Publicaţiile Bibliotecii

PREZENTARE / Publicaţii   <<<


PUBLICAŢII

 

Bibliographia Universitas
     Dicţionare biobibliografice
     Biobibliografii
     Lucrările profesorilor şi colaboratorilor USARB: Bibliografii selective (5 ani)
     Lucrările profesorilor şi colaboratorilor USARB: Anuare
     Facultas Biography USARB : Bibliografii retrospecive pe Facultăţi
     Bibliografii despre USARB
     Bibliografii tematice
     Vestigia Semper Adora: Bibliografii ale cărţilor şi revistelor rare
     Cataloage
Monografii, manuale, ghiduri
Colocvii. Conferinţe
Sinteze
Resurse electronice
Materiale promoţionale

 

Bibliographia Universitas

        Dicţionare biobibliografice

Harconiţa, Elena. Bibliotecarii universitari bălţeni : dicţionar / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; E. Harconiţa (red. resp.), L. Mihaluţa, E. Stratan ; design /cop. /tehnored. : S. Ciobanu, A. Antonova. – Ed. a 2- a rev. şi compl. – Bălţi, 2015. – 236 p. – ISBN 978-9975-50-149-1.
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bib_usarb/dictionar_2.pdf

A doua ediţie a Dicţionarului Bibliotecarii universitari bălţeni, conţine informaţii despre realizările şi performanţele de azi ale personalului Bibliotecii. Aprecieri şi recunoaşterea profesională; Laureaţi ai Concursului Naţional ABRM Cele mai reuşite lucrări în domeniul Biblioteconomiei şi ştiinţelor informării şi Cel mai Bun Bibliotecar al anului; Concursul USARB: Secţiunea Biblioteconomie; Personalul Bibliotecii: Centrul Managerial; Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare; Organizarea şi conservarea colecţiilor; Comunicarea colecţiilor; Informare şi cercetare bibliografiă; Cercetare. Asistenţă de specialitate; Centrul Informatizare şi activităţi în reţea; Centrul Marketing. Activitate editorială etc. sînt capitole ce structurează volumul.

Deţinatori ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membri de Onoare ai Senatului / Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu, M. Fotescu ; red.-coord. : E. Harconiţa ; red. şt. : Gh. Popa ; design/tehnored. S. Ciobanu. – Bălţi, 2008. – 203 p. – (Doctor Honoris Causa). – ISBN 978-9975-931-31-1 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/honoris.pdf

Începînd cu anul 1998 Universitatea de Stat „Alecu Russo” oferă titlul onorific Doctor Honoris Causa mai multor persoane distinse, cu merite deosebite, din ţară şi de peste hotare. Dicţionarul are misiunea de a informa cititorul despre ceremoniile desfăşurate la Universitatea bălţeană cu prilejul decernării acestei distincţii înalte.

Universitari Bălţeni : dicţionar biobibliogr. / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. Elena Scurtu, Maria Fotescu ; red. coord. : Elena Harconiţa ; red. Dora Caduc. – Bălţi, 2005. – 384p. – ISBN 9975-931-97-9 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/dictionar.pdf

Lucrare de factură enciclopedică ce înglobează în cele 570 pagini numele a circa 300 de cadre didactice de la toate cele 8 facultăţi ale Universităţii, care şi-au legat destinul de instituţia bălţeană.
Alături de numele profesorilor universitari, sînt enumerate şi cele ale profesorilor de la Liceul şi Colegiul Pedagogic ”Ion Creangă”, subdiviziune integrată în complexul universitar. Un capitol aparte cuprinde numele bibliotecarilor – asistenţilor universitari (angajaţi ai catedrei Electronică şi Informatică) care predau cursul Bazele Culturii Informaţionale (1000 - 1200 ore anual).

Harconiţa, Elena. Bibliotecarii universitari bălţeni : dicţionar / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan ; lector : G. Mostovic ; design / cop. / tehnored. : S. Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2010. – 261 p. – (Biblioteca Ştiinţifică - 65). – ISBN 978-9975-50-031-9 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/dictionar_finql.pdf.

Dicţionarul Bibliotecarii universitari bălţeni editat cu prilejul a 65 ani de la fondarea Bibliotecii conţine informaţii relevante despre realizările şi performanţele de azi ale personalului Bibliotecii, manageri, bibliotecari, informaticieni. Capitolul Contribuţii ştiinţiice bibliotecare întegrează 705 înregistrări ce relectă demersul creativ şi inovaţional al bibliotecarilor precum şi referinţele despre Bibliotecă şi Bibliotecar în mass-media şi on-line. Indexurile de nume Bibliotecari şi indexul de persoane menţionate în dicţionar vin să faciliteze regăsirea conţinuturilor
 

        Biobibliografii

Gheorghe Baciu : Biobibliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Elena Harconiţa (red. resp.), Valentina Enciu ; red. bibliogr. şi ind. : Lina Mihaluţa, Ludmila Raileanu ; trad. în lb. engl. Valentina Topalo ; tehnored. : Elena Ţurcan, Antonina Antonova ; design/cop./machetare/ tehnored. comp. Silvia Ciobanu. – Bălţi : [s.n], 2016 (Ch. : Combinatul poligrafic). – 371 p. – (Personalităţi bălţene). – ISBN 978-9975-50-174-3.
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bs/baciu.pdf

Lucrare biobibliografică, dedicată profesorului Gheorghe Baciu, care, la 2 octombrie 2016, a împlinit 80 de ani. Cu acest prilej, bibliotecarii universităţii bălţene, în colaborare cu prietenii, discipolii, rudele, cu intelectualii care cunosc această personalitate notorie a Republicii Moldova, prin prezentul volum, îi aduc un pios omagiu. Cele peste 600 de lucrări: 30 de monografii, manuale, cursuri didactice, 40 de lucrări cu caracter socio-juridic, 12 brevete de invenţii sînt înregistrate în capitolul de Bibliografie în conformitate cu standardul STAS-ul 7.1- 2003 „Descrierea bibliografică a documentelor”. Ele sînt aranjate în ordine cronologică, iar în cadrul anului – în ordine alfabetică. Indicele de nume şi de titluri înlesnesc utilizarea acestei lucrări, care vădeşte un ataşament deosebit faţă de profesie şi faţă de ţară.

Alecu Russo - 185 ani de la naştere : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu ; red. resp. : E. Harconiţa. – Bălţi, 2004. – 67 p. : il. – ISBN 9975-931-37-5 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/russo/russo.pdf

Lucrare biobibliografică la a 3-a ediţie, consacrată aniversării de 185 de ani de la naşterea scriitorului, numele căruia este purtat cu mîndrie şi cinste de Univesitatea bălţeană din anul 1959. Cuprinde mai multe aspecte ce ţin de viaţa şi activitatea lui Alecu Russo: file de biografie, analiza creaţiei literare, bibliografia operei şi literaturii despre scriitor, materiale metodice. Volumul este adresat profesorilor de limbă şi literatură română, studenţilor, elevilor care doresc să cunoacă mai multe despre viaţa şi creaţia scriitorului.
Coperta carte In memoriam Academicianul NICOLAE FILIP : Biobibliografie

In memoriam Academicianul NICOLAE FILIP : Biobibliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Elena Scurtu, Maria Fotescu ; red. resp. Elena Harconiţa ; red. bibliogr. Lina Mihaluţa ; trad. în lb. engl. de Valentina Topalo; design/cop./machetare Silvia Ciobanu. – Ed. a 5-a, rev. şi compl. – Bălţi : [s.n.], 2016. – 208. – (Personalităţi universitare bălţene, ISBN 978-9975-50-133-0). – ISBN 978-9975-50-175-0.
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/filip/in_memoriam.pdf

Biobibliografia In memoriam Academicianul NICOLAE FILIP (ediţia a 5-a, revăzută şi completată) este consacrată reputatului academician, doctor habilitat, profesor universitar Nicolae Filip, rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (1992-2007).
Ca mărturie a sentimentului de respect şi recunoştinţă, Senatul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a declarat anul 2016 - Anul Nicolae FILIP (90 de ani de la naştere).
Rectorul Nicolae Filip a fost considerat, pe bună dreptate, alături de alte 2000 de personalităţi marcante (Outstanding Sholars of the 21 century, Cambridje, England, 2002),  Personalitate de Excepţie a secolului XXI.
Lucrarea oferă cititorului informaţii variate despre viaţa şi activitatea Omului, Profesorului şi Savantului Nicolae Filip, care, mai bine de jumătate de secol, a contribuit la prosperarea Instituţiei superioare bălţene: formare şi creştere profesională, activitate ştiinţifică (protagonistul este autorul a mai bine de 200 de lucrări ştiinţifice), gînduri ale persoanelor care l-au cunoscut şi l-au apreciat.
O impresionantă galerie de fotografii ilustrează biografia bogată în evenimente a unei personalităţi deosebite cu care se poate mîndri oraşul şi ţara.

Academicianul Nicolae Filip: Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu, M. Fotescu, K. Tabac, F. Tlehuci ; coord. V. Cabac ; red. resp. E. Harconiţa ; ed. îngrijită de Gh. Popa ; trad. în lb. engl. de L. Aladin, în lb. rusă de F. Tlehuci. – Ed. a 4-a, red. şi compl. – Bălţi, 2005. – 199 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-99-5 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/filip/filip2005.pdf

Prezenta lucrare (a 4-a ediţie), revăzută şi completată este prilejuită de a 60-a aniversare a Universităţii şi cea de-a 80-a aniversare din ziua naşterii Academicianului Nicolae Filip. Lucrarea beneficiază de un articol introductiv semnat de dr. Valeriu Cabac, în care sînt evidenţiate calităţile deosebite ale Omului, Savantului, Profesorului şi Rectorului Nicolae Filip, personalitate notorie, fondatorul clasicului complex universitar bălţean – o veritabilă operă de ctitorie. Lucrarea inserează o iconografie bogată despre etapele vieţii şi activităţii academicianului Nicolae Filip, Personalitate de Excepţie a secolului XXI, alături de alte 2000 de personalităţi marcante ale sec. XXI, consemnate în Outstanding Sholars of the 21 st Century, Cambridje, England, 2002. Circa 200 lucrări ştiinţifice, 6 monografii, 65 de articole, 25 de referate, 15 rapoarte ştiinţifice, zeci de cursuri universitare sînt inventariate în compartimentul respectiv de bibliografie.

