PAGINĂ UTILIZATOR / Servicii   <<<


SERVICII OFERITE

 

Împrumut de documente la domiciliu Acces la colecţiile structurilor internaţionale, integrate în Biblioteca Ştiinţifică: ONUCentrul de Informare al Uniunii Europene (EUi)Punctul de Informare NATO; Banca Mondială; Agena Universitară de Francofonie (AUF). Colecţiile: Biroului Consiliului Europei din Moldova; Institutului Goethe, Bucureşti; Institutului Cultural Român, Direcţia Români dîn afara Ţării; Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filila „C. Negri”, Galaţi; WILHELMI; Reviste stiintifice in limba engleza (Proiectul JDP); AGEPI; „Ioan NICORICI”.

Acces la Biblioteca Digitală

Împrumut interbibliotecar naţional / internaţional

Acces direct la publicaţii în săli de lectură  

Informare bibliografică

Documente şi servicii de referinţe

Serviciul electronic Întreabă bibliotecarul

Consultarea cataloagelor tradiţionale şi on-line

Audiţii / Vizionări TV

Asistenţă de specialitate

Curricumul şi manualul  Bazele Culturii informaţionale
Ghidul Licenţiatului / Masterandului
Prezentarea referinţelor bibliografce utilizate în cercetare
Ghidul utilizatorului

Activităţi culturale

Activităţi ştiinţifice

Servicii electronice 

Servicii netradiţionale

Servicii de xerocopiere