика : Учеб.-метод. журн. для учителей информатики. - М. : Изд. Дом "Первое сентября", 2011-2016. http://www.inf.1september.ru
 38. Информатика в школе : прил. к журн. "Информатика и образование". - М. : Образование и наука, 2003-2016. http://www.infojournal.ru
 39. Информатика. Все для учителя : Науч.-метод. журн. - М., 2011. http://www.e-osnova.ru/
 40. Информатика и образование : науч.-метод. журн. - М., 1986-1999, 2002-2007. - ISSN 0234-0453. http://www.infojournal.ru
 41. Компьютер : ежемес. журн. - М. : Изд. коллектив ред., 1998. - ISSN 0869-3676.
 42. Компьютер в школе : науч.-попул. журн. для учителей и учащихся. - М. : Изд-во: Открытые системы, 1999-2000. - ISSN 1560-5167.
 43. Компьютер и мы : журн. о компьютерах для дома и офиса. - М. : СК Пресс, 1998.
 44. Компьютер Пресс. - М., 1997-1999, 2001-2013. - ISSN 0868-6157. http://www.compress.ru
 45. Компьютерра : компьютерный еженед. - М., 1996,1998,2001-2007. http://www.computerra.ru
 46. Мир Internet : журн. для пользователей cети http://www.Piter-press.ru. - М., 1999-2002.
 47. Мир ПК : журн. для пользователей ПК. - М. : Изд-во: Открытые системы, 1991, 1993-2011. - ISSN 0235-3520. http://jurnal.com.ua/archive/mir_pk/
 48. Педагогическая информатика : науч.-метод. журн. - М., 2005-2014. http://www.pedinformatika.ru/arhiv.htm
 49. Планета Internet : первый рос. независимый журн. о Сети. - М., 1998-1999.
 50. Проблемы информатизации : теорет. и науч.-практ. журн. - М., 1991, 1995, 2000.
 51. Программирование. - М., 1993-1998, 2000-2001. - ISSN 0132-3474.
 52. Программирование на Visual Basic : ежемес. изд. для разработчиков программного обеспечения на яз. Visual Basic : Журн. для профессионалов. - М., 2004.
 53. Сети : Глобальные сети и телекоммуникации. - М., 1997-1998.
 54. Системный администратор : журн. для системных администраторов, вебмастеров и программистов. - М., 2004-2013. http://www.samag.ru
 55. Хакер : журн. от компьютерных хулиганов. - М., 2004. - ISSN 1609-1019.
 56. Хард'н'Софт=Hard'n'Soft : попул. компьютерный журн. для всех. - М., 1995, 1997.
 57. Электронный офис : ежемес. компьютерный журн. - К., 1998.
 58.     

008. CIVILIZAŢIE. CULTURĂ. PROGRES

 1. ABACO : Rev. de cultura y ciencias sociales. - Gijon, 2010. ISSN 0213-6252. http://www.revista-abaco.com
 2. Aniversări culturale : publ. sem. - Bucureşti, 1995-1999, 2003-2008. - ISSN 1220-3084
 3. Argeş : rev. de cultură. - Piteşti, 2008. - ISSN 1221-2350.http://www.centrul-cultural-pitesti.ro
 4. Ateneu : rev. de cultură înfiinţată în 1925. - Bacău, 2001, 2003-2007. - ISSN 1221-5813 http://www.ateneu.info/
 5. Axis Libri : Cultural journal. - Galaţi, 2009, 2011. - ISSN 2066-0340.
 6. Axis Libri : Rev. culturală. - Galaţi, 2009-2016. - ISSN 1844-9603.
 7. Baaadul literar : rev. trim. de cultură. - Bârlad, 2010. - ISSN 1843-2190.
 8. Boabe de grâu : rev. de cultură. - Bucureşti, 1931-1934.
 9. Buletinul Fundaţiei Urechia : publ. trim. - Galaţi, 1991.
 10. Bulletin of the Center for Transylvanian Studies. - Cluj-Napoca, 1994-1995. - ISSN 1220-8833.
 11. Caravela : rev. ce descoperă Moldova. - Ch., 2007-2008. - ISSN 1857-260X
 12. Carmina Balcanica : Rev. of South-East European Spirituality and Culture. - Brăila, 2008, 2012. - ISSN 2065-0582.
 13. Cenaclul de la Păltiniş : Rev. lunară de cultură şi civilizaţie. - Sibiu, 2011. - ISSN 2066-7957.
 14. Cronica : rev. de cultură. - Iaşi, 1993, 1995-1996, 2001-2004, 2012. http://revistacronica.wordpress.com/
 15. Cuget clar : rev. de cultură şi lit. pentru şcoli şi tineret a Comisiei Bibl. Casei şcoalelor. - Bucureşti, 1929.
 16. Cultura în România : ref. bibliogr. şi doc. din period. româneşti. - Bucureşti, 1994-1999. - ISSN 1220-7071.
 17. Cultura : spt. - Bucureşti, 2010-2012. http://revistacultura.ro/
 18. Curtea de la Argeş : Rev. de cultură. - Piteşti : Argeşul Liber, 2011-2016. - ISSN 2068-9489. www.curteadelaarges.ro
 19. Cuvîntul : rev. de cultură. - Bucureşti, 2002-2003, 2005-2009. - ISSN 0117-5377  http://www.cuvantul.ro 
 20. Datini : rev. de cultură. - Bucureşti : Ed. Datini, 1993, 1996-1999. - ISSN 1221-535X.
 21. Deşteptarea : rev. aromânilor : publ. de inf., artă, ist., lit. şi civilizaţie. - Bucureşti, 1997-1998.
 22. Dor de Basarabia : period. de raspândire a cunoştinţelor despre neamul înstrăinat. - Iaşi, 2008. - ISSN 1842-1512.
 23. Dunărea de Jos. Ser. nouă : rev. lunară de cultură. - Galaţi, 2005-2017. - ISSN 1583-0225.
 24. Dorul. - Sonderborg, 2007. - ISSN 0909-4237.
 25. Echinox : rev. de cultură. - Cluj-Napoca, 2003, 2005-2012, 2014-2015. - ISSN 1018-0478. http://revistaechinox.ro/
 26. Eighteenth-Century Studies. - Ithaca : Univ.Press of Kentucky, 1993-2016. - ISSN 0013-2586.
 27. ETNOS : Rev. de teorie a culturii (ser. nouă). - Iaşi, 1992.
 28. Familia : rev. de cultură. - Oradea, 1995, 2001-2004, 2007, 2012-2014. - ISSN 1220-3149.
 29. Familia română : Rev. trimestrială de cultură şi credinţă rom. - Baia Mare, 2008-2012. - ISSN 1454-8607. http://www.bibliotecamm.ro
 30. g+c : rev. de gestion y cultura. - Madrid, 2010. - ISSN 1889-5190.
 31. Getica. - Bucureşti : Ed. Gândirea, 1992. - ISSN 1221-082X.
 32. Glasul Naţiunii : rev. reîntregirii neamului. - Bucureşti ; Ch., 1996-2009. http://www.glasul.md
 33. Grial : Rev. galega de cultura. - Madrid, 2009. - ISSN 0017-4181.
 34. Guaraguao : Rev. de Cultura Latinoamericana. - Barcelona, 2008. - ISSN 1137-2354. http://www.revistaguaraguao.org
 35. Hyperion : Rev. de cultură. - Botoşani, 2011, 2013-2014. - ISSN 1453-7354.
 36. Intertext : Rev. de cultură. - Botoşani, 2006, 2010. - ISSN 1583-414X.
 37. Journal of American Studies. - Cambridge: Univ. Press, 1995-2004.
 38. Kultur Chronik : Nachrichten und Berichte aus der Bundesrepublik Deutschland. - Bonn : VG Bild-Kunst, 1996-1999. - ISSN 0724-343X.
 39. Lamura. - Craiova, 2002. - ISSN 1583-1981.
 40. Leer : La rev. Decana de Libros y Cultura. - Madrid, 2010. http://revistaleer.com/
 41. Lumină şi speranţă : rev. de cultură, opinie şi inform. - Găieşti, 1996-2005. - ISSN 1224-7510.
 42. Mehr Licht! : Rev. kulturore. - [S. l.], 1999.
 43. Memoria : rev. gândirii arestate. - Bucureşti, 1990, 1992-2015. - ISSN 1220-6369.
 44. Meridianul Timişoara : rev. de opinie lit., artă şi cultură. - Timişoara, 1993.
 45. Metafora : rev. de cultură şi divertisment. - Bucureşti, 1992, 1995-1996, 1998-2000, 2002-2003.
 46. Mileniu : rev. de cultură. - Craiova, 2001-2002.
 47. Mind, Culture, and Activity : An Intern. J. - London, 2001-2004. - ISSN 1074-9039
 48. Nota Bene : rev. de cultură a studenţilor. - Bălţi, 2006
 49. Notre Histoire. - Paris, 2002-2005.
 50. Paideia : rev. de educaţie şi cultură. - Bucureşti, 1993-1996.
 51. Phoenix : rev. de opinie şi inf. a şc. Speciale nr.5 Găeşti, jud. Dâmboviţa. - Găeşti, 2001-2005. - ISSN 0031-8299.
 52. Phoenix : The j. of the Classical Assoc. of Canada. - Toronto, 1994-2015. - ISSN 0031-8299.
 53. Plumb : Rev. de cultură şi atitudine. - Bacău, 2011, 2014. - ISSN 1841-9437.
 54. Plural : culture & civilization. - Bucureşti: Universul, 2001-2005, 2007-2008. - ISSN 1454-5209.
 55. Polish culture. - Warszawa : All rights reserved ZAKR, 2000, 2003-2004. - ISSN 1428-8842.
 56. Polish Culture = Польская культура. - Warszawa, 2007. - ISSN 1734-8800.
 57. Porto Franco : rev. de cultură. - Bucureşti, 2009, 2013. - ISSN 1221-1737.
 58. Pro Basarabia şi Bucovina : rev. de inf. şi doc. - Bucureşti, 1996, 1998. - ISSN 1224-225X.
 59. Revista fundaţiilor regale : rev. lunară de lit., artă şi cultură generală. - Bucureşti, 1934-1947.
 60. Revista română. - Iaşi, 1997-1998, 2010.
 61. Romanian civilization. - Iaşi, 1994-1995. - ISSN 1220-7365.
 62. Secolul 21 : cultură şi mass-media. - Bucureşti, 2003, 2006-2007, 2014-2015. - ISSN 1582-4802. http://www.secolul21.ro/
 63. Sinteza : Rev. de cultură şi gândire strategică. - Cluj-Napoca, 2015-2016. - ISSN 2359-8131. http://www.revistasinteza.ro/
 64. Societate şi cultură : rev. de teorie socială şi cultură democratică. - Bucureşti, 1990, 1992-1994, 1996. - ISSN 1223-0618.
 65. Steaua l'etoile : rev. de lit., culture et spiritualite roumaines. - Cluj-Napoca, 1993. - ISSN 1221-6208.
 66. Sud-est : Artă, cultură, civilizaţie. - Ch., 1993-2013, 2015-2016. - ISSN 0868-7749. www.sud-est.md
 67. Timpul : rev. de cultură. - Iaşi, 2002-2004, 2014-2016. - ISSN 1223-8597.
 68. Transylvanian Review. - Cluj-Napoca, 1995-1996, 2012-2014. - ISSN 1221-1249.
 69. Tribuna : rev. de cultură. - Cluj-Napoca, 2010. - ISSN 1223-8546. http://www.revistatribuna.ro
 70. Ţara de sus : Rev. de conservare şi promovare a culturii tradiţionale. - Botoşani, 2014. - ISSN 2285-0937.
 71. Vatra : rev. lunară de cultură. - Târgu-Mureş, 1993, 2001-2003, 2006-2007, 2009, 2011.2013. - ISSN 1220-6334 www.revistavatra.ro
 72. Zeit Kultur Sommer. - Hamburg, 2008-2013.
 73. Культура в современном мире : опыт, проблемы, решения : информ. сб. - М., 1992, 1994, 1996-1997. - ISSN 0206-5231
 74. Польская культура=Polish culture. - Варшава : All rights reserved ZAKR, 2003. - ISSN 1428-8842.
 75. Русский мир. ru : ежемес. жур. - М., 2008-2009.http://www.russkiymir.ru/
 76. Слово i час. - Киiв, 2000-2017. - ISSN 0236-1477. www.slovoichas.in.ua/
 77. Украiнська культура : щомiсяч. культурно-освiтнiй та лiт. - мистецький iл. журн. Украiни. - Киiв: Преса Украiни, 1998, 2010. - ISSN 0868-9644.
 78. Украiнський свiт : щомiсяч. культурологiчний iл. журн. - Киiв, 1992. - ISSN 0869-3641.
 79.     

01/02. BIBLIOGRAFIE. BIBLIOTECONOMIE

 1. ABIR : bul. trim. - Bucureşti, 1994-1995,1997,2000. - ISSN 1221-1192
 2. ABRM Info. - Ch., 2013-2016. - ISSN 1857-4874.
 3. Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării. - Bucureşti, 1995-2009. - ISSN 1220-3092 http://www.bibnat.ro
 4. Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării [Resursă electronică]. - Bucureşti, 2012.
 5. American Libraries. - Chicago : Canon U.S.F., Inc, 1995,1997-2005. - ISSN 0002-9769.
 6. Anuarul istoriografic al României : Bibliografie selectivă. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2016.
 7. Arabesques. - [S.l.], 1997. - ISSN 1269-0589
 8. Asociaţia bibliotecarilor din învăţământ - România : bul. trim. - Bucureşti, 2001. - ISSN 1221-1192
 9. Bibliografia cărţilor, a tezelor de doctorat şi a publicaţiilor seriale. - Iaşi, 2009-2010. - ISSN 2066-2262. http://www.univagro-iasi.ro
 10. Bibliografia cărţilor în curs de apariţie. CIP. - Bucureşti, 1999-2008. - ISSN 1453-8088
 11. Bibliografia Naţională a Moldovei : Cărţi. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare. - Ch., 1999-2016. - ISSN 1857-0550 http://www.bookchamber.md
 12. Bibliografia Naţională a Moldovei : Moldavistica (Exteriorica). - Ch., 2004, 2006, 2008. - ISSN 1857-1522 http://www.bookchamber.md
 13. Bibliografia Naţională a Moldovei : Seriale. - Ch., 2002-2004, 2007, 2010
 14. Bibliografia Naţională a Moldovei : Tz. doct. (Ser. analitică). - Ch., 2010. - ISSN 1857-1549 http://bnrm.md/
 15. Bibliografia Naţională Română : Art. din publ. period. Cultură. - Bucureşti, 2006. - ISSN 1454-7430 http://www.bibnat.ro
 16. Bibliografia Naţională Română : Cărţi, albume, hărţi. - Bucureşti, 1993-2010. - ISSN 1221-9126 http://www.bibnat.ro
 17. Bibliografia Naţională Română : Note muzicale. Discuri. Casete. - Bucureşti, 1995-2006. - ISSN 1221-9134 http://www.bibnat.ro
 18. Bibliografia Naţională Română : Tz. doct. - Bucureşti, 1995-2008. - ISSN 1223-7485 http://www.bibnat.ro
 19. Biblio-info : rev. de specialitate. - Bălţi, 2005-2007, 2011-1012.
 20. Biblio Polis : rev. de biblioteconomie şi şt. ale inf. - Ch., 2003-2013. - ISSN 1811-900X http://bibliopolis.hasdeu.md/
 21. Biblion : publ. de bibliologie. - Constanţa, 1998-2001. - ISSN 1221-8855
 22. BiblioScientia : rev. şt.-practică. - Ch., 2009-2013. - ISSN 1857-2278. http://biblioscientia.asm.md/
 23. Biblioteca Bucureştilor. - Bucureşti, 2000-2008. - ISSN 1454-0487
 24. Biblioteca : rev. de bibliologie şi şt. inf. - Bucureşti, 1990-2013, 2016. - ISSN 1220-3386 http://www.bibnat.ro
 25. Biblioteca. Cartea. Cititorul : bul. metodic şi bibliogr. - Ch., 1993-1994 ; Din 1995 vezi "Cartea. Biblioteca. Cititorul" http://www.bncreanga.md/publicatii.html
 26. Biblioteconomie : culeg. de trad. prelucr. - Bucureşti, 1991-1992, 1995-2007. - ISSN 1220-3076
 27. Bibliotekspressen magazin : The J. of the Union of Danish Libr. English ed. The 63rd IFLA Conference 1997 Copenhagen. - S.l., 1997. - ISSN 1395-0401
 28. Bibliotheca Indica. - Bucureşti, 1999. - ISSN 1453-7265
 29. Biblos. - Iaşi, 1994-1998, 2012-2013. - ISSN 1223-4893 http://www.bcu-iasi.ro/revista-biblos
 30. Buletin biblioteconomic. - Bălţi, 2006, 2010-2011.
 31. Buletinul ABRM : publ. period. - Ch., 2005-2012. - ISSN 1857-1034.
 32. Buletinul Comisiei Catalogare-Indexare : Supl. trim. al Bul. ABRM. - Ch., 2011. - ISSN 1857-4457.
 33. Cartea. Biblioteca. Cititorul : bul. metodic şi bibliogr. - Ch., 1995-2004, 2006-2009, 2011-2012. - ISSN 9975-74-058-8 http://www.bncreanga.md/publicatii.html
 34. Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România. - Bucureşti, 1996-2008. - ISSN 1221-0935 http://www.bibnat.ro
 35. Chroniques de la Bibliotheque nationale de France. - Paris, 1999. - ISSN 1283-8683
 36. Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi ştiinţele informării. - Bălţi, 2005-2012, 2014. - ISSN 1857-0232 http://libruniv.usarb.md
 37. Educacion y Biblioteca. - Madrid, 2009
 38. Gazeta bibliotecarului : bul. inf. - Ch., 1997, 2003-2011. http://www.bnrm.md/
 39. IFLA Express : Bibl. et inform. pour le developpement humain. - S.l., 1997.
 40. IFLA-97 : 63rd IGLA General Conference. - Copenhagen, 1997.
 41. Info Agrarius : rev. teoretico-practică. - Ch., 2003-2009. - ISSN 1857-1670.
 42. InfoStand biblioteconomic : Bul. de informare al Comis. ABRM "Standardizarea activităţi de bibl.". - Ch., 2010-2013.
 43. International Preservation News : A Newsletter of the IFLA Core Progr. on Preservation and Conservation. - Paris, 1995, 1997. - ISSN 0890-4960.
 44. Lectura : bul. trim. - Cluj, 1991, 1994-1995.
 45. Liber : rev. pentru bibl. pedagogice şi şcolare. - Bucureşti, 2000-2002. - ISSN 1454-265X
 46. Librarians World : The independent j. of libr. - Bradfofd: MCB Univ. Press Limited, 1995-1996. - ISSN 0965-8033
 47. Libraries & Culture : A j. of libr. history- Austin, 1995-1999. - ISSN 0894-8631.
 48. The library : Sixth ser. - Oxford: Univ. Press, 1996-1999.
 49. The Library Quarterly : A j. of investigation in library and inf. stud. - Chicago : The Univ. of Chicago, 2000. - ISSN 0024-2519
 50. Lyspennen : The mag. for the Danish libr. assistents. - S.l., 1997. - ISSN 0907-7480
 51. Magazin bibliologic. - Ch., 1991-2008,2010-2011, 2015-2016. - ISSN 1857-1476 http://www.bnrm.md/
 52. New Library World. - Bradford: MCB Univ. Press Limited, 1995-1996. - ISSN 0307-4803.
 53. Philobiblon. - Cluj : Univ. Press, 1997-2015. - ISSN 1224-7448 http://www.philobiblon.ro/
 54. Polish Libraries Today : The Nat. Libr. - Tradition and Contemporaneity. - Warszawa, 2001. - ISSN 0867-6976
 55. Repertoriul colectiv al periodicelor străine intrate în Bibliotecile din România. - Bucureşti, 1997, 1999-2000, 2002-2007. - ISSN 1221-6860. http://www.bibnat.ro
 56. Revista ABRM = ABRM Journal. - Ch., 2013-2015. - ISSN 1857-4890.
 57. Revista Camerei Naţionale a Cărţii = National Book Chamber`s Magazine. - Ch.: ARC, 2012-2013. - ISSN 1857-4750. www.bookchamber.md
 58. Revista Bibliotecii Naţionale. - Bucureşti, 1995-2007. - ISSN 1224-0184. http://www.bibnat.ro
 59. Revista fundaţiilor regale : Ind. bibliogr. adnotat. - Bucureşti, 1995.
 60. Revista Română de Biblioteconomie şi ştiinţa Informării : Rev. trim. - Bucureşti, 2006, 2012. - ISSN 1841-1940. http://www.abr.org.ro
 61. Splendid : Информационный журнал. - Ch., 2016. - ISSN 1857-0346. http://www.splendid-magazine.md/
 62. Studii de biblioteconomie şi ştiinţa informării = Library and information science research. - Bucureşti, 2005-2012. - ISSN 1453-5386 http://www.lisr.ro
 63. Şcoala de Biblioteconomie din Moldova : bul. trim. - Ch., 2002-2005
 64. Библиография : науч.-теорет. и науч.-практ. журн. - М., 1992-2016. - ISSN 0869-6020.
 65. Библиополе. - М. : Либерея-Бибинформ, 2003-2007.
 66. Библиотека : массовый проф. ил. журн. - М.: Изд-во Либерия; Либерея, 1992-1994,1996-2011. - ISSN 0869-4915.
 67. Библиотека в школе : Метод. журн. для б-к работающих с детьми и подростками. - М. : Изд. Дом "Первое сентября", 2011-2016. http://lib.1september.ru/
 68. Библиотека школы : Науч.-метод. журн. . М, 2012.
 69. Библиотековедение : науч.-практ. журн. - М., 1996-2017. - ISNN 0869-608X. http://www.rsl.ru
 70. Библиотечное дело . - СПб., 2003-2008, 2010-2016. - ISSN 1727-4893. www.bibliograf.ru
 71. Библиотечное дело - XXI век : науч.-практ. сб. - М., 2003-2007, 2009-2011. http://www.rsl.ru
 72. Библиотечное дело и библиография : библиогр. информ. - М., 1992-1999, 2001-2013. - ISSN 0869-8007.
 73. Бiблiятэчны свет : навукова-практычны часопiс. - Мiнск : Красiка-Прынт, 2005-2007. - ISSN 1818-4286
 74. Литературоведение : Новая литература по социальным и гуманитарным наукам : библиогр. указ. - М., 1993-1994,1996, 1999-2003, 2011-2012. - ISSN 0134-2770
 75. Литературоведение. Сер. 7 : Социальные и гуманит. науки. Отечественная и зарубеж. лит. : РЖ. - М., 2010, 2012-2014. - ISSN 0202-2095.
 76. Мир библиографии : науч.-практ. и культ.-просвет. журн. - М.: Изд-во "Либерия-Бибинформ", 1999-2014. - ISSN 1560-7968.
 77. Научные и технические библиотеки : ежемес. сб. по вопросам теории и практики библ. дела. - М., 1970-2017. - 0130-9765 http://www.gpntb.ru/win/ntb/
 78. Правоведение ; Политология : Новая лит-ра по социальным и гуманитарным наукам : библиогр. указ. - М., 2001-2007. - ISSN 0134-2738
 79. Университетская книга : ежемес. журн. - М., 2003-2007. - ISSN 1726-6726  http://www.ubook.ru/
 80. Школьная библиотека : информ.-метод. журн. - М., 2002-2010. - ISSN 1680-2748
 81. Экономика. Новая лит. по социальным и гуманитарным наукам : библиогр. указ. - М., 1996-1994, 1996-1997, 1999-2007. - ISSN 0134-272X  
 82. Языкознание. Новая лит. по социальным и гуманитарным наукам : библиогр. указ. - М., 1996-1997,1999-2008. - ISSN 0134-2762
 83. Языкознание. Социальные и Гуманитарные науки : Отеч. и зарубеж. лит. : РЖ. Сер.6. - М., 2010. - ISSN 0202-2087.
 84.     

1. FILOSOFIE

 1. L'Aventure humaine : Savoirs, libertes, pouvoirs. - Paris, 1999.
 2. Cahiers philosophiques. - Paris, 1992-1993. - ISSN 0241-2799.
 3. Caiete de filosofie : Ştiinţă şi Cunoaştere. - Bucureşti: Ed. Dacia Traiană, 1942.
 4. Environmental ethics : An interdisciplinary j. dedicated to the philos. aspects of environmental problems. - Denton, 1995-2002. - ISSN 0163-4275
 5. Ethics : An Intern. J. of Social, Political and Legal Philos. - Chicago, 1995-1999. - ISSN 0014-1704
 6. File de filosofie : rev. teoretico-metodică, cultural-şt. şi inf. - Ch., 1997.
 7. The Journal of Aesthetic Education. - Champaign, 1999, 2001-2012-2016. - ISSN 0021-8510.
 8. The Journal of Philosophy. - New York, 1995-1996, 2009. - ISSN 0022-362X.
 9. Logos & Episteme : An intern. j. of epistemology. - Iaşi: Inst. Europ., 2010-2012. - ISSN 20169-0533.
 10. Mind : A Quarterly Rev. of Philos. - Oxford: Univ. Press, 1995-2001. - ISSN 0026-4423.
 11. Mind, Culture, and Activity : An Intern. J. - London, 2001-2004. - ISSN 1074-9039.
 12. Monde du Graal : un pont vers le nouveau savoir spirituel. - [S.l.], 1998-1999
 13. The Philosophical Forum : A quarterly. - New York : Baruch College, 1995-1998.
 14. Philosophy & Stuff : rev. de filosofie underground. - Cluj-Napoca, 1997-1998.
 15. Philosophy and Phenomenological Research : A Quarterly J. - Brown, 1995-2000. - ISSN 0031-8205
 16. Philosophy and Rhetoric. - [S.l.], 1995-2004. - ISSN 0031-8213
 17. Revista de filosofie. - Bucureşti, 1977-1979, 1982, 1985, 1989-2002, 2004-2008, 2010-2014. - ISSN 0034-8260.
 18. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice : rev. şt. - Ch., 2007-2013, 2015-2016. - ISSN 1857-2294. http://iiesp.asm.md/
 19. Revistă de filozofie şi drept=Вопросы философии и права : rev. şt. - Ch.: Ştiinţa, 1992-1999. - ISSN 0236-3062.
 20. Revistă română de bioetică = Romanian Journal of Bioethics. - Iaşi, 2011. - ISSN 1583-5170. www.bioetica.ro
 21. Revue philosophique de la France et de l'Etranger. - Paris, 1979.
 22. Revue roumaine de philosophie. - Bucureşti, 1993, 1997
 23. Saeculum : Rev. de filosofie. - Sibiu: Ed. Dacia Traiană, 1943-1944.
 24. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philosophia. - Cluj-Napoca, 1992-1997, 1999-2016. - ISSN 1221-8138 http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/philosophia/
 25. Viaţa ta : rev. pentru cei cu inima tânără. - Ch., 2005-2012.
 26. Zeit philosophie. - Hamburg, 2013.
 27. Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия : науч. журн. - М. : Изд-во Моск. Ун-та, 1969-1995, 1997-1998, 2004. - ISSN 0201-7385
 28. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. Философия. Политология. Социология. Психология. Право : науч.-теорет. журн. - СПб., 1993-1994
 29. Вопросы философии : науч.-теорет. журн. - М.: Наука, 1947-1995, 1997-1998, 2001-2003, 2012. - ISSN 0042-8744 http://www.vphil.ru/
 30. Зеркало : культ.-просвет. журн. о проблемах гендерных отношений. - К., 2002-2003, 2005-2009, 2013.
 31. Периз : Период. изд. - К.: [S.n.], 2014. - ISSN 2345-1475.
 32. Путь к себе : журн. для тех, кто стремится к просветлению. - М., 1993, 1995-1998. - ISSN 0136-0078.
 33. Тайны долголетия : Предсказатель. - Ch., 2016-2017. - ISSN 1857-3487.
 34. Тема : информ.-образоват. альм. - К., 2006-2010
 35.     