Gheorghe Popa : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. coord. : Ala Sainenco ; red. bibliogr. : Lina Mahaluţa ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2012. – 190 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 978-9975-50-091-3 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/popa_bio.pdf

Volumul este consacrat profesorului, omului de ştiinţă Gheorghe Popa şi „reliefează aria diverselor preocupări pe care le-a avut, constituind borne ale unui parcurs integru” (Ala Sainenco). Lucrarea este structurată în 10 capitole: Argument; Curriclum vitae cu iconografia; Crochiuri; Interviuri; Aprecieri in extenso şi in brevi; Bibliografie: Lucrări ştiinţifice şi didactice; redactare şi publicistică lingvistică; Varia; Coordonator ştiinţific al tezelor de doctorat; Referent oficial al tezelor de doctorat; Referinţe la publicaţiile ştiinţifice; Personalia. Biobibliografia face parte din colecţia Personalităţi univeritare bălţene, iniţiată de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii în anul 2003 şi este destinată filologilor, cadrelor didactice, studenţilor, bibliotecarilor, tuturor celor care vor să cunoască evoluţia şi performanţele distinsului profesor şi cercetător.

Gheorghe Popa : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : Anişoara Nagherneac ; ed. îngr. de Elena Harconiţa ; trad. în lb. engl. de Aliona Puşcari ; în lb. fr. de Angela Coşciug ; în lb. germ. de Alina Cabac. – Bălţi, 2004. – 155 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-59-605 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/popa_gh/popa_gh.pdf

Lucrare realizătă în colecţia Personalităţi universitare bălţene, editată de Biblioteca Ştiinţifică, reflectă momente principale legate de viaţa şi activitatea didactico-ştiinţifică a fostului absolvent şi fidelului colaborator de peste 30 ani al Universităţii bălţene Gheorghe Popa, actualmente, prof. univ. dr. habilitat, şeful catedrei Limba Română.

Gheorghe Duca : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : Lidia Zasaviţchi, Janna Nikolaeva, Valentina Guriev,...M. Fotescu ; red, şt. : Dumitru Batîr ; red. resp. : Elena Corotenco. – Chişinău, 2007. – 142 p. –
http://www.amlib.asm.md ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/duca/duca.pdf

Este o lucrare realizată în parteneriat de Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe din Moldova şi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Este dedicată academicianului Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei la împlinirea vîrstei de 55 ani. Bibliografia începe cu informaţii privind participarea academicianului la numeroase congrese, simpozioane, conferinţe (anii 1978 - 2006). Materialul bibliografic cuprinde 974 de referinţe, extinse într-o cronologie de peste 30 de ani.

Academicianul Silviu Berejan : Biobibliografie / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; Inst. de Lingvistică al A.Ş.M ; alcăt. : M. Fotescu, E. Scurtu ; red. coord. Gh. Popa ; red. resp. E. Harconiţa. – Bălţi ; Ch. : CEUSM, 2005. – 284 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-95-2 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/berejan/berejan.pdf

Lucrarea este dedicată cunoscututlui lingvist, Profesor de Bălţi, Silviu Berejan cu prilejul aniversării a 75 de ani de la naştere. Remarcabil om de ştiinţă, Director al Institutului de Lingvistică a AŞM (anii 1991 - 2000), cercetător ştiinţific principal al Institutului de Lingvistică a AŞM, Doctor Honoris Cauza al Universităţii de Stat „Alecu Russo” este autor a circa 400 publicaţii (inclusiv 3 monografii, 4 dicţionare, 6 manuale).

Alexandru Budisteanu : Omagiu la 80 de ani/ Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. St. ; red.-coord. : E. Harconita ; alcat. : M. Fotescu, E. Scurtu ; trad. în engl. : L. Alexanchin ; red. lit. : G. Mostovic ; red. bibliogr. : L. Mihaluta ; design/cop. : S. Ciobanu ; tehnored. : A. Cebotari. – Balti : Bibl. St., 2008. – 367 p. – (Doctor Honoris Causa). – ISBN 978-9975-931-19-95 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/budisteanu/budisteanu.pdf

Prin prezenta Biobibliografie, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi inaugurează o nouă colecţie: DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii bălţene. Este consacrată unui patriot ilustru, adevărat fiu al neamului. Născut în Pârliţa-Iaşi (actualmente raionul Ungheni), a locuit cu părinţii la Bălţi şi a învăţat la Liceul de băieţi „Ion Creangă”, de unde a plecat în anul 1944 constrâns de vicisitudinile timpurilor. Absolvent al Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti, în anul 1977 a devenit Arhitect–Şef al Bucureştiului, iar după 1989 a îndeplinit funcţia de expert parlamentar al Camerei Deputaţilor. Pentru meritele deosebite în edificarea şi promovarea imaginii polisemnificative a României în lume şi pentru susţinerea în reînfiinţarea Liceului „Ion Creangă”, în anul 2000, doctor arhitect Alexandru Budişteanu devine Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo”. Este inclus: în dicţionarul The Contemporary Who”s Who, editat de Institutul Biografic American din Raleigh, (ediţia din 2002-2003); Centrul Biografic Internaţional din Cambridge, Marea Britanie, îl menţionează printre cei 2000 de oameni de ştiinţă remarcabili din sec. XX şi XXI (ediţiile din 2000 şi 2002); este deţinător al Ordinului Naţional al României Serviciul credincios în grad de Ofiţer.

Pavel Topală In honorem - 55 : Biobibliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Maria Fotescu [et al.] ; red. resp. : Elena Harconiţă ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; design: S. Ciobanu. – Bălţi, 2013. – 232 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – Ind. : p. 214-231. – ISBN 978-9975-50-109-5 ;
http://ru.calameo.com/books/001133349558ea6c90b6b
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/topala/topala.pdf

Volumul este consacrat profesorului, savantului Pavel TOPALĂ, (decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale mediului de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi) prilejuit de aniversarea a 55 de ani din ziua naşterii omagiatului.
Cele 10 capitolele ale biobibliografiei: (Curriculum vitae cuiconografie; Portret conturat de colegi şi prieteni; Bibliografia publicaţiilor semnate de dl P. Topală, informaţie despre activitatea de redactor, recenzent, referent, coordonarea ştiinţifică a tezelor de doctor/master/licenţă; Personalia…) întregesc personalitatea unui savant, manager şi pedagog bine cunoscut în ţară şi peste hotare, demn de înaltă preţuire şi respect.

Margarita Tetelea: In honorem / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa, Anna Nagherneac ; red. literar: Galina Mostovic ; trad. în engl. : Valentina Topalo ; lector: Elena Stratan ; design/cop. tehnored./machetare: S. Ciobanu. – Bălţi : [S.n.] , 2014. – 342 p. : fot. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 978-9975-50-133-0 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/tetelea/in_honorem.pdf

Colecţia Personalităţi universitare bălţene” s-a îmbogăţit cu un nou volum omagial consacrat activităţii didactico-ştiinţifice şi culturale a dr. conf. univ. Margarita Tetelea, şef al Catedrei de Arte şi Educaţie artistică, prilejuit de aniversarea a 55 de ani din ziua naşterii. Cele 13 capitole: Aprecieri, mărturisiri, evocări, Fila Margarita Tetelea” în istoria Facultăţii de Muzică şi Pedagogie muzicală, Curriculum Vitae, Activitatea ştiinţifică, Colaborări internaţionale şi naţionale, Artiştii bălţeni pe calea integrării europene, Fondator al Filarmonicii de muzică pentru Copii din Bălţi, …. întregesc personalitatea unui manager şi pedagog cunoscut în ţară şi peste hotare, demn de înaltă preţuire şi respect.

Ion Gagim : Biobibliogrie / Univ. de Stat „Alecu Russo”; alcăt. : E. Scurtu; ed. îngr. de E.Harconiţă; red. resp. E.Harconiţă. – Bălţi, 2005. – 143 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-78-25 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/ion_gagim/gagim.pdf

Biobibliografia aduce în atenţia noastră pagini despre ascensiunea ştiinţifică a profesorului Ion Gagim, doctor habilitat în pedagogie, prorector pentru ştiinţă şi perfecţionare a cadrelor didactice universitare (2005-2010), de la primul şef de grupă al noii specializări „Pedagogie Muzicală” (IPSB) - la primul doctor habilitat în Pedagogie Muzicală; Ion Gagim despre sine, revelaţiile lui Ion Gagim despre muzică; curriculum vitae; personalităţi cunoscute şi mai puţin cunoscute despre Ion Gagim, Atheneul universitar, din cele mai expresive pagini din monografiile protagonistului, bibliografia lucrărilor ştiinţifice şi a cursurilor universitare, personalia.

Boris Boincean : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; red. lit. : Galina Mostovic ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design / cop. : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2009. – 165 p. – (Personalităţi universitare bălţene) ; ISBN 978-9975-931-62-5 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/boincean/boincean.pdf

Prezenta Biobibliografie apare cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a savantului de rezonanţă mondială Boris Boincean, Director general al Asociaţiei Ştiinţifice de Producere „Selecţia” Bălţi, Republica Moldova, director al Institutului de Cercetări pentru Culturile de Cîmp, (1999-2009). Personalitate înzestrată cu multiple calităţi native, este considerat unul din pionerii agriculturii ecologice din ţară care promovează în cercetările sale, începînd cu anii 80 ai sec. XX ideea agriculturii durabile. În perioada anilor 1990-1998 a susţinut stagiuni în domeniul agriculturii ecologice în SUA, Franţa, Italia, Marea Britanie, Japonia şi a publicat peste 180 de lucrări ştiinţifice, iar în 1998 a susţinut teza de doctor habilitat în ştiinţe agricole. Boris Boincean a participat şi la alte proiecte de cercetare internaţională, printre care: proiectul Moldo-American privind tehnologiile avansate în agricultură şi protecţia mediului înconjurător în anii 1996-1997; proiectul internaţional AlterEnergy în colaborare cu Universitatea Udine din Italia şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (România).

Maria Şleahtiţchi : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Ana Nagherneac ; red. coord. Elena Harconiţa ; red. Dora Caduc ; trad. în lb. fr. de Elena Dragan, în lb. engl. de Iulia Ignatiuc. – Bălţi, 2005. – 114 p. – (Scriitori universitari bălţeni). – ISBN 9975-931-79-05 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/sleahtitchi/sleahtitchi.pdf

Colecţia Scriitori universitari bălţeni o inaugurează Maria Şleahtiţchi, decanul Facultăţii de Filologie, membru titular al Uniunii Scriitorilor din RM, al Uniunii Scriitorilor din România, membru al PEN (Poeţi, Eseişti, Naratori) Centrului, Filiala din RM, redactor şef-adjunct al revistei literare Semn, autoare a 9 lucrări şi peste 125 de publicaţii în proză, dramaturgie, eseuri, antologator, precum şi un filolog mereu sedusă de carte, de rosturile ei legale.

