PREZENTARE / Filiala BIN  <<<


Filiala BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord - Bălţi a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova

  Baza de date a membrilor 2016
  Baza de date a membrilor
  Siteul ABRM: http://abrm.md/
  Blogul Filialei: http://filialabrmbin.blogspot.com/
  Filiala pe Google+
  Filiala BIN pe Facebook
  Filiala BIN pe Calameo

 

ACTIVITATE    2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

Bibliotecile Şcolare din Republica Moldova: rapoarte statistice

 

♦  Inaugurarea Filialei
♦  Adunarea Generală

Inaugurarea Filialei

Un aspect revelator care vine să impulsioneze demersul bibliotecilor dîn Nordul Moldovei este instituirea/crearea filialei Bălţi a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova cu sediul la Biblioteca Ştiinţifică Universitară. Conform articolului 23 al Statutului ABRM: Filialele ABRM se organizează după criteriile teritorial sau departamental şi pot alege la adunarea generală a membrilor ei un împuternicit care le reprezintă în Consiliul ABRM. Pînă în toamna anului 2006, la Bălţi activau două filiale: a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat Alecu Russo şi a Bibliotecii Municipale Eugeniu Coşeriu. Bibliotecarii din învăţămîntul preuniversitar rămîneau în afara Asociaţiei. Conferinţa ABRM (3-4 octombrie 2006), apelul preşedintelui Asociaţiei, precum şi solicitarea informaţiilor privind activitatea filialelor a impulsionat decizia de a constitui o singură Filială a bibliotecarilor din Bălţi, cu sediul la Biblioteca Universitară.

Filiala a unit 134 bibliotecari din municipiu:
          •  72 - bibliotecari universitari, 
          •  30 - din bibliotecile publice,
          •  26 - din bibliotecile şcolare,
          •   4 - biblioteci de colegiu
          •   2 - din şcolile profesionale.

 

Adunarea Generală

La Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo, în luna martie, s-au adunat bibliotecarii din bibliotecile de toate tipurile ale municipiului Bălţi la o întrunire profesională cu genericul Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie, întrunire la care au participat 45 de bibliotecari, precum şi dna Lidia Gagim, specialist principal, Direcţia de Învăţămоnt, responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare şi dna Lidia Noroc-Pînzaru, specialist principal la Direcţia Cultură a Primăriei, responsabil de activitatea bibliotecilor publice. Invitaţi la această reuniune profesională, celor 45 de reprezentanţi ai bibliotecilor bălţene li s-a propus un program consistent, structurat în două compartimente: comunicări şi informaţii utile pentru buna desfăşurare a activităţii profesionale, argumentarea participării la viaţa Asociaţiei, în partea a doua a urmat un seminar cu prezentări aplicative оn PowerPoint, difuzarea suportului didactic necesar, a materialelor promoţionale şi donaţia a 50 titluri de cărţi în 165 de exemplare din colecţia de schimb a Centrului de Documentare a ONU din Biblioteca Ştinţifică.

Preşedintele Filialei Bălţi a ABRM, Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a US Alecu Russo în intervenţia cu genericul Ce este o Asociaţie? a menţionat necesitatea creării şi promovării Asociaţiei, de ce trebuie să ne unim în Asociaţii profesionale, relaţia dintre Asociaţie - bibliotecă - bibliotecar, istoria creării Asociaţiei Bibliotecarilor în Moldova, realizările şi perspectivele de dezvoltare (proiectele de anvergură SIBIMOL, EBSCO, Şcoala de Biblioteconomie, Memoria Moldovei, Biblioteca Naţională Numerică) etc.

A fost prezentată pagina Web a ABRM, lansată la conferinţa din 2006 (http://www.abrm.md/), care include documentele de reglementare a activităţii bibliotecare, legi şi hotărîrî de guvern, instrucţiuni, viaţa Asociaţiei şi a filialelor ei, proiecte şi pubicaţii ABRM, anunţuri şi informaţii etc.

Au fost prezentate publicaţiile periodice de specialitate, inclusiv Buletinul ABRM (http://www.abrm.md/menu5_1.html), 2 cărţi din domeniu: manualul Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor, autor dr. Lidia Kulikovski, directorul Bibliotecii Municipale B.P.Haşdeu şi Libertatea intelectuală şi accesul liber la informaţie, autor Irina Digodi, care-şi fac apariţia sub egida Asociaţiei.

Membrilor ABRM le-au fost înmînate Legitimaţiile. S-a propus un Program de activitate a Filialei pentru anul 2007: Indicatori de performanţă - suport important în evaluarea activităţii şi promovării imaginii bibliotecii (seminar-aprilie); Biblioteca universitară: formarea infrastructurii intelectuale şi informaţionale (conferinţă - mai) ; Conferinţa anuală a ABRM (octombrie); Obiective prioritare pentru anul 2008 ( seminar - decembrie).

Informaţii despre inaugurarea Filialei Asociaţiei în articolele:
            Harconiţa E. Filiala ABRM din Bălţi a unit bibliotecarii din diverse reţele ale municipiului // Buletinul ABRM. - 2007. - Nr 2. - P. 14-15
            Harconiţa, Elena. Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie / Harconiţa Elena, Stratan, Elena // Confluenţe bibliologice. - 2007. - Nr 1-2. - P. 87-