159.9 PSIHOLOGIE

 1. The American Journal of Psychology. - Champaign, 1999-2016. - ISSN 0002-9556 http://www.press.uillinois.edu/journals/ajp.html.
 2. Annual Review of Psychology. - Palo Alto, 1996
 3. British Journal of Psychology. -Cambridge : Univ. Press, 1994-1998, 2000. - ISSN 0007-1269
 4. Cesure : rev. de la convention psychanalytique. - Paris, 1995. - ISSN 1161-0220
 5. Echilibru = Равновесие. - Bălţi, 2006-2007
 6. European Psychologist. - Gottingen, 1996-2016. - ISSN 1016-9040 www.hogrefe.com/journals/ep
 7. Feminism & Psychology. - London, 1995-1999. - ISSN 0959-3535
 8. Individual Psychology : The j. of Adlerian Theory, Research & Practice. - Austin, 1995-1997. - ISSN 0277-7010
 9. Journal of Applied Behavior Analysis : Is publ. quarterly : [Psychology]. - Philadelphia : Univ. of Pennsylvania, 1995-2002. - ISSN 0021-8855
 10. Legal and Criminological Psychology. - Leicester, 1996. - ISSN 1355-3259
 11. Merrill-Palmer Quarterly : J. of developmental psychol. - Detroit, 1999-2001. - ISSN 0272-930X
 12. La Nouvelle Revue Moderne. - Paris, 2002. - ISSN 1632-1081
 13. OMEN : rev. int. de psihanaliză. - Bucureşti, 2003. - ISSN 1220-72
 14. Psihologia. - Bucureşti, 1991-2002. - ISSN 1220-689X
 15. Psihologie : Rev. şt.-practică. - Ch., 2008-2017. - ISSN 1857-2502 http://www.psihologie.key.md .
 16. Psihologie ; Pedagogie specială ; Asistenţă socială. - Ch., 2007-2010, 2012-2016. - ISSN 1857-0224 http://www.upsc.md
 17. Psychologies magazine. - Paris, 1999-2000, 2006. - ISSN 0032-1583
 18. Revista de Pedagogie şi Psihologie : Ser.nouă. - Ch., 1991-1995. - ISSN 0868-8133
 19. Revista de psihologie : Ser. nouă. - Bucureşti, 1956-1969, 1971-1981, 1987-2016. - ISSN 0034-8759
 20. Revista de psihologie aplicată. - Timişoara, 1999. - ISSN 1454-8062 http://www.rjap.psihologietm.ro/archive.html
 21. Revista de psihologie organizaţională. - Iaşi : Polirom, 2004. - ISSN 1582-5906
 22. Revue roumaine de psychologie. - Bucureşti, 1993-1997. - ISSN 1220-5419
 23. Romanian journal of physiology (Physiological sciences). - Bucureşti : Ed. Acad. Române, 1993, 1997
 24. Studia Doctoralia. Psychology and Sciences of Education. - Bucharest, 2012.
 25. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Psychologia - Paedagogia. - Cluj-Napoca, 2002-2015. http://www.studia.ubbcluj.ro
 26. Вестник Московского университета. Сер.14. Психология : науч.журн. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977-1998, 2000-2004, 2010-2011. - ISSN 0137-0936.
 27. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы . - М., 1995-2015
 28. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. Философия. Политология. Социология. Психология. Право : науч.-теорет. журн. - СПб., 1993-1994.
 29. Вопросы психологии : науч. журн. - М.: Шк.- Пресс, 1955-2016. - ISSN 0042-8841. http://www.voppsy.ru
 30. Журнал практического психолога. - М., 1997, 2012-2013.
 31. Мир психологии : науч.-метод. журн. - Воронеж ; М. : Изд-во НПО "МОДЭК" ; Моск. психолого-социальный ин-т, 1998, 2000-2010, 2012-2016. - ISSN 2073-8528.
 32. Психологический журнал. - М., 1980-2008, 2010-2016. - ISSN 0205-9592 http://www.ipras.ru/
 33. Психология в вузе : науч.-метод. журн. - М., 2003-2010, 2012-2015. http://mars.arbicon.ru/
 34.     

2. RELIGIE. TEOLOGIE

 1. Altarul Credinţei : Publ. period. de inform. bisericească, teologie şi spiritualitate. - Ch.: Europress, 2013.
 2. Altarul Reîntregirii : Rev. trianuală de studii teologice şi ştiinţe umanistice. - Alba Iulia : Reîntregirea, 2011, 2013. - ISSN 1584-8051. http://fto.ro/altarul-reintregirii/
 3. AXA : Bilunar al rev. ``Scara`` - rev. de oceanografie ortodoxă. - Harghita., 2009. - ISSN 1843-9179.https://ziaraxa.wordpress.com/
 4. Biblicum Jassyense : Roum. j. for Biblical Psihology and Hermeneutics. - Iaşi, 2010. - ISSN 2068-7664.
 5. Biserica din sufletul copilului. - Suceava : Accent Print, 2007-2008, 2010.http://revista.micutiicrestini.ro/
 6. Biserica ortodoxă română. - Bucureşti, 1992. - ISSN 0257-4667.
 7. Candela : Foaie bisericească-lit. - Cernăuţi, 1886, 1934-1935, 1937.
 8. Candela : Rev. de teologie şi cultură a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. - Suceava., 2007. - ISSN 1582-9626.
 9. Căminul românesc : (bul. trim.). - Geneve, 2008, 2010-2012
 10. Consolatorul. - S.l., 1898-1904
 11. Communio : rev. catho lique int. - Paris, 2001. - ISSN X-0338-781-X
 12. Credinţa neamului. - Bistriţa, 1994
 13. Cuvânt şi suflet. - Găieşti, 1999-2005
 14. Cuvinte către tineri. - Putna: Ed. Mitropolit Iacov Putneanul, 2013. - ISSN 2247-6180. http://www.putna.ro
 15. Episcopiа Hotinului : foaie eparhială oficială. - Bălţi, 1936.
 16. Familia ortodoxă. - Suceava, 2012. - ISSN 2067-4597.http://www.familiaortodoxa.ro/
 17. France Catholique. - Paris, 1995
 18. Grain de Soleil : Le j. des enfants curieux de Dieu. - Paris: Ed. Bayard Presse-Jeune, 1992, 1995-1996.
 19. Harvard Theological Review. - Harvard, 1995-2000. - ISSN 0017-8160.
 20. Lumea credinţei : magazin il. - Bucureşti, 2004, 2011. - ISSN 1583-8684. http://www.lumeacredintei.com/
 21. Lumea monahilor : de la literă la duh. - Bucureşti, 2011.
 22. Lumina vieţii : rev. creştină de inf. - Ch., 1997-1998
 23. Luminătorul. - Ch., 1931, 2002, 2007-2010, 2012-2013. http://luminatorul.wordpress.com/
 24. Mitropolia Olteniei. - Craiova, 1989.
 25. Misiunea Socială "Diaconia" a Mitropoliei Basarabiei. - Ch., 2006 http://www.diaconia.md/
 26. Ortodoxia. - Bucureşti, 1982.
 27. Presa ortodoxă. - Bucureşti, [2009?]. - ISSN 2065-2518.
 28. Renaşterea. - Cluj-Napoca, 2001. - ISSN 1223-4435. http://www.arhiram.ro/
 29. Revista ortodoxă : cultură, religie, egumenism. - Alba Iulia, 1996-1998
 30. Revistă creştin-ortodoxă. - Braşov, 2004
 31. ROST : Rev. de cultură creştină şi polit. - Bucureşti, 2007. - ISSN 1583-6312.
 32. Studia Universitatis Septentrionis. Theologia orthodoxa : Rev. specializării de teologie ortodoxă şi asistenţă socială. - Baia Mare, 2013. - ISSN 2066-303X.
 33. Studii teologice. - Bucureşti, 1988.
 34. Teologia. - Arad, 2010-2013. - ISSN 1453-4789. http://www.revistateologica.ro/
 35. Theologos : Rev. de studii teologice, cultură şi spiritualitate. - Roman : Ed. Episcopiei Romanului, 2007. - ISSN 1842-1563.
 36. Universul Credinţei. - Ch.: Museum, 1999-2000
 37. La Vielle Taupe. - Paris, 1996.
 38. Богословскiй вестникъ. - М. : Свято-Троицкая Сергiева Лавра, 1901-1903. http://www.bogoslov.ru/
 39. Вера и жизнь : журн. миссионерского союза "Свет на Востоке". - [S.l.] : [S.n]., 1996, 1999 http://www.lio.ru/vera_archive.html
 40. Менора : еврей. мессиан. журн. - [S.l.], 1995-1996, 1999.
 41. Миссiонерское обозренiе : духовный полемико-апологет. журн. - СПб., 1904, 1906
 42. Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. - М. : Пресса, 1980-2003. - ISSN 0130-7045. http://www.nauka-i-religia.ru/
 43. Приходское чтенiе. - СПб., 1911.
 44. Руководство для сельских пастырей : Журн. - Кiевъ, 1872, 1887, 1902.
 45. Свет жизни : христиан. информ. журн. - К., 1997
 46. Странникъ : духовный учебно-лит. журн. - СПб., 1870, 1897-1898, 1900-1901.
 47. Христiанское чтенiе. - СПб., 1838, 1859, 1874, 1877, 1884-1885, 1892, 1895, 1899, 1901-1903, 1905.
 48.     

3. ŞTIINŢE SOCIALE

 1. Administrarea publică : rev. trim. metodico-şt. - Ch., 1998-2017. - ISSN 1813-8489. http://aap.gov.md
 2. Agenda : bul. inf. al organizaţiilor neguvernamentale de tineret. - Ch., 1998.
 3. Alliance : Building Resources for the Community Worldwide. - London, 2001. - ISSN 1359-4621.
 4. Altera. - Tîrgu-Mureş, 1995-1996. - ISSN 1224-0338.
 5. American Journal of Sociology : is publ. bimonthly. - Chicago, 1995-2001. - ISSN 0002-9602.
 6. American Political Science Review. - Washington, 2001-2017. - ISSN 0003-0554. http://www.apsanet.org
 7. Annual Review of Sociology. - Palo Alto, 1996.
 8. Anuarul Institutului de Etnografie şi folclor "Constantin Brăiloiu". - Bucureşti, 1992, 1996, 2003-2004, 2009-2011, 2014. - ISSN 1220-5230. http://www.academiaromana.ro/
 9. Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca = Yearbook of History in Cluj-Napoca. Series Humanistica. - Bucureşti : Ed. Acad. Române, 2011, 2013-2014. - ISSN 1584-4404. http://www.historica-cluj.ro/
 10. ARS Assecuratiorum = Arta asigurărilor. - Ch., 2009. - ISSN 1857-4025.
 11. Asistenţă socială : bul. inf. al reţelei Naţ. de Asistenţi Sociali. - Ch., 2007-2008.
 12. Atitudini pro-copil. - Ch., 2006.
 13. AXA : rev. de politică, cultură şi spiritualitate. - Ch., 2008-2009. - ISSN 1857-3495
 14. Backgrounder NATO. - Brussels, 2006
 15. Briefing OTAN. - Bruxelles, 2005-2006
 16. British Journal of Social Psychology. - Antrim, 1994-1998, 2000-2004. - ISSN 0144-6665 http://onlinelibrary.wiley.com/
 17. Buletin European=European Newsletter. - Ch., 2005-2006
 18. Buletin informativ. - Ch., 2006-2008
 19. Buletin statistic de informare publică. - Bucureşti, 1993
 20. Buletin ştiinţific. Ser. nouă : rev. de etnografie, şt. naturii şi muzeologie. - Ch., 2005-2010 http://www.muzeu.md/publicat-ii
 21. Buletinul Biroului de Informare al Consiliului Europei în Moldova. - Ch., 2001-2003, 2005-2006
 22. Buletinul Centrului de formare în analiză şi intervenţie pentru grupurile sociale defavorizate. - Iaşi: Ed. Erota, 2000
 23. Buletinul Centrului de Informare şi Documentare al Consiliului Europei în Republica Moldova=Bulletin du Centre d'information et de Documentation sur le Conseil de l'Europe dans la Republique de Moldova. - Ch., 1999-2000.
 24. Buletinul demografic al României. - Bucureşti, 1939-1940
 25. Bulletin on narcotics : The family and drug abuse. - New York, 1994, 2000. - ISSN 0007-523X
 26. Caiete : Period. al Comis. pentru polit. externă. - Bucureşti, 2006.
 27. Caiete sociologice = Cahiers sociologiques = Sociological review. - Iaşi : Ed. Fund. Acad. AXIS, 2004, 2006. - ISSN 1583-3615 http://www.scoalasociologica.ro/
 28. Caietele INMER. - Bucureşti, 2007
 29. Calitatea vieţii : rev. de politici sociale. - Bucureşti, 2008. - ISSN 1018-0389.
 30. Choices : The human development mag. - New York, 1996-1997, 1999-2004
 31. Choix : Le mag. du developpement human. - New York, 2004.
 32. Cohorta : rev. de ist. militară. - Ch., 2010. - ISSN 1857-0100.
 33. Communication Quarterly. - [S.l.], 1996, 1999-2000. - ISSN 0146-3373.
 34. Communication Reports. - Fresno, 1994-2004. - ISSN 0893-4215.
 35. Communication Research Reports. - Buckhannon, 1996, 1999-2002. - ISSN 0882-4096.
 36. Communication Studies. - Iowa City, 1997-2001. - ISSN 0008-9575.
 37. Comparative Political Studies : A bimonthly j. - London, 1999-2002. - ISSN 0010-4140
 38. Connections : The Quarterly j. - [S.l. : s.n.], 2012-2015. - ISSN 1812-1098.
 39. Connections : Ежекварт. журн. - [S.l. : s.n.], 2012-2014. - ISSN 1812-1101.
 40. Contact : bul. inf. pentru org. neguvernamentale din Rep. Moldova. - Ch., 1997-1998.
 41. Contemporary Sociology : A j. of Reviews. - Washington, 1996-1998. - ISSN 0094-3061.
 42. Copilul şi familia : rev. de politici sociale. - Ch., 2005-2006.
 43. Council of Europe Journal = Le Journal du Conseil de l'Europe. - Strasbourg, 1997-1999.
 44. Cuadernos de pensamiento politico. - Madrid, 2009. - ISSN 1696-8441
 45. Curier Parlamentar : bul. Inf. al Parlamentului Rep. Moldova. - Ch., 2006-2007.
 46. Curierul românesc : rev. a românilor de pretutindeni. - Bucureşti, 1992-1994, 2002-2003. - ISSN 1018-0540.
 47. DA (diyalog avrasya) : Ежекварт.международ. культурно-интеллектуальный журн. - Harbive-Istambul, 2004, 2009-2011. - ISSN 1302-5686.
 48. Demography : The statist. study of human populations. - Albany, 2003-2004. - ISSN 0070-3370.
 49. Deutschland : Политика, культура, экономика и наука. - Frankfurt/M. : Frankfurter Societats-Druckerei GmbH, 2003-2009 https://www.deutschland.de/ru
 50. Development & Transition : Human Development in Europe and Eurasia. - Bratislava, 2005-2009
 51. Development ISSues. - The Hague, 2009. - ISSN 1566-4821.
 52. Direction of Trade Statistics. - Washington, 1995-2009. - ISSN 0252-306X
 53. Dossier OTAN. - Bruxelles, 2006
 54. Echos : Pour comprendre la soc. fr. actuelle. - Paris, 1993-1997. - ISSN 0154-5280
 55. Emerging Europe Monitor : South East Europe : Business Monitor Intern. monthly regional rep. on political risk and macroeconomic prospects. - London, 2007. - ISSN 1469-5286
 56. Episod : bul. realizat de Muzeul "Casa Părintească". - Palanca, 2007
 57. Escape : rev. liberă pentru tineri. - [S.l.], 2009-2010. - ISSN 1857-3894
 58. European Journal of International Relations. - London, 2010. http://ejir.sagepub.com
 59. European Sociological Review. - Oxford, 1995-2016. - ISSN 0266-7215 www.oxfordjournals.org
 60. Europe's World : The ONLY Europe-Wide Policy j. - Brussels, 2006. - ISSN 1782-0642
 61. Folclor literar. - Timişoara, 1998-1999
 62. For a Change : Healing hist. Transforming relationships. Building community. - London, 1994-1998. - ISSN 0959-311X
 63. FP : Foreign Policy Edicion espanola : Politica, economia e ideas globales. - Madrid : Ed.FRIDE, 2010. - ISSN 1697-1515
 64. Le Francais dans le monde: Revue de l`enseignement du francais hors de France. - Paris, 1963-1964, 1968, 1971, 1974-1978, 1980-1985, 1990, 1995-1997, 1999-2004, 2014. http://www.fdlm.org
 65. Francophonies du Sud. - Paris, 2014. - ISSN 0015-9395.
 66. Guvernare şi Democraţie : rev. de analiză şi sinteză. - Ch. : Arc, 2008-2011, 2013. - ISSN 1857-3932 www.e-democracy.md
 67. Gender : rev. pentru femei şi bărbaţi cu orizont larg. - Ch., 2009.
 68. Gender : информ. бюл. для женщин и мужчин широких взглядов. - К., 2009.
 69. ILGA-Europe : Newsletter. - Brussels, 2002-2004. - ISSN 1375-577X
 70. International Financial Statistics. - Washington, 1995-2008. - ISSN 0020-6725
 71. International Organization for Migration in Belarus, Moldova & Ukraine. - Ch. ,2007
 72. Internationale Politik/ Германское общество внешней политики. - М., 2004-2005
 73. Journal of Communicationan. - New York, 1992-1997, 1999. - ISSN 0021-9916
 74. Journal of Democracy. - Washington, 1990-1992, 1994-1999, 2001-2008. - ISSN 1045-5736 http://www.journalofdemocracy.org/
 75. The Journal of Politics. - Austin, 1995-1997, 1999. - ISSN 0022-3816
 76. Journal of the Experimental Analysis of Behavior. - Bloomington : Indiana Univ., 1995-2012. - ISSN 0022-5002 http://onlinelibrary.wiley.com/
 77. Label France. - Paris : Ed. ADPF, 1995-1996, 1998-1999, 2001, 2004, 2007-2008. - ISSN 1162-6208
 78. Label France : Информ. журн. МИД Франции. - Париж, 2004.
 79. Lettre internationale : rev. trim. - Bucureşti, 1992-2017. http://www.icr.ro/bucuresti/
 80. Lithuanian Foreign Policy Review. - Vilnius, 2010. - ISSN 1392-5504.
 81. Lumea. - Bucureşti, 1992-1994, 2004, 2006-2007
 82. De Magazine Deutschland : Forum fur Politik, Kultur und Wirtschart. - Frankfurt/M. : Frankfurter Societaets-Medien GmbH, 2016. - ISSN 1617-9552. www.deutschland.de
 83. De Magazine Deutschland : Политика, культура и экономика - Frankfurt am Main : Frankfurter Societaets-Medien GmbH, 2013-2015. - ISSN 0948-3179. www.deutschland.de
 84. Mâine : bul. trim. - Ch., 2001-2007
 85. Memoria ethnologica : Rev. de patrimoniu ethnologic şi memorie culturală. - Baia Mare, 2010-2016. http://www.memoria-ethnologica.ro/
 86. Migration. - Geneva, 2007. - ISSN 1813-2839
 87. Military matters. - Brussels, 2006
 88. Miradas al exterior : Rev. de Informacion Diplomatica. - Madrid, 2010.
 89. Mireasa : ghid complet al nunţii tale. - Ch., 2008, 2011, 2015. - ISSN 1857-274X. www.mireasa.md
 90. Moldova şi lumea = Молдова и мир : rev. soc.-polit. il. - Ch., 1991-2005. - ISSN 0130-2396.
 91. Moldova Urbană. - Ch., 2005-2006
 92. Moldoscopie : probleme de analiză politică : Rev. şt. trim. - Ch., 2005-2010, 2012-2013, 2016. http://usm.md/
 93. Monitor Guvernamental : bul. oficial al Guvernului Rep. Moldova. - Ch. : Ed. Elan INC, 2010-2012.
 94. National People`s Congress of China. - Beijing, 2013-2016. - ISSN 1674-3008.
 95. Nationalities Papers. - New York, 1998-1999. - ISSN 0090-5992
 96. NATO Briefing. - Brussels, 2004-2007.
 97. NATO Review. - Brussels, 2005-2006.
 98. Noutăţi civice : bul. ed. în cadrul progr. "Promovarea transparenţei inst. publice" : Inf. Comentarii. - Ch., 1998
 99. Nunta. - Ch., 2006-2008, 2010
 100. Oastea Moldovei. - Ch., 1999, 2002-2003, 2007-2008, 2013-2016. http://www.army.md/
 101. OSCE : Mag. - Vienna, 2006-2007
 102. Oxford Journal of Legal Studies. - Oxford, 1999-2015. - ISSN 0143-6503 http://ojls.oxfordjournals.org/
 103. Papeles : De relaciones ecosociales y cambio global, 2010. - ISSN 1888-0576
 104. Paris Match : Ed. intern. - Paris, 1996-1999, 2005
 105. Parliamentary Courier : Newsletter of the Parliament of the Rep. of Moldova. - Ch. , 2006-2007
 106. Perceptions : J. of Int. Affairs. - Ankara, 2005-2006. - ISSN 1300-8641
 107. Perspectives on Politics. - Danvers, 2004-2012, 2016. - ISSN 1537-5927
 108. Perspectives. - Vienna, 2007.
 109. Policy Brief : Achieving Better Market Access. - Jaipur, 2005
 110. Polis : rev. de şt. politice. - Bucureşti : TIMS, 1994, 2014-2016
 111. Politically Speaking. - New York, 2009-2010.
 112. Politique etrangere : rev. trim. - Paris, 1988-1989, 1991. - ISSN 0032-342X
 113. Populaţie şi dezvoltare : bul. de inf. şi analiză în demografie. - Ch., 2010-2011. http://www.demografie.md/
 114. Poverty in Focus. - S.l., 2006-2007
 115. Prodiaspora : prima rev. despre şi pentru migranţii din Rep. Moldova. - Ch., 2010-2011, 2016. http://www.pro-diaspora.com
 116. Protecţie socială : Bul. informativ. - Ch., 2012.
 117. PS: Political Science & Politics. - Washington, 2001-2016. - ISSN 1049-0965
 118. Psihologia socială : bul. Lab. "Psihologia câmpului social". - Iaşi : Polirom, 1998-1999, 2001, 2010. http://www.psih.uaic.ro/
 119. Questions militaires. - Bruxelles, 2006.
 120. Realităţi culturale : rev. de etnografie, folclor şi cultură contemporană. - Ch.: Notograf Prim, 2012-2017. - ISSN 1857-4424
 121. Research on Social Work Practice. - London : Sage Publ., Inc., 1996-2016. - ISSN 1049-7315
 122. Revista de asistenţă socială. - Bucureşti, 2004-2005, 2013-2016. - ISSN 1583-0608 http://www.revistadeasistentasociala.ro/
 123. Revista de cercetări sociale. - Bucureşti : [S.n.], 1994. - ISSN 1222-8125.
 124. Revista de etnografie şi folclor. - Bucureşti : Ed. Acad. Române, 1975-1981, 1984-1985, 1988, 1990-2000, 2007-2012. - ISSN 1220-5370.
 125. Revista de etnologie. - Ch. : Ştiinţa, 1995, 1997
 126. Revista de etnologie şi culturologie = Журнал этнологии и культурологии = The Journal of ethnology and Culturology. - Ch., 2006-2007,2010, 2013, 2015.
 127. Revista 22. - Bucureşti, 1993-2011, 2013-2014. - ISSN 1220-5761. http://www.revista22.ro/
 128. Revista internaţională de ştiinţe sociale aplicate (Revista ISSA)=International journal of applied social sciences. - Timişoara : Ed. Univ. de Vest, 2012. - ISSN 2285-2263.
 129. Revista Militară : st. de securitate şi apărare. - Ch., 2009-2011. - ISSN 1857-405X.
 130. Revista română de geopolitică şi relaţii internaţionale. - Bucureşti : Ed. Era, 2009-2010. - ISSN 2066-3781.
 131. Revista română de sociologie. - Bucureşti, 1996-1999. - ISSN 1224-9262
 132. Revista română de statistică. - Bucureşti, 1991,1993-1994, 1996-1998, 2001-2006, 2009. - ISSN 1018-046X. http://www.revistadestatistica.ro
 133. Revista română de studii Eurastice = Romanian review of Eurasian studies. - Constanţa, 2013. - ISSN 1841-477X.
 134. Revista română de studii internaţionale. - Bucureşti, 1992-1993
 135. Revista română de ştiinţe politice = Romanian Journal of Political Science. - Bucureşti, 2006-2007. - ISSN1582-456X.
 136. Revista Universitară de Sociologie = Revue Universitaire de Sociologie = Universitary Journal of Sociology. - Craiova : Ed.Universitaria, 2009. - ISSN 1841-6578.
 137. Revistas de la Semana. - Madrid, 2010.
 138. Revue de l`OTAN. - Bruxelles, 2005-2006. http://www.nato.int/review
 139. Revue des Sciences Humaines. - Lambersart, 2004
 140. Romanian Journal of Communication and Public Relations = Revista română de comunicare şi Relaţii Publice. - Bucharest, 2011-2012. - ISSN 1454-8100. http://www.journalofcommunication.ro
 141. Romanian Journal of European Affairs. - Bucureşti. 2011. - ISSN 1582-8271. http://www.ier.ro/rjea
 142. Romanian Journal of International Affairs. - Bucharest, 1998. - ISSN 1224-0958
 143. Romanian Journal of Political Science. - Bucharest, 2008. - ISSN 1582-456X www.sar.org.ro
 144. Romanian Journal of Sociology. - Bucharest, 2004, 2007. - ISSN 1220-3688.
 145. Romanian Panorama : An ill. monthly issued in engl., french, germ., span., and russ. - Bucureşti, 1999-2009.
 146. România socială : rev. de cultură socială şi politică. - Bucureşti, 2001. - ISSN 1582-733X
 147. Roumain Panorama : rev. mens. ill. paraissant en fr., angl., allemand, esp. et russe. - Bucureşti, 1995-2009. - ISSN 1220-5044
 148. Rumanisches Panorama : ill. ztschr., erscheint monatl. in deutscher, engl., fr., span. und russ. sprache. - Bukarest, 1999-2009. - ISSN 1220-5036.
 149. Rumano Panorama : rev. il. mens. en esp., alem., fr., ingles y ruso. - Bucureşti, 2000-2009. - ISSN 1220-5044.
 150. Sistema : rev. de ciencias sociales. - Madrid, 2009. - ISSN 0210-0223. http://www.fundacionsistema.com
 151. Social Agenda. - Brussels, 2011-2015.
 152. Social & Legal Studies : An intern. j. - London : SAGE Publ. Ltd., 1999-2011, 2013-2014. - ISSN 0964-0639.
 153. Social Development Notes. - Washington : The World Bank, 2009-2010.
 154. Social Development Papers. - Washington : The World Bank, 2009.
 155. Social Science Information = Information sur les Sciences Sociales. - London : Sage Publ., 1996. - ISSN 0539-0184.
 156. Social Science Quarterly. - Austin, 1995-1997. - ISSN 0038-4941
 157. Societatea & Legea. - Ch., 2007
 158. Socioanaliză : rev. analitică independentă de politică, sociologie, economie, jurisprudenţă şi ist. - Ch., 1996.
 159. Sociological Methods & Research. - London : Sage Publ., 1996-1998. - ISSN 0049-1241
 160. Sociologie românească : Ser. nouă. - Bucureşti, 1992-1996, 1999. - ISSN 1220-4889
 161. Southern Communication Journal. - Memphis, 1998-2001. - ISSN 1041-794x
 162. South-South in Action. - New York, 2009, 2011.
 163. Le Spectacle du Monde. - Paris, 2001-2005. - ISSN 0038-6944
 164. Splendid : свадебный журн. Nr.1 в Молдове. - К., 2009, 2013. - ISSN 1857-0364. http://splendid-magazine.md/
 165. Strategia civică. - Ch., 2000.
 166. Studia Hebraica. - Bucureşti : Univ. din Bucureşti, 2001. - ISSN 1582-8158
 167. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Politica. - Cluj-Napoca, 1996, 1999-2002, 2005-2010. - ISSN 1224-8711. http://www.studia.ubbcluj.ro
 168. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Sociologia. - Cluj-Napoca, 1995-1996, 1999-2000, 2003-2004, 2006-2016. www.studia.ubbcluj.ro
 169. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Sociologia-Politologia. - Cluj-Napoca, 1992-1994
 170. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Studia Europaea. - Cluj-Napoca, 1996-1998, 2000-2004, 2006-2016. http://www.studia.ubbcluj.ro
 171. Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe sociale: Sociologie. Asistenţă Socială. Drept. Ştiinţe Politice. - Ch. : CEP USM, 2013-2016. - ISSN 1814-3199. http://usm.md/studiau
 172. Studia Universitatis. Ştiinţe sociale : Rev. şt. - Ch., 2007-2015. - ISSN 1857-2081
 173. Studii Internaţionale. Viziuni din Moldova = International Studies. Views from Moldova. - Ch., 2006-2007. - ISSN 1857-1336
 174. Studii şi cercetări socioumane. - S.l., 1996. - ISSN 1224-4120
 175. La Suisse et le monde. - Berne, 2003-2005
 176. Temas para el debate. - Madrid, 2009-2010.
 177. Urma ta : rev. pentru comunicatori. - Ch., 2007-2008
 178. Uto ? ias : rev. de debate politico y teorico. - Madrid, 2009. - ISSN 1133-567X
 179. Vanguardia dossier/publ.: Publipress Media. - Barcelona, 2009-2010. - ISSN 1579-3370
 180. Vocea civică : bul. inf. - Ch., 1998-2002.
 181. Vocea Persoanelor în Etate : bul. inf. trim. - Ch., 2006
 182. Vous en VOG. - Paris, 2007
 183. Worldview : A quarterly mag. of news and comment about the developing world. - Washington, 2001-2002. - ISSN 1047-5338
 184. Xoana : Images et sciences sociales. - Paris, 1994-1995
 185. Youth and society : A quarterly j. - London : Sage Publ., Inc ., 1996-2016. - ISSN 0044-118X. http://yas.sagepub.com/
 186. Актуальные проблемы Европы : пробл.-темат. сб. - М., 2001-2013. - ISSN 0235-5620
 187. Брифинг НАТО. - Brussels, 2005-2006
 188. Вестник Московского Университета. Сер.12 : Политические науки : науч. журн. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1995, 1997-2003. - ISSN 0868-4871
 189. Вестник Московского университета. Сер.12 : Социально-политические исследования. - М., 1990-1994
 190. Вестник Московского университета. Сер.18 : Социология и политология : науч. журн. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1995, 1997-1998, 2003-2011. http://www.socio.msu.ru/vestnik/Archive.php
 191. Вестник общественного мнения : Данные. Анализ. Дискуссии. - М., 2008, 2010.
 192. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. - М., 1995-2016. - ISBN 5-86383-009-3 /li>
 193. Вопросы статистики : ежемес. науч.-информ. журн.- М., 1998. - ISSN 0320-8168
 194. Гражданский голос : информ. бюллетень. - К., 1998-2001
 195. Информационный вестник. - К., 2006 -2008
 196. Космополис : журн. мировой политики. - М., 2003
 197. Молдова и мир : социал.-полит. журн. - К., 1991-1995
 198. Молода нацiя : альманах. - Киiв : Смолскип, 2005
 199. Народознавчi Зошити. - Львов, 2006. - ISSN 1028-5091
 200. Новое время. - М., 1991-1997
 201. Обзор НАТО. - Bruxelles, 2006
 202. ОБСЕ : журн. - Vienna, 2006-2007
 203. Обществознание в школе : науч.-теорет. и метод. журн. - М. : Шк.-Пресс, 1997
 204. Парламентский вестник : информ. бюллетень Парламента Респ. Молдова. - К., 2006-2007
 205. Правительственный вестник : офиц. бюллетень. Правительства Респ. Молдова. - К., 2010-2012.
 206. Перекрестки : журн. исслед. Восточноевропейского пограничья. - Вильнюс, 2005
 207. Полис (Политические исследования) : науч. и культ.-просвет. журн. - М., 2001-2005, 2007, 2012. www.politstudies.ru
 208. Правление и Демократия : информ.-аналит. журн. - К. : Gunivas, 2009-2011. - ISSN 1857-3932
 209. Президент = The President : Rev. social-politică int. - Bălţi, 2007
 210. Протокол и этикет : науч.-попул. журн. - М., 2005
 211. Розбудова держави. - Киiв, 1994
 212. Совет Европы и Россия : информ. бюл. - Екатеринбург, 1999
 213. Социально-гуманитарные знания : науч.-образоват. изд. - М., 1999-2007, 2012-2017. http://istina.msu.ru
 214. Социально-политический журнал (социально-гуманитарные знания) : науч.-образоват. изд. - М., 1994-1995, 1998. - ISSN 0869-8120
 215. Социоанализ : независимый аналит. журн. : Политика, социология, экономика, право, история. - К., 1996
 216. Социологические исследования : ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. - М. : Наука, 1985-1995, 2001-2008, 2012-2017. http://www.isras.ru/socis.html
 217. Этикет и протокол : журн. об искусстве общения и правилах хорошего тона. - М., 2006. - ISSN 1682-4601
 218.     