Simion Băncilă : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”; alcăt. Maria Fotescu ; red. resp. Elena Harconiţa ; trad. în lb. engl. de Iulia Ignatiuc, în lb. fr. de Ludmila Cabac. – Bălţi, 2004. – 129 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-56-1 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bancila/bancila.pdf

Această lucrare este consacrată domnului profesor Simion Băncilă, absolvent al instituţiei bălţene, promoţia 1963, prorector pentru studii (1987- 2010), savant şi pedagog de excepţie, care a contribuit substanţial la evoluţia învăţămîntului şi ştiinţelor fundamentale din Moldova (peste 100 titluri de publicaţii). Preocupările ştiinţifice ţin de fizica nucleului, fizica materialelor solide, proprietăţilor termice ale metalelor etc.

Valeriu Cabac : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. M. Fotescu ; ed. îngr. de E. Harconiţa ; trad. în lb.engl. de I. Ignatiuc, în lb. fr. de T. Panaguţă, în lb. germ. de L. Cabac. – Bălţi, 2003. – 107 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-33-2 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/cabac/cabac.pdf

Personalitate marcantă a Universităţii, în viziunea dr. hab. Gh. Popa, întruchipează un om al profesionalismului, al managementului, al salahoriei (în sensul bun al cuvîntului), al calmului, al bunei dispoziţii, al povestirii, avînd felul său inconfundabil de a fi şi norocul de a fi permanent în posesia tinereţii mature. Biobibliografia îl prezintă pe dl Valeriu Cabac în ipostazele de profesor universitar, cercetător ştiinţific, specialist manager, coleg de breaslă.

Ion Manoli : Bibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. E. Scurtu ; ed. îngr. de E. Harconiţa (red. resp.). – Bălţi, 2003. – 147 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-32-4 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/manoli/manoli.pdf

În semn de aleasă preţuire a activităţii pedagogului şi savantului Ion Manoli, decan al Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine, numele căruia se identifică cu facultatea, cu Universitatea şi, nu în ultimul rînd, cu Biblioteca universitară, a fost elaborată această lucrare. Un omagiu adus profesorului Ion Manoli cu prilejul împliniriii a 25 de ani de activitate şi a 50 de ani de la fondarea Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine la Bălţi. În CUVÎNT DESPRE CARTE, BIBLIOFIL ŞI BIBLIOTECAR Ion Manoli vorbeşte cu dragoste despre „Mîinile Bibliotecarei”. „Am fost întotdeauna fascinat de Mîinile celeia, care îmi întinde Cartea sosită din fonduri. O muzică indescifrabilă a gestului, a mîinilor, a înmînării cărţii parcă voind să-ţi spună: Îţi doresc ca această carte să-ţi devină prieten. Aşa şi se întâmpla... Mîinile Bibliotecarului – Mîinile celui care făureşte orizonturi noi.”

Elena Belinschi : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. M. Fotescu ; ed. îngr. de E. Harconiţa ; trad. în lb. engl. de M. Ţaulean, în lb. fr. de L. Cabac. – Bălţi, 2004. – 203 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-57-X ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/belinschi/belinschi.pdf

Profesoara Elena Belinschi, dr. în filologie, conf. univ., om de o aleasă omenie, cercetător şi pedagog de excepţie a împlinit 40 de ani de activitate instructiv-didactică şi de cercetare lingvistică. Structura lucrării integrează articole omagiale cu titluri sugestive semnate de Elena Harconiţa, Anatol Ciobanu, Maria Cosniceanu, Vasile Botnarciuc, Zinaida Tărîţă, Ana Grabazei, Zinaida Dolinţă, Angela Salagor, Micaela Ţaulean, Valentina Ciliuţa.

Vladimir Babii : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. lit. : Galina Mostovic ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; cop./design : Silvia Ciobanu. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Bălţi, 2009. – 132 p. – ISBN 978-9975-931-34-25 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/babii/babii1.pdf

Biobibliogafia propune un itinerar prin viaţa şi activitatea pedagogului, doctorului habilitat, omului de cultură Vladimir Babii. Aproape 40 de ani profesorul Vladimir Babii îşi aduce contribuţia valoroasă la formarea învăţătorilor de muzică şi la augmentarea muncii de cercetare ştiinţifice în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, afirmîndu-se ca un profesionist polivalent, manager meticulos, creativ, promotor neobosit al noilor idei muzical - educaţionale, cercetător de anvergură.

Vladimir Babii: 30 ani de activitate : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. Univ. ; red. resp. E. Harconiţa ; alcăt. M. Fotescu ; tehnored. : V. Staver, I. Pogrebneac. – Bălţi, 2003. – 36 p. – ISBN 9975-931-36-7 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/babii/babii.pdf

Lucrarea este dedicată vieţii şi activităţii pedagogului, omului de cultură Vladimir Babii, dr. în pedagogie, conferenţiar universitar la catedra Instrumente Muzicale şi Metodică a Universităţii. Activitatea de profesor, 30 de ani în învăţămînt, a fost dublată de activitatea de cercetător. Este autorul al mai multor lucrări ştiinţifice, cea mai recentă fiind Studiul de organologie, apărută în Presa universitară bălţeană. Materialul bibliografic este structurat în compartimentele: Profilul biografic al confer. univ. dr în pedagogie V. Babii ; Lucrări ştiinţifice, cursuri universitare, teze, publicistică, recenzii.

Lidia Stupacenco : Biobibliografie/ Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. Anişoara Nagherneac ; ed. îngr. de Elena Harconiţa ; trad. în lb. engl. de Iulia Ignatiuc, în lb. rusă de Marina Şulman. – Bălţi, 2005. – 129 p. – (Universitari bălţeni). – ISBN 9975-931-58-8 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/stupacenco/stupacenco.pdf

Lucrarea reflectă succint momente din viaţa şi activitatea, precum şi opera ştiinţifică a decanului Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială - Lidia Stupacenco. „Un bun strateg, un mesager al calităţii la facultate – acesta este crezul Lidiei Stupacenco, care în cei peste 35 de ani de activitate a reuşit să înveţe cu răbdare, pasiune şi dragoste numeroase generaţii de studenţi”, menţionează Elena Harconiţa în cuvîntul introductiv.

Larisa Bortă : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” ;  Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac ; Marina Şulman ; red coord. Elena Harconiţa ; red. bibliogr. Lina Mihaluţa ; trad. în lb. engl.de Marina Teterin, în lb. rom. de Liuba Junghină, Ana Nagherneac. – Bălţi, 2006. – 133 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-58-85 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/borta/borta.pdf

Biobibliografia este dedicată profesoarei Larisa Bortă, dr. habilitat în ştiinţe filologice, şef al catedrei Limbă şi Lieratură Rusă, numele căreia este bine cunoscut în spaţiul ex-sovietic şi în multe ţări străine (Germania, Polonia, Cehia). Lucrarea deschide oportunitatea cititorilor de a cunoaşte originalitatea operei L. Bortă, concepţiile sale despre învăţămînt, ştiinţă, lumea înconjurătoare, aprecierile colegilor, discipolilor Nina Mighirin, Elena Sirota, Stalina Stepaniuc, Larisa Poh, Tatiana Suzanscaia, Marina Şulman.

Alexandru Abramciuc : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. coord. : Elena Harconiţa, Margareta Curtescu. – Bălţi, 2006. – 171 p. – ISBN 978-9975-931-96-05 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/abramciuc/abramciuc.pdf

Biobibliografie realizată graţie colaborării între Biblioteca Ştiinţifică, Rectoratul Universităţii, conferenţiarul universitar, doctor în filologie Margareta Curtescu şi familia Abramciuc. Lucrarea din colecţia Personalităţi universitare bălţene prezintă consideraţiunile savanţilor, colegilor şi rudelor apropiate personalităţii de excepţie, regretatului Alexandru Abramciuc, savant bine format, doctor în ştiinţe tehnice, autor a peste 130 de lucrări ştiinţifice în domeniul prelucrării metalelor prin metode electrofizice.

Elena Dragan : Biobibliografie/ Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”; alcăt. : Elena Scurtu, Varvara Ganea ; red.-coord. : Elena Harconiţa ; red. lit. : Galina Mostovic ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2008. – 172 p. – (Universitari bălţeni). – ISBN 978-9975-931-32-85 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/dragan/dragan.pdf

Studiul biobibliografic completează lista biobibliografiilor din colecţia Universitari bălţeni. Profilează imaginea decanului Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine, dr. în filologie Elena Dragan. Este o viaţă dăruită Facultăţii. Aici se formează ca specialist, contribuind eficient la evoluţia Facultăţii. Biobibliografia oferă cititorilor referinţe despre două vieţi care se intersectează influenţindu-se reciproc: viaţa Dnei Elena Dragan şi cea a Facultăţii.

Iulius Popa : Biobibliografie/ Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Fotescu, E. Scurtu ; red. resp. : E. Harconiţa. – Bălţi, 2005. – 201 p. – (Promotori ai culturii). – ISBN 9975-931-77-45 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/popa_iu/iu_popa.pdf

Prima lucrare realizată în colecţia Promotori ai culturii este dedicată cunoscutului publicist  Iulius Popa, bibliofil, colecţionar de medalii, monede, posesorul unei biblioteci personale de invidiat, la împlinirea vîrstei de 55 de ani. Lucrarea include confesiuni personale, părerile mai multor intelectuali din ţară despre pasiunea cărturărească a lui Iulius Popa, interviuri, fragmente răzleţe din publicistică, iconografie şi bibliografia publicaţiilor.
 

        Lucrările profesorilor şi colaboratorilor USARB: Bibliografii selective (5 ani)

Scurtu, Elena. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor USB „Alecu Russo” 2005-2010 : Bibliorg. selectivă/ Elena Scurtu, Maria Fotescu, Ana Nagherneac ; ed. îngr. : E. Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; desing/cop./machetare: Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 368 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-50-065-4 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/contrib_final.pdf

Încâ în ultimul deceniu al secolulului trecut s-a încetăţenit o frumoasă tradiţie ca la fiecare 5 ani contribuţiile ştiinţifice ale cadrelor didactice şi bibliotecarilor Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, să fie adunate într-un singur volum, o carte de vizită pe un anumit spaţiu temporal şi mai multe spaţii domeniale. În actualul impunător volum sînt prezentate toate lucrările elaborate şi editate în anii 2005 – 2010: monografii, studii, manuale, ghiduri, dicţionare, reviste, articole tipărite în publicaţiile în serie din ţară şi străinătate. Printr-o fructuoasă colaborare cu cadrele didactice, bibliotecarii au realizat controlul bibliografic instituţional, descriind cu meticulozitate fiecare unitate din cele 2 549 incluse în aceasta lucrare. Primul capitol cuprinde informaţii despre materialele conferinţelor universitare, Buletinul Rectoratului şi revistele Artă şi educaţia artistică, Fizică şi Tehnică, Limbaj şi Context, Glotodidactica, Noua Revistă Filologică, SEMN, Sintagmele. Tehnocopia.

Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni : Bibliogr. selectivă 2000-2005 / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; red. coord. : Elena Harconiţa ; red. : Elena Stratan, Aculina Mihaluţa. – Bălţi, 2006. – 339 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-931-03-8 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/publ_st.pdf

Indicele bibliografic Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni 2000 - 2005 scoate în evidenţă informaţia despre 2243 titluri de monografii, manuale, articole, programe, teze ale referatelor semnate de profesorii şi colaboratorii Universităţii bălţene, publicate în perioada respectivă. Bibliografia menţine în continuare normele tehnice ale celor cinci volume anterioare, care cuprind perioadele: 1945 - 1970; 1970 - 1980; 1980 - 1990; 1990 - 1995; 1995 - 2000.
 

        Lucrările profesorilor şi colaboratorilor USARB: Anuare

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar : Bibliogr. selectivă / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Anna Nagherneac, Natalia Culicov ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; cop., tehnored.: Silvia Ciobanu. – Bălţi : [S.n.], 2015. – (Bibliographia universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-036-4
...2014. – 2015. – 131 p. – ISBN 978-9975-50-156-9.
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bib_usarb/anuar_2014.pdf

În 2015 Colecţia Bibliographia Universitas găzduieşte un nou anuar bibliografic cu informaţie despre contribuţiile ştiinţifico-didactice ale universitarilor şi bibliotecarilor bălţeni din anul 2014, care include peste 1 040 titluri: monografii, manuale, cursuri universitare, programe didactice, articole şi comunicări, prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor :  Anuar 2013 : Bibliogr. selectivă / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Ana Nagherneac, Elena Scurtu,  Maria Fotescu ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; cop. tehnored. : Silvia Ciobanu. – Bălţi : [S.n.], ,2014. – 126 p. – (Bibliographia universitas). – ISBN 978-9975-50-121-7
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/anuar_2013.pdf.

Anuarul prezintă informaţii despre contribuţiile ştiinţifico-didactice ale universitarilor şi bibliotecarilor bălţeni publicate în anul 2013, materializate în manuale, cursuri universitare, programe didactice, comunicări, articole prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (include peste 730 de titluri).

Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2012 / alcăt. : Ana Nagherneac, Elena Scurtu, Maria Fotescu ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design/cop. tehnored. : S. Ciobanu. –Bălţi, 2013. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-50-036-4.2012. – 2013. – 135 p. – ISBN 978-9975-50-059-3 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/anuar_2012.pdf
http://www.calameo.com/books/0011333498a943bfc425b

Indicele bibliografic scoate în evidenţă informaţia despre 740 titluri de documente: monografii, manuale, cursuri universitare, programe didactice, articole ale profesorilor şi bibliotecarilor USARB publicate în anul 2012. Informaţia este structurată pe facultăţi, iar în cadrul facultăţilor, pe catedre; în interior, în ordine alfabetică a numelor de autori sau titluri de lucrări. Utilizatorul va regăsi fără mari dificultăţi informaţia necesară, avînd la dispoziţie indici auxiliari: nume, titluri, publicaţii în serie.

Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2011 : Bibliogr. selectivă / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo", alcăt. : Ana Nagherneac [et al.] ; red. coord. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2012. – 135 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-50-095-1 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/anuar_2011.pdf

Volumul scoate în evidenţă informaţia despre 611 titluri de documente: monografii, manuale, cursuri universitare, programe didactice, comunicări, articole ale profesorilor şi bibliotecarilor Universităţii bălţene publicate în anul 2011. Cercetarea bibliografică a fost realizată în baza consultării documentelor primare din colecţia Bibliotecii, documentelor secundare, în special a Bibliografiei Naţionale a Moldovei, lucrărilor din bibliotecile şi portofoliile personale ale universitarilor. Anuarul este structurat pe facultăţi în ordinea cronologică a constituirii lor, Biblioteca, Liceul Teoretic şi Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” iar în cadrul facultăţilor pe catedre. Lucrarea este însoţită de indexuri auxiliare: nume, titluri, publicaţii în serie. Indexul se doreşte a fi un instrument analitic relevant în procesul de documentare şi cercetare bibliografică.

Lucrările universitarilor bălţeni : Anuar 2009 : Bibliogr. selectivă / V. Ganea ; ed. îngr. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design/cop. : Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2010. – 94 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-50-037-1 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/anuar.pdf

Volumul de faţă înregistrează aproape toate tipurile de lucrări: manuale, p monografii, cataloage, teze de doctor, cursuri universitare, programe p didactice, texte literare, articole în culegeri şi seriale. Acest corpus p bibliografic are scop de a contribui substanţial la amplificarea procesului p educaţional universitar, la formarea profesională a tinerilor specialişti.
Lucrarea pune în valoare patrimoniul intelectual, realizat de către profesorii şi bibliotecarii universitari pe parcursul anului 2009.

Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2008 : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; red.-resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design/cop. : S. Ciobanu. – Bălţi, 2009. – 104 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-931-61-8 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/anuar/anuar_2008.pdf

Anuarul prezintă informaţia despre 520 titluri de documente: monografii, manuale, cursuri universitare, programe didactice, anale, materiale ale Conferinţelor, buletine, reviste, articole ale profesorilor şi colaboratorilor Universităţii bălţene publicate în anul 2007.
Lucrarea este structurată pe facultăţi în ordinea cronologică a constituirii lor, iar în cadrul facultăţilor pe catedre. Înregistrările bibliografice urmează ordinea alfabetică după numele de autor sau titluri de documente.

Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2007 : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; red.-coord. : Elena Harconiţa, alcăt. : Ana Nagherneac ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2008. – 110 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-931-41-0 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/anuar/anuar_2007.pdf

Indicele bibliografic inserează informaţia despre 500 titluri de monografii, manuale, articole, programe didactice, semnate de profesorii şi colaboratorii Universităţii bălţene, publicate în anul 2007. Informaţia este structurată pe facultăţi (orînduite în ordinea constituirii lor), iar în cadrul facultăţilor, pe catedre; în interior, în ordine alfabetică a numelor de autori sau titluri de lucrări.

Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2002 : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. Maria Fotescu ; tehnored. Igor Afatin. – Bălţi, 2003. – 41 p. – (Bibliographia Universitas) ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/anuar/anuar_2002.pdf

Biblioteca Ştiinţifică Universitară propune beneficiarilor o bibliografie selectivă în formă de Anuar 2002 cu informaţii înregistrate de autori în bibliotecă precum şi selectate din Bibliografia Naţională a Moldovei, publicaţii periodice.
 

        Facultas Biography USARB : Bibliografii retrospecive pe Facultăţi

Învăţămîntul economic universitar bălţean – 20 de ani / Bibl. Şt a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Elena Scurtu, Maria Fotescu, Anna Nagherneac ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; design/cop.: Silvia Ciobanu. – Bălţi : [S.n.] , 2015. – 157 p. : fot. - (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-50-145-3;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/economie.pdf

Bibliografia Învăţămîntul economic universitar bălţean – 20 de ani se doreşte a fi un instrument de informare util pentru cei ce intenţionează să se documenteze asupra preocupărilor ştiinţifice ale universitarilor bălţeni. Bibliografia semnalează peste 800 de înregistrări bibliografice: monografii, studii, manuale, materiale didactice, articole teze de master care pun în evidenţă contribuţiile valoroase ale savanţilor-economişti bălţeni în edificarea învăţămîntului economic naţional.

Facultatea de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie : Un deceniu de formare şi cercetare / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu, Anna Nagherneac ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2013. – 185 p. : fot. – (Facultas Biography - USARB). – ISBN 978-9975-50-115-6 ;
http://ru.calameo.com/books/0011333492227360d43d5
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/st_naturii.pdf

Lucrarea este consacrată Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie care în 2013 a împlinit 10 ani de activitate. Este prima din noua colecţie editoriala a Bibliotecii Ştiinţifice „Facultas Biography – USARB”.
Conţine informaţii despre realizările ştiinţifice şi didactice ale Facultăţii timp de 10 ani : formarea specialiştilor de înaltă calificare, rezultate de success în cercetarea ştiinţifică, promovarea manifestărilor ştiinţifice cu participare internaţională, diversitate în organizarea practicii studenţilor.
Capitolul “Contribuţii ştiinţifico-didactice ale profesorilor Facultăţii” oferă informaţie despre cele aproape 800 titluri ale publicaţiilor profesorilot Facultăţii editate timp de 10 ani.

Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţe Reale / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu, Ana Nagherneac ; ed. îngr. de Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; desing/cop./machetare: Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2012. – 374 p. – (Bibliographia universitas). – ISBN 978-9975-05-085-2 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/contrib_st_reale.pdf

Actuala Bibliografie este consacrată aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii Ştiinţe Reale şi adună 2 339 înregistrări bibliografice ce reflectă activitatea fructuoasă a corpului ştiinţifico-didactic şi ingineresc al Facultăţii. Materialul este structurat pe catedre (Catedra de Matematică; Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti; Catedra de Informatică Aplicată şi Tehnologii Informaţionale) fiind precedat de lucrări cu caracter general: Anale, buletine, reviste, materiale ale conferinţelor. Lucrarea este însoţită de 2 articole de fond semnate de Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB Repertoriul bibliografic este însăşi istoria unei facultăţi şi Pavel TOPALĂ, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, dr. hab., prof.univ. O cronică succintă a Facultăţii de Ştiinţe Reale. Regăsirea informaţiilor este facilitată de prezenţa indexurile auxiliare de nume, titluri şi publicaţii în serie. Decanatul Facultăţii de Ştiinţe Reale aduce sincere mulţumiri Rectoratului şi colectivului Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pentru susţinerea materială şi îngrijirea acestei ediţii.

