PAGINĂ UTILIZATOR / Cercetătorului   <<<

CERCETĂTORULUI

 

Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografce şi citarea resurselor de informare : Ghid practic / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Ana Nagherneac ; red.-resp. : Elena Harconiţa ; design / cop. / tehnored. : Silvia Ciobanu, Tatiana Prian. – Bălţi, 2012. – 44 p. – (Cultura informaţiei).
ISBN 978-9975-50-092-0