33. ECONOMIE

 1. ACAP (Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionşti) : bul. inf. - Ch., 2008-2009. - ISSN 1857-2480. http://acap.md/rom/articles/
 2. Afaceri imobiliare : rev. bilunară. - Ch., 2006-2007.
 3. Africa Renewal. - [S.l.], 2010.
 4. The American Economic Review. - Nashville, 1994-1996. - ISSN 0002-8282.
 5. The American Journal of Economics and Sociology. - New York : S.n., 1996-2000. - ISSN 0002-9246. https://www.questia.com/library/
 6. Annual World Bank Conference on Development Economics. - Washington, 1996. - ISSN 1020-4407.
 7. Anuarul Institutului de Cercetări Economice "Gheorghe Zane" - Iaşi. - Bucureşti, 1996, 1999-2002. - ISSN 1221-3489.
 8. Anuarul statistic al României = Romanian statistical yearbook, 2007 [Resursă electronică] : Ser. de timp 1990-2006. - Bucureşti, 2007. - ISSN 1841-5431.
 9. Biz. - Bucureşti, 2011. - ISSN 1454-8380. http://www.revistabiz.ro/
 10. Buletin economic legislativ : marcă înregistrată. - Bucureşti : S.C."Tribuna economică" - S.A, 1996-1997. - ISSN 1222-9482
 11. Buletin statistic =Статистический бюллетень. - Ch., 2002-2007
 12. Buletin Ştiinţific al Universităţii de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice. Ser.: Teoria şi Practica Managementului. - Timişoara, 2005-2006. - ISSN 1584-8442
 13. Buletin trimestrial/Banca Naţ. a Moldovei. - Ch., 1997-1998, 2002 http://www.bnm.org/md/trimestrial_bulletin
 14. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Economie şi sociologie : rev. teoretico-şt. - Ch. : Ştiinţa, 1991-1992
 15. Buletinul achiziţiilor publice : Anunţuri despre licitaţii. Inform. Acte normative. - Ch., 2004
 16. Bursa de valori a Moldovei = Фондовая биржа Молдовы : bul. inf. - Ch., 2007-2014. http://www.moldse.md
 17. Business America : The mag. of Intern. Trade. - Washington, 1996
 18. BusinessClass : Знамя новой молдавской буржуазии : ежемес. экон. журн. - К., 2006-2017. - ISSN 1857-1638 http://www.businessclass.md/
 19. BUSINESSmagazin. - Bucureşti : Ed. PubliMedia Intern., 2011. - ISSN 1584-7349 http://www.businessmagazin.ro/
 20. Business Review. - Ch., 2008
 21. BusinessWeek. - New York, 1999-2001, 2009. - ISSN 0007-7135
 22. Cadastrul. - Ch., 2003-2004, 2007-2009 http://www.cadastre.md/
 23. Cahiers d'Economie et Sociologie Rurales. - Paris, 1998. - ISSN 0755-9208
 24. Cambridge Journal of Economics. - Oxford : Univ. Press, 1997-2016. - ISSN 0309-166X www.cje.oxfordjournals.org
 25. Capital : spt. econ. şi financiar. - Bucureşti, 2004-2008.
 26. Comparative Economic Studies. - New York, 1993. - ISSN 0888-7233
 27. Concurenţa : rev. analitico-inf. - Ch., 2010. - ISSN 1857-2952.
 28. Consulting review. - Bucureşti, 2008. - ISSN 1844-024X
 29. Corespondenţa în afaceri. - Bucureşti, 2003
 30. Curtea de Conturi a Republicii Moldova = Court of Accounts of the Republic Moldova : Bul. inf. - Ch., 2009.
 31. Curtea de Conturi a Republicii Moldova = Счетная Палата Республики Молдова : bul. inf. - Ch., 2007, 2009.
 32. Development Outreach : Putting knowledge to work for development. - Washington, 2005-2011. - ISSN 1020-797X. www.worldbank.org/devoutreach
 33. e-Finance : rev. lunară de afaceri şi finanţe electronice. - Bucureşti, 2004. - ISSN 1582-7224. http://www.efinance.ro/
 34. EcoForum Journal. - Suceava, 2014. - ISSN 2344-2174.
 35. Economic and Social Council : Official records. - New York, 2004. - ISSN 0251-9941.
 36. Economic Development and Cultural Change. - Chicago, 1990. - ISSN 0013-0079
 37. The Economic Journal. - New York, 1987, 1993-1994. - ISSN 0013-0133
 38. Economic Reform Today : The CIPE mag. of change and publ. policy. - Washington, 1998
 39. Economic Statewatch : Quarterly analysis and forecast. - Ch., 2008-2009
 40. Economic Survey of Europe. - Geneva, 2005. - ISSN 0070-8712
 41. Economic Theory & Practice : Bilingual Econ. Rev. - Timişoara, 2006. - ISSN 1843-1771
 42. Economica : rev. şt.-didactică. - Ch., 1994-1996, 1998, 2001-2017. - ISSN 1810-9136
 43. Economie şi administraţie locală. - Bucureşti, 1996, 2001-2011. - ISSN 1224-3124. http://www.tribunaeconomica.ro
 44. Economie şi finanţe : rev.de teorie şi practică econ.-financiară. - Ch., 1995-1999, 2001.
 45. Economie şi Reforme : bul. de inf. şi analiză. - Ch., 1999-2000.
 46. Economie şi sociologie = Economy and sociology : Rev. teoretico-şt. - Ch., 2011, 2016. - ISSN 1857-4130.
 47. Economie şi sociologie = Экономика и социология : rev. teoretico-şt. - Ch., 1994-1999, 2001, 2008-2009.
 48. The Economist : rev.of books and multimedia. - London, 1998-1999.
 49. Economistul : Spt. comunităţii econ.-financiar din România. - Bucureşti, 2011, 2013. - ISSN 1221-8669. www.economistul.ro
 50. Ekonomia dhe biznest : Rev. ekon. katermujore. - Tirana : Janar-Prill, 2005.
 51. Energia. - Ch., 2004-2008. http://www.anre.md
 52. Energia. - К., 2004-2005,2007-2008. - ISSN 1857-0682
 53. Fin-Consultant : rev. lunară de consultanţă în management. - Ch., 2006-2012. - ISSN 1857-0216 www.finconsult.md
 54. Finance & Development. - Washington, 1996, 1998-2002, 2008. - ISSN 0015-1947
 55. Finanţe. Bănci. Asigurări : Publ. pentru agenţii econ. - Bucureşti, 2007. - ISSN 1453-7524
 56. Finanţe. Credit. Contabilitate. - Bucureşti, 1993-1994, 1996-1997, 2001.
 57. Finanţe. Provocările viitorului. - Craiova : Ed. Univ. din Craiova, 2012. - ISSN 1583-3712
 58. Finanţe publice şi contabilitate. - Bucureşti, 2002-2006. - [Din 2012 vezi tit.: Revista Finanţe publice şi contabilitate].
 59. Finanţe şi Afaceri. - Bucureşti, 2009
 60. Forum : rev. teoretico-şt. şi practică. - Ch., 2002
 61. Forum du commerce internationale. - Geneva, 2000. - ISSN 0591-2512.
 62. Harvard Business Review. - Boston : Ed. Harvard Business Review, 1993-1994, 2008.
 63. Idei de afaceri. - Bucureşti, 2001-2007. www. idei de afaceri .ro
 64. Idei pentru afaceri. - Ch., 2008. - ISSN 1857-0593
 65. IMF Economic Reviews. - Washington, 1998-1999. - ISSN 1020-0576
 66. IMF Paper on Policy Analysis and Assessment. - S.l., 1996-1998
 67. IMF Policy Discussion Paper. - [S.l.], 1999-2008
 68. IMF Survey. - Washington, 1995-2008. - ISSN 0047-083X.
 69. IMF Working Paper . - [S.l.], 1995-2009
 70. Impact strategic : Rev. şt. - Bucureşti, 2011. - ISSN 1582-6511. http://impactstrategic.unap.ro
 71. Impozite şi taxe : rev. lunară. - Bucureşti : Ed. "Tribuna economică", 1995-1996. - ISSN 1223-5180.
 72. Inc : The mag. for Growing Co. - New York, 1998, 2000-2001
 73. INFO : the inform. mag. - Luxenbourg, 2009. - ISSN 0250-3891.
 74. Iniţiativa privată : rev. de promovare a sectorului IMM şi a cl. de mijloc în România şi Rep. Moldova. - Bucureşti, 2002. - ISSN 1583-3496.
 75. Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică : bul. analitic trim. - Ch., 2007. - ISSN 1857-1751
 76. International Financial Statistics. - Washington, 1995-2009. - ISSN 0020-6725
 77. International Journal of Tourism Research. - [S.l.], 2010. - ISSN 1099-2340 http://wileyonlinelibrary.com/journal/jtr
 78. International Labour Review. - Geneva, 2001, 2008. - ISSN 0020-7780
 79. International trade Forum. - Geneva, 1995. - ISSN 0020-8957
 80. Issues and Options for Improving Engagement Between the World Bank and Civil Society Organizations. - Washington, 2005.
 81. The Journal of Business. - Chicago : Univ. of Chicago Press, 1996, 1998, 2003. - ISSN 0021-9398
 82. The Journal of Economic Perspectives. - New York, 1993-1996. - ISSN 0895-3309
 83. Journal of Economics & Management Strategy. - Cambridge : The Massachusetts Inst. of Technology Press, 1996-1999. - ISSN 1058-6407
 84. The Journal of Law & Economics. - Chicago : Univ. of Chicago Press, 1996-1999. - ISSN 0022-2186.
 85. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development=Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică. - Ch., 2014-2016. - ISSN 2345-1424. http://jrmeduccm.md/index.php/eu
 86. Journal of the European Economic Association. - Cambridge : The MIT Press, 2007. - ISSN 1542-4766
 87. Lumea în 2006. - Zurich, 2006
 88. Lumea în 2007. - Zurich, 2007
 89. Lumea în 2008. - Zurich : The Economist Newspaper Ltd., 2008
 90. Lumea în 2009. - Zurich, 2009
 91. Management Today. - London, 1995-1996, 1998-1999. - ISSN 0025-1925
 92. Market Watch. - Bucureşti, 2008-2009.
 93. Marketing. - Ch., 2006-2007, 2014. - ISSN 1857-0909 http://www.semiotics.md
 94. Marketing insight. - London, 2005
 95. MARKT : Deutsch fur den Beruf - Materialien aus der Press. - Munchen : Erich Schmidt Verl., 2012. - ISSN 2195-0318. www.MARKTdigital.de
 96. Mass Media in Moldova. - Ch., 2005-2009. - ISSN 1857-0038
 97. Mass Media : rev. analitică. - Ch., 2006-2009,2011. - ISSN 1857-002X
 98. Mesagerul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova. - Ch., 1996-2005. - ISSN 1810-7273
 99. Mesagerul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova = Вестник Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Молдова. - Ch., 2005-2016. - ISSN 1810-7273
 100. Moldova turistică : The first period. mag. about Moldova. - Ch., 2007-2009
 101. Moldovan Economic Trends. - Brussels, 1996, 2000, 2011.
 102. Monitorul Economic : analize şi prognoze trim. - Ch., 2004-2005, 2008
 103. Monitorul fiscal FISC.md. - Ch., 2011, 2013-2017. - ISSN 1857-3991. http://monitorul.fisc.md/
 104. Obiectiv AV. - Ch., 2006
 105. Observator economic : rev. oamenilor de afaceri. - Ch., 2000-2002
 106. Omul de afaceri=The businessman : ed. int. - Bucureşti : Casa de ed. "Eurasia", 1997. - ISSN 1220-3890.
 107. Pamphlet Series. - Washington, 1995, 1998-1999, 2006-2007. - ISSN 0538-8759.
 108. Perspectives on Development. - Valencia, 2004-2005.
 109. Piaţa financiară : rev. lunară financiar-bancară. - Bucureşti : Ed. Finmedia, 1997-1998, 2001-2013. - ISSN 1224-4368 http://www.piatafinanciara.ro/
 110. Prensa economica. - Madrid, 2010.
 111. Principios : Estudios de Economia Politica. - Madrid, 2009. - ISSN 1698-7616.
 112. Pro Businnes : rev. inf.-analitică. - Ch., 2006-2008. - ISSN 1857-0887. http://probusiness.chamber.md
 113. Profit : rev. lunară econ.-financiară. - Ch., 1999-2009. - ISBN 5-86892.121-6. http://www.profit.md
 114. Profit - Банки Финансы : финансово-эконом. ежемес. журн. - Ch., 1999-2017. http://www.profit.md
 115. The Quarterly Journal of Economics : Publ. four times per year. - Cambridge, 1995-1999. - ISSN 0033-5533
 116. Review of Economic & Business Studies. - Iaşi, 2010. - ISSN 1843-763X http://www.rebs.ro/
 117. Review of Finance : J. of the Europ. Finance Assoc. - Galsgow : Oxford Univ. Press, 2011. - ISSN 1572-3097 http://rof.oxfordjournals.org/
 118. Revista de comerţ. - Bucureşti, 2008. - ISSN 1582-0424
 119. Revista de Economie socială = Journal of Social Economy. - Bucureşti : Ed. Hamangiu, 2012, 2014. - ISSN 2248-0560
 120. Revista de turism : studii şi cercet. în turism. - Suceava, 2006-2010, 2013. - ISSN 1844-2994. www.revistadeturism.ro
 121. Revista economică. - Ch., 1999, 2001, 2004-2009. http://www.ase.md/publicatii/revista-economica.html
 122. Revista Finanţe publice şi contabilitate. - Bucureşti, 2012-2016. - ISSN 1582-9774. - [Pînă în anul 2012 vezi tit.: Finanţe publice şi contabilitate].
 123. Revista Instituto de Estudios Economicos. - Madrid, 1988. - ISSN 0210-9565.
 124. Revista română de economie. - Bucureşti, 1995. - ISSN 1220-5567.
 125. Revue Internationale du Travail. - Geneve, 2000. - ISSN 0378-5599.
 126. Revue Roumaine des Sciences Economiques = Romanian Economic Review. - Bucureşti, 1996-1997. - ISSN 1220-5397.
 127. The Romanian Journal of Business Ethics. - Timişoara, 2008. - ISSN 1843-5440.
 128. Romanian Journal of Economic Forecasting. - Bucureşti, 2010. - ISSN 1582-6163.
 129. RTE : Rev. Tinerilor Economişti = The Young Economics Journal. - Craiova, 2010. - ISSN 1583-9982. http://stat257.central.ucv.ro/rte
 130. Securitatea şi igiena muncii : rev. period. de inf. şi instruire tehnică. - Ch., 2007-2011. - ISSN 1857-2154.
 131. SEEJE : South-Eastern Europe Journal of Economics. - Thessaloniki, 2005-2010. - ISSN 1109-8597.
 132. Sinteză monetară. - S.l. : Ed.IMCO, 1997-1998
 133. Staff Papers. - Washington, 1995-2007. - ISSN 0020-8027.
 134. Standard Financiar : calitate în afaceri. - Ch., 2008 -2009.
 135. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia. - Cluj-Napoca, 1997, 2000-2002, 2005-2016. www. studia .ubbcluj.ro
 136. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Oeconomica. - Cluj-Napoca, 1993-2002, 2004-2016. www. studia .ubbcluj.ro
 137. Studii economice : rev. şt. - Ch., 2007-2008, 2014. - ISSN 1857-226X.
 138. Studii şi cercetări de calcul economic şi cibernetică economică. - Bucureşti, 2003-2008, 2010.
 139. Tendinţe în Economia Moldovei. - Ch., 2011. - ISSN 1857-3126.
 140. Timişoara Journal of Economics. - Timişoara, 2008. - ISSN 1842-7340.
 141. Tribuna calităţii : rev. lunară. - Bucureşti, 1996. - ISSN 1224-3116.
 142. Tribuna economică : spt. econ. naţ. - Bucureşti, 1993, 1996-1997, 2007, 2009. - ISSN 1018-0451.
 143. UFB Review = Revista UFB : Finance&Banking. Intern. Monetary&Financial System. - Bucureşti : Ed. Universitară, 2011. - ISSN 2247-031X.
 144. Vama : publ. period. a Serviciului Vamal. - Ch., 2008-2014. - ISSN 1857-2979.
 145. The World Bank Economic Review. - Washington, 1992-1993, 1995-1996, 2010. - ISSN 0258-6770.
 146. World Bank Research Digest. - Washington, 2010. - Trimestrial
 147. World Economic Outlook. - Washington, 1995-2009, 2012. - ISSN 0251-6365
 148. World of Work. - Washington, 2001, 2008. - ISSN 1020-0010
 149. Аудит и налогообложение : всерос. информ.-аналит. журн. - М., 1996-1998, 2001
 150. Аудит и финансовый анализ : директивные и метод. материалы по аудиту и финансовому анализу. - М. : Изд. дом "Компьютерный аудит", 1996
 151. Аудитор : ежемес. журн. - М. : Изд. дом. Аудитор, 1996-1997, 2001-2010, 2012-2016.
 152. Банковский аудит. - М., 1998
 153. Бизнес : междунар. журн. менеджеров. - М., 1991-1992, 1996-1997. - ISSN 0868-6009
 154. Бизнес : Организация. Стратегия. Системы. - М. : Изд-во Бизнес и компьютер, 1998-2006
 155. Бизнес-право : ежемес. журн. экон. нормат. документов. - К., 1996
 156. Большие деньги. - К., 2003
 157. Бухгалтер. - К. : Универсул, 1995-1997
 158. Бухгалтерия и банки : ежекварт. прил. к журн. "Бух. учет". - М., 1996-1997
 159. Бухгалтерский учет : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. - М., 1996-1997. - ISSN 0321-0154.
 160. Бухгалтерский учет в торговле : ежекварт. журн. для бухгалтеров и работников руководящего звена. - М., 1996-1998.
 161. Ваш бизнес : магазин, ресторан, бар, климат, отопление. - Бэлць, 2007-2008.
 162. Вестник Волгоградского Государственного университета. Сер.3. Экономика. Право : науч.-теорет. журн. - Волгоград, 1996.
 163. Вестник Московского университета. Сер.6. Экономика : науч. журн. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1993, 1996-2003, 2005-2011. - ISSN 0130-0105.
 164. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.5. Экономика : науч.-теорет. журн. - СПб., 1993.
 165. Внешняя торговля : ежемес. журн. - М., 1996-1997. - ISSN 0321-057X.
 166. Вопросы экономики : ежемес. журн. - М., 1972-1993, 1996-2016. - ISSN 0042-8736. http://www.vopreco.ru
 167. Все для бухгалтера : ежемес. журн. - М. : АО Фининнова, 1996-1998
 168. Деньги и кредит : ежемес. теорет. науч.-практ. журн. - М. : Финансы и статистика, 1991-1992, 1996-2010, 2015-2017. - ISSN 0130-3090
 169. Документ : прил. к "Экономическому обозрению". - К., 1999-2013.
 170. Зовнiшня торгiвля : науковий економiчний журн. - Киiв, 1999
 171. Кадры и заработная плата : практ. журн. по кадровой работе. - К., 2007-2017. http://rus.md/
 172. Китай : Ежемес. журн. - Пекин : Изд.-во ``Жэньминь Хуабао``, 1989, 1994, 2013-2017. http://www.chinapictorial.com.cn/ru/
 173. Маркетинг : общеобразов. информ.-аналит. журн. - М ., 1996-2017. - ISSN 0869-3722
 174. Мировая экономика и международные отношения : ежемес. журн. - М. : Наука, 1979-2010, 2012-2017. - ISSN 0131-2227 http://www.imemo.ru
 175. Общество и экономика : междунар. науч. и общественно-полит. журн. - М. : Наука, 1992, 1998-1999. - ISSN 0207-3676
 176. Практический маркетинг : Информ. для Маркетинговых Решений. - М., 2013. - ISSN 2071-3762 http://www.bci-marketing.ru/
 177. Регион : Экономика и социология : Всерос. науч. журн. - Новосибирск, 1996-1997. - ISSN 0868-5169
 178. Российский экономический журнал : науч.-практ. изд. - М. : Финансы и статистика, 1992-1993, 2001-2003. - ISSN 0130-9757
 179. Рынок ценных бумаг : аналит. журн. - М., 1996-1997. - ISSN 0869-6608
 180. Современная экономика : информ.-аналит. журн. - М., 1997
 181. Справочник бухгалтера : ежекварт. изд. для практ. бухгалтера. - М. : ИКЦ "ДИС", 1997. - ISSN 1027-4413
 182. Страховой аудит. - М., 1996-1997
 183. США. Экономика, политика, идеология : ежемес. науч. и общественно-полит. журн. - М. : Наука, 1974-1992, 1996-1998. - ISSN 0321-2068
 184. Таможня : информ.-аналит. обозрение. - М., 2003-2008 http://www.customs.ru/
 185. Финансы : ежемес. теорет. и научно-практ. журн. - М., 1998. - ISSN 0869-446Х
 186. Финансы и кредит : ежемес. журн. - М., 1996-1999
 187. Финансы и развитие : ежекварт. публ. Междунар. валютного фонда. - М. : Весь мир, 2000. - ISSN 1020-8151
 188. Финансы и Рынки = Finanţe şi Pieţe : информ.-аналит . журн. - К., 1996
 189. Школьный экономический журнал : науч.-попул. и метод. изд. - М., 1997-1999
 190. Экономика и организация промышленного производства. - Новосибирск, 1983-1992, 1996-1997. - ISSN 0131-7652
 191. Экономика и учет в торговле. - М., 1998
 192. Экономист : ежемес. науч.-практ. журн. - М., 1991-1993, 1996-1998, 2001-2007, 2012. http://www.economist.com.ru/
 193. Экономическая школа : науч.-попул. ил. журн. - СПб., 1991-1992. - ISSN 0130-3953
 194. Экономические науки : науч.-информ. журн. - Самара, 2000
 195. Экономические реформы сегодня. - Washington, 1999
 196.     