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; red. resp. Elena Harconiţa ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. bibliogr. : Dora Caduc, Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2007. – 447 p. : fot. – (Bibliographia universitas). – ISBN 978-9975-50-017-3 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_tfmi.pdf

Lucrarea a fost elaborată cu prilejul aniversării a 60 de ani a Facultăţii Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. Bibliografia include 1850 de referinţe privind monografii, manuale, teze de doctor, brevete de invenţii, articole, teze ale referatelor, publicistică precum şi teze de master şi licenţă elaborate şi susţinute cu succes la Facultate.

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; ed. îngr. E. Harconiţa ; red. bibliogr. L. Mihaluţa. – Bălţi, 2007. – 155 p. fot. – (Bibliographia universitas). – ISBN 978-9975-50-019-7 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_dr.pdf

Prezenta bibliografie se doreşte a fi un util instrument de informare pentru cei care au nevoie să se documenteze asupra preocupărilor ştiinţifice ale universitarilor bălţeni da la Facultatea de Drept, ajunsă la mai bine de un deceniu de activitate. Lucrarea are scopul de a înregistra toate apariţiile editoriale, a reflecta, valorifica şi promova experienţele şi realizările din domeniul dreptului şi ştiinţelor socio-umanistice.

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „A. Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. Maria Fotescu, Elena Scurtu ; colegiul de red. : E. Harconiţa (red. resp.), D. Caduc. – Bălţi, 2006. – 234 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-931-02-1 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_ped_ps.pdf

Numărul referinţelor semnalate în lucrare se ridică la 1378. Cercetarea bibliografică cuprinde anii 1959 – 2006 şi a fost efectuată în baza colecţiilor Bibliotecii Universitare, dar au fost solicitate informaţii şi din bibliotecile particulare ale profesorilor. Informaţiile sînt structurate în două capitole mari: Catedra Pedagogie, Învăţămînt Primar şi Educaţie Preşcolară; Catedra Psihologie şi Asistenţă Socială, precedate de un Argument semnat de Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii.

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală : Bibliogr. selectivă/ Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. E. Harconiţa. – Bălţi, 2005. – 133 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 9975-931-80-4 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_muz.pdf

Bibliografia este prilejuită de a 25-a aniversare a Facultăţii respective şi semnalează circa 500 monografii, studii, manuale, articole, materiale didactice tipărite de către profesorii universitari. Lucrarea beneficiază de un articol introductiv semnat de directorul Bibliotecii Elena Harconiţa Biblioteca Ştiinţifică – indispensabilă Facultăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală, din care aflăm despre implicaţiile Bibliotecii în demersul educaţional şi cercetare ştiinţifică.

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Economie : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. E.Harconiţa. – Bălţi, 2005. – 120 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 9975-931-89-8 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_ec.pdf

Această lucrare bibliografică este un instrument util de informare pentru oricine ar vrea să se documenteze asupra preocupărilor ştiinţifice ale universitarilor bălţeni de la Facultatea de Economie ajunsă la un deceniu de activitate. Bibliografia semnalează 445 referinţe bibliografice asupra apariţiilor editoriale pe domeniul economic.

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Filologie (1945-2005) : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi ; Bibl. Şt. ; alcăt. : Anişoara Nagherneac, Taisia Aculova ; red. Elena Harconiţa. – Bălţi, 2005. – 493 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 9975-931-81-2 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_fil.pdf

Publicaţia este un „omagiu bibliografic” adus profesorilor şi studenţilor de la Facultatea Filologie. Lucrarea acoperă şase decenii de referinţă. Investigaţiile ştiinţifice de amploare, rezultatele obţinute de către profesorii acestei facultăţi sunt plasate pe paginile unor monografii, manuale, anale, culegeri, ghiduri, dicţionare, cursuri universitare, referate de autor, articole cu caracter ştiinţific, social, opere, cronici literare, studii, recenzii, teze de magistru / licenţă coordonate de profesorii Facultăţii.

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine (1954-2004) : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi ; Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu, Natalia Apostol ; red. şi pref. Elena Harconiţa. – Bălţi, 2004. – 321 p. – (Bibliographia Universitas). – SBN 9975-931-45-6 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_lls.pdf

Prezenta lucrare are drept scop reflectarea şi promovarea contribuţiilor ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine, în aşa fel continuîndu-se tradiţia de bibliografiere a publicaţiilor didactice, începută încă în anii 70 ai secolului trecut. Bibliografia conţine titluri de monografii, studii, anale ştiinţifice, culegeri, ghiduri, dicţionare, cursuri, referate de autor, articole cu caracter ştiinţific şi social, teze de magistru / licenţă, coordonate de profesorii facultăţii.
 

        Bibliografii despre USARB

70 de ani de parteneriat în procesul educaţional / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Maria Fotescu, Elena Scurtu, Anna Nagherneac, Natalia Culicov ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; design/cop.: Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2015. – 318 p. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-153-8.
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bib_usarb/parteneriat.pdf

Volumul înregistrează în jur de 2220 titluri bibliografice care pun în lumină activitatea editorială, contribuţiile ştiinţifice şi bibliografice ale Bibliotecii, referinţele despre instituţia respectivă şi salariaţii ei reflectate în presa tradiţională şi sursele electronice din 1945 pînă în anul 2015.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” – 70 de ani : ind. bibliogr. (1945-2015) / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Elena Scurtu, Maria Fotescu, Anna Nagherneac ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; desing/cop.: Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2015. – 334 p. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-155-2.
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bib_usarb/usarb_70.pdf

Bibliografia ne informează despre documentele apărute mai bine de şapte decenii şi reflectă itinerarul de constituire a instituţiei superioare bălţene de după 1945 încoace. Sînt propuse în jur de 2250 înregistrări bibliografice care desemnează realizările didactice, de cercetare ştiinţifică, cultural-sportive ale Universităţii prezentate la întruniri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicate în lucrări ştiinţifice şi mass–media.

Manifestări ştiinţifice organizate în Biblioteca Ştiinţifică USARB în anii 2005-2015 / Bibl. Șt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălți ; alcăt.: Elena Harconița (resp. de ed.), E. Stratan, Gh. Palii ; design/cop./machetare/tehnored. : S. Ciobanu. – Bălți, 2015. – 116 p. – ISBN 978-9975-50-147-7
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bib_usarb/manifestari_st.pdf

Lucrarea include contribuţiile ştiinţifice ale bibliotecarilor în evoluţia biblioteconomiei naţionale. Activitatea cercetătorilor Bibliotecii, parte integrantă a ştiinţei USARB, inclusă în planul şi raportul USARB, integrată în programele cumulative ale Sistemului Naţional de Biblioteci de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova se desfăşoară pe cîteva direcţii prioritare: Management participativ: principii şi practici. Integrare şi formare profesională continuă, comunicare profesională; Biblioteca modernă pentru utilizatorii secolului XXI; Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, particularităţi, experienţe/efecte.
Volumul cuprinde următoarele capitole: Conferinţe ştiinţifice; Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică; Colloquia Bibliothecariorum in memoriam Faina Tlehuci; Ateliere profesionale.

Scurtu, Elena. Universitatea de Stat „Alecu Russo" - 65 de ani de instruire şi cercetare în Nordul Moldovei (1945-2010) : ind. bibliogr. / Elena Scurtu, Maria Fotescu, Ana Nagherneac ; ed. îngr. Elena Harconiţa ; red. bibliogr. Lina Mihaluţa ; red. literar Galina Mostovic ; design/cop. Silvia Ciobanu ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2010. – 322 p. – (Bibliographia universitas). – ISBN 978-9975-50-034-0 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/ind_bibliogr.pdf

Această bibliografie este realizată cu prilejul a 65 ani de la fundarea Universităţiide Stat „Alecu Russo” din Bălţi, instituţie notorie în arealul academic din ţară şi de peste hotare, unica Universitate de Stat din Nordul Moldovei. Cele peste 1 750 de notiţe bibliografice înglobează demersul fundamental al Universităţii, oglindit în presă şi on-line între anii 1945 - 2010.

Scurtu, Elena. Biblioteca şi bibliotecarii universitari din Bălţi : Ind. bibliogr. (1945-2010) / Elena Scurtu, Maria Fotescu, Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; ed. îngr. Elena Harconiţa ; red. bibliogr. Lina Mihaluţa ; design/cop. Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2010. – 156 p. – (Biblioteca ştiinţifică - 65). – ISBN 978-9975-50-033-3 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/biblioteca_65.pdf

Bibliografia Biblioteca şi bibliotecarii universitari din Bălţi a apărut în colecţia aniversară Biblioteca Ştiinţifică - 65, inaugurată cu prilejul a 65 ani de la Fundarea Bibliotecii şi a Universităţii. Volumul prezintă 1085 înregistrări bibliografice privind activitatea editorială a Bibliotecii, contribuţiile ştiinţifice şi bibliografice ale Bibliotecii şi Bibliotecarului reflectate în presă şi în Internet în perioada anilor 1945 - 2010.

Biblioteca şi bibliotecarii în presă şi on-line, 2013 :  Bibliografie [on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi ; alcăt. Natalia Culicov ; coord. Elena Harconiţa ; red. bibliogr. Lina Mihaluţa  ; cop./design/tehnored. Silvia Ciobanu. – Bălţi : Bibl. şt. , 2014. – 22 p. – ISBN 978-9975-50-132-3:
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/bibl_presa1.pdf

Bibliografia include 196 de înregistrări bibliografice (monografii, materialele conferinţelor, documente de reglementare, bibliografii, biobibliografii, seriale, resurse electronice, materiale promoţionale, articole, etc.) privind activitatea editorială a Bibliotecii, reflectate în presă şi on-line pe parcursul anului 2013.

Biblioteca şi bibliotecarii în presă şi on-line, 2012 [Resursă electronică] : Bibliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. Natalia Culicov ; coord. Elena Harconiţa ; red. bibliogr. Lina Mihaluţa ; cop./design/tehnored. Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2012. – ISBN 978-9975-50-105-7 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/bibl_presa.pdf

Anual Biblioteca Ştiinţifică elaborează Bibliografia: Biblioteca şi Bibliotecarul în presă şi on-line. Aici sînt adunate lucrările elaborate de Bibliotecă, precum şi lucrările în care se menţionează activitatea Bibliotecii şi bibliotecarului în anul de referinţă.
 

