PAGINĂ UTILIZATOR / Regulamentul   <<<


REGULAMENT
PRIVIND DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILZATORILOR ÎN BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ


Accesul utilizatorilor în Bibliotecă

Reguli privind împrumutul de documente

Acces în sălile de lectură

Servicii şi facilităţi

Obligaţiile utilizatorilor

Utilizarea calculatoarelor de către beneficiari

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor instituţiilor de învăţămînt superior, aprobat prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Învăţămîntului nr.7.4/6 din 7 mai 2002 art. 6.1, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Ştiinţifice, aprobat de rectorul Universităţii de Stat "Alecu Russo", se prevăd drepturile şi obligaţiile utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice.

 

Accesul utilizatorilor în Bibliotecă

Nota: Studenţii anului I, pînă la primirea Permiselor, sînt serviţi timp de o lună în baza buletinului de identitate conform ordinului de înmatriculare la studii.

 

Reguli privind împrumutul de documente la domiciliu

Nu se împrumută: publicaţiile periodice deţinute într-un singur exemplar, unicatele (exclusiv beletristica ce nu face obiectul programului de studiu); documentele AV şi electronice (CD, DVD); documentele din sălile de lectură; publicaţiile provenite prin împrumutul interbibliotecar; lucrările din colecţiile speciale (cărţi rare, cărţi cu autograf, tezele de licenţă, master, doctor, etc.)

 

Acces în sălile de lectură

 

Servicii şi facilităţi

 

Obligaţiile utilizatorilor

 

Utilizarea calculatoarelor de către beneficiari

Apelaţi la personalul Bibliotecii în cazul constatării unor nereguli pe ecranele calculatoarelor.

Este interzisă :

  1. Copierea oricăror programe instalate sau stocate pe computerele Bibliotecii.
  2. Resetarea, modificarea configuraţiei sau fişierelor de configurare ale acestora, deschiderea mai mult decît a 2 (două) site-uri concomitent pe Internet.
  3. Accesarea site-urilor care atentează la morala bunului gust (chat, jocuri, porno ori altă informaţie antisocială).
  4. Utilizarea calculatorului pentru loisir (filme).