34. DREPT

 1. Acta Juridica Hungarica : Hungarian J. of Legal Studies. - Budapest, 2005-2007. - ISSN 1216-2574
 2. American Journal of International Law. - Washington, 1999-2001
 3. Aspects : Rev. d`etudes francophones sur l`Etat de droit et la dem. - Paris : Ed. des archives contemporaines, 2008.
 4. Avocatul Parlamentar : bul. inf. trim. - Ch., 2006-2008
 5. Avocatul poporului : rev. şt.-practică şi inf. de drept. - Ch., 1998, 2003-2009, 2011. - ISSN 1810-7141. http://www.avocatul.md/
 6. The British Journal of Criminology. - Oxford : Oxford Univ. Press, 1999, 2002. - ISSN 0007-0955
 7. Buletin informativ / Centrul de Prevenire a Traficului de Femei. - Ch., 2006.
 8. Buletin informativ / Comisia Electorală Centr. a Rep. Moldova. - Ch., 2012, 2014, 2016. www.cec.md.
 9. Buletin informativ / Inst. de Reforme Penale. - Ch., 2005-2009.
 10. Buletin informativ : promovarea transparenţei şi combaterea corupţiei : doc., cercet., publ. - Ch., 2003-2004, 2007-2011.
 11. Buletin informativ juridic. - Ch., 2004
 12. Buletin juridic. - Ch., 2002-2003
 13. Buletin oficial de proprietate industrială = The Official Bulletin of Industrial Property. - Ch., 2000-2013, 2015-2016. - ISSN 1810-7095
 14. Buletin oficial Dreptul de autor şi drepturile conexe = The Officiel Bulletin Copyright and Related Rights. - Ch., 2007
 15. Buletinul Asociaţiei tinerilor jurişti : rev. de drept. - Ch., 1997-1999
 16. Buletinul Curţii Constituţionale. - Ch., 2016. - ISSN 2537-6195. http://www.constcourt.md
 17. Buletinul Curţii Constituţionale = Le Bulletin de la Cour Constitutionnelle = The Constitutional Court Bulletin : Studii. Jurisprudenţă. Comunicări. - Bucureşti, 2010. - ISSN 1454-802X. www.ccr.ro
 18. Buletinul Curţii de Apel Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor=Бюллетень Экономической апелляционной палаты и Главной государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов. - Ch., 2004-2010. - ISSN 1810-7281
 19. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova = Бюллетень высшей судебной палаты Республики Молдова. - Ch., 1997-2016. - ISSN 1810-7265 /li>
 20. Buletinul informativ = Информационный бюллетень : legi, hotărîri, regulamente, instrucţiuni în domeniul protecţiei mediului. - Ch., 2006.
 21. Buletinul Inspectoratului Fiscal principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor=Бюллетень Главной государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов. - Ch., 2010-2013. - ISSN 1810-7281.
 22. Buletinul jurisprudenţei : culeg. de decizii : Contencios administrativ şi fiscal. Drept comercial. Procedură civilă şi  procedură în materie comercială. - Bucureşti: Ed. Universul Juridic, 2008. - ISSN 1583-6886.
 23. Buletinul jurisprudenţei : culeg. de decizii : Drept penal şi procesual penal. - Bucureşti: Ed. Universul Juridic, 2008. - ISSN 1583-6886.
 24. Buletinul jurisprudenţei : culeg. de practică judiciară pe an. 2008. - Bucureşti: Ed. Universul Juridic, 2008. - ISSN 1841-4249.
 25. Buletinul jurisprudenţei : repertoriu sem. - Bucureşti : Ed. Universul Juridic, 2007-2008. - ISSN 1842-4384
 26. Buletinul Notarilor. - Ch., 2004-2006
 27. Buletinul oficial al Camerei Înregistrării de Stat : rev. lunară. - Ch., 2003, 2006-2011.
 28. Bulletin on Constitutional Case-Law. - Strasbourg, 1993-1995
 29. The Cambridge Law Journal. - New York, 1999-2004. - ISSN 0008-1973
 30. Curentul Juridic. Ser. nouă. - Târgu Mureş, 1997, 2003, 2005
 31. Curier "Ex Lege" : bul. inf. - Ch., 2007-2009
 32. Development Policy Journal. - New York, 2002-2003. - ISSN 1684-4025
 33. Dialog şi Acţiune. - Ch., 2005-2006
 34. Disarmament forum=Forum du desarmement. - Geneva, 1999-2000, 2004-2006
 35. Drept, Economie şi informatică. - Ch., 2000-2001, 2005, 2007
 36. Dreptul. - Bucureşti, 1994,1996,2001-2016. - ISSN 1018-0435. http://ujr.revistadreptul.ro
 37. Dreptul muncii = Трудовое право : rev. şt.-practică şi inf. de drept. - Ch., 2006-2017.
 38. Drepturile omului = Human Rights Droits de l'Homme. - Bucureşti, 2005, 2007. - ISSN 1220-613X
 39. Drepturile Omului în Europa : bul. de drept. - Ch., 2002-2004.
 40. Duke Journal of Comparative & International Law. - Durham, 2003-2010. - ISSN 1053-6736
 41. Dura Lex, Sed Lex : Executarea silită : teorie şi  practică. - Târgu Mureş, 2007-2008. - ISSN 1843-3812.
 42. East European Constitutional Review. - New York, 1999-2003. - ISSN 1075-8402
 43. The Equal Rights Review. - Londra: The Equal Rights Trust, 2011. - ISSN 1757-1650
 44. European Ombudsmen : Newsletter. - Strasbourg, 2012-2013. - ISSN 1725-6046
 45. Ghid juridic pentru societăţile comerciale. - Bucureşti, 2009. - ISSN 1453-7532
 46. Human Rights for Development. - New York, 2009
 47. Journal du Droit International : Clunet. - Paris:LexiNexis, 2009. - ISSN 0021-8170 http://www.lexisnexis.fr
 48. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică = Национальный юридический журнал = National law journal. - Ch., 2014-2016. - ISSN 2345-1130. http://jurnaluljuridic.in.ua/
 49. Justiţia Constituţională = Конституционное правосудие : publ. şt. şi de inform. de drept. - Ch., 2003-2015. - ISSN 1812-333
 50. Justiţia Juvenilă : bul. inf. - Bucureşti, 2005.
 51. L.I.B.E.R.A.L.I.A - Rev. Liberale des Livres et des Idees. - Paris, 1989. - ISSN 0997-7619.
 52. Law and Contemporary Problems. - Durharm, 2001, 2003-2009. - ISSN 0023-9186.
 53. Legea şi viaţa : rev. şt.-practică. - Ch., 1991-2000, 2003-2017. - ISSN 1810-309X. www.legeazakon.md
 54. Legislaţia României. - Bucureşti, 1999-2002. - ISSN 1221-1214.
 55. Monitorul oficial al Republicii Moldova : Legislaţia Moldovei în limba de stat şi rusă. - Ch., 2003-2017. http://monitorul.md/
 56. Monitorul oficial al Republicii Moldova : Законодательство Молдовы на гос. и рус. яз. - К., 2003-2014, 2016-2017 http://monitorul.md/ru/
 57. Monitorul oficial al Republicii Moldova [de marţi] : Ed. bilingvă. - Ch., 2007.
 58. Noua Revistă de Drepturile Omului. - Bucureşti : Ed. C.H. Beck, 2007. - ISSN 1841-4710.
 59. Ordine şi lege : rev. bilunară : publ. şt.-practică de drept, inf. şi de atitudine. - Ch., 2002-2004.
 60. Oxford Journal of Legal Studies. - Oxford, 1999-2016. - ISSN 0143-6503. http://ojls.oxfordjournals.org/
 61. Palatul de justiţie. - Bucureşti, 1997.
 62. Pandectele române : repertoriu trim. de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie. - Bucureşt : Ed. Rosetti, 2001-2003, 2007-2008. - ISSN 1582-4756. http://www.www.wolterskluwer.ro
 63. Parliament INFO. - Ch., 2014. - ISSN 2345-1521. http://www.parlament.md/
 64. Parliament INFO (în lb. rusă). - K., 2014. - ISSN 2345-1521. http://www.parlament.md/
 65. Parliamentary Advocate : Informative Newsletter. - Ch., 2006-2008.
 66. The Prison Journal : An Intern. Forum on Incarceration and Alternative. -Thousand Oaks : Sage Publ., 1999-2016. - ISSN 0032-8855.
 67. Pro Lege. - Bucureşti, 2013. - ISSN 1224-2411.
 68. Refugees. - Geneva, 2004-2005. - ISSN 0252-791X.
 69. Refugium. - Ch., 2001-2002, 2004-2008. http://mtc.md/refugium/
 70. Revista de drept a Curţii de Apel Ploieşti. - Bucureşti : Ed. Universul Juridic, 2010. - ISSN 2065-1392.
 71. Revista de drept de azil şi drept umanitar. - Ch., 2004-2010. http://rechin.md/
 72. Revista de drept privat : rev. şt. - Ch. : Ed. Cartdidact, 2001-2003
 73. Revista de drept procedural. - Tg. Mureş : Ed. Sfera Juridică, 2009. - ISSN 2067-2543
 74. Revista de executare silită. - Bucureşti, 2005-2007. - ISSN 1584-8892
 75. Revista de studii şi cercetări juridice : publ. periodică şt.-practică. - Ch., 2007-2010. - ISSN 1857-2014
 76. Revista de ştiinţe juridice = La revue des sciences juridiques. - Craiova, 2000-2002. - ISSN 1454-3699
 77. Revista de ştiinţe penale. - Ch. : Prut Int., 2005, 2007
 78. Revista Institutului Naţonal al Justiţiei : publ. şt.-practică, inf. şi de drept. - Ch., 2000-2017. - ISSN 1857-2405 www.inj.md
 79. Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale = Moldavian Journal of International Law and International Relations = Молдавский журнал международного права и международных отношений : Publ. periodică şt.-teoretică şi informaţional-practică. - Ch., 2006-2012. - ISSN 1857-1999.
 80. Revista naţională de drept = Национальный правовой журнал : publ. period. şt.-practică. - Ch., 2000-2017.
 81. Revista română de Drept al afacerilor. - Bucureşti : Ed. Rosetti, 2003, 2005, 2007-2011. - ISSN 1583-493X http://www.wolterskluwer.ro
 82. Revista română de Drept Comunitar. - Bucureşti : Ed. Rosetti, 2003, 2005, 2007, 2009-2010. - ISSN 1583-977X
 83. Revista Română de Drept European. - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2010. - ISSN 2068-8083
 84. Revista Română de Drept privat. - Bucureşti : Ed. Universul juridic, 2013-2016. - ISSN 1843-2646. http://www.rrdp.ro
 85. Revista română de drept umanitar. - Bucureşti, 1996. - ISSN 1221-8774
 86. Revista română de dreptul mediului = Revue roumaine de droit l`environnement = Romanian Journal of Environmental Law. - Bucureşti : Ed. Universul Juridic, 2008, 2010. - ISSN 1583-5197. www.rrdm.ro
 87. Revista română de Dreptul muncii. - Bucureşti : Ed. Rosetti, 2002, 2005-2017. - ISSN 1582-7534
 88. Revista română de executare silită = La revue roumaine d`execution forcee = The Romanian Journal of Compulsory Execution. - Bucureşti : Ed. Universul Juridic, 2009-2010. - ISSN 1584-8892. www.rres.ro
 89. Revista română de jurisprudenţă = Revue roumaine de jurisprudence = Romanian Case Law Review. - Bucureşti : Ed. Universul Juridic, 2009. - ISSN 1844-6450.
 90. Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică. - Ch., 2003-2007. - ISSN 1810-729X
 91. Revue d`execution forcee. - Bucureşti, 2005. - ISSN 1584-8892
 92. Revue juridique et politique : Des etats francophones. - Paris : Ed. Juris Africa, 2006.
 93. Romanian Journal of Comparative Law = Revue Roumaine de Droit Compare = Revista Română de Drept Comparat. - Bucureşti : Ed. Universul Juridic, 2010. - ISSN 2066-6918. www.rjcl.ro
 94. RSC : Rev. de science criminelle et de droit penal compare. - Paris, 2007. - ISSN 0035-1733
 95. La Strada : Express : Ed. tematică. - Ch., 2007-2008. http://www.lastrada.md
 96. La Strada : Express : Thematic ed. - Ch., 2005-2008. http://www.lastrada.md
 97. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudenţa. - Cluj-Napoca, 1992-1998, 2001-2008. - ISSN 1220-045X. http://studia.law.ubbcluj.ro/
 98. Studii de drept românesc : Ser. nouă. - Bucureşti, 1996. - ISSN 1220-5427.
 99. Studii juridice universitare. - Ch., 2011-2012. - ISSN 1857-4122. http://www.studiijuridice.md
 100. Themis : bul. inf. - Ch., 2008-2009.
 101. UN Bulletin. - Minsk, 2006-2007.
 102. The UN in Moldova = ONU în Moldova. - Ch ., 2001-2012
 103. UPDATE. - Vienna, 2001, 2005-2006
 104. Адвокат : ежемес. информ.-аналит. журн. о практ. применении законодательства. - М. : Законодательство и экономика, 1998
 105. Бизнес-право : ежемес. журн. рук., бухгалтера и юриста. - К., 2005-2009. - ISSN 1857-0704
 106. Бюллетень Рабочей Группы неправительственных организаций по законодательству в отношении беженцев и их защиты = Newsletter Non - Governmental Organisations Working Group on Refugee Legislation and Protection. - S. l., 2004
 107. Вестник Московского университета. Сер.11. Право : науч. журн. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1997, 2005-2011. - ISSN 0130-0113
 108. Государство и право : ежемес.журн. - М. : Наука, 1994-1997, 1999-2012, 2015-2016. - ISSN 0132-0769.
 109. Еженедельный бюллетень законодательных и ведомственных актов. - М., 1998
 110. Закон : ежемес. журн. для деловых людей. - М. : Известия, 1996-1998
 111. Закон и жизнь : науч.-попул. журн. - К., 1992-2000, 2002-2015. - ISSN 1810-3081 www.legeazakon.md
 112. Законодательство : практ. журн. для рук. и менеджеров. - М., 1998
 113. История государства и права : науч.-правовое изд. : Федер. журн. - М., 2005-2006. - ISSN 1812-3805
 114. Конституционное и муниципальное право : науч.-практ. и информ. изд. - М., 2005-2006. - ISSN 1812-3767
 115. Московский журнал международного права = Moscoy Journal of International Law : науч.-теорет. и информ.-практ. журн. - М., 1999. - ISSN 0869-0049
 116. Независимый библиотечный адвокат : юрид. журн. - М., 2001-2011. - ISSN 1608-4071
 117. Основы государства и права. - М., 2001-2003
 118. Парламентский адвокат : информ. бюллетень Центра по Правам Человека Молдовы. - К., 2005, 2007-2008
 119. Право и политология : Междунар. науч. журн. = Law and politology : Intern. sci. j. - Ch., 2013. - ISSN 1987-5533
 120. Право и экономика : юрид. журн. для деловых людей. - М.: Юстицинформ, 1997-1998. - ISSN 0869-7671
 121. Российский вестник "Международной амнистии". - М., 1999-2003
 122. Человек и закон : ежемес. общественно-полит. правовой журн. - М., 1980-1999. - ISSN 0132-0831
 123. Юридическое образование и наука : науч.-практ. и информ. изд. - М., 2003-2010. http://lawinfo.ru/
 124.     

37. EDUCAŢIE

 1. Acta et commentationes. Ştiinţe ale Educaţiei : Rev. şt. - Ch., 2013-2016. - ISSN 1857-0623.
 2. Admiterea : cat. anual. - Ch., 2004-2010.
 3. Alma Mater. - Iaşi, 2008.
 4. Alma Mater : Вестник высш. шк. - М., 1991-1994, 1996-2012. - ISSN 0321-0383 http://www.almavest.ru
 5. Alternativa XXI : bul. de educaţie civică. - Ch., 1999, 2004, 2006-2008 
 6. American Journal of Education. - Chicago, 1995-1999. - ISSN 0195-6744.
 7. Apostolul : rev. cadrelor didactice. - Piatra Neamţ, 2005-2007. http://apostolul.cnrv.ro/
 8. Arta educaţiei : rev. trim. în ajutorul cadrelor din învăţămînt, educatorilor, asistenţilor sociali, părinţilor. - Ch., 1998-1999.
 9. Boletin de la Institucion Libre de Ensenanza. - Madrid, 2009. - ISSN 0214-1302.
 10. Buletinul informativ / Direcţia Generală a învăţământului. - Ch., 1996.
 11. Breakthrough. - Columbia, 2006
 12. British Journal of Educational Psychology. - Glasgow : Bell and Bain Ltd, 1994-1998, 2000-2004. - ISSN 0007-0998
 13. Buletin informativ. - Ch. : Lyceum, 2002-2009
 14. Buletinul rectoratului. - Bălţi, 2003-2010.
 15. Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. - Cahul, 2009. - ISSN 1857-2723
 16. Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. Seria Ştiinţe economice. - Cahul, 2009-2011, 2013, 2015. - ISSN 1857-2723
 17. Buletinul Ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara, România. Seria Ştiinţele Educaţiei = Scientific Bulletin of the "Politehnica" University of Timişoara, Romania. Transactions on Educational Sciences. - Timişoara: Ed. Politehnica, 2005. - ISSN 1584-1456
 18. Carolinian : The mag. for alumni and friends of the Univ. of south Carolina. - Columbia, 2006
 19. Catedrala de cuvinte : Artă, cultură, învăţământ. - Ch., 2006
 20. Convorbiri didactice : rev. şt.-metodică a Liceului "Spiru Haret". - Ch., 2006, 2012-2014, 2016
 21. Crenguţa : rev. de creativitate pentru profesori şi elevi. - Bălţi, 2006-2008, 2016.
 22. Curierul liceelor moldo-turce = Moldova-turk liselerinin sesi. - Ch. : Litera, 2000
 23. Didactica : Rev. de comunicări şt. : Rev. pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar. - Bucureşti: Didactica Publ. House, 2013. - ISSN 1844-8461.
 24. Didactica Pro. : Bul. de teorie şi practică educaţională. - Ch., 2000-2016. http://www.prodidactica.md/revista/
 25. Diotime L'Agora : Rev. Intern. de Didactique de la Philos. - Paris, 1999
 26. Doxi : lumea mare a celor mici. - Bucureşti : Ed. CD Press, 2006. - ISSN 1584-2576
 27. Eco Univers Pedagogic : publ. şt.-metodică la chimie, biologie, geografie, ecologie şi educaţia pentru sănătate. - Ch., 2005-2006 http://www.doxi.ro/
 28. L' Education en Roumaine=Education in Romania=Erziehung in Rumanien. - Bucarest, 2000-2001, 2006-2008. - ISSN 1453-2530
 29. Education for all : Informative bull. - Ch., 2009.
 30. Education-Formation : Tribune libre d'inform. et de discussion ped. - Bruxelles, 1997-2004. - ISSN 420-767X
 31. Educaţie pentru toţi : Bul. informativ. - Ch., 2009.
 32. Educatorul : Rev. învăţământului preuniversitar Vâlcean. - Râmnicul-Vâlcea: Ed. Silviana, 2013. - ISSN 1582-573X.
 33. Euromentor journal : Studies about education. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2011-2012. - ISSN 2068-780X.
 34. Familia. Şcoala. Societatea. - Ch., 1992-1994
 35. Filatelia. - Bucureşti, 1996-2010.
 36. Forum : rev. învăţămîntului superior. - Bucureşti, 1977-1982, 1994, 1997-2001
 37. Forum civic : rev. inf.-analitică de educaţie civică şi politică. - Ch., 2005-2008.
 38. Gadeamus. Alma Mater Crisiensis. Seria Ştiinţe Socio-Umnaistice. - Oradea, 2013. - ISSN 3244-3154.
 39. Ghidul abiturientului`11 = Гид абитуриента`11. - Ch., 2011
 40. Ghidul abiturientului`12 = Гид абитуриента`12. - Ch., 2012
 41. Glotodidactica : rev. sem. / Univ. de Stat "Alecu Russo". - Bălţi, 2010-2011, 2013, 2015. - ISSN 1857-0763. http://www.usb.md/glotodidactica
 42. Grădiniţa modernă : rev. educaţiei timpurii şi preşcolare din Rep. Moldova. - Ch., 2012, 2013-2016. - ISSN 1857-4610 http://invatatorul.md/
 43. Higher Education & National Affairs. - Washington, 1995-2003. - ISSN 0018-1579
 44. Inclusiv EU : bul. inf. de educaţie incluzivă al Centrului de Zi "Speranţa". - Ch., 2007-2008, 2010-2011. http://speranta.md/
 45. Iniţial : publ. de inf. şi opinie pentru învăţămîntul (pre)primar. - Bacău : Ed. Egal, 2000. - ISSN 1582-1439
 46. Îndrumarul abiturientului = Справочник абитуриента. - Ch., 2011, 2013, 2015-2016. - ISSN 1857-1581
 47. Învăţămîntul preşcolar. - Ch. : Lyceum, 1997
 48. Învăţământul preşcolar şi primar : Rev. naţ. de profil psihopedagogic pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar. - Bucureşti: Ed. arlequin, 2012, 2014-2015. - ISSN 2285-553X http://www.editura-arlequin.ro/
 49. Învăţămîntul primar : rev. dedicată cadrelor didactice. - Bucureşti : Ed. Discipol, 1992-1993,1997-2001. - ISSN 1223-5989
 50. Învăţătorul modern : rev. şt.-metodică. - Ch., 2009-2017. - ISSN 1857-2820 http://invatatorulmodern.blogspot.com
 51. Journal of Teacher Education : The J. of Policy, Practice and Research in Teacher Education. - London, 2009. - ISSN 0022-4871
 52. Liceenii : rev. generaţiei ignorate. - Bucureşti : Ed. Lion Press'96, 1998-1999
 53. Live & Learn : News, views and initiatives from across the etf community. - Torino, 2008-2017. - ISSN 1725-9479
 54. Live & Learn : The ETF mag. - Turin, 2008. - ISSN 1830-7418
 55. Modernitate în învăţămîntul municipal : rev. didactică şi metodică. - Ch., 2007-2008, 2010-2013, 2016. - ISSN 1857-0291
 56. Modernizarea învăţămîntului umanist din Moldova : bul. inf. : progr. - Ch., 1997
 57. Odoraş : rev. pentru părinţi. - Ch., 2007-2011. http://www.odorash.md
 58. Odyssey : A Guide to the Sesquicentennial. - S.l., 2006.
 59. Pedagogul : rev. lunară şt.-metodică. - Ch., 1990-1991.
 60. Pipo : cartea generaţiei PRE. - Bucureşti : Ed. CD Press, 2006. - ISSN 1584-658X
 61. Probleme de pedagogie contemporană. - Bucureşti, 2000. - ISSN 1220-8825
 62. Puişorul curios : rev. educativă şi distractivă pentru copiii între 3-10 ani. - Ch. : Stelpart, 2008-2010, 2012-2014, 2016-2017. - ISSN 1857-1409
 63. Recherches : rev. de didactique et de ped. du fr. - Lille, 2004.
 64. Reforma învăţământului ACUM : (acte normative, comunicate, notificări). - Bucureşti, 1999
 65. Revista Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România. - Arad, 2011. - ISSN 1844-7899.
 66. Revista cercurilor de lectură. - [S.l.], 2009
 67. Revista copiii noştri = Наши дети. - Ch., 2016.
 68. Revista de pedagogie. - Bucureşti : Ed. Sagittarius, 1956-1980, 1989-1993, 1996-2006, 2009-2012 - ISSN 0034-8678.
 69. Revista de Pedagogie şi Psihologie : Ser. nouă. - Ch., 1991-1995. - ISSN 0868-8133.
 70. Revista de ştiinţe ale educaţiei = Journal of Educational Sciences = Revue des Sciences de l'Education - Zeitschrift fur Erxiehungswissenschaften. - Timişoara : Ed. Univ. de Vest, 2008. - ISSN 1454-7668.
 71. Revista învăţământului preşcolari. - Bucureşti, 1992-1993, 2002-2011.
 72. Revista Tehnocopia : rev. şt.-metodică. - Bălţi, 2009-2016. - ISSN 1857-3843.
 73. Revistă de ştiinţe socioumane. - Ch., 2005-2009, 2011-2016. - ISSN 1857-0119. http://www.upsc.md/
 74. Roeper Review : A J. on Gifted Education. - Bloomfield Hills, 1996-2016. - ISSN 0278-3193.
 75. Scientific Bulletin. Education Sciences Series = Bulletin Scientifique. La serie Sciences de L' Education = Buletin Ştiinţific. Seria Ştiinţele Educaţiei. - Piteşti: Univ. of Piteşti Publ. House, 2009-2010, 2012-2013. - ISSN 1584-5915.
 76. Silva Rerum : Nauka. Informacje. Zycie Szkoly. - Olsztyn, 2007. - ISSN 1640-9124.
 77. Sintagmele / Univ. de Stat "A. Russo". - Bălţi, 2010-2015.
 78. Sociology of Education. - Washington, 1998-2009. - ISSN 0038-0407.
 79. Studia Universitatis. Ştiinţe ale Educaţiei : Rev. şt. - Ch., 2007-2012, 2014. - ISSN 1857-2103. http://studiamsu.eu/stiinte-ale-educatiei/
 80. Symposion : Rev de Ştiinţe Socio-Umane. - Iaşi, 2003.
 81. Teachers College Record : J. of research, analysis, and comment. in the field of education. - New York : Columbia Univ. Press, 1993-1998. - ISSN 0161-4681.
 82. Tribuna învăţământului : Rev. naţ. de inform. şi atitudine. - Bucureşti : Ed. S.C. "Tribuna învăţământului" S.A., 1990-2014. www.tribunainvatamantului.ro
 83. Univers Pedagogic. - Ch. : Lyceum, 2003-2011, 2014-2017. - ISSN 1811-5470.
 84. Valori : rev. de educaţie spirituală, familie şi sănătate. - Ch., 2007-2008. - ISSN 1857-1352.
 85. Viaţa familiei şi nu numai. : rev. republicană a medicului de familie, cultură, pedagogie şi educaţie. - Ch., 1997-1998.
 86. Young Children. - Washington, 1997. - ISSN 0044-0728.
 87. Zeit Abitur. - Hamburg: Zeitverlag, 2016.
 88. Die Zeit Chancen. - Hamburg, 2007, 2009, 2011, 2014.
 89. Zeit Schule&Erziehung. - Hamburg: Zeitverlag Gerd Bucerius, 2016.
 90. Абитуриент = Admiterea : справ. для поступающих в вузы, колледжи, училища, лицеи, на курсы. - К., 2009-2011.
 91. Вестник высшей школы. - М. : Сов. наука, 1950-1990. - Din 1991 vezi "Alma Mater"
 92. Вестник образования : официальное справ.-информ. изд. - М.: Про-Пресс, 1991-1998. - ISSN 0130-8882
 93. Вестник Приднестровского университета. Серия: Гуманитарные науки : Науч.-метод. журн. - Тирасполь : Изд.-во Приднестр. ун-та, 2012. - ISSN 1857-1158.
 94. Вестник Славянского университета : науч.-метод. журн. - Ch.: Valinex, 2006-2008, 2010-2012.
 95. Внешкольник : информ.-метод. журн. - М., 2010.
 96. Воспитание школьников : теорет. и науч.-метод. журн. - М., 1966-2017. - ISSN 0130-0776.
 97. Воспитательная работа в школе : деловой журн. зам. директора по воспитательной работе. - М., 2010, 2012-2015.
 98. Все для классного руководителя! : Науч.-метод. журн. - М., 2011. www.e-osnova.ru
 99. Высшее образование в Европе : ежекварт. информ. журн. - Бухарест, 1990-1992.
 100. Высшее образование в России : науч.-пед. журн. - М., 1993-1995, 1997. - ISSN 0869-3617.
 101. Высшее образование сегодня : ежемес. журн. - М., 2004-2016. http://vovr.ru/
 102. Вышэйшая школа : Навукова-метадычны i публiцистичны часопiс. - Мiнск, 2011. - ISSN 2076-4383.
 103. Гуманiтарнi науки : наук.-практ. журн. - Киiв: Пед. преса, 2005-2006.
 104. Дефектология : науч.-метод.журн. - М. : Шк.-Пресс, 1986-1995, 1997-2016. - ISSN 0130-3074. http://shishkova.ru/library/
 105. Директор школы : Науч.-метод. журн. для рук. учеб. заведений и органов нар. образования. - М., 1996-2010, 2012-2016. - ISSN 1562-1308 http://www.direktor.ru
 106. Дошкольник : Методика и практика воспитания и обучения : теорет. и науч.-метод. журн. - М.: Школьная пресса, 2012. - ISSN 2223-7003 http://www.schoolpress.ru/
 107. Дошкольник. Младший школьник : журн. для занятий с детьми. - М., 2005-2010. http://www.schoolpress.ru/
 108. Дошкольное воспитание : ежемес. науч.-метод. журн. - М., 1961-2017. - ISSN 0012-561X   http://www.dovosp.ru
 109. Дошкольное образование : Метод. журн. для педагогов дет. сада. - M.: Изд. Дом "Первое сентября", 2012-2016. http://dob.1september.ru/
 110. Завуч начальной школы : науч.-практ. журн. - М., 2007.
 111. Информационный бюллетень. - К. : Lyceum, 2002, 2006, 2009.
 112. Классное руководство и воспитание школьников : Классный метод. журн. для классных рук. - М. : Изд. Дом "Первое сентября", 2011-2016. http://ruk.1september.ru/
 113. Классный руководитель : науч.-метод. журн. для зам. дир. по воспитательной работе, классных рук. и кураторов, учителей нач. шк. - М., 2003-2017.
 114. Лучшие страницы педагогической прессы : журн. для рук. учеб. заведений и органов образования. - М., 2001-2003
 115. Мир образования : ежемес. научно-попул. пед. журн. - М., 1997
 116. Мир образования - образование в мире : науч.-метод. журн. - М., 2003-2010, 2012, 2014. - ISBN 5-89395-089-5.
 117. На путях к новой школе. - СПб., 2005-2006.
 118. На службе у детства. - М. : Изд-во Нар. образование, 2003.
 119. На стороне подростка : журн. для умных родителей и заботливых педагогов. - СПб., 2005. - ISSN 0869-690X
 120. Народное образование : Рос. общественно-пед. журн. - М., 1957-2010, 2012-2016. - ISSN 0130-6928
 121. Наука и школа . - М., 2005-2012. http://nauka-i-shkola.ru/archive
 122. Начальная школа. Все для учителя! : Науч.-метод. журн. - М., 2012. http://www.e-osnova.ru/
 123. Начальная школа : ежемес. науч.-метод. журн. - М., 1939, 1958, 1960-2017. - ISSN 0027-7371  http://n-shkola.ru/archive
 124. Начальная школа : Метод. журн. для учителей начальной шк. - М. : Изд. Дом "Первое сентября", 2011-2016. http://nsc.1september.ru/
 125. Начальная школа плюс До и После : ежемес. науч.-метод. и психолого-пед. журн. - М. : Изд-во "Красная звезда", 2005-2013. - ISBN 5-85939-147-1 http:// www school2100.ru
 126. Образование и наука = Bildung und Wissenschaft. - Бонн : Изд. Ассоц. Интер-Национес, 1992, 1994-1998. - ISSN 0943-3716
 127. Обучение за рубежом : ежемес. журн. - М., 2000-2001. - ISSN 1561-7734.
 128. Одаренный ребенок : науч.-практ. журн. - М., 2005-2014.
 129. Педагогика : науч.-теорет. журн. - М. : Педагогика, 1992-2016. - ISSN 0869-561X.
 130. Педагогическая диагностика : науч.-практ. журн. - М., 2004-2010, 2012-2016.
 131. Педагогическая мастерская : науч.-метод. журн. - М., 2009
 132. Педагогическая техника : журн. о пед. приемах обучения, воспитания, взаимодействия, использовании которых делает ярче любую методику и технологию. - М., 2009-2010, 2012, 2014, 2015.
 133. Педагогические измерения. - М., 2004-2016.
 134. Педагогические технологии : Проф. журн. для технологов образования: науч. работников, преподавателей и аспирантов пед. образоват. учреждений, системы повышения квалификации, методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию. - М., 2009-2016.
 135. Педагогическое образование и наука : науч.-метод. журн. - М., 2002-2008, 2010, 2012
 136. Початкова школа : щомисяч. наук.-метод. журн.- Ки i в : Освiта, 1995, 1998, 2000, 2010. - ISSN 0131-5358 http://www.pochatkova-shkola.net
 137. Профессионально-техническое образование : ежемес. журн. - М. : Высш. шк., 1984-1991
 138. Психологическая наука и образование. - М., 1997-1998.
 139. Психология обучения. - М., 2010, 2012-2017. - ISSN 1561-2457. http://www.edit.muh.ru
 140. Ребенок в детском саду : ил. метод. журн. для воспитателей дошк. учреждений. - М., 2003-2010. - ISSN 0234 6737 http://www.dovosp.ru
 141. Розкажiть онуку : дiдусям та бабусям, вихователям, учителям. - Киiв, 1998.
 142. Семья и школа : журн. для родителей. - М., 1960-1995, 1998-2010, 2012, 2014, 2015. - ISSN 0131-7377.
 143. Современная высшая школа. - Варшава, 1976-1990.
 144. Технология : Метод. журн. для учителей технологий. - М., 2013-2016.
 145. Управление школой : Метод. журн. для школьной администрации. - М.: Изд. Дом "Первое сентября", 2011-2016. http://upr.1september.ru/
 146. Учитель : проф. пед. журн. - М., 1997-2013. http://www.ychitel.com
 147. Ценности : журн. о духовном образовании, семье и здоровье. - К., 2006-2007.
 148. Школа : рабочая кн. преподавателя. - М. : ТОО Школа, 1996-2005. - ISSN 5-8288-1197-3.
 149. Школа для родителей : Метод. журн. для родителей. - М., 2015-2016. http://www.1september.ru/
 150. Школа и производство : науч.-теорет., метод. и организационно-пед. журн. - М. : Шк.-Пресс, 1961-1993, 1996-2016. - ISSN 0037-4024. http://schoolpress.ru/
 151. Школьные технологии : науч.-практ. журн. для учителей. - М. : Россия, 1996-1997, 2001-2008, 2010. - ISBN 5-89922-009-0.
 152. Школьный психолог : Метод. журн. для педагогов и психологов. - М.: Изд. Дом "Первое сентября", 2011-2016. http://psy.1september.ru/
 153.     