        Bibliografii tematice

Scurtu, Elena. Bălţi - important centu urban din Nordul Moldovei : Bibliograf / Elena Scurtu ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: L Mihaluţa ; design/cop./machetare: Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : [s.n.], 2016. - 437 p. : fot., il. - (Bibliografii etnografice, ISBN 978-9975-50-172-9). - ISBN 978-9975-50-173-6;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/usarb/balti.pdf

Bibliografia „Bălţi – important centru urban din Nordul Moldovei” propune cititorilor peste 3500 documente despre evenimentele istorice desfăşurate pe teritoriul municipiului Bălţi, despre realizările în toate domeniile de activitate umană, începînd cu anii 90 ai sec. 20 pînă în 2015, perioadă marcată de importante transformări sociale, economice, politice.
Credem că va fi un suport documentar şi educativ de mare importanţă în cultivarea dragostei şi mîndriei pentru pămîntul Moldovei, care a demonstrat eroism pe parcursul unei istorii de secole.
Dispune de indexuri de nume şi titluri.

Asistenţă socială: Tendinţe şi perspective : Bibliogr. sel. / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcat. : E.Scurtu ; red. : L.Stupacenco. – Balti, 2003. – 134 p. – ISBN 9975-931-25-1 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/asistenta_soc.pdf

Prezenta bibliografie este menită să contribuie la realizarea performanţelor în activitatea asistentului social, în munca de cercetare ştiinţifică în domeniu, precum şi în devenirea studentului ca specialist de valoare. Lucrarea bibliografică conţine informaţii în limbile română, rusă, engleză ce ţin de aspectele teoretice, practice şi axiologice referitoare la rolul, funcţiile, caracteristicile şi sarcinile asistenţei sociale. Materialul a fost structurat în dependenţă de varietatea aspectelor pe care le de semnează asistenţa socială.

Management educaţional : Bibliogr. sel. / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcat. E. Scurtu ; red. resp. L. Stupacenco ; ed. ingr. de E.Harconita. – Balti, 2003. – 170 p. – ISBN 9975-931-31-6 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/manag_ed.pdf

Bibliografia a fost concepută din dorinţa de a pune la dispoziţia specialiştilor surse de informare utile din domeniul dirijării învăţământului. Din nota introductivă a directoarei Bibliotecii, Elena Harconiţa, aflăm despre revizuirea radicală a preocupărilor ştiinţifice ale Bibliotecii Universitare şi, în special, orientarea spre întocmirea indicilor bibliografici pe teme de stringentă actualitate. Pentru realizarea lucrării au fost selectate informaţii din colecţiile Bibliotecii Universitare Bălţi, Bibliografia naţională a Moldovei şi a României, din baza de date electronică EBSCO şi site-urile educaţionale identificate în Internet.

Informatizarea invăţămîntului : Bibliogr. sel. / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcat. Maria Fotescu ; colegiul de red. : Valeriu Cabac (red. resp.), Elena Harconiţa. – Balti, 2001. – 175 p. – ISBN9975-931-15-4 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/informat.pdf

Indicele bibliografic începe cu o prefaţă semnată de Valeriu Cabac, dr. în fizică şi matematică, prim-prorector, în care sînt expuse problemele generale ale informatizării învăţămîntului: concepţii naţionale de informatizare a societăţii şi a învăţămîntului, experienţa mondială în acest domeniu, conceptul de tehnologii informaţionale. În continuare sînt reflectate problemele formării profesorilor şcolari de informatică, problemele psihopedagogice ale informatizării învăţămîntului, gestiunea sistemului de învăţămînt asistată de calculator.

        Vestigia Semper Adora: Bibliografii ale cărţilor şi revistelor rare

Mihaluţa, Lina. Carte cu autograf şi dedicaţii : catalog / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; Lina Mihaluţa, Elena Cristian, Svetlana Cecan : red. resp.: E. Harconiţa ; red. bibliogr.: L. Mihaluţa ; design/cop.: S. Ciobanu ; machetare/tehnored.: S. Ciobanu, A. Antonova. – Bălţi, 2015. – ISBN 978-9975-50-151-4.
Vol. 2. – 2015 – 312 p. : il. – ISBN 978-9975-50-152-1.
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bib_usarb/autograf_2.pdf

Prezenta lucrare constitue o continuare a catalogului „Carte cu autograf şi dedicaţii” editat în anul 2010. Acest volum cuprinde cărţile cu autograf şi dedicaţii, pe care le-a primit ca donaţie BŞ USARB din anul 2010 pînă în prezent. Au fost incluse şi unele documente, care la momentul întocmirii primului catalog au fost omise din motiv că se aflau în circulaţie. Lucrarea se constituie într-o pledoarie dintre secretele trecutului şi urzelile prezentului, cei doi piloni ai relaţiilor dintre oamenii din trecut şi prezent. Textul dedicaţiilor reprezintă transcrierea însemnărilor manuscrise ale autorilor, donatorilor, persoanelor care au fost posesoare ale acestor cărţi.

Presa românească în colecţiile bibliotecii : ultimele decenii ale sec. XIX şi primele decenii ale sec. XX : contribuţii bibliogr. / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : E. Scurtu, A. Nagherneac, D. Cosumov ; red. resp. E. Harconiţa ; red. lit. : G. Mostovic ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; design / cop. S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – (Vestigia semper adora). – ISBN 978-9975-931-26-7 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/presa_rom.pdf

În colecţia Vestigia Semper Adora (iniţiată în anul 2008), fascicula 1, a fost editat acest volum care contabilizează cca 2 050 de notiţe bibliografice din presa românească, ultimele decenii ale sec. XIX – primele decenii ale sec. XX, deţinute în fondurile Bibliotecii Ştiinţifice USARB: Convorbiri literare (anii 1879-1936), Revista Fundaţiilor Regale (anii 1934-1940) şi Viaţa Românească (anii 1912-1940). Lucrarea conţine 277 de pagini şi este structurată pe domenile de ştiinţă: Cunoaştere şi cultură. Civilizaţie. Progres; Filozofie. Morală. Etică. Estetică; Psihologie. Logică. Religie; Sociologie. Politică; Economie. Ştiinţe economice; Drept. Jurisprudenţă, Administrare publică. Artă militară, Educaţie. Învăţămînt, Etnografie. Obiceiuri. Datini; Ştiinţe naturale, Ştiinţe aplicat;, Teoria şi filosofia artei; Filologie. Lingvistică, Literatură; Geografie. Biografie. Istorie. Bibliografia conţine indexuri auxiliare de nume şi titluri ce facilitează regăsirea informaţiilor. Volumul este expus on-line pe site-ul Bibliotecii, în cataloagele deschise Open Library, Calameo şi Issuu. Este destinată cercetătorilor, cadrelor didactice, studenţilor, cu precădere de la Facultatea de Filologie, specialităţile de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, bibliotecarilor şi tuturor celor interesaţi de istoria culturii româneşti.

Cartea rară în limba franceză (sec. XVIII - XX) / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : Elena Scurtu ; red.-coord. : Elena Harconiţa ; lector: Galina Mostovic ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; trad. Catedra Limba Franceză ; desing/cop./tehnored. : S.Ciobanu. – Bălţi, 2010. – 220 p. – (Vestigia Semper Adora). – ISBN 978-9975-931-64-9 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/carte_franceza.pdf

Această lucrare, apărută în colecţia Vestigia semper adora, este dedicată aniversării a 65-a de la fundarea Bibliotecii universitare. Volumul prezintă 152 de cărţi în limba franceză din colecţia de Carte Rară şi veche a Bibliotecii Universitare bălţene.

Carte rară în limba română din colecţiile : contribuţii bibliogr. / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : Elena Scurtu, Ana Nagherneac ; red.-coord. : E. Harconiţa ; red. lit. : G. Mostovic ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; design/ cop. : S. Ciobanu. – Bălţi, 2008. – Fasc. 3. – 158 p. – (Vestigia Semper Adora) . – ISBN 978-9975-931-29-8 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/carte_rara3.pdf

Volumul prezintă peste 200 cărţi în limba română din colecţia de carte rară a Bibliotecii Universitare din Bălţi. Revelaţia întîlnirii cu adevăratele valori naţionale ale trecutului, cititorii noştri o datorează, în mare parte, dlui Radu Moţoc, secretarul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala Costache Negri, Galaţi şi împătimitului bibliofil bălţean, corespondent al săptămînalului Literatura şi Arta, Iulius Popa.

Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii : contribuţii bibliogr. / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : E. Scurtu, A. Nagherneac, V. Secrieru ; red. resp. E. Harconiţă. – Bălţi, 2003. –120 p. – ISBN 9975-931-34-0 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/carte_rara2.pdf

Volumul cuprinde descrierea a 202 cărţi în limba română din secolele XIX – XX aflate în colecţia de carte rară a Bibliotecii Universitare din Bălţi. În nota redacţiei, Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, menţionează că satisfacţia întîlnirii cu valorile naţionale ale trecutului, cititorii o datorează, în mare măsură, dlui inginer Radu Moţoc, secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala Costache Negri, Galaţi, membru al Senatului Universităţii.

Mihaluţa, Lina. Carte cu autograf şi dedicaţii : catalog / Lina Mihaluţa, Elena Cristian, Natalia Costiucenco ; red. resp. : E. Harconiţa ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; design / cop. / machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : R. Toncoglaz ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2010. – 210 p. – (Biblioteca Ştiinţifică – 65). – ISBN 978-9975-50-035-7 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/carte_cu_autograf.pdf

În bogata colecţie enciclopedică deţinută de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”din Bălţi, cărţile rare, constituie o resursă documentară deosebit de valoroasă, sau parafrazîndu-l pe Umberto Eco, un adevărat „labirint al minţii”.
Pe unele exemplare din această colecţie întîlnim dedicaţii şi semnături olografe ale personalităţilor româneşti şi universale sau semne de proprietate cum ar fi ex-libris-uri de diferite forme, gravuri sau ştampile. Aceste lucrări constituie colecţia specială „Cărţi cu autograf şi dedicaţii” care numără peste 820 volume, donate de cadrele didactice, personalităţi din ţară şi străinătate, în catalog fiind incluse doar 611 documente.
 

        Cataloage

Harconiţa, Elena. Catalogul lucrărilor editate de bibliotecarii universităţii bălţene / ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” Bălţi ; Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; design/tehnored. : S. Ciobanu. – Ed. a 2-a rev. şi compl., ind. : Adella Cucu, V. Ganea. – Bălţi, 2015. – 192 p. – Aut. sînt indicaţi pe vs. f. de tit. . – ISBN 978-9975-50-150-7.
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bib_usarb/catalog2.pdf

Catalogul se află la a 2-a ediţie, revizuit şi completat, a apărut cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Bibliotecii. (Prima ediţie - 2010 în colecţia Biblioteca Ştiinţifică - 65). Lucrarea conţine noi titluri şi este structurată în 6 capitole: Lucrări monografice; Lucrări bibliografice; Lucrări didactice; Publicaţii în serie; Materiale promoţionale; Resurse electronice. Astfel, este păstrată o structură similară celei iniţiale şi preluat deplin conceptul de bază. Catalogul introduce în circuitul public produsul ştiinţific realizat de bibliotecarii BŞ USARB pînă în anul 2015 şi însumează peste 600 de înregistrări bibliografice, respectînd standardul interstatal 7.1-2003 Descrierea bibliografică a documentelor. Conţine o succintă adnotare şi coperţile digitizate. Catalogul este însoţit de indexuri de nume, titluri, colecţii.

