Cultura Informaţiei

PAGINĂ UTILIZATOR / Cultura informaţiei   <<<


CULTURA INFORMAŢIEI

 

Activităţi în vederea formării culturii informaţiei:

   1. Staver, Mihaela. Instrumente de regăsire a informaţiei pentru studii şi cercetări: motoare de căutare (portaluri, directoare, reţele sociale, etc.) Managementul datelor de cercetare: OpenAIRE, Open Acces (DOAJ, OAJI, DOAB, blogul OA, IBN, Zenodo repository). Site-ul, blogul BŞ USARB, Repozitoriul instituţional ORA USARB Cataloage internaţionale interactive din lume Open Library, Calameo, Issuu, Scribd [on-line] / M. Staver, O. Dascăl, S. Zadainova ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. - Bălţi, 2016. - (Bazele culturii informaţiei : curs universitar. Tema 1).
    Disponibil: http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/on_line/staver.pdf
   2. Hăbăşescu, Angela. PRIMO ExLibris - Catalogul Partajat a 7 biblioteci universitare din RM, platforma ALEPH Catalogul Electronic BŞ USARB, componentă specifică a softului ALEPH [on-line] / A. Hăbăşescu; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. - Bălţi, 2016. - (Bazele culturii informaţiei : curs universitar. Tema 2).
    Disponibil: http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/on_line/habasescu.pdf
   3. Акулова, Таисия. Электронные и традиционные информационные ресурсы библиотеки : Каталог LibUniv - сводный каталог семи вузовских библиотек Молдовы ; Электронный каталог НБ БГУ им. А. Руссо как компонент интегрированной библиотечной системы ALEPH [on-line] / Таисия Акулова ; Науч. Б-ка БГУ им. „Алеку Руссо”. - Bălţi, 2016. - (Курс "Основы информационной культуры". Тема 2).
    Disponibil: http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/on_line/aculova.pdf
   4. Dascăl, Olga. Baze de date cu acoperire multidisciplinară şi servicii specifice marilor distribuitori la care Universitatea este abonată: EBSCO, SpringerLink, etc.: câmpuri/criterii de căutare, cuvinte cheie, filtre, gestiunea rezultatelor [on-line] / O. Dascăl, S. Zadainova, M. Staver ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi - Bălţi, 2016. - (Bazele culturii informaţiei : curs universitar. Tema 3).
    Disponibil: http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/on_line/dascal.pdf
   5. Comunicarea informaţiei, etica utilizării informaţiei, metode de evitare a plagiatului şi a dreptului de autor, folosirea unui soft de detectare a plagiatului. Procesul de citare şi prezentare a referinţelor. Softuri personale de gestiune a referinţelor bibliografice: EndNote, Mendeley, Zotero (adăugarea, organizarea, citarea referinţelor) [on-line] / A. Nagherneac. M. Magher, E. Ţurcan, A. Lîsîi ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. - Bălţi, 2016. - (Bazele culturii informaţiei : curs universitar. Tema 4).
    Disponibil: http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/on_line/nagherneac.pdf