5. ŞTIINŢE NATURALE (fizică, chimie, bilogie)

 1. Acta horti botanici bucurestiensis : lucrările grădinii botanice. - Bucureşti, 1997-2001, 2003-2004, 2006-2009, 2014.
 2. African Skies = Cieux Africains. - [S.l.], 2006. - ISSN 1027-8389
 3. Annual Review of Ecology and Systematics. - Palo Alto, 1996.
 4. Biosynopsis / Bul. al ONG Bios. - Ch., 2001.
 5. BioTechniques : The J. of Lab. Technology for Bio-research. - [S.l.], 1993. - ISSN 0736-6205
 6. Buletin ecologic. - Ch., 2006-2007
 7. Buletin informativ REC Moldova : ed. trim. dedicată protecţiei mediului. - Ch.,2004-2005,2008-2009 http://www.rec.md/ro/
 8. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole = Известия Академии Наук Молдовы. Биологические, химические и сельскохозяйственные науки. - Ch., 2004
 9. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Ştiinţe biologice şi chimice = Известия Академии наук Республики Молдова : rev. teoretico-şt. - Ch. : Ştiinţa, 1990-1993, 1996. - ISSN 0568-5192
 10. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii = Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. - Ch., 2006-2012. http://www.bsl.asm.md/archive
 11. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei = Bulletin of the Institute of Geology and Seismology of Moldavian Academy of Sciences. - Ch., 2006-2010. - ISSN 1857-0046
 12. Bulletin : The j. of the World Meteorol. Organization. - Geneva, 2006. - ISSN 0042-9767
 13. Chemistry journal of Moldova : General, Industrial and Ecological Chemistry. - Ch., 2006, 2009-2012, 2015-2016. - ISSN 1857-1772 http://www.cjm.asm.md/archive
 14. Chimia : rev. pentru profesori şi elevi. - Ch. : Ed. Liceum, 1994, 1996-1997
 15. Climate Change Bulletin. - Geneva, 1993-1995
 16. Contribuţii botanice. - Cluj-Napoca, 1993-1996. - ISSN 0069-9616
 17. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding=Genetika a slechteni. - Praque, 1999-2001. - ISSN 1212-1975
 18. Danube Watch. - Vienna, 2004-2005
 19. Ecologic : Rev. lunară de informare în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile. - Bucureşti : Ed. Ecologic group, 2009, 2015-2017. - ISSN 1584-6651 http://www.ecologic.rec.ro
 20. Ecologie industrială. - Bucureşti, 2003-2004, 2006. - ISSN 1224-3183
 21. Ecosfera : publ. de Inf. şi Educaţie Ecologică. - Ch., 2001
 22. Europhysics news. - Mulhouse, 2010. - ISSN 0531-7479.
 23. Enviroment for Europeans. - Luxembourg, 2011. - ISSN 1563-4183.
 24. Fizică şi tehnică : procese, modele, experimente : rev. şt. a profilului de cercet. "Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări". - Bălţi, 2006-2009, 2011-2015. - ISSN 1857-0437 http://www.fizteh.usb.md
 25. Flowering newsletter. - [S.l.], 1991-2000.
 26. Focus / L`eau. - Paris, 2009.
 27. Genetika a slechteni : Genetics and plant breeding. - Praha, 1997, 1999. - ISSN 0862-8629
 28. Human Development : Founded 1958 as "Vita Humana". - [S.l.], 1984. - ISSN 0018-716X
 29. International journal of fracture : Publ. twice monthly. - [S.l.], 1994. - ISSN 0376-9429
 30. International Wildlife. - Vienna, 1989-1991. - ISSN 0020-9112
 31. Interstitio : East European Rev. of Historical Anthropol. - Ch., 2007. - ISSN 1857-2707
 32. Journal of Applied Microbiology. - Marcono: Madia Pte Ltd, 2008. - ISSN 1364-5072. www.blackwellpublishing.com/lam
 33. Journal of the Atmospheric Sciences. - Boston, 1998. - ISSN 0022-4928
 34. Letters in Applied Microbiology. - Markono: Media Pte Ltd, 2008. - ISSN 0266-8254.
 35. Lumea animalelor cu şi fără stăpân. - Bucureşti, 1997. - ISSN 1224-2616
 36. Mediul ambiant : rev. şt. de inform. şi cultură ecologică. - Ch., 2002-2015-2016. http://mediu.gov.md/
 37. Moldavian Journal of the Physical Sciences. - Ch., 2002-2004, 2007-2011, 2015
 38. Natura şi omul : magazin de ecologie, biologie şi spiritualitate. - Ch. : Ed. Liceum, 1996-1997.
 39. Naturopa : Le magazine environnememt. - Strasbourg, 1998-1999. - ISSN 0250-7102
 40. Naturopa : The environmental mag. - Strasbourg, 1998-1999. - ISSN 0250-7072
 41. Naturopa : журн. Совета Европы, посвященный окружающей среде. - Страсбург, 1998-1999. - ISSN 1650-7666
 42. NooSfera : rev. şt., de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică. - Ch., 2008, 2011, 2013-2015. http://uspee.md/
 43. Ochrana rostlin : Plant protection. - Praha, 1997,1999-2001. - ISSN 0862-8645
 44. People the Planet. - Londra : Planet 21, 1994-1999. - ISSN 0968-1655
 45. La Recherche : L'Actualite des Sciences. - Paris, 2006-2007. - ISSN 0029-5671
 46. Revista apelor : publ. trim. dedicată protecţiei şi utilizării raţionale a resurselor acvatice. - Ch., 2007-2011. - ISSN 1857-2774
 47. Revista botanică. - Ch., 2008, 2012. - ISSN 1857-095X http://www.gradinabotanica.asm.md/
 48. Revista de chimie. - Bucureşti, 1995-1997. - ISSN 0034-7752
 49. Revista de fizică. - Ch. : Liceum, 1994,1996-1997
 50. Revista de fizică "Evrica". - Brăila : Ed. Evrica, 1998-2013, 2015-2017. http://www.evrika-braila.ro/
 51. Revista de fizică şi chimie : publ. lunară. - Bucureşti, 1974-1980, 1983-1984, 1986-1988, 1991-1992, 1995, 1997-1999
 52. Revista Ştiinţifică "V. Adamachi". - Iaşi : Univ. "Al. I. Cuza", 2007, 2012. - ISSN 1221-9363.
 53. Revue roumaine de biochimie. - Bucureşti : Ed. Acad. R.S.R., 1976-1980-1988, 1996.
 54. Revue roumaine de biologie. Ser. de Biologie animale. - Bucureşti : Ed. Acad. R.S.R., 1975-1982, 1990, 1997.
 55. Revue roumaine de biologie. Ser. de Biologie vegetală. - Bucureşti : Ed. Acad. R.S.R., 1975-1984, 1990, 1996.
 56. Revue roumaine de chimie. - Bucarest, 1995, 1998-1999. - ISSN 0035-3930
 57. Scientific Bulletin : Chemistry and materials science. - Bucharest, 1992. - ISSN 1220-305X.
 58. Sigma : rev. de cultură şt. - Ch., 1991-1992
 59. Studia Universitatis. Seria: Ştiinţe reale şi ale naturii : Rev. şt. - Ch.: CEP USM, 2011, 2013-2016. - ISSN 1814-3237.
 60. Studia Universitatis. Ştiinţe ale naturii : Rev. şt. - Ch. : CEP USM, 2007-2011. - ISSN 1857-1735 http://usm.md/studiau/
 61. Studia Universitatis. Ştiinţe exacte şi economice : Rev. şt. - Ch. : CEP USM, 2007-2015. http://usm.md/studiau/
 62. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Biologia. - Cluj-Napoca, 1992-1998, 2000-2003, 2005-2015. www. studia .ubbcluj.ro
 63. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Chemia. - Cluj-Napoca, 1992-1996 http://www.studia.ubbcluj.ro/
 64. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Physica. - Cluj-Napoca, 1959, 1992-2015. - ISSN 0258-8730 www. studia .ubbcluj.ro
 65. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. - Cluj-Napoca, 1992-1995,1998-2008. www.studia.ubbcluj.ro
 66. Studii şi cercetări de biochimie. - Bucureşti : Ed. Acad. Române, 1997.
 67. Wageningen update : The Quarterly mag. - Wageningen, 2006.
 68. Биология. - М.: Изд. Дом "Первое сентября", 2011-2016. www.1september.ru
 69. Биология в школе. - М.: Шк.-Пресс, 1970-2016. - ISSN 0320-9660
 70. Вестник Московского университета. Сер.16. Биология : науч. журн. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1998, 2004-2011. - ISSN 0137-0952
 71. Вестник Московского университета. Сер.3. Физика. Астрономия. - М., 1960-1981, 1985-1994.
 72. Вiсник Львiвського Унiверситету. Сер. Геологiчна. - Львiв, 1999. - ISSN 0201-758X
 73. Вiсник Львiвського Унiверситету. Сер. Фiзична : Фiзика i хiмiя матерiалiв електронноi техники. - Львiв, 1998. - ISSN 0201-758X
 74. Вiсник Львiвського Унiверситету. Сер. Хiмiчна. - Львiв, 1999. - ISSN 0201-758X
 75. Геомагнетизм и аэрономия. - М. : Наука, 1965-1991, 1995-1997. - ISSN 0016-7940
 76. Журнал фiзичних дослiджень = Journal of Physical Studies. - Львiв, 1996-1999. - ISSN 1027-4642
 77. Журнал экспериментальной и теоретической физики : Продолж. физ. части журн. Рус. физ.-хим. о-ва. - М. : Наука, 1949-1950, 1952-1993, 1998. - ISSN 0044-4510
 78. Знание-сила : ежемес. науч.-попул. и науч.-худож. журн. для молодежи. - М., 1970-2012. - ISSN 0103-1640  http://www.znanie-sila.su/
 79. Известия Академии наук. Сер. Физика атмосферы и океана : журн. оригинал. и обзор. ст. - М. : Наука, 1979, 1994-1998. - ISSN 0002-3515
 80. Известия Академии наук. Сер. физическая. - М., 1948, 1950, 1954-1997. - ISSN 0367-6765
 81. Известия Академии Наук МССР. Сер. Физико-технических и математических наук. - К., 1968-1970, 1972-1990
 82. Известия высших учебных заведений. Радиофизика : ежемес. науч.-техн. журн. - Нижний Новгород : Изд-во Нижегород. Ун-та, 1958, 1962-1966, 1968-1995. - ISSN 0021-3462
 83. Известия высших учебных заведений. Физика : ежемес. науч. журн. - Томск, 1958-1994, 1996-1997. - ISSN 0021-3411
 84. Квант : науч.-попул. физ.-мат. журн. - М., 1970-1994, 1996-1998, 2003-2017. - ISSN 0130-2221 http://www.kvant.info
 85. Наука и жизнь : ежемес. науч.-попул. журн. - М. : Пресса, 1961-2017. - ISSN 0028-1263  http://www.nkj.ru
 86. Научные и технические аспекты охраны окружающей среды : обзорная информ. - М., 2009-2010. - ISSN 0869-1002
 87. Наша планета : Прогр. ООН по окружающей среде : журн. по пробл. устойчивого развития. - М., 1997. - ISSN 1013-7394
 88. Природа и человек ("Свет") : ежемес. общ.-полит. и науч.-попул. ил. журн. - М., 1990, 1993-1998. - ISSN 0868-488X
 89. Природа и человек XXI век : ежемес. науч.-попул. журн. для нар. чтения. - М., 2010. www.namsvet.ru
 90. Свiт фiзики : фiзичний експрес : науково-попул. журн. - Львiв, 1997-1999.
 91. Теоретическая и математическая физика : ежемес. журн. - М.: Наука, 1977-1993.
 92. Успехи физических наук. - М., 1946-1963, 1965-2003. - ISSN 0042-1294
 93. Физика. - М., 2011-2016. - ISSN 2077-0049. http://fiz.1september.ru/
 94. Физика в школе : науч.-теорет. и метод. журн. - М. : Шк.-Пресс, 1947-2016. - ISSN 0130-5522.
 95. Физика металлов и металловедение. - Екатеринбург : Наука, 1995, 1997-1998. - ISSN 0015-3230.
 96. Физика плазмы. - М., 1977, 1979-1987, 1989-1993, 1996-1997. - ISSN 0367-2921
 97. Химия. - М.: Изд. Дом "Первое сентября", 2011-2016. http://him.1september.ru/
 98. Химия в школе : науч.-теорет. и метод. журн. - М. : Шк.-Пресс, 1988-1991, 1993-1997, 2004-2016. - ISSN 0368-5632 http://hvsh.ru/
 99. Химия и жизнь - XXI век : ежемес. науч.-попул. журн. - М. : Наука, 1984-1993, 1996-1999. - ISSN 0130-5972
 100. Экология и жизнь : науч.-попул. журн. - М., 1997-2013. http://www.ecolife.ru
 101. Юный натуралист : науч.-попул. ил. дет. и юнош. журн. - М., 1981-1998, 2006-2011, 2015-2016. - ISSN 0205-5757 http://www.unnaturalist.ru
 102.     

51. MATEMATICĂ

 1. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. - Ch. : Inst. de Matematică şi Informatică, 2012, 2015. - ISSN 1024-7696. www.math.md/publications/basm ; www.mathnet.ru/eng/basm
 2. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica = Известия Академии наук Республики Молдова : rev. teoretico-şt. - Ch. : Inst. de matematică, 1991-1992, 1997-1999, 2004-2011. - ISSN 0236 3089.
 3. Bulletin of the Calcutta Mathematical Society. - Calcutta, 1995-1996. - ISSN 0008-0659
 4. Delta : rev. metodico-şt. destinată cadrelor didactice, elevilor, studenţilor şi tuturor celor interesaţi de matematică şi informatică. - Ch. : Prut Int., 2006-2008. - ISSN 1857-1018
 5. Didactica matematică : Supl. al publ. Gazeta matematică. - Bucureşti, 2013. - ISSN 2247-5060. http://www.ssmr.ro/publicatii/didactica/informatii
 6. Fixed Point Theory : An. Intern. J. on Fixed Point Theory, Computation and Applications. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Şt., 2003-2015. - ISSN 1583-5022 http://www.math.ubbcluj.ro/
 7. Foaie matematică : rev. şt. şi metodică de mat. - Ch., 1994-2004.
 8. Gazeta matematică : rev. de cultură mat. - Bucureşti, 1972-1974,1997-2003. - ISSN 1010-9943
 9. Gazeta matematică : rev. de cultură mat. pentru tineret. - Bucureşti, 1961-1971, 1974-1986, 1990-1993, 1995, 1997-2003. - ISSN 1220-4277
 10. Gazeta matematică : Supl. cu exerciţii. - Bucureşti : Casa "Gazeta Matematică", 1936-1942, 1946.
 11. Journal of Mathematical Sciences. - Tokyo, 1997. - ISSN 1340-5705
 12. Mathematica. - Cluj-Napoca, 1996, 1998, 2004. - ISSN 1222-9016
 13. Mathematical Reports (formerly Studii şi cercetări matematice). - Bucureşti, 1999-2007. - ISSN 0039-4068
 14. Revista matematică a elevilor din Timiţoara. - Timişoara, 1976-1980, 1984
 15. Revue d'analyse numerique et de la theorie de l'approximation. - Cluj : Ed. Acad. R.S.R., 1973-1974, 1979-1982,1997
 16. Revue roumaine de mathematiques pures et appliquees : Romanian j. of pure and applied math. - Bucureşti, 1961-1962, 1965, 1976-1977, 1980-1984, 1994-1997. - ISSN 0035-3965
 17. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Mathematica. - Cluj-Napoca, 1992-1998, 2000-2015. www. studia .ubbcluj.ro
 18. Studii şi cercetări matematice. - Bucureşti, 1956-1963, 1966-1998
 19. Transylvanian journal of mathematics and mechanics. - Petroşani: Edyro Press, 2013. - ISSN 2067-239X.
 20. Вiсник Львiвського Унiверситету. Сер. Механiко-математична. - Львiв, 1997-1998. - ISSN 0201-758X
 21. Известия Академии Наук МССР. Сер. Физико-технических и математических наук. - К., 1968-1970, 1972-1990.
 22. Известия высших учебных заведений. Математика. - Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1957-1986, 1989, 1990-1994.
 23. Математика. - М.: Изд. Дом "Первое сентября", 2011-2016 . http://mat.1september.ru/
 24. Математика в школе : науч.-теорет. и метод. журн. - М. : Шк.- Пресс, 1940, 1950-2017. - ISSN 0130-9358.
 25. Математический сборник. Новая серия. - М. : Изд-во АН СССР, 1949-1950, 1952-1973, 1977, 1980-1981.
 26. Успехи математических наук. - Л. : Гостехиздат, 1946-1993 http://www.mathnet.ru/
 27.     

6. ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

 1. Accountancy : The leading mag. for the accountancy world. - Londra, 2008. - ISSN 0001-4664
 2. The Accounting review. - Sarasota, 2010. - ISSN 0001-4826.
 3. Advances in Electrical and Computer Engineering : Communications, computer engineering, computer sci., control systems, electrical engineering, electronics, electro-physics, nenotechnonolog. - Suceava, 2011. - ISSN 1582-7445. www.aece.ro
 4. AIDS. - Londra, 2001. - ISSN 0269-9370
 5. Arta culinară. - Bucureşti, 1997.
 6. Arta Medica : rev. medicală şt.-practică. - Ch., 2006, 2008-2009. - ISSN 1810-1852. http://www.artamedica.md
 7. Asul Verde : Supl. lunar de terapii şi viaţă naturistă al rev. ``Formula AS``. - Bucureşti, 2011. - ISSN 1584-3548.
 8. ATZ : Automobiltechnische Zeitschrift. - Wiesbaden: Springer Vieweg, 2015-2016. - ISSN 0001-2785. http://www.springerprofessional.de/ATZ/
 9. Auto Capital. - Bucureşti, 1996-1997.
 10. AutoExpert. - Ch., 2013. - ISSN 1857-1115. http://www.autoexpert.md
 11. Auto motor şi sport. - Bucureşti, 1997.
 12. Auto pro. - Bucureşti, 1997.
 13. AutoTehnica. - Bucureşti, 2013. - ISSN 1841-5962.http://auto-tehnica.ro/
 14. Buletin de perinatologie = Вестник перинатологии : rev. şt.-practică. - Ch., 1999-2000, 2009, 2012-2013, 2015-2016.
 15. Buletin informativ/Sindicatul "Sănătatea" din Rep. Moldova. - Ch., 2009.
 16. Buletin informativ : CNC TB/SIDA. - Ch., 2007, 2009.
 17. Buletin informativ = Informative bull. - Ch., 2011. www.ccrm.md
 18. Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale = Buletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences : rev. şt.-practică. - Ch., 2006-2007, 2009. http://www.asm.md/
 19. Buletinul Agenţiei Medicamentului : Medicamente înregistrate în Rep. Moldova. Calitatea medicamentelor, cercetări farmaceutice. Preparate rebutate la A.M. Publ. farmaceutică. - Ch. : Universul, 2006-2012.
 20. Buletinul Asociaţiei Medicină Tradiţională din Republica Moldova = Бюллетень Ассоциации Традиционной медицины Республики Молдова : Medicina tradiţională şi sanocreatologia. - Ch., 2005-2006.
 21. Buletinul constructorului. - Ch., 2007.
 22. Bulletin Energie Francophonie. - Bouzareah, 2011. - ISSN 1112-3850.
 23. Bulletin of the World Health Organization. - Geneva, 2008. - ISSN 0042-9686
 24. Burda : Modemagazin : die ganze welt der mode. - Offenburg : Verlag Aenne Burda GmbH & Co, 2002-2006, 2010-2012.
 25. Burda : rev. de modă. - Bucureşti, 2007-2009.
 26. Bursa invenţiilor. - Ch., 1998-2008, 2016.
 27. Calea ferată a Moldovei. - Ch., 2010-2011.
 28. CAP : Contabil şi auditor profesionist (ACAP). - Ch., 2010. www.acap.md
 29. Cartea sănătăţii tale : Reţete naturiste, art. despre sănătate, integrame - jocuri - glume. - Bucureşti, 2003.
 30. Comunicaţii : rev. de inf. managerială. - Bucureşti, 1994-1997.
 31. Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и аудит : Acte normative, coment., răspunsuri la întrebări. - Ch. : Contabil-Servire, 1996-2017. - ISBN 5-8692-496-7 http://www.contabilitate.md
 32. Cronica sănătăţii publice. - Ch., 2012. - ISSN 1857-3649 http://www.cspchisinau.md/ru/cronica-sanatatii-publice
 33. Curierul medical. - Ch., 1991, 1993, 1997, 1999. - ISSN 0120-1535
 34. Curierul medical = Medical Courier = Медицинский курьер. - Ch., 2012, 2013, 2015-2016. - ISSN 1875-0666 http://usmf.md/publicatii/curierul-medical/
 35. Dialogue : Recherches cliniques et sociologiques sur le couple et la familie. - Paris, 1979-1982, 1984-1987, 1989-1990, 1993.
 36. Dina Cociug : Инжиниринговая компания. - [S.l.], 2006.
 37. Drumuri. Poduri. - Bucureşti, 2008-2009. - ISSN 1222-4235 http://www.drumuripoduri.ro/
 38. Eco Energetică Moldova : Rev. dedicată eficienţei energetice şi energiei regenerabile. - Ch., 2014. http://www.bioenerg.md/
 39. Electrotehnica ; Electronica ; Automatica. - Bucureşti, 1990. http://www.editura-electra.ro/
 40. Elektrisches Nachrichtenwesen : Technisch-wissenschaftliche Zeitschrift, herausgegeben von Alcatel NV. - Stuttgart : Alcatel NV, 1988-1990. - ISSN 0013-5453
 41. ELLE. - Bucureşti, 2010. - ISSN 1453-6145
 42. Elle a table. - Levallois-Perret, 2007. - ISSN 1293-5948
 43. Entre Nous : Европ. журн. по сексуальному и репродуктивному здоровью. - Copenhagen, 2007-2008, 2011-2012, 2014-2015. - ISSN 1014-8485. www.euro.who.int/entrenous
 44. Eurohealth : Health. Technological Development and the Law. - London, 2007. - ISSN 1356-1030.
 45. Exit. - Madrid, 2009. - ISSN 1577-2721
 46. Familia mea : sfaturi practice pentru toţi ai casei. - Bucureşti, 1995-1996, 1998.
 47. Familia sănătoasă. - Ch., 2014-2016. - ISSN 1757-4106.
 48. Femme actuelle : [Revue]. - Paris, 2004. - ISSN 0764-0021.
 49. Health & Beauty : rev. de sănătate şi frumuseţe. - Ch., 2009.
 50. Heat transfer engineering : An intern. j. - Philadelphia: Taylor&Francis, 2009. - ISSN 0145-7632.
 51. Health Systems in Transition. - Copenhagen, 2002, 2006-2010. - ISSN 1817-6119.
 52. Horizon : magazine. - Brussels, 2015. http://www.horizon-magazine.eu
 53. Horizonte. - Bern, 2013-2016. - ISSN 1663-2710
 54. HTR : Daimler HighTech Report. - Stuttgard, 2008. - ISSN 1865-6080
 55. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics. - New York: ASME, 2006. - ISSN 1083-4435.
 56. IEEE Transactions on Automatic Control. - New York, 2010. - ISSN 0018-9286.
 57. IEEE Transactions on Communications. - New York, 2010. - ISSN 0090-6778.
 58. IEEE Transactions on Energy Conversion. - New York, 2010. - ISSN 0885-8969.
 59. IEEE Transactions on Industrial Electronics. - New York, 2010. - ISSN 0278-0046.
 60. IEEE Transactions on Industry Applications. - Toronto: Bowes IMEX, 2010. - ISSN 00938-9994.
 61. IEEE Transactions on Magnetics. - Toronto: Biwes IMEX, 2010. - ISSN 0018-9464.
 62. Index medicus. - Washington, 1994. - ISSN 0019-3879
 63. Intellectus : rev. inventatorilor şi cercetătorilor. - Ch., 1995-2017. www.agepi.md
 64. International Journal of Modern Manufacturing Technologies. - Iaşi, 2009-2010, 2012-2013. - ISSN 2067-3604
 65. Jideg : J. of Industrial Design and Engineering Graphics. - Bucureşti, 2008. - ISSN 1843-3766.
 66. Journal of Biomechanics. - Amsterdam: Elsevier, 2011. - ISSN 0021-9290. http://www.elsevier.com/locate/jbiomech
 67. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology. - Washington, 1997-2001. - ISSN 1044-677X
 68. Journal of the National Cancer Institute. - Oxford : Oxford Univ. Press, 1997-2001. - ISSN 0027-8874
 69. Liaison Energie Francophonie. - Quebec, 2011. - ISSN 0840-7827.
 70. Madame Figaro : Le mag. des valeurs sures: du samedi. - Paris, 1987-1988, 1990, 1993, 1995.
 71. Mahlzeit. - Hamburg: Zeitverl., 2014.
 72. Management & Marketing. - Bucureşti : Ed. Economică, 2006. - ISSN 1842-0206.
 73. Mass Media : rev. analitică. - Ch., 2006-2009, 2011. - ISSN 1857-002X.
 74. Mass-Media : аналит. журн. - К., 2007-2009, 2011. - ISSN 1857-002X.
 75. Mass Media in Moldova. - Ch., 2005-2009. - ISSN 1857-0038
 76. Medicina alternativă : Fiziologie clinică şi metode de tratament : Rev. Şt.-practică. - Ch., 2013. - ISSN 1857-0844. www.neuronova-clinic.com
 77. Medicina stomatologică. - Ch.: ChiNec, 2012-2013, 2015-2016. - ISSN 1857-1328. http://www.asrm.md/
 78. Meridian ingineresc : publ. tehn. şt. şi aplicativă. - Ch. : Ed. "Tehnica" UTM, 1995, 2005-2006. - ISSN 1683-853X. http://www.utm.md/meridian/editii.html
 79. Mesagerul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova = Вестник Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Молдова. - Ch., 2005-2011.- ISSN 1810-7273
 80. Metrologie / Inst. Naţ. de Standartizare şi Metrologie din Rep. Moldova. - Ch., 2011. http://www.metrologie.md
 81. Moldova ECO-Energetica : Rev. dedicată eficienţei energetice şi energiei regenerabile. - Ch., 2013. http://www.bioenerg.md/
 82. Monitorul construcţiilor. - Ch., 2005, 2007.
 83. Monitorul contabil : Etica profesională şi profesia contabil. - Ch., 2012. - ISSN 1857-453X
 84. MTZ : Motortechnische Zeitschrift. - Wiesbaden: Springer Vieweg, 2015-2016. - ISSN 0024-8525. www.springerprofessional.de/MTZ
 85. Nomus. - Тирасполь, 2010. - ISSN 1857-2618.
 86. Obiectiv AV. - Ch., 2006.
 87. POPULI : The UNFPA Mag. - New York, 2001. - ISSN 0251-6861.
 88. Pro Motor. - Bucureşti, 2014. - ISSN 1584-0263. http://www.promotor.ro
 89. Problemele energetice regionale : rev. şt., inf.-analitică şi inginerească. - Ch., 2008. - ISSN 1857-0070 http://journal.ie.asm.md
 90. Public Health Reports. - Boston, 1997-1999. - ISSN 0033-3549.
 91. Reproductive Health Matters. - Londra, 2008. - ISSN 0968-8080
 92. Revista farmaceutică a Moldovei : Publ. şt.-practică. - Ch., 2012-2013, 2015. - ISSN 1812-5077.
 93. Revista de inventică. - Iaşi, 1990-1996. - ISSN 1210-3084.
 94. Revista de Psihoterapie Experienţială = Journal of Experiential Psychotherapy = Revue de Psychotherapie Experiencielle. - Bucureşti, 2006, 2009. - ISSN 1453-634X http://jep.ro
 95. Revue roumaine des sciences techniques. Ser. Electrotechnique et energetique. - Bucureşti : Ed. Acad. R.S.R., 1975-1985, 1997.
 96. Sanatate : О красоте, здоровье, спорте и туризме : ежемес. специализированный журн. о здоровье и здоровом образе жизни. - К., 2009. - ISSN 1857-0836 www.sanatate.md
 97. Sănătate publică, economie şi management în medicină : rev. şt.-practică. - Ch., 2006,2009,2011, 2014-2016. - ISSN 1729-8687
 98. Sănătatea : rev. il. de inf. şi educaţie sanitară. - Bucureşti, 1991, 1993-1999. - ISSN 1222-7633
 99. Sănătatea noastră : magazin lunar de inf. şi opinie medicală. - Bucureşti, 2002-2007.
 100. Sănătatea şi "Viaţa fericită" : rev. il. de medicină popurară, higienă socială, educaţie morală, lit. medicală. - Bucureşti, 1911, 1930-1931.
 101. Scientific Bulletin : Mechanical engineering. - Bucharest, 1992. - ISSN 1220-3041
 102. Secheresse : Science et Changements Planetaires. - Montrouge, 2006-2007. - ISSN 1147-7806
 103. S.O.S. Societate. Om. Sănătate : rev. il. de inf. şi educaţie sanitară. - Ch., 1991-1999. - ISSN 9869-169X
 104. Stiluette : rev. de modă. - Ch., 2008.
 105. In Style : все о брендах, моде и красивой жизни. - Ch.: [S.n.], 2010-2011
 106. Tainele sănătăţii : rev. republicană de medicină şi publicitate. - Ch., 1997.
 107. Technicity : Mag. for Innovation Technology Mobility. - Stuttgart, 2010, 2013. - ISSN 2190-0523.
 108. Technische Rundschau : Das Schweizer Industrie Magazin. - Bern : Hallwag, 1993, 1995. - ISSN 0040-148X
 109. Tehnică şi tehnologii. - Bucureşti, 2009, 2013-2016. - ISSN 1453-8423 http://www.ttonline.ro/editii
 110. Tehnium : rev. lunară pentru constructorii amatori. -Bucureşti, 1991, 1993, 1996-1999, 2001-2006. - ISSN 1224-5925
 111. Tehnium : rev. lunară pentru electronişti. - Bucureşti, 1998-2001. - ISSN 1223-7000
 112. Telecom România : rev. de comunicaţii. - Bucureşti, 1997. - ISSN 1220-8639
 113. Telecomunicaţii. - Bucureşti, 1994-1997.
 114. Termopanul : rev. tehnică de spec. cu distribuţie naţ. gratuită directă. - Cluj-Napoca, 2005. - ISSN 1584-4900
 115. Top 100 competitive companies from North region. - Balti, [2008?]
 116. Totul despre servicii medicale private. - Bucureşti, 2013. - ISSN 2343-8142.
 117. Transpres : bul. Inf. - Ch. : Evrica, 2006, 2008-2009 http://new.cipti.md/
 118. Tranzit : Rev. afacerii de transport şi logistică. - Bucureşti : Ed. Trafic Media, 2008. - ISSN 1583-0330 http://www.traficmedia.ro/
 119. UNION Postale : rev. de l'UNION Postale Universelle. - Berne, 2006-2007.
 120. Who Drug Information. - Geneva, 2008-2009. - ISSN 1010-9609.
 121. World Health. - Geneva, 1993-1998. - ISSN 0043-8502
 122. Zece plus. - Ch., 2002
 123. Автомобили. - М. : ООО"НРТ", 2014. www.automobili.ru
 124. Автомобильный транспорт : ежемесяч. ил. науч.-техн. журн. - М., 2013-2015. http://transport-at.ru/
 125. Библиотека Репродуктивного Здоровья ВОЗ [Resursă electronică]. - Geneva, 2008. - ISSN 2075-2172.
 126. Бурда = Burda : Мода для всего мира. - М., 1997-1998.
 127. Бухгалтерские и налоговые консультации : ежемес. журн. - К., 1997-2017. http://www.bnk.md/
 128. Верена = Verena : ежемес. журн. : вязание для взрослых и детей. - М. : Изд. дом "Бурда", 1997, 2001.
 129. Вестник здоровья : знания и новости из Европейского Регионального Бюро. - Copenhagen, 1999.
 130. Железная дорога Молдовы. - K.: Изд-во "Depozit en gros", 2011-2012.
 131. Журнал Мод : ил. журн. направления моды и культуры одежды. - М., 1982-1984, 1986-1993, 1997. - ISSN 0321-1576
 132. За рулем : ежемес. журн. для автомобилистов. - М., 1975-1977, 1979-2009. - ISSN 0321-4249 http://www.zr.ru
 133. Зарубежная радиоэлектроника : ежемес. междунар. науч.-техн. журн. - М., 1988-1994, 1996-1998, 2000-2002. - ISSN 0373-2428 http://lib.omgtu.ru
 134. Здоровье : ежемес. науч.-попул. журн. - М., 1978-2010. - ISSN 0044-1945 ; http://zdr.ru
 135. Здоровье детей. - М.: Изд. Дом "Первое сентября", 2011-2016. www.zdd.1september.ru
 136. Известия высших учебных заведений. Радиотехника. - Киев, 1958, 1961-1966. http://radio.kpi.ua/
 137. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника : ежемес. науч.-техн. журн. - Киев, 1988-1992,1995-1998. - ISSN 0021-3470
 138. Измерительная техника. - М. : ИПК изд. стандартов, 1997. - ISSN 0368-1025
 139. Левша : прил.к журн."Юный техник". - М., 1991-1998. - ISSN 0869-0669
 140. Микроэлектроника. - М., 1990-1998. - ISSN 0544-1269.
 141. Моделист-конструктор : ежемес. массовый науч.-техн. журн. - М., 1968-1998, 2015-2016. - ISSN 0131-2243 http://modelist-konstruktor.ru/mk
 142. Московский психотерапевтический журнал. - М., 1992-1994, 1996. - ISSN 0135-2652 http://magazine.mospsy.ru
 143. Основы безопасности : Метод. журн. для учителей ОБЖ. - М., 2015-2016. www.1september.ru
 144. Письма в журнал технической физики. - СПб.: Наука, 1988-1991, 1993,1997. - ISSN 0320-0116 http://journals.ioffe.ru
 145. Радио : массовый ежемес. научно-техн. журн. - М., 1963-2011. - ISSN 0033-765X http://www.radio.ru
 146. Радиолюбитель : ежемес. массовый журн. - М., 1993, 1995-2001. - ISSN 0869-0510 http://www.radioliga.com
 147. Радиомир : ежемес. массовый журн. - М., 2001-2003, 2005-2009 http://radio-mir.com
 148. Радиотехника : ежемес. науч.-техн. журн. - М., 1954, 1961-1965, 1988-1993, 1996-1998. - ISSN 0033-8486
 149. Радиотехника и электроника. - М., 1958,1961-1963, 1965-1993, 1995-1998. - ISSN 0033-8494
 150. Ремонт & сервис электронной техники : ежемес. науч.-техн. журн. - М., 2004-2009. http://www.remserv.ru
 151. Ремонт электронной техники. - Минск  : Изд-во Электроника, 2004-2008. http://publ.lib.ru/
 152. Сделай сам : альманах. - М., 2005
 153. истемы здравоохранения: время перемен. - Copenhagen, 2007-2008. - ISSN 2072-3555.
 154. Строительство & оборудование : Производители, оптовые базы, строительные компании. - Ch.: Ed. Victoria Gomon, 2011-2012. - ISSN 1857-0194.
 155. Стройбизнес : специализированный строит. журн. в Молдове. - К., 2007.
 156. Теле-Спутник : ежемес. журн. по спутниковому и кабельному телевидению. - СПб., 1997-1998, 2000-2001. http://www.telesputnik.ru/
 157. Техника-молодежи : ежемес. науч.-попул. и лит.-худож. журн. - М., 1969-2012. http://www.tm-magazin.ru/
 158. Успехи современной радиоэлектроники : ежемес. науч.-техн. журн. - М., 2003. - ISSN 0373-2428 http://www.radiotec.ru
 159. Физика и химия обработки материалов. - М., 1988, 1995-1996. - ISSN 0015-3214 http://www.imet.ac.ru
 160. Физика и химия стекла. - СПб.: Наука, 1984, 1986-1990, 1997. - ISSN 0132-6651 http://www.chem.msu.su/
 161. Электронная обработка материалов : науч.и произв.-техн.журн. - К. : Штиинца, 1965-1996, 2000-2017.
 162. Электротехника : ежемес. науч.-техн. журн. - М., 1967-1973, 1995-1996, 2000-2015. - ISSN 0013-5860
 163. Юный техник : попул. дет. и юнош. журн. - М., 1959-1999, 2001-2011, 2015-2016. - ISSN 0131-1417 http://jt-arxiv.narod.ru/
 164.     

63. AGRICULTURĂ

 1. AgExporter : The Monthly Mag. for Food and Agricultural Exporters. - Washington, 1998-2001.
 2. Agricultura Moldovei : Rev. de şt. şi practică. - Ch., 1991-1994, 2003-2016. - ISSN 0582-5229
 3. Agricultural Research. - Washington, 1997-1998.
 4. Businessul Agricol : rev. lunară de analiză şi inf. - Ch., 2008-2012.
 5. Cercetări agronomice în Moldova. - Iaşi, 1995, 2003-2005, 2008-2015. - ISSN 0379-5837 http://www.uaiasi.ro
 6. Cereale şi plante tehnice : rev. tehn.-şt. - Bucureşti: Ed. AGRIS, 2008-2009. - ISSN 1220-1197
 7. Ferma. - Dumbrăviţa, 2006-2008. - ISSN 1454-7732 http://revista-ferma.ro/
 8. Forestry : An Intern. J. of Forest Research. - Oxford: Oxford Univ. Press, 2009. - ISSN 0015-752X
 9. Horticultura : rev. tehn.-şt. - Bucureşti : Ed. NEW AGRIS, 2009. - ISSN 1017-1555X
 10. Journal of Forestry. - Grosvenor Lane, 2010. - ISSN 0022-1201
 11. Lider Agro : с.-х. журн. - К.: [S.n.], 2011, 2014-2016. - ISSN 1857-0569 http://www.lider-agro.md/
 12. Lumea Satului : rev. pentru agricultură, silvicultură, dezvoltare rurală şi de inf. social-culturală. - Bucureşti, 2007. - ISSN 1841-5148
 13. Mecanizarea agriculturii : rev. Tehn.-şt. - Bucureşti : Ed. NEW AGRIS, 2008-2009. - ISSN 1011-7296
 14. Notiziario ERSA. - Gorizia, 2009. - ISSN 1970-9749
 15. Omnibus всем: cад, огород, подворье : ежемес. науч.-образоват. журн. для землевадельцев. - Ch., 2012-2013, 2015-2016. - ISSN 1857-0747
 16. Pescar modern. - Bucureşti, 2009, 2011 http://pescarmodern.ro/
 17. Plante şi flori. - Bucureşti, 2003. - ISSN 1454-9425
 18. Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. - Ch., 2011, 2014-2017. - ISSN 1857-1027.
 19. Super pescar. - Bucureşti : Hobby Print, 2010. - ISSN 2067-4856
 20. Ştiinţa agricolă = Agrarian Science. - Ch., 2005, 2007-2009, 2011-2012. - ISSN 1857-0003. http://www.uasm.md/stiintaagricola
 21. Vinohrad : Odborny casopis pre vinohradnikov a vinarov. - Bratislava, 1995-1999. - ISSN 0042-6326
 22. Viticultura şi Vinificaţia în Moldova : publ. şt.-practică, analitică şi de inform. - Ch., 2006-2009.
 23. Vînătorul şi Pescarul Moldovei. - Ch., 2011-2013, 2015-2016.
 24. Zemedelska technika = Agricultural Engineering. - Praha, 1997-2000. - ISSN 0044-3883
 25. Zootehnie şi medicină veterinară : rev. tehn.-şt. - Bucureşti : Ed. NEW AGRIS, 2009. - ISSN 1220-8507
 26. В мире растений : ежемес. ил. науч.-попул. журн. - М., 2009-2016. - ISSN 1729-598X http://v-mire-rasteniy.ru/
 27. Вестник Московского университета. Сер.17. Почвоведение : науч. журн. - М.: изд-во Моск. ун-та, 2004. - ISSN 0137-0944
 28. Виноградарство и Виноделие в Молдове : науч.-практ., аналит. и информ. период. изд. - К., 2006-2009. - ISSN 1857-1123
 29. Защита и карантин растений : ежемес. журн. для специалистов, ученых и практиков. - М., 2004. - ISSN 1026-8634
 30. Защита растений : ежемес. науч.-практ. журн. - К., 2004
 31. Земледелие : теорет. и науч.-практ. журн. - М., 2004. - ISSN 0044-3913.
 32. Охотник и рыболов Молдовы. - К., 2007-2013, 2015.
 33. Фазенда : Земля. Дом. Семья : прил. для любителей садоводства, овощеводства, животноводства, для всех, кто любит землю. - К., 2004-2012, 2014.
 34. Цветоводство : ежемес. науч.-произв. журн. - М.: Колос, 1982-1993.
 35.     