Steaua de joi. Poemele mamei : catalog de artă plastică şi arta cusutului : [a Ecaterinei şi Ludmila Costin] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi ; alcăt.: Silvia Ciobanu ; ed. îngrijită de Elena Harconiţa. – Bălţi : Biblioteca Ştiinţifică a Univ. de Stat „Alecu Russo”, 2015. – 36 ; 8 p. Pag. var. – Carte-valet (inversă).;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/costin.pdf

Catalogul inserează un şir de lucrări reprezentative executate în acuarelă, pastel, ulei, grafică semnate de regretata şi talentata Ecaterina Costin. Fermecată de lumină, culori şi vise a încercat să redea frumuseţea lumii înconjurătoare și să vadă adevărul. A plecat prematur din mijlocul nostru, dar ne-a lăsat valori deosebite materializate în pastel și acuarelă cu tehnici diferite, predominînd stilul clasic. Catalogul propune şi lucrări ce ţin de arta cusutului executate de mama Ecaterinei, dna Ludmila Costin, adevărate mesaje de arta manuală scrise nopţi în şir cu vîrful acului pe pînză, deplîngînd fiica care ar fi putut crea şi bucura încă multe generaţii de iubitori ai frumosului.

Harconiţa, Elena. Catalogul lucrărilor editate de bibliotecarii universităţii bălţene / Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector: G. Mostovic ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; ind. : A. Nagherneac ; design/tehnored. : S. Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” Bălţi. – Bălţi, 2010. – 118 p. – (Biblioteca Ştiinţifică - 65). – ISBN 978-9975-50-032-6 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/catalog.pdf

Lucrarea a apărut în colecţia inaugurată cu prilejul a 65-a aniversări de la fondarea Bibliotecii şi ţine să valorifice patrimoniul ştiinţific, realizat de către bibliotecarii universitari bălţeni. Catalogul include lucrările editate de Bibliotecă, structurată în capitolele: Lucrări monografice, Lucrări bibliografice, Lucrări didactice, Publicaţii în serie,Materiale promoţionale. Cele 269 de înregistrări bibliografice respectă standardul interstatal 7.1-2003 Descrierea bibliografică a documentelor, conţin o succintă adnotare, coperţi digitizate. Catalogul este însoţit de indexuri de nume, de titluri, de colecţii.

Catalogul lucrărilor editate de biblioteci universitare şi specializate din Republica Moldova / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; lector : Galina Mostovic ; ind. realizate de : Ana Nagherneac ; desing/cop./machetare : Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov. – Bălţi, 2011. – 334 p. – ( ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-066-1 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/catalog_bibl.pdf

Lucrarea este prilejuită de aniversarea a 20-a de la constituirea ABRM avînd scopul de a scoate în evidenţă şi a valorifica activitatea bibliografică şi de cercetare documentară a bibliotecilor universitare şi specializate, ABRM, Şcoala de Biblioteconomie. Catalogul cuprinde publicaţiile apărute sub auspiciile acestor instituţii în perioada anilor 50 ai sec. 20 – pînă în anul 2011 inclusiv.

Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi specializate din Republica Moldova / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat “Alecu Russo” ; lucrare întocm. de : Dora Caduc, Elena Stratan, Lina Mihaluţa ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; ind. realizate de : Anişoara Nagherneac ; lector : Galina Mostovic ; design/tehnored. : Silvia Ciobanu, Artiom Cebotari. – Bălţi, 2008. – 235 p. – ISBN 978-9975-931-21-2 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/harconita/catalog.pdf

Responsabilitatea de a întocmi un Catalog care ar cuprinde tot ce au editat bibliotecile academice, universitare şi specializate şi-a asumat-o Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, care a elaborat conceptul Catalogului, fiind inspirată de Repertoriul lucrărilor elaborate de bibliotecile publice din România, editat sub auspiciile ABIR în anul 2006.

Harconiţa, Elena. Concursul Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării / Elena Harconiţa, Ludmila Răileanu ; red. bibliogr. : Varvara Ganea, Lina Mihaluţa ; design/cop./machetare: Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov ; Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. –76 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-931-21-2 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/concurs_national.pdf

Prezenta lucrare a apărut în colecţia aniversară ABRM – 20 de ani de activitate. Include lista lucrărilor premiate în cadrul Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării”, anii 2004 - 2010. Este structurată pe secţiuni conform Regulamentului Concursului „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţele informării” (2008): Biblioteconomie şi ştiinţele Informării; Bibliologie; Lucrări Bibliografice; Lucrări în alte domenii

Concursul „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării” 2004 – 2007 / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibi. Şt. a Univ. de Stat „AlecuRusso" ; alcăt. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Irina Zalîgaev ; design / tehnored. : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2008. – 39 p. - ISBN : 978-9975-931-21-2 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/harconita/concurs.pdf

Acest catalog pregătit şi elaborat către Congresul VI al Bibliotecarilor din RM, include lista lucrărilor premiate în cadrul Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării”, anii 2004 - 2007. Biblioteca Ştiinţifică universitară a fost prezentă în fiecare an la acest concurs cu lucrări bibliografice şi biblioteconomice elaborate de bibliotecarii bălţeni la secţiunile Bibliografii, Biobibliografii, Lucrări didactice, Materiale promoţionale etc. fiind apreciate cu premii importante
 

Monografii, manuale, ghiduri

Întruniri profesionale în Filiala BIN (Biblioteci de Învăţămînt din Nord) a ABRM : 2007-2015 / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : E. Stratan, M. Staver, T. Prian ; red. resp. : E. Harconiţa ; design/cop./machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : M. Staver. – Bălţi, 2015. – 128 p. : foto. – ISBN 978-9975-50-157-6.;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bib_usarb/bin.pdf

Lucrarea conţine informaţii despre activităţile profesionale în cadrul Filialei Bibliotecilor de învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM şi a Centrului Biblioteconomic în perioada 2007-2015. În această perioadă la întrunirile profesionale (şedinţe, ateliere, training-uri) au fost invitaţi metodiştii coordonatori ai activităţii bibliotecilor şcolare din Direcţiile de Educaţie, bibliotecarii din instituţiile preuniversitare (licee / şcoli, colegii, şcoli profesionale) de învăţămînt din Zona de Nord a RM, 15 raioane şi mun. Bălţi.

Biblioteca Universitară bălţeană la 60 ani / Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. E. Harconiţa, E. Scurtu, M. Fotescu, E. Stratan  ; red. coord. E. Harconiţa ; red. D. Caduc. – Bălţi, 2005. – 213 p. – ISBN 9975-931-98-7 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_60/biblioteca_60.pdf

Lucrarea a fost elaborată în anul 2005 cu prilejul aniversării a 60-a de la fundarea Bibliotecii Ştiinţifice. Volumul reflectă coordonatele esenţiale pe care se înscrie activitatea Bibliotecii. Lucrarea are meritul de a oglindi istoria reală a Bibliotecii Universitare bălţene.

Bazele culturii informaţionale : curs univ. / ABRM ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Catedra Electronică şi Informatică ; Bibl. Şt. ; dir. E. Harconiţa ; coord. şt. : V. Cabac, V. Guţan ; colegiul de red : E. Harconiţa, D. Caduc, E. Stratan, E. Scurtu, S. Ciobanu (cop./design). – Bălţi, 2007. – 160 p. – ISBN 978-9975-50-002-9 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/baz_cult_inf.pdf

Apariţia acestei publicaţii a fost susţinută de Centrul de Resurse pentru Absolvenţi, Ambasada SUA în Moldova, în cadrul Programului de granturi mici pentru absolvenţi.
Lucrarea inserează informaţii privind promovarea cursului Bazele Culturii Informaţiei la Universitatea bălţeană, eforturile Universităţii şi a Bibliotecii în pregătirea viitorilor specialişti pentru utilizarea eficientă a informaţiei.

Curriculum la disciplina „Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale” / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică, Catedra Electronică şi Informatică, Bibl. Şt. ; elab. şi adapt. : V. Guţan, E. Harconiţa, E. Stratan [et al.] ; coord. şt. : V. Guţan ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; cop./desing/tehnored. : S. Ciobanu. – Bălţi, 2008. – 30 p. – ISBN 978-9975-931-30-4 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/curriculum.pdf

Disciplina Tehnologii Informaţionale şi comunicaţionale (TIC) introdusă în planurile de învăţămînt la toate specialităţile universitare ca disciplină obligatorie, face parte din componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale.

Aculova, Taisia. Descrierea bibliografică analitică în sistemul automatizat TINLIB V 410 : ghid metodic (experienţe bălţene) / T. Aculova, N. Culicov ; red. resp. : E. Harconiţa ; red. coord. : L. Mihaluţa ; cop./design/tehnored. : S. Ciobanu ; Bibl. Şt a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2012. – 30 p. – (Colecţia Profesionalizare). – ISBN 978-9975-50-098-2 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/ghid_analitic.pdf

Prezentul ghid conţine recomandări privind aplicarea normelor de catalogare a articolelor în sistemul automatizat de bibliotecă TINLIB V 410, modulul Catalogare, şi este adresat bibliotecarilor care se ocupă de acest proces în vederea creării bazei de date „Căutare/Editare titluri articole” şi permite cău-area în OPAC.

Aculova Taisia. Indexarea pe subiecte : Ghid metodic pentru bibliotecari / T. Aculova, Natalia Culicov ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. coord. : Lina Mihaluţa ; lector: Galina Mostovic ; trad. din lb. engl. : Marina Şulman ; cop. / desing / tehnored. : Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi : Bibl. Şt.,2010. – 42 p. – (Colecţia Profesionalizare). – ISBN 978-9975–50–030-2 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/aculova/indexarea.pdf

Acest ghid este un produs realizat de bibliotecarii universitari bălţeni în colecţia Profesionalizare. Scopul lui este de a pune la dispoziţia bibliotecarilor un instrument de lucru în procesul indexării pe subiecte, de a-i familiariza cu metodele şi regulile universale de indexare pe subiecte pentru optimizarea şi evitarea unor greşeli ce pot fi comise în construcţia vedetelor de subiect.

Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare : Ghid practic / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Ana Nagherneac ; red.-resp. : Elena Harconiţa ; design / cop. / tehnored. : Silvia Ciobanu, Tatiana Prian. – Bălţi, 2012. – 44 p. – (Cultura informaţiei). – ISBN 978-9975-50-092-0 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/reguli_referinte.pdf

Realizat în colecţia Cultura informaţiei ghidul practic oferă un suport teoretic şi practic necesar studenţilor privind regulile de întocmire a referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare la lucrările ştiinţifice şi didactice, elaborarea listelor bibliografice pentru tezele de an, licenţă/master. Prezintă informaţii despre documentarea bibliografică, referinţa bibliografică şi posibiltăţile ei de identificare a documentelor, elementele principale ale referinţei bibliografice, modalităţile de citare. Este dotat cu un glosar ce ţin de termenii şi definiţiile ghidului.

Iulic, Margarita. Biblioteca Ştiinţifică şi transferul de informaţie către utilizator : studiu comparativ 2010–2011 / Margarita Iulic, Valentina Vacarciuc ; red. resp. : E. Harconiţa ; red. : E. Stratan, L. Răileanu, A. Cucu ; lector : G. Mostovic ; design: S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 69 p. – (Colecţia Profesionalizare) ; ISBN 978-9975-50-071-5 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/bibl_utilizator.pdf

Scopul cercetării este evaluarea rolului Bibliotecii Ştiinţifice Universitare „Alecu Russo” în vederea îndeplinirii excelente a misiunii privind acoperirea eficientă, informaţional – documentară a procesului didactic, de cercetări stiinţifice, asistenţa utilizatorilor în procesul de selectare şi utilizare a informaţiei, determinarea căilor şi mijloacelor de sporire a calităţii tuturor serviciilor prestate, diversificarea acestora.

Norme de timp pentru procesele şi activităţile infobibliotecare : Ghid / alcăt. : E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan ; desing/cop/machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 54 p. – (Colecţia Profesionalizare). – ISBN 978-9975-50-072-2 ;

Prezentul ghid propune Lista Normelor de execuţie a activităţilor specifice de biblioteconomie în Biblioteca Ştiinţifică prin cumularea / sintetizarea normelor unice de timp pentru procesele bibliotecare testate şi cronometrate în anii 2004-2005; 2010-2011. Normele sînt structurate conform direcţiilor principale de activitate a Bibliotecii: dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor; organizarea şi conservarea colecţiilor; catalogare, indexare; activitatea informaţională; referinţe bibliografice; comunicarea colecţiilor; manifestări culturale; marketing / activitate editorială etc.

Harconiţa, Elena. ABRM – Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate / Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector: G. Mostovic ; design/cop./machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 69 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-070-8 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/filiala.pdf

Lucrarea apare în colecţia aniversară ABRM – 20 de ani şi include demersul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Moldova prin Filiala constituită în anul 1991, reconstituită în anul 2007 şi 2011. Sînt relatate momente de la adunarea generală şi atelierul profesional cu genericul Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie, care a unit bibliotecarii din diverse reţele ale municipiului: bibliotecari universitari, din bibliotecile publice, din bibliotecile şcolare, biblioteci de colegiu, din şcolile profesionale.

Harconiţa, Elena. Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Studiu statist. 2005-2010 / E. Harconiţa (red. coord.), E. Stratan ; tab./diagr. : E. Ţurcan, L. Răileanu ; design : S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova ; ABRM ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 114 p. : tab. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-068-5 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/bibl_scolare.pdf

Prezenta lucrarea a apărut în colecţia aniversară ABRM – 20 de ani de activitate dedicată consemnării a 20 de ani de la constituirea Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova. În lucrare au fost incluse sinteze şi analize statistice din sistemul de biblioteci şcolare din RM pe anii 2005 - 2010, efectuate în baza cumulării de către centrele Biblioteconomice din Chişinău şi Bălţi a Tabelelor centralizatoare (Dări de seamă anuale) prezentate de către responsabilii de activitatea a 650 de biblioteci şcolare din municipii, oraşe şi raioane.

Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Raport statistic / Min. Educaţiei şi Tineretului din Rep. Moldova ; ABRM ; Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; red. - coord. : E. Harconiţa ; red. : D. Caduc, E. Stratan, E. Scherlet, V. Topalo, S. Ciobanu (cop./design). – Bălţi, 2007. – 51 p. – ISBN 978-9975-50-007-4 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bci_scolare/raport_statist.pdf

Această publicaţie a apărut cu sprijinul Centrului de Resurse pentru Absolvenţi, Ambasada SUA în Moldova, în cadrul Programului de granturi mici pentru absolvenţi. În prezentul raport au fost incluse dările de seamă ale bibliotecilor şcolare din sistemul Ministerului Educaţiei şi Tineretului din RM pentru anul 2006, conform Tabelului Centralizator pe fiecare municipiu, centru raional (compus din bibliotecile şcolare din lo calităţile urbane şi rurale).
 

Colocvii. Conferinţe

Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, colloquia (4 ; 2016 ; Bălţi). Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci” = Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ed. a 4-a, 23 febr. 2016 / red. resp. : E. Harconiţa ; colegiul de red. : L. Mihaluţa, E. Stratan ; rez. în lb. engl. : V. Topalo ; design/cop./machetare : S. Ciobanu, A. Antonova. – Bălţi : Bibl. Şt., 2016. – 110 p. – ISBN 978-9975-50-190-3.


http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu2/coll_tlehuci4.pdf

Volumul conţine materialele şi fotografiile de la ediţia a 4-a a Colloquia Bibliothecariorum „FAINA TLEHUCI”, care s-a desfăşurat la 23 februarie 2016 la Biblioteca Ştiinţifică USARB. În cadrul ședinței în plen: Faina Tlehuci - personalitate merituoasă în istoria biblioteconomiei naţionale. Amintiri şi reflecţii, Elena Harconiţa, director Biblioteca Ştiinţifică USARB, inițiatoarea Colloquia Bibliothecariorum şi moderatoarea evenimentului, a relatat despre semnificaţia deosebită a evenimentului, consacrat Doamnei Faina Tlehuci ce şi-a consacrat viaţa acestei minunate profesii. În cadrul a două secţiuni, Colecţiile bibliotecii - grija şi mindria unui adevărat bibliotecar şi Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite, bibliotecarii au prezentat 12 comunicări. Investigaţiile efectuate, spectrul larg de subiecte abordate, elucidarea componentei practice vin să sporească calitatea şi relevanţa serviciilor infobibliotecare, diversificarea și modernizarea activității bibliotecii moderne.

„Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale”, conf. şt. intern. (2014 ; Bălţi). Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale = The role of agriculture in providing ecosystem and societal services = Роль сельского хозяйства в оказании услуг окружающей среде и обществу : Conf. şt. intern., consacrată aniversării a 60-a a doctorului habilitat, profesorului cercetător Boris Boincean, 25 noiem. 2014, Bălţi / colegiul de red. : Elena Harconiţă [et al.] ; com. org. : Duca Gheorghe (preşedinte) [et al.]. – Bălţi : Biblioteca Științifică USARB, 2014 (Tipografia Centrală, Chișinău). – 464 p. : fot., tab. – Antetit. : Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări pentru culturile de cîmp „Selecţia”, Bălţi [et al.]. – Tit. paral. : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-50-139-2
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/boincean/agricultura.pdf

Volumul de faţă include materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrate aniversării a 60-a a doctorului habiblitat, profesorului cercetător Boris Boincean. Lucrarea coníne mesaje de felicitare din partea mai multor personalităţi din ţară şi din afara ei, cronica bibliografică a lucrărilor elaborate, curriculum vitae, activitatea profesională a profesorului în imagini.

Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, colloquia (3; 2015; Bălţi). Colloquia Bibliothecariorum “Faina Tlehuci”, ed. a 3-a, 20 febr. 2015 / red. resp.: Elena Harconiţa ; colegiul de red.: Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; rez. în lb. engl.: V. Topalo ; design/cop./machetare: Silvia Ciobanu. – Bălţi : Bibl. Şt., 2016. – 135 p. – ISBN 978-9975-50-181-1;
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu2/coll_tlehuci3.pdf

Materialele Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI adună în a 3-a ediţie, rezultatele cercetărilor bibliotecare prezentate la 20 februarie 2015 la Biblioteca Ştiinţifică USARB. Participanţii - profesioniştii universitari bălţeni şi colegii din instituţiile similare din Chişinău au cinstit memoria unui bibliotecar cu renume - Faina Tlehuci şi au adus obolul la evoluţia ştiinţei biblioteconomice naţionale.

Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci” (2; 2014; Bălţi). Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci” = Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ed. a 2-a, 27 febr. 2014 / red. resp. : Elena Harconiţa ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; rez. în lb. engl. : V. Topalo ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu. – Bălţi : Bibl. Şt., 2014. – 157 p. : fig., tab., diagr., fot. – ISBN 978-9975-50-119-4;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/colloquia_tlehuci.pdf

Acest volum conţine materialele şi fotografiile de la ediţia a 2-a a Colloquia Bibliothecariorum „FAINA TLEHUCI”, care s-a desfăşurat la 27 februarie 2014 la Biblioteca Ştiinţifică USARB. Şedinţa în plen FAINA TLEHUCI în amintirea contemporanilor a inclus lansarea primei ediţii a Materialelor Colloquia bibliothecariorum (23 februarie 2013) „FAINA TLEHUCI – 90 de ani de la naştere", derularea secvenţelor din video - filmul Faina Tlehuci – Membru de Onoare al Senatului (8 octombrie 2001), discursul (înregistrare audio) prezentat de către directoarea Faina Tlehuci la Jubileul de 50 de ani ai Bibliotecii Ştiinţifice. În cadrul a două secţiuni, Colecţiile bibliotecii - grija şi mindria unui adevărat bibliotecar şi Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite, au fost prezentate 17 comunicări.

„Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, colloquia bibliothecarius” : colocviu (1; 2013; Bălţi). Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere = FAINA TLEHUCI- 90 YEARS OLD / coord. : Elena Harconiţa (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo ; design/ cop./machetare : Silvia Ciobanu ; tehnored. : Svetlana Şişcanu. – Bălţi, 2013. – 204 p. – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – ISBN: 978-9975-931-89-2 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/coloq_tlehuci.pdf

Volumul inserează lucrările primei ediţii Colloquia bibliothecariorum Faina Tlehuci - 90 de ani de la naştere, desfăşurat pe 23 februarie 2013 