PREZENTARE / PROFESIONAL / Clubul BiblioSpiritus   <<<


Clubul bibliotecarilor universitari BiblioSpiritus

 

Logo Clubul Bibliospiritus

Inaugurare

Clubul bibliotecarilor universitari BiblioSpiritus, inaugurat la 27 mai 2004, ţine să promoveze valorile şi tradiţiile bibliologice, propune dialoguri profesionale cu personalităţi meritorii din comunitatea bibliotecară, încercînd să schimbe perspectivele spirituale ale lumii bibliotecare, să redimensioneze imaginea Bibliotecii şi a Bibliotecarului în Mileniul III.
 

Primul invitat al Clubului: Alexe Rău, directorul general al Bibliotecii Naţionale

Inaugurarea Clubului l-a avut în calitate de Prim invitat pe cunoscutul bibliolog, poet,filosof şi publicist, directorul Bibliotecii Naţionale dl Alexe Rău, lansîndu-şi impunătoarea operă cu genericul „Există şi un Dumnezeu al Bibliologiei”. Studenţii şi profesorii au avut prilejul de a savura dialogul poetic, filosofic, biblioteconomic, aflîndu-se în centrul unei interesante şi consistente discuţii în cadrul intervenţiilor susţinute de E. Harconiţa, V. Topalo, E. Scurtu, M. Şleahtiţchi, N. Leahu, E. Stratan, V. Secrieru, A. Nagherneac, S. Ciobanu, I. Lupan.

 
 

Lansarea revistei Confluenţe Bibliologice

În şedinţa din 5 octombrie 2005 a avut loc lansarea primului număr al revistei de biblioteconomie şi ştiinţa informării Confluenţe bibliologice, editată de Biblioteca Universităţii şi Rectorat (director al publicaţiei - Elena Harconiţa, redactor şef - Anatol Moraru, lector - Elena Botnarciuc, redactori - Valentina Topalo, Silvia Ciobanu, Elena Stratan). Despre noua apariţie editorială au vorbit dr. habilitat, Ion Gagim,porectorul pentru ştiinţă, redactorul-şef al revistei Anatol Moraru, conferenţiar universitar, dr. Maria Şleahtiţchi, decanul Facultăţii Filologie, dr. Nicolae Leahu, şeful catedrei Literatură Română şi Universală, dr. Nicolae Enciu, şeful catedrei Ştiinţe socio-umanistice, prof. Valeriu Jitaru, care a donat La Sainte Bible qui contient le Vieux et le Nouveau Testament / revue sur les originaux par D. Martin avec des paralleles.- Bruxelle: Au depot de la Societe Biblique Britannique et etranger, 1867. - 752 p., o raritate bibliofilă din secolul 19.

    
 

Claudia Balaban în vizită la Clubul Bibliospiritus

Pe 25 mai Clubul BiblioSpiritus al Bibliotecii Ştiinţifice a US Alecu Russo a găzduit Conferinţa de diseminare a dnei Claudiei Balaban, director general al Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă", presedinta Sectiei Nationale a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY) de pe lângă UNESCO cu genericul „Promovarea cărţii pentru Copii vis-a-vis de participarea la Congresul al 30-lea Mondial al IBBY în China şi la Festivalul Internaţional de carte pentru copii din Coreea”. Claudia Balaban a relatat despre participarea sa la aceste evenimente, a efectuat o călătorie virtuală în aceste ţări, a făcut cunoştinţă şi din obiceiurile, cultura şi felul de organizare a unor astfel de activităţi de anvergură.

   
 

Invitaţie în Clubul BiblioSpiritus

Clubul BiblioSpiritus îşi deschide larg uşile pentru campania Să ne cunoaştem personalităţile biblioteconomiei Moldovei şi invită toţi bibliotecarii din Republică la întîlniri, discuţii, schimb de experienţă etc.
 
Comunicări:
Valentina Topalo, şef Centru Manifestări Culturale, BŞ USARB Clubul BiblioSpiritus în susţinerea educaţiei profesionale