7. ARTĂ. DIVERTISMENT. SPORT

 1. ABC decor. - [S.l.], 1972.
 2. Actualitatea muzicală : rev. lunară. - Bucureşti, 1992-1993, 1995-2013, 2015-2017. - ISSN 1220-742x /li>
 3. AMS Newsletter. - New York, 1994-2002.
 4. Anuar ştiinţific: Muzică, Teatru, Arte Plastice. - Ch.: AMTAR, 2011. - ISSN 1857-2251
 5. ARC : Litere Arte & Mestesuguri. - Bucureşti, 1992-1993, 1995-1996. - ISSN 1220-594X
 6. Arhitectura : Rev. Uniunii Arhitecţilor din România. - Bucureşti, 2015. - ISSN 1220-3254. www.arhitectura-1906.ro
 7. Arhitext : Arhitectura. Design. Arte. - Bucureşti, 2008. - ISSN 1224-836X. www.arhitextdesign.ro
 8. Ars Transsilvaniae. - Bucureşti, 1993, 1998-1999, 2008-2010, 2011-2014. - ISSN 1220-2789
 9. ART-hoc : Buletin. - Ch., 1999-2003.
 10. Arta'93 : studii, cercet. şi documente. - Ch.: Litera, 1993.http://patrimoniu.asm.md/
 11. Arta'94 : Ser. artă plastică, arhitectură. - Ch., 1994.
 12. Arta'94 : Ser. teatru, muzică, cinematografie. - Ch., 1994
 13. Arta'95 : Ser. artă plastică, arhitectură. - Ch., 1995.
 14. Arta'95 : Ser. teatru, muzică, cinematografie. - Ch., 1995.
 15. Arta'96. - Ch., 1996.
 16. Arta'97 : Arte plastice. Arhitectura. Muzica. Teatru. Cinema. - Ch., 1997.
 17. Arta 1999-2000 : Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. - Ch., 2000.
 18. Arta 2001 : Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. - Ch., 2001
 19. Arta 2003 : Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. - Ch. : Epigraf, 2003.
 20. Arta 2005 : Arte audiovizuale. Teatru. Cinema. Muzică. - Ch. : Epigraf, 2005. - ISSN 1857-1050
 21. Arta 2005 : Arte vizuale. Arte plastice. Arhitectură. - Ch. : Epigraf, 2005. - ISSN 1857-1042
 22. Arta 2006 : Arte audiovizuale. - Ch., 2006. - ISSN 1857-1050
 23. Arta 2006 : Arte vizuale. Arte plastice. Arhitectură. - Ch., 2006. - ISSN 1857-1042
 24. Arta 2008 : Arte audio-vizuale. - Ch., 2008. - ISSN 1857-1042
 25. Arta 2008 : Arte vizuale. Arte plastice. Arhitectură. - Ch., 2008. - ISSN 1857-1042
 26. Arta 2012 : Arte audio-vizuale. - Ch., 2012. - ISSN 1857-1050.
 27. Arta 2012 : Arte vizuale. Arte plastice. Arhitectură. - Ch. : Garamond, 2012. - ISSN 1857-1042. http://patrimoniu.asm.md
 28. Artă şi educaţie artistică : rev. de cultură, şt. şi practică educaţională. - Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2006-2015. http://libruniv.usb.md/publicatie/arta.htm
 29. Artes. - Iaşi: Artes, 2008-2010. - ISSN 1224-6646
 30. Aspiracje : Pismo warszawskich uczelni artystcznych. - Warszawa, 2005, 2007-2008. - ISSN 1732-6125
 31. Atelier. - Ch., 1998-1999.
 32. Atelier : Caiet de st., cercet., experimente. - Bucureşti, 2004. - ISSN 1582-8875.
 33. Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica din Timişoara, România. Seria Educaţie Fizică şi Sport = Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara, Romania. Transactions on Physical Education and Sport. - Timişoara: Ed. Politehnica, 2013. - ISSN 1583-7912.
 34. Cinema Journal. - Austin, 1993-1997. - ISSN 0009-7101
 35. Coliseum teatru. - Ch., 1998-2000.
 36. College Music Symposium : J. of the College Music Soc. - Missoula, 1995, 1997, 2000-2001. - ISSN 0069-5696
 37. Colocvii teatrale. - Iaşi: Artes, 2007-2010. - ISSN 1584-4927 http://www.artes-iasi.ro/colocvii/
 38. Concept. - Bucureşti, 2010-2012. - ISSN 2068-4444. www.unatc.ro
 39. Cuadernos de teatro clasico. - Madrid, 1988. - ISSN 0214-1388
 40. Das interios : Singura sursă de inspiraţie pentru casa ta. - Ch.: Ed. Design arhitectură şi stil, 2011. - ISSN 1857-3118.
 41. Descubrir el Arte. - Madrid, 2010. - ISSN 1578-9047
 42. DramArt : Rev. de studii teatrale. - Timişoara, 2012-2015. - ISSN 2285-9969.
 43. Early Music. - Londra, 1978, 1990. - ISSN 0306-1078
 44. Ecran magazin : rev. spt. - Braşov, 1993-1999.
 45. Enderrock. - Barcelona, 2009-2010. - ISSN 1136-7393
 46. Ethnomusicology. - Bloomington : Univ. of Illinois Press, 1994-2006, 2011, 2013-2016. - ISSN 0014-1836
 47. Etudes sur l'art de la Moldavie : Beaux arts. Arhitecture. Musique. Theatre. Cinema. - Ch., 1996.
 48. International Journal of Hospitality & Tourism Administration TM. - Philladelphia: The Haworth Press, 2008. - ISSN 1525-6480
 49. International Journal of Music Education. - Nedlands, 2004. - ISSN 0255-7614
 50. Jardin des arts : Rev. mens. - Paris, 1969-1970.
 51. The Journal of Musicology : A quarterly rev. of music history, criticism, analysis, and perfomance practice. - Louisville, 1982-1987, 1993-1995. - ISSN 0277-9269
 52. Journal of the American Musicological Society. - Boston, 1957-2002. - ISSN 0003-0139
 53. Korea Pictorial. - Seul, 2001.
 54. Koreana : Корейское искусство и культура. - Seoul, 2008-2010. - SSN 1738-8252.
 55. Ligeia : Dosiers sur l'art. - Paris, 2004-2005. - ISSN 0989-6023
 56. Masca : rev. a teatrelor. - Ch., 1997
 57. Munchhausen : Rev. cu spirit şi conştiinţă. - Ch., 2011.
 58. Music Theory Spectrum : The J. of the Soc. for Music Theory. - Danvers, 2001-2002. - ISSN 0195-6167
 59. The Musical Quarterly. - New York, 1966, 1969-1986, 1990-2001. - ISSN 0027-4631
 60. Muzica. - Bucureşti, 1991-2016. http://www.ucmr.org.ro
 61. Noul cinema : rev. a cinefililor de toate vârstele. - Bucureşti : Ed. Noul cinema, 1993, 1997-1998. - ISSN 1220-1200
 62. L'Oeil : Rev. d'Art. - Paris, 1957-1966.
 63. Primer acto : Cuadernos de investigacion teatral. - Madrid, 2010. - ISSN 0032-8367
 64. Premiere : Le premier mag. cinema. - Levallois-Perret, 2004. - ISSN 0399-3698
 65. Pro sport : rev. - Ch., 2009.
 66. Quodlibet : Rev. de especializacion musical. - Alcala de Henares, 2009. - ISSN 1134-8615
 67. REVART : Rev. de teoria şi crit. artei. - Timişoara: Aegis, 2010. - ISSN 1481-1169
 68. Review of artistic education. - Iaşi: Artes Publ. House, 2012-2015. - ISSN 2069-7554.
 69. Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Ser. Beaux-arts. - Bucarest,1973, 1993, 1995.
 70. Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Ser. Theatre, musique, cinema. - Bucarest, 1987, 1989, 1991, 1996.
 71. Ritmo : Musica clasica. Ocio. Cultura. Inform. - Madrid : Ed. Lira, 2009. - ISSN 0035-5658. http://www.revistaritmo.com
 72. Scherzo : Rev. de musica. - Madrid, 2010. - ISSN 0213-4802
 73. SEM Newsletter. - Bloomington : Indiana Univ.(USA), 1994-2007.
 74. Siesta Escape : Только туризм. - Ch., 2007-2008.
 75. Sight and Sound : Incorporating Monthly Film Bull. - London, 1998-2001. - ISSN 0037-4806
 76. Sport Time Moldova : Спорт. журн. Молдовы. - К., 2006, 2008-2009.
 77. Sports Illustrated. - New York, 2002-2003. - ISSN 0038-822X
 78. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Educatio Artis Gymnasticae. - Cluj-Napoca, 1993, 1995-2005, 2007-2015. http:// www.studia.ubbcluj.ro
 79. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia Artium. - Cluj-Napoca, 2008-2010, 2013-2015. - ISSN 1844-7465
 80. Studii şi cercetări de istoria artei. Ser. Artă plastică. - Bucureşti: Ed. Acad. R.S.R., 1987-1989, 1992-1993. http://lib.ugent.be
 81. Ştiinţa culturii fizice : rev. teoretico-şt. pentru specialişti în domeniul culturii fizice, colab. şt., profesori, antrenori, doctoranzi şi studenţi. - Ch., 2009,2012-2013, 2015. - ISSN 1857-4114
 82. Teatru. - Ch., 2009-2011, 2014-2016. - ISSN 1857-0674 http://www.cimec.ro/teatre/revista/
 83. Teatru - Coliseum. - Ch., 2000.
 84. Teatrul azi. - Bucureşti, 1990-2002, 2012. - ISSN 1220-1676 http://www.teatrul-azi.ro/
 85. Tehnologii Informatice şi de Comunicaţie în Domeniul Muzical = Ict in Musical Field. - Cluj-Napoca, 2010. - ISSN 2067-9408
 86. Tele Obs. - Paris: [S.n.], 1998, 2004-2007. - ISSN 1250-033X
 87. Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală : rev. şt.-metodică. - Ch., 2006-2013, 2015. - ISSN 1857-0651 http://taefs.md/
 88. Univers muzical. - Ch., 2002-2004, 2007.
 89. Vitraliu / Centrul Cultural Intern. "George Apostu". - Bacău, 2011. - ISSN 1583-3151.
 90. Zeit Fotografie. - Hamburg : LumixG, 2013.
 91. Zeit Golfen. - Hamburg: Zeitverlag Gevd Bucerius Gmbh, 2017.
 92. Zeppelin : Arhitectură. Spaţii. Idei. - Bucureşti : Asoc. Zeppelin, 2011-2013. http://e-zeppelin.ro/
 93. Дизайн. Архитектура. Стиль : Журн. - К.,2009. - ISSN 1857-028X http://www.das-magazine.md
 94. Искусство. - М.: Изд. Дом "Первое сентября", 2011-2016. http://art.1september.ru/
 95. Искусство в школе : общественно-пед. и науч.-метод. журн. - М., 1991-2016. - ISSN 0869-4966
 96. Искусство. Все для учителя! : Науч.-метод. журн. - М., 2011.
 97. Искусство и образование : журн. методики, теории и практики худож. образования и эстет. воспитания. - М., 2003-2010, 2012-2017. http://www.art-in-school.ru
 98. Искусство кино : ежемес. журн.- М., 1990-1991. - ISSN 0130-6405 http://kinoart.ru/
 99. Киносценарии : литературно-худож. ил. журн. - М., 1989, 1993, 1995, 1997-1999, 2001-2009.
 100. Кинофорум. - М., 2005. - ISSN 1684-8047 http:/www.kino-forum.ru
 101. Круиз : Туризм и отдых. - К., 2006.
 102. Музыка в школе : науч.-метод. журн. - М., 1983-1990, 2000-2016. http://art-in-school.ru/music/
 103. Музыка и время. - М., 2003-2006.
 104. Музыкальная Академия : ежекварт. науч.-теорет. и критико-публицист. журн. - М., 1992-1993, 2000-2006, 2014-2017. - ISSN 0131-2383
 105. Музыкальная жизнь : муз. критико-публ. ил. журн. - М., 1965-1973, 1975-1999, 2001-2016. - ISSN 0131-2383.
 106. Музыкальная палитра : учеб.-метод. и муз.-лит. журн. для муз. рук. ДОУ, учителей музыки, рук. худож. студий в домах детского творчества, преподавателей цикла муз. дисциплин. - СПб., 2005-2006
 107. Музыковедение. - М., 2004-2008, 2010, 2015-2017. - ISSN 2072-9979 http://musicology.tgizd.ru/
 108. Новый стиль : архитектура, интеръер, дизайн. - К., 2000.
 109. Проект International 23 : Журн. по мировой архитектуре. - М., 2009.
 110. Образотворче мистецтво : журн. з питань теорii i практики укр. образотворчого мистецтва. - Киiв, 1998-1999. - ISSN 0130-1799.
 111. Спорт в школе. - М.: Изд. Дом "Первое сентября", 2011-2016. http://spo.1september.ru/
 112. Старинная музыка : ежекварт. муз. журн. - М., 2003.
 113. Театральная жизнь : лит.-худож. журн. - М., 1979-1993, 1997. - ISSN 0131-6915.
 114. Физическая культура. Все для учителя! : Науч.-метод. журн. - М., 2012.
 115. Физкультура и спорт : ежемес. ил. журн. - М., 1996-2016. - ISSN 0130-5670 http://www.fismag.ru/
 116. Экран. - М., 1993, 1997.
 117. Юный художник : ежемес. журн. по изобразит. искусству для детей и юношества. - М. : Мол. гвардия, 1989-1990, 1993-1994, 1996-1997. - ISSN 0205-5791 http://y-art.ru/
 118.     

8. LIMBI. LINGVISTICĂ.

 1. American Philological Association Newsletter. - Worcester: College of the Holy Cross, 1994-1996. - ISSN 0569-6941. http://apaclassics.org
 2. ANADISS . Linguistique du texte. Analyse du discours. - Suceava: Ed. Univ. Suceava, 2016. - ISSN 1842-0400. http://www.litere.usv.ro/anadiss
 3. Analyses : Langages, textes et societes : Rev. franco-africaine. - Toulouse, 2000. - ISSN 1234-6440
 4. Antares. Axis Libri : Rev. semestrială de teorie, istorie şi critică literară. - Galaţi: Ed.Fundaţia Culturală ``Antares``, 2014.
 5. Applied Linguistics. - Oxford, 1994-2013. - ISSN 0142-6001 http://applij.oxfordjournals.org/
 6. Atelier de Traduction. - Suceava: Ed. Univ. Suceava, 2008. - ISSN 1584-1804 http://www.usv.ro/
 7. Buciumul romanu : Foaie lunară. - Iaşi, 1875-1877, 1882.
 8. Bulletin linguistique. - Paris, 1933-1935.
 9. Buletinul institutului de filologie română "A.Philippide". - Iaşi, 2001. - ISSN 1582-5019 http://www.philippide.ro
 10. Buletinul Institutului de Lingvistică. - Ch., 2004-2007. http://www.if.asm.md
 11. Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica din Timişoara, România. Seria Limbi Moderne = Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara, Romania. Transactions on Modern Languages. - Timişoara: Ed. Politehnica, 2013. - ISSN 1583-7467.
 12. Cahiers de linguistique theorique et appliquee. - Bucureşti : Ed. Acad. Române, 1973-1974, 1995-1996. - ISSN 0007-988x
 13. Cahiers d'etudes et de recherches francophones : Langues. - Montrouge, 1999. - ISSN 1291-1542
 14. Cercetări de lingvistică. - Bucureşt : Ed. Acad. R.S.R., 1961, 1973, 1989-1992.
 15. Computational Linguistics. - Edinburgh, 1995-1996. - ISSN 0891-2017 http://www.mitpressjournals.org
 16. Convorbiri didactice. - Bacău, 1991-1992, 2003. http://www.ccdtulcea.ro
 17. Le Courrier International de la Francophilie : Rev. trim. - Galaţi: Ed. Zigotto, 2006. - ISSN 1841-1452
 18. Dacoromania : bul. "Muzeului limbii române". - Cluj, 1922, 1927, 1929, 1934, 1936.
 19. Deutsch : Метод. журн. для учителей нем. яз. - М.: Изд. Дом "Первое сентября", 2012-2016. http://deu.1september.ru/>
 20. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. - Stuttgart, 2017.
 21. Deutsch als Fremdsprache : Zeitchrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts fur Auslander. - Leipzig, 1964-1990, 1995-2000. - ISSN 0011-9741 http://www.dafdigital.de
 22. Deutsch lernen : Zeitschrift fur den Sprachunterricht mit auslandischen Arbeitnehmern. - [S.l.], 1989. - ISSN 0341-3675
 23. Discourse & Communication. - London, 2009-2014, 2017. - ISSN 1750-4813 http://dcm.sagepub.com/
 24. Discourse and Society : An International Journal for the Study of Discourse and Communication in Their Social, Political and Cultural Contexts. - London, 1996-2017. - ISSN 0957-9265 http://www.discourses.org
 25. Easy English : cea mai bună metodă de învăţare a limbii engleze. - Bucureşti: ERC Press SRL, 2002.
 26. ELT Journal : An intern. J. for teachers of English to speakers of other lang. - Oxford : Univ. Press, 1994-2016. - ISSN 0307-8337 http://eltj.oxfordjournals.org
 27. English. - М.: Изд. Дом "Первое сентября", 2011-2016. http://eng.1september.ru/
 28. Estudios Filologicos Allemanes : Rev. de investigacion en Linguistica, Lit. y Cultura alemanas. - Sevilla, 2012. - ISSN 1578-9438.
 29. Fonetică şi dialectologie. - Bucureşti, 1992, 1998.
 30. Forum : English Teaching Forum : A j. for the Teacher of Eng. Outside the United States. - Washington, 1994, 1997-2002. http://americanenglish.state.gov
 31. Forum : For Modern Lang. Studies. - Oxford : Univ. Press, 1995-2013. - ISSN 0015-8518 http://fmls.oxfordjournals.org/
 32. Fremdsprache Deutsch : Zeitschrift fur die Praxis des Deutschunterrichts. - Munchen: Klett Ed. Deutsch, 1992-1993-1994, 1999-2000, 2011-2017. http://www.fremdsprachedeutschdigital.de/
 33. Fremdsprachenunterricht. Monatsschrift. - Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verl., 1959-1960, 1963, 1965-1969, 1972-1973, 1982-1983
 34. International Journal of American Linguistics. - Chicago, 2000-2005. - ISSN 0020-7071 http://www.press.uchicago.edu
 35. Intertext : rev. şt. - Ch., 2007, 2010-2011, 2016. - ISSN 1857-3711 http://ulim.md/
 36. Journal of Child Language. - Cambridge: Univ. Press, 1995-1999. - ISSN 0305-0009 http://journals.cambridge.org/
 37. Journal of Linguistics. - Cambridge: Univ. Press, 1990-2016. - ISSN 0022-2267
 38. Journal of Semantics : An Intern. J. for Interdisciplinary Study of the Semantics Natural Lang. - Oxford: Univ Press, 1995-2000, 2003-2004. - ISSN 0167-5133
 39. Langages : rev. trim. - Paris: Didier, 1970-1971, 1973
 40. Language : J. of the Ling. Soc. of America. - Baltimore, 1961-1963, 1970, 2003-2004, 2006, 2010-2012, 2014-2016.
 41. Language Acquisition : A J. of Developmental Ling. - London, 2001-2003. - ISSN 1048-9223
 42. Language teaching : The intern. abstracting j. for lang. teachers and applied ling. - Cambridge : Univ. Press, 1995-1999, 2003-2004. - ISSN 0261-4448
 43. La Langue Francaise : Rev. trim. - Paris : Libr. Larousse, 1969, 1973, 1987.
 44. La Langue Francaise : Журн. для тех, кто преподает и изучает фр. яз. - M.: Изд. Дом "Первое сентября", 2012-2016. http://fra.1september.ru/
 45. Les langues modernes. - Paris, 1962-1965, 1967, 1984-1989, 1995-1999. - ISSN 0023-8376
 46. Lecturi filologice : Rev. şt. - Ch., 2006. - ISSN 1857-095X
 47. Limba română : rev. de şt. şi cultură filologică. - Ch., 1991-2012, 2015. - ISSN 0235-9111. www.limbaromana.md
 48. Limba română. - Bucureşti, 1953, 1956-1959, 1961-1968, 1971-1972, 1979, 1989-2008, 2012-2016.
 49. Limbă şi literatură. - Bucureşti, 1968, 1978-1979, 1985, 1993-2006, 2009, 2001-2012.
 50. Limba şi literatura română : rev. trim. pentru elevi. - Bucureşti, 1976, 1979-1980, 1982-2006, 2009-2012. - ISSN 0254-4741.
 51. Limbaj şi context = Speech and Context : Rev. de lingv., semiotică şi şt. literară. - Bălţi, 2009-2011, 2013. - ISSN 1857-4149. http://speech-and-context.blogspot.com/
 52. Linguistic Inquiry. - Cambridge, 1994-2001, 2003-2005. - ISSN 0024-3892
 53. Linguistics and Education : An Intern. Research J. - New York, 2000. - ISSN 0898-5898
 54. La linguistique. - Paris, 1999-2009.
 55. Literatură şi artă română. - Bucureşti, 1902-1903.
 56. The Modern Language Journal. - Wisconsin : Univ. Press, 1997-1999, 2001-2004. - ISSN 0026-7902
 57. Mozaika angielska. - Warszawa : Wspolna Sprawa, 1963-1976, 1979-1990. /li>
 58. NRF : Noua Revistă Filologică : rev. de şt., cultură şi civilizaţie. - Bălţi, 2010-2013. - ISSN 1857-1379. http://libruniv.usb.md/
 59. Perspective : rev. de didactica limbii şi lit. române. - Cluj-Napoca : Paralela 45, 2008-2009. - ISSN 1582-134x
 60. Philologia. - Ch., 2010-2011, 2016. - ISSN 1857-4300.
 61. Philologica Jassyensia. - Iaşi : Ed. Alfa. 2005-2012. - ISSN 1841-5377. http://www.philologica-jassyensia.ro/
 62. Primar : Zeitschrift fur Deutsch als Fremdsprache im Primarschulbereich. - Munchen : Verlag Durr Kessler, 1992-1993, 1997, 1999-2000. - ISSN 0942-0533
 63. Quaderni di Studi Italiani e Romeni = Caiete de studii Italiene şi Române. - Alessandria : Ed. dell`Orso, 2010.
 64. Research on Language and Social Interaction. - London, 2001-2003. - ISSN 0835-1813
 65. Revista de lengua y literatura espanola. - Iaşi : Casa ed. Univ. "Alexandru Ioan Cuza", 2010. - ISSN 1844-6442
 66. Revista filologică. - Cernăuţi, 1927.
 67. Revista Tinerimea Română. - Bucureşti, 1898-1899.
 68. Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. - Ch., 1990-1999, 2002-2009.
 69. Revue roumaine de linguistique. - Bucureşt : Ed. Acad. R.S.R., 1973, 1976-1984, 1993, 1996.
 70. Romanoslavica. - Bucureşti : Ed. Univ. din Bucureşti, 2000-2002, 2004-2012. - ISSN 0557-272X.
 71. Roua stelară : rev. literară pentru tineret. - Ch., 2008-2012. - ISSN 1857-372X.
 72. Speak out : журн. для изучающих англ. яз. - М. : Изд-во ГЛОССА, 1996-1999, 2001-2016.
 73. Spoken English : J. of the Engl. Speaking Board (Intern.). - Southport, 1995-1997. - ISSN 0038-772X
 74. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia. - Cluj-Napoca, 1992-1998, 2000-2016. - ISSN 1220-0484. www.studia.ubbcluj.ro
 75. Studia Universitatis "Petru Maior". Philologia. - Târgu-Mureş, 2007. - ISSN 1582-9960.
 76. Studies in Second Language Acquisition. - Cambridge, 1995-1999. - ISSN 0272-2631.
 77. Studii de gramatică contrastivă. - Piteşti: Ed. Univ. din Piteşti, 2010-2012. - ISSN 1584-143X.
 78. Studii şi cercetări de onomastică (SCO). - Craiova : Universitaria, 2002. - ISSN 1224-3027.
 79. Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL). - Craiova : Sitech, 2009-2012, 2014. - ISSN 2065-7161.
 80. Studii şi cercetări filologice. Seria Limbi romanice. - Piteşti: Ed. Univ. din Piteşti. - ISSN 1843-3979. http://www.philologie-romane.eu
 81. Studii şi cercetări filologice. Seria Limbi străine aplicate. - Piteşti, 2011-2012. - ISSN 1583-2236.
 82. Studii şi cercetări lingvistice. - Bucureşti, 1950, 1954-1968, 1973-1979, 1981-1982, 1989, 1991-1993, 1995-2002. - ISSN 0039-405X
 83. Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria: Filologie. - Bacău: Alma Mater, 2007. - ISSN 1224-841X. http://sites.google.com/site/studiisicercetari
 84. Translation : The j. of literarz translation. - New York, 1983. - ISSN 0093-9307.
 85. Translation and literature. - Edinburch : Edinburch Univ. Press, 2002-2004. - ISSN 0968-1361
 86. Travaux de didactique du francaise langue etrangere. - Montpellier, 2006. - ISSN 0765-1635 http://publications.univ-montp3.fr
 87. Trivium. - Bucureşti, 2004-2006. - ISSN 1584-3580
 88. Tudor Pamfile : rev. de limbă, lit. şi artă populară. - Dorohoi, 1923
 89. Английский язык. Все для учителя! : Науч.-метод. журн. - М., 2012.
 90. Вестник Московского университета. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация : науч. журн. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2003-2011.
 91. Вестник Московского университета. Сер.9. Филология : науч. журн. - М. : Изд-во Моск. ун-та , 1960-1997, 2003-2011. - ISSN 0130-0075
 92. Вопросы филологии = Journal of Philology : науч. журн. - М., 2005-2008, 2010.2012, 2014-2015. - ISSN 1562-1391. http://www.gaudeamus.ru
 93. Вопросы языкознания. - М. : Наука, 1952-2013, 2014. - ISSN 0373-658 X
 94. Дивослово : щомiсячний науково-метод. журн. - Киiв : Демiур, 1998, 2000-2017. - ISSN 0130-5263. www.dyvoslovo.com.ua
 95. Иностранные языки в школе : науч.-метод. журн. - М., 1948-2017. - ISSN 0130-6073.
 96. Коммуникативная методика : ежедн. помощник учителя иностр. яз. - Воронеж: Изд-во НОУ "Интерлингва", 2003-2005.
 97. Методическая мозаика : прил. к журн. "Иностранные языки в школе". - М., 2003-2009.
 98. Мовознавство : науково-теорет. журн. - Киiв, 1980, 1998, 2004-2014. - ISSN 0027-2833 http://www.movoznavstvo.org.ua/
 99. Педагогический вестник : учеб.-метод. изд. - К., 2000.
 100. Початкова школа : щомисяч. наук.-метод. журн. - Киiв: Освiта, 1995, 1998, 2000, 2010. - ISSN 0131-5358 www.pochatkova-shkola.net
 101. Роман-журнал XXI век : путеводитель рус. лит. . - М. : Моск. Писатель,  2003-2007, 2009-2010.
 102. Русская речь : науч.-попул. журн. - М. : Наука, 1967-1994,1997-2010. - ISSN 0131-6117
 103. Русская словесность : науч.-теорет. и метод. журн. - М .: Шк.-Пресс, 1993-1995, 1997-1999. - ISSN 0868-9539
 104. Русский язык. - М.: Изд. Дом "Первое сентября", 2011-2016. http://rus.1september.ru/
 105. Русский язык в национальной школе. - М.: Изд-во Акад. Наук РСФСР, 1957-1990.
 106. Русский язык в школе : науч.-метод.журн. - М., 1949-2011. - ISSN 0131-6141. http://www.riash.ru
 107. Русский язык в школе и дома : науч. попул. и учеб.-метод. журн. - М., 2002-2011. - ISSN 0131-6141 http://www.riash.ru
 108. Русский язык и литература. Все для учителя! : Науч.-метод. журн. - М., 2012.
 109. Русский язык за рубежом : журн. науч.-метод. Центра рус. яз. при МГУ. - М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1971-1993.
 110. Русское поле : лит.-худож. и публицист. журн. - К., 2010. - ISSN 1857-1301
 111. Русское слово : учеб.-метод. журн. - К., 1990-1992.
 112. Славянскiй въкъ. - Въна, 1900.
 113. Славянские чтения : науч.-теорет. журн. - К., 2013. - ISSN 1857-4580.
 114. Украiнська мова : наук.-теорет. журн. - Киiв, 2006. - ISSN 1682-3540
 115. Украiнська мова i лiтература в школi : наук.-метод. журн. - Киiв, 2005-2008.
 116. Украiнська мова й лiтература в середнiх школах, гiмназiях, лiцеях та колегiумах. -Киiв: Пед. преса, 2005-2009.
 117. Филологические науки. - М., 1958-1993, 1996-2011. - ISSN 0130-9730
 118. Языкознание : Новая лит. по социальным и гуманитарным наукам : библиогр. указ. - М., 1996-1997, 1999-2008. - ISSN 0134-2762
 119. Языкознание. Социальные и Гуманитарные науки : Отеч. и зарубеж. лит. : РЖ. Сер.6. - М., 2010. - ISSN 0202-2087
 120.     

82. LITERATURĂ

 1. 22 literar. - Bucureşti, 2003
 2. Acasă : Period. cultural trim. - Bucureşti, 2012. - ISSN 1844-363X
 3. Actualitatea literară : Rev. a Unirii Scriitorilor din România. - Lugoj, 2011. - ISSN 2069-1645. http://www.ziarulactualitatea.ro
 4. Agora : trim. de cultură şi dialog interdisciplinar. - Constanţa, 2003.
 5. Algoritm literar. - Călan, 2011. - ISSN 2068-0392.
 6. Almanah literar : La Creangă. - Ch., 2013, 2016.
 7. Apostrof. - Cluj-Napoca, 1993, 2001-2004, 2006-2007. - ISSN 1582-3121. http://www.revista-apostrof.ro
 8. ARCA : rev. lunară de lit., eseu, arte vizuale, muzică, cultură. - Arad, 2006-2007. - ISSN 1221-5104  http://www.revistaarca.ro
 9. Banat. - Lugoj, 2009-2010. - ISSN 1584-3890
 10. Basarabia : rev. a Scriitorilor din Moldova. - Ch.: Universul, 1990-2003. - ISSN 0868-8028
 11. Bucovina literară. - Suceava, 2002-2004, 2010, 2014. - ISSN 123-7167 http://bucovina-literara.scriitor.org/
 12. Cahiers de l'Echinox = Caietele Echinox : J. : Le roman latino-americain. - Cluj-Napoca, 2008-2015. - ISSN 1582-960X
 13. Cahiers d`etudes romanes. - [S.l.] : Univ. de provence (aix-marseille), 2005. - ISSN 0180-684X
 14. Cahiers robinson : Juvenilia ecritures precoces. - Arras, 2004. - ISSN 1253-6806
 15. Cahiers roumains d'etudes litteraires : rev. trim. critique, d'esthetique et d'histoire litteraires. - Bucarest: Ed. Univers, 1977-1978, 1980, 1982, 1986, 1991-1992.
 16. Caiete critice : rev. lunară de critică literară şi inf. şt. - Bucureşti, 1990, 1993-1996. - ISSN 1220-6350
 17. The Cambridge Quarterly. - Oxford, 2003-2014. - ISSN 0088-199X http://camqtly.oxfordjournals.org/
 18. Cercetări literare. - Bucureşti: Impr. Naţ., 1934, 1936, 1939.
 19. Clipa : rev. de cultură şi creaţie literară a tinerii generaţii. - Ch., 2007-2011. http://www.clipa.in.md
 20. Clipa siderală : rev. de cultură şi creaţie a Generaţiei Preuniversitare. - Bucureşti ; Ch., 1997-2001, 2003-2006. http://www.clipa.md/
 21. Comparative Literature Studies. - [S.l.], 1995-1999. - ISSN 0010-4132.
 22. Confrontation : A Literarz Journal of Long Island Univ. - Brookzille, 1994. - ISSN 0010-5716.
 23. Contact Internaţional. - Iaşi : Atma, 2012-2013. - ISSN 1221-3977.
 24. Contrafort : rev. a tinerilor scriitori din Rep. Moldova. - Ch., 1996-2015. - ISSN 1223-1576 http://www.contrafort.md/
 25. Contrapunct : rev. de lit. şi arte. - Bucureşti, 2003. - ISSN 1016-7609
 26. Convorbiri literare. - Bucureşti, 1867, 1884-1885, 1913-1914, 1919-1921, 1923-1929, 1931-1932, 1941, 1991, 1993-2016. - ISSN 0010-8243 http://convorbiri-literare.dntis.ro
 27. Critique : rev. generale des publ. francaises et etrangeres. - Paris: Ed. Minuit, 1994. - ISSN 0011-1600.
 28. Dacia literară. - Iaşi, 1996-2004, 2008, 2011-2017. - ISSN 1220-7322. http://www.dacialiterara.ro/
 29. De-a literatura. : rev. de creaţie literară. - Bălţi, 2009.
 30. Destine literare : Rev. de cultură. - [S.l.], 2013-2015. - ISSN 1916-0623. http://www.scriitoriiromani.com/
 31. Drama : Rev. de teorie şi lit. dramatică. - Bucureşti, 2006. - ISSN 1582-8387.
 32. ETHOS. - Paris, 1982.
 33. Etudes de Lettres. - Lausanne, 1983.
 34. Euphorion : rev. de lit. şi artă. - Sibiu, 2006-2007. - ISSN 1222-3212
 35. Euresis.Cahiers roumains d'etudes litteraires. - Bucarest: Ed. Univers, 1993-2000. - ISSN 1223-1193
 36. Europe : Rev. litt. mens. - Paris: Ed. Francais Reunis, 1959, 1961-1962, 1965-1973.
 37. Ex Ponto : rev. trim. - Constanţa : EX PONTO ; Ed. Infcon, 2006-2007. - ISSN 1584-1189
 38. Germanica. - Lille, 2002-2003. - ISSN 0984-2632
 39. Grai : Rev. de lit. şi artă. - Bistriţa, 2002-2003. - ISSN 1583-2805.
 40. Iconar. - Rădăuţi: RO Basarabia-Bucovina Press, 1995. - ISSN 1223-9526
 41. Imagine : La rev. des poetes en herbe. - Bruxelles, 1992.
 42. Insula : rev. de letras y ciencias humanas. - Barcelona, 2008. - ISSN 0020-4536
 43. Interval : rev. lunară. - Braşov, 1990
 44. Împreună. - Bucureşti, 2003.
 45. Journal American Folklore. - Bloomington : Indiana Univ. Press, 1962, 1997-2001, 2004-2016. - ISSN 0737-7037.
 46. Journal of Folklore Research. - Bloomington, 1996. - ISSN 0737-7037.
 47. Jurnalul literar : spt. de opinie şi atitudine intelectuală. - Bucureşti, 1991, 1993, 1995-2013.
 48. L'Approche poietique/poetique. - Craiova: Universitaria, 2001. - ISSN 1582-1994.
 49. LitArt : Publ. lunară de cultură. - Târgu-Mureş: Ed. LitArt, 2013. - ISSN 2067-5240. http://www.litart.ro
 50. Literatorul : spt. de lit. şi artă. - Bucureşti, 1993-2011.
 51. Literatură şi artă română. - Bucureşti, 1902-1903.
 52. Litterature : Rev. trim. - Paris: Larousse, 1972, 1974.
 53. Litere : rev. lunară de cultură. - Târgovişte: Ed. Bibliotheca, 2010. - ISSN 1582-0289. www.bibliotheca.ro/reviste/litere
 54. Luceafărul : rev. pentru lit., artă şi şt. - Sibiu: Tiparul lui W.Krafft, 1913.
 55. Luceafărul : spt. de lit. - Bucureşti, 1990-2013. http://www.revistaluceafarul.ro
 56. Lumină Lină : Rev. de spiritualitate şi cultură românească = Gracious Light. - New York, 2011-2014. - ISSN 1086/2366.
 57. Manuscriptum : rev. trim. - Bucureşti, 1994-2003, 2005-2009-2012. - ISSN 1010-5492
 58. Le Matin deboutonne : rev. de poesie interculturelle. - Paris, 1994-1995. - ISSN 1243-4612
 59. Memoriile secţiunii literare. - Bucureşti, 1924, 1941.
 60. Metaliteratură : Critică, istorie, teorie literară. - Ch., 2006, 2008-2010, 2014-2016. - ISSN 1857-1905 http://www.metaliteratura.asm.md/
 61. Metaphor and Symbol : a quarterly J. - Londra, 2001-2003. - ISSN 0730-2262
 62. Mihai Eminescu : bul. Ser. nouă. - Ch., 2001, 2004, 2007.
 63. Mioriţa : rev. de cult. folclorică. - Cîmpulung Moldovenesc : [S.n.], 1991-1994, 1996. - ISSN 1221-2539
 64. Nicoară : supl. literar-artistic al rev. "Hiperion-Caiete botoşănene" - pentru elevi. - Botoşani, 2010-2011, 2014.
 65. Nord Literar. - Baia Mare, 2005-2007. - ISSN 1583-817X
 66. Oglinda literară. - Focşani, 2005-2008. - ISSN 1583-1647
 67. Orizont. - Timişoara, 2002-2004, 2006, 2007, 2010. - ISSN 0030-560X
 68. La Passerelle : rev. litt. et trim. a sens unique, e reaction contre une certaine politique de l`ed. - Paris, 1983.
 69. Poesie : La nouv. poesie israelienne. - Paris, 1985.
 70. Poesis : rev. de poezie. - Satu Mare, 2002.
 71. Poezia : rev. de cultură poetică. - Iaşi: Timpul, 2003-2011. - ISSN 1582-0890
 72. Quimera : Rev. de lit. - Mataro, 2009. - ISSN 0211-3325
 73. Ramuri : rev. de cult. - Craiova, 1993, 2006-2007. http://revistaramuri.ro/
 74. Remanences : rev. de litt. generale. -S.l., 1993, 1995, 1997. - ISSN 1165-5615
 75. Revista de istorie şi teorie literară. - Bucureşti, 1971, 1975-1976, 1980-1982, 1992, 1994-1997. - ISSN 0034-8392
 76. Revista la Plic : lit., artă, atitudine. -Ch., 2010. http://plic.oberliht.com
 77. Revista nouă. - Câmpina, 2008. - ISSN 1223-429X.
 78. Revista română : Rev. a românilor de pretutindeni. - Iaşi, 2009-2012, 2014, 2015. - ISSN 1224-2454.
 79. Revue de litterature comparee. - Paris, 1966.
 80. Revue Roumaine. - Bucureşti, 1992-1999, 2001-2009.
 81. Revue roumaine=Romanian review. - Bucureşti, 2000. - ISSN 0251-3528
 82. Roman-Zeitung. - Berlin : Verlag Volk und Welt, 1979-1980, 1982, 1985.
 83. Romania Literara http://www.romlit.ro/
 84. Romanian Review. - Bucureşti, 1992-1999, 2001-2009.
 85. Roua stelară : rev. literară pentru tineret. - Ch., 2008-2013, 2015-2016. - ISSN 1857-372X
 86. Rumanische Rundschau. - Bukarest, 1992-1996.
 87. Le Saint : Detective magazine. - Paris, 1966-1967.
 88. Secolul 20 : rev. de sinteză : Lit. univers., arte, dialogul culturilor. - Bucureşti, 1961-1973, 1977-1979, 1983-1984, 1987.
 89. Semn : rev.literară. - Bălţi   : Ed. Fund. Soros-Moldova; (Programul HESP), 1995-1998, 2000-2012. - ISSN 1857-0429 www.semn.md
 90. Septentrion literar : Rev. scriitorilor români din Cernăuţi. - Cernăuţi, 2007, 2011.
 91. Scriptor. - Iaşi: Junimea, 2017. - ISSN 2393-0888.
 92. Steaua : rev. de lit., cultură şi spiritualitate românească. - Bucureşti, 1976, 1984-1989, 1991-1993, 1995-1996, 2002-2004. - ISSN 0039-0517
 93. Studies in 20th Century Literature : Dynamics of Change in Latin American Lit.: Contemporary Women Writers. - Lincoln, 1996. - ISSN 0145-7888
 94. Studii clasice. - Bucureşti : Ed. Acad. Române, 1997-2000, 2002, 2004, 2006-2008. - ISSN 0081-8844
 95. Studii de literatură română şi comparată. - Timişoara : Ed. Marineasa, 1998, 2001.
 96. Studii Eminesciene : Caietele Colocviului Naţ. Studenţesc "Mihai Eminescu". - Iaşi, 2004-2005, 2007.
 97. Studii Eminescologicei. - Cluj-Napoca : Clusium, 2009. - ISSN 1454-9115
 98. Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor. - Bucureşti, 1956-1960, 1962-1963.
 99. Synthesis. - Bucureşti: Ed. Acad. Române, 1993, 1997-2009. - ISSN 0256-7245 /li>
 100. Vagabondages : Rev. de poesie. - Paris, 1982. - ISSN 0153-9620
 101. Viaţa Basarabiei. - Ch.: Prut Intern., 2002-2008, 2012.
 102. Viaţa Românească : rev. lunară. - Bucureşti, 1912-1914, 1916, 1920-1926, 1929, 1934, 1937-1938, 1940, 1980, 1988, 1991, 1993, 1995-2013. - ISSN 1220-6377 http://www.viataromaneasca.ro
 103. Word and Text : A J. of Lit. Studies and Ling. - Ploieşti: Ed. Univ. Petrol-Gaze, 2013. - ISSN 2069-9271. jlsl.upg-ploiesti.ro
 104. World Literature Today : Formerly Books Abroad. - Oklahoma, 1995-1996. - ISSN 0196-3570
 105. Die Zeit Literatur. - Berlin : Prestel Verl., 2010-2017.
 106. Буковинський журнал : громадсько-полiт., лiт.-мистецький i науково-освiтнiй часопис. - Чернiвцi, 1993-1997, 1999, 2001-2002, 2004-2007, 2009, 2011-2013. - ISSN 57707-1013-6
 107. Вильнюс : Лит. панорама Литвы. - Вильнюс, 2005-2009, 2011-2012. - ISSN 0236-2023.
 108. Вопросы литературы : журн. критики и литературоведения. - М., 1957-1994, 1996-2014. - ISSN 0042-8795
 109. Всемирная литература : ежемес. лит.-худож. журн. - Минск : Мастац. лит., 1998. - ISSN 1453-052X
 110. Всесвiт : журн. iноземноi лiт. : незалежний лiт-мистецький та громадсько-полiт. мiсячник. - Киiв, 1971-1974, 2004. - ISSN 0320-8370
 111. Всесвiтня лiтература : в серед. навч. закладах Украiни : щомiсяч. науково-метод. журн. - Киiв : Пед. преса, 1998. - ISSN 0205-471X
 112. Днiпро : лит.-худож.та громадсько-полiт. щомiсячний. - Киiв : Молодь, 1991, 2000-2002, 2005-2010. - ISSN 0130-321X
 113. Дом Ростовых : Литературная жизнь Евразии. - М., 2006.
 114. Зарубежный роман : лит.-худож. журн. - М., 2003-2007, 2009-2010.
 115. Известия Академии наук. Сер. литературы и языка. - М. : Наука, 1950-1959, 1962-1992, 1994-1995, 1997-2003. - ISSN 0321-1711
 116. Иностранная литература : ежемес. лит.-худож. и публицист. журн. - М., 1980-1994, 1997-2017. - ISSN 0130-6545 http://www.inostranka.ru
 117. Киiв : лiт.-худож. i громадсько-полiт. журн. - Киiв, 1989, 2000-2016. - ISSN 0208- 0710
 118. Кодры : Молдова литературная : ежемес. лит. журн. - К., 1996-1998, 2002-2008. - ISNN 0130-2337
 119. Ластiвка : лiт.-мистецький, педагогiчно-просвiтницький часопис. - Чернiвцi, 1995-1996.
 120. Литература - М.: Изд. Дом "Первое сентября", 2011-2016. http://lit.1september.ru/
 121. Литература в школе : науч.-метод. журн. - М., 1949-2016. - ISSN 0130-2647 http://litervsh.ru/
 122. Литературна мисъл = Literaturna miselj : тримесечно списание за културата и цивилизацията на българите-павликяни от Румъния. - Timişoara, 1995.
 123. Литературная учеба : лит.-филос.журн. - М., 1978-1993, 1997-1999, 2005-2007. http://www.lych.ru
 124. Литературное обозрение : журн. худож. лит., критики и библиогр. - М., 1973-1999. - ISSN 0321-2904
 125. Литературоведение : Новая литература по социальным и гуманитарным наукам : библиогр. указ. - М., 1993-1994. 1996, 1999-2003. - ISSN 0134-2770
 126. Москва : ежемес. лит.-худож. и общественно-полит. ил. журн. - М.: Гослитиздат, 1957-1992.
 127. Наш голос : лит.-культурний журн. украiнських письменникiв Румунiii. - Бухарест, 2005. - ISSN 1220-6296
 128. Наш современник : лит.-худож. и общ.-полит. ежемес. журн. - М., 1956-1958, 1961, 1964-1967, 1969-1996. - ISSN 0027-8238
 129. Наше поколение : ежемес. лит.-худож., общественно-полит. журн. - К., 2009-2012. - ISSN 1857-0100
 130. Неман : ежемес. лит.-худож. и обществ.-полит. журн. - Минск, 1980-1992, 2002.
 131. Новое литературное обозрение : Теория и история лит., критика и библиогр. - М., 2005-2012. - ISSN 0869-6365
 132. Новый мир : ежемес. журн. худож. лит. и общ. мысли. - М. : Известия, 1945-1946, 1948-1950, 1952-1994, 1996-2010. - ISSN 0130-7673
 133. Октябрь : независимый лит.-худож. и публицист. ежемес. журн. - М., 1946-1994, 1997-1998. - ISSN 0132-0637
 134. Питання лiтературознавства : наук. збiрник. - Чернiвцi : Рута, 2002-2009.
 135. Пробужденiе. - Петроградъ: Товарищество Худож. Печати, 1915.
 136. Роман-газета : Нар. журн. - М., 1998-1999, 2005-2007. - ISSN 0131-6044
 137. оман-журнал XXI век : путеводитель рус. лит. - М. : Моск. писатель, 2003-2007, 2009-2010.
 138. Румынская литература : ежемес. журн. рум. цивилизации и междунар. диалога культур. - Бухарест, 1991-1994
 139. Русская литература : историко-лит. журн. - СПб. : Наука, 1958-1997, 1999-2012, 2014. - ISSN 0131-6095
 140. Русское поле : лит.-худож. и публицист. журн. - К., 2010. - ISSN 1857-1301.
 141. Современная драматургия : лит. худож. журн. - М., 1983-1987, 1989-1992, 1996-1997. - ISSN 0207-7698
 142. Украiнська ластiвка : лiт.-мистецький, пед.-просвiтницький часопис. - Чернiвцi, 2008.
 143. Украiнська мова i лiтература в школi : наук.-метод. журн. - Киiв, 2005-2008.
 144. Украiнська мова й лiтература в середнiх школах, гiмназiях, лiцеях та колегiумах. - Киiв : Пед. преса, 2005-2009.
 145. Украiнське лiтературознавство : Республiканьский мiжвiдомчий науковий збiрник. - Львiв : Вища шк., 1980-1985, 1987-1990, 1992-1993. - ISSN 0130-528X
 146. Уроки литературы : прил. к журн. "Литература в школе" : науч.-метод., культурно-образоват. журн. - М., 2000-2016.
 147. Юность : лит. журн. - М., 1956-1997, 2001-2003.
 148.     

9. GEOGRAFIE. BIOGRAFIE

 1. Acta geographica. - Paris, 1997. - ISSN 0001-5687.
 2. Antiquity : [J.]. - Oxford, 1995-1999. - ISSN 0003-598X.
 3. Archiva Moldaviae. - Iaşi, 2010-2014. - ISSN 2067-3930.
 4. Arheologia preventivă în Republica Moldova. - Ch., 2014-2015. - ISSN 2345-1394.
 5. Arhiva Genealogică. - Iaşi, 1995-2000, 2007. - ISSN 1222-5630.
 6. Arhivele totalitarismului. - Bucureşti, 1994-1995, 2011-2013, 2016. - ISSN 1221-6917.
 7. Beautes du Monde. - Paris, 1978-1979.
 8. Bucureşti : What, where, when. - Bucureşti, 1996, 1999. - ISSN 1222-5703
 9. Dacia : Rev. d'archeologie et d'histoire ancienne : nouvelle ser. - Bucarest, 2002-2003. http://www.daciajournal.ro/
 10. Ephemeris napocensis. - Bucureşti, 1995, 1996, 1998-2000, 2006-2010, 2012, 2013. - ISSN 1220-5249
 11. GEO : Das neue Bild der Erde : Das Reportage-Mag. - Hamburg : Verl. Gruner + Jahr AG & Сo, 1986-2002.
 12. GEO : Magazine mensuel. - Paris, 1988-1998, 2001. - ISSN 0220-8245
 13. GEO : Непознанный мир : Земля : ежемес. журн. - М., 2001-2017. - ISSN 1029-5828. http://www.geo.ru/
 14. Geopolitică : Rev. de geografie Polit., Geopolit. şi Geostrategie. - Bucureşti: Ed. Top Form, 2005. - ISSN 1583-543X.
 15. GEOTraveller. - M., 2011, 2013-2015. http://www.geo.ru/
 16. Herodote : rev. de geographie et de geopolitique. - Paris, 1979, 1981-1983, 1985. - ISSN 0338-487
 17. Imaginea Republicii Moldova în străinătate : Anu. - Ch., 2002, 2008, 2010, 2011, 2013.
 18. Istros. - Brăila: Ed. Istros, 2013. - ISSN 1453-6943.
 19. Lakes, reservoirs and ponds : Rom. J. of Limnology. - Târgovişte : Ed. Transversal, 2009-2010. - ISSN 1844-6577.
 20. Lithuania in the World. - Vilnius, 2009. - ISSN 1392-0901.
 21. Lucrările Seminarului geografic "Dimitrie Cantemir". - Iaşi, 2012, 2014. - ISSN 1222-989X.
 22. Memoria Antiquitatis. - Piatra Neamţ: Ed. Constantin Mătasă, 2012. - ISSN 1222-7528.
 23. National Geographic : Mag. - Washington, 1986-2004.
 24. National Geographic România. - Bucureşti, 2006-2016. - ISSN 1583-6541. http://www.natgeo.ro
 25. National Geographic Traveler. - Bucureşti, 2011.
 26. National Geographic World. - Washington, 1989-1991, 1999, 2000. - ISSN 0361-5499
 27. Nopţile Bucureştiului = Bucharest by night. - Bucureşti, 1996.
 28. Oltenia : St. şi comunicări arheologice - ist. - Craiova, 1999, 2000. - ISSN 1454-6892
 29. Panorama=Панорама. - Kyiv, 2000-2001.
 30. Present Environment And Sustainable Development. - Iaşi, 2011, 2013, 2014. - ISSN 1843-5971.
 31. Progress in human geography. - London, 2011. - ISSN 0309-1325.
 32. Revista arheologică. Ser. nouă. - Ch., 2006-2008. - ISSN 1857-016X
 33. Revista arhivelor : rev. trim. - Bucureşti, 1992-1993.
 34. Revista de arqueologia. - Madrid, 2009.
 35. Revue roumaine de geographie. - Bucureşti, 1995-1996. - ISSN 1220-5311.
 36. Romanian Review of Regional Studies. - Cluj-Napoca : Presa Univ. Clujeană, 2005-2010. - ISSN 1841-1576 http://rrrs.reviste.ubbcluj.ro
 37. Stratum plus : Культурная антропология и археология. - Ch., 2009-2012, 2016. - ISSN 1608-9057 http://www.e-anthropology.com/
 38. Studia Antiqua et Archaeologica. - Iaşi: Ed. Univ. Al. Ioan Cuza, 2000, 2003, 2005-2008. - ISSN 1224-2284.
 39. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geographia. - Cluj-Napoca, 1992-1999, 2001-2015. www.studia.ubbcluj.ro
 40. Traveler : An Educational Travel Resource. - Washington, 1984-1986, 1989. - ISSN 0747-0932.
 41. Tyragetia. Arheologie. Istorie Antică. Ser. nouă. - Ch., 2007, 2008. - ISSN 1857-0240. http://www.nationalmuseum.md
 42. Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Ser. nouă. - Ch., 2010. - ISSN 1857-0240. http://www.nationalmuseum.md/
 43. Vitralii. Lumini şi umbre : Rev. Veteranilor din Serviciile Române de Inf. - Bucureşti, 2013-2014.
 44. Zeit Archaologie. - Hamburg, 2015.
 45. Die Zeit Reisen. - Hamburg, 2010-2017.
 46. Вестник Московского университета. Сер.5. География : науч. журн. - М., 1998-2000, 2005-2011. - ISSN 0579-9414 http://www.geogr.msu.ru
 47. Вiсник Львiвського Унiверситету. Сер. Географiчна. - Львiв, 1999.
 48. Вокруг света : ежемес. науч.-попул. журн. - М., 1955-2012. http://www.vokrugsveta.ru
 49. География. - М.: Изд. Дом "Первое сентября", 2011-2016. http://geo.1september.ru/
 50. География в школе : научно-теорет. и метод.журн. - М., 1961-1962, 1965-2016. - ISSN 0016-7207.
 51. География для школьников : науч.-попул. журн. для сред. и ст. школьного возраста. - М., 2010. - ISSN 2074-5028
 52. География и экология в школе XXI века : науч.-метод. журн. - М., 2006.
 53.     

93/94. ISTORIE

 1. Antiquity : [J.]. - Oxford, 1995-1999. - ISSN 0003-598X
 2. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane "C. S. Nicolăescu-Plopşor". - Bucureşti: Ed. Acad. Române, 2014. - ISSN 1841-0898.
 3. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu. - Bucureşti : Ed. Acad. Române, 1997-1999. - ISSN 1223-1088
 4. Anuarul Institutului de istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca. Ser. Historica. - Bucureşti : Ed. Acad. Române, 2003-2011, 2013-2015. - ISSN 1584-4390 http://www.historica-cluj.ro/
 5. Anuarul Institutului de istorie Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca, 1997-2000. - ISSN 1220-5176
 6. Anuarul Institutului de istorie orală. - Cluj-Napoca : Presa Univ. Clujeană, 2001-2002, 2004. - ISSN 1454-4865
 7. Anuarul Institutului de istorie "A. D. Xenopol". - Iaşi, 1996, 2010-2011. - ISSN 0074-039X http://adxenopol.academiaromana-is.ro
 8. Caiete de istorie. - Ch., 1991, 2002-2004, 2007.
 9. Chronos : rev. de ist. - Iaşi, 2009. - ISSN 1584-434X
 10. Colloquia : J. of Central European History. - Cluj : Univ. Press, 1994. - ISSN 973-96280-1-X
 11. Cugetul : rev.social-politică şi metodico-şt. - Ch., 1991-1995, 1998-2007.
 12. Destin românesc : rev. trim. de istorie şi cultură. – Ch. ; Bucureşti, 1994-2003, 2006-2012, 2015.
 13. Dosarele istoriei : publ. lunară. - Bucureşti, 1996-2007. - ISNN 1224-4287 http://www.graficianul.ro
 14. Dystopia : J. of Totalitarian Ideologies and Regimes. - Ch. : Cartier, 2012. - ISSN 1857-0909.
 15. Europa XXI. - Iaşi, 2004-2005. - ISSN 1222-6084
 16. Historia : rev. de istorie. - Bucureşti : Ed. Historia, 2006. - ISSN 1582-7968 www. historia .ro
 17. Historia urbană. - Bucureşti: Ed. Acad. Române, 2014. - ISSN 1221-650X.
 18. L'Histoire : Rev. mens. - Paris, 1988, 1992. - ISSN 0182-2411
 19. The Historical journal : Publ. quarterly. - Cambridge: Univ. Press, 1995-1998. - ISSN 0018-246X.
 20. Historical Yearbook. - Bucharest, 2011-2013. - ISSN 1584-854X.
 21. Info His : buletin informativ ANTIM. - Ch., 2000, 2005-2006.
 22. The Journal of Modern History. - Chicago, 1995-1999. - ISSN 0022-2801
 23. Macedonian review : History, culture, lit., arts. - Skopje, 1971.
 24. Patrimoniul istoric. - Ch., 2015-2016. - ISSN 2345-1637.
 25. Magazin istoric. - Bucureşti, 1971, 1975, 1977-2017. - ISSN 0541-881X http://www.magazinistoric.ro/
 26. Pontes : Rev. of  South East European Studies. - Ch., 2005, 2009. - ISSN 1812-333
 27. Promemoria. - Ch. : Centr. Editorial social, 2011-2012. - ISSN 1857-3843. www.promemoria.md
 28. Revista de istorie. - Bucureşti : Ed. Acad. R.S.R., 1974-1975, 1978-1985. - ISSN CO-3870
 29. Revista de istorie a Moldovei : rev. şt. - Ch. : Ştiinţa, 1990-2000, 2004-2011, 2014-2015. - ISSN 0236-3100. http://www.history.asm.md/
 30. Revista istorică. - Bucureşti, 1936-1940, 1944, 1991-2004, 2007-2012, 2014. - ISSN 1018-0443
 31. Revista istorică română. - Bucureşti, 1931,1944.
 32. Revistă de Istorie şi Politică : History&Politics. - Ch.: Ed. ULIM, 2008, 2010-2011. - ISSN 1857-4076
 33. Revue des etudes sud-est europeennes. - Bucarest, 1975-1981, 1993-2014.
 34. Revue d`Histoire Revisionniste. - Colombes, 1990.
 35. Revue Historique du Sud-Est Europeen : Publ. trim. - Bucarest, 1925-1927, 1936-1946.
 36. Revue Roumaine d'histoire. - Bucarest, 1980, 1984, 1993, 1997, 2010-2011.
 37. Studii Danubiene : doc., st. de istorie, monografii. - Galaţi : Partener, 2009. - ISSN 2067-1415.
 38. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia. - Cluj-Napoca, 1958-1959, 1993-1998, 2006-2009, 2013-2014. www.studia.ubbcluj.ro
 39. Studia Universitatis "Petru Maior". Historia. - Târgu-Mureş : Ed. Univ. "Petru Maior", 2009. - ISSN 1582-8433 http://www.upm.ro
 40. Studia Universitatis. Ştiinţe umanistice : Rev. şt. - Ch. : CEP USM, 2007-2013. - ISSN 1857-209X http://studiamsu.eu/stiinte-umanistice/
 41. Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. - Bucureşti, 1979-1980, 1988-1989, 1991-1993, 1995, 1999. - ISSN 1220-4781
 42. Studii şi cercetări de istorie contemporană : ser. nouă. - Bucureşti, 2011- 2012, 2014. - ISSN 0515-1678
 43. Studii şi materiale de istorie medie. - Bucureşti, 2011-2012, 2014-2015. - ISSN 1222-4766
 44. Studii şi materiale de istorie modernă. - Bucureşti, 1996, 2009, 2011-2012, 2014-2015. - ISSN 05767-6320
 45. Thraco-Dacia. - Bucureşti, 1991, 1993, 1996. - ISSN 0259-1081
 46. Tiempo de paz. - Madrid, 2009. - ISSN 0112-8926
 47. История : Науч.-метод. журн. для учителей истории и обществования - М.: Изд. Дом "Первое сентября", 2011-2016. www.his.1september.ru
 48. Киiвська старовина : iст. наук.-попул. та лiт. журн. - Киiв, 1996. - ISSN 0869-3595
 49. Русин : междунар. ист. журн. - К. : Общественная орг." Русь", 2006-2012, 2016. - ISSN 1857-2685. http://www.rusyn.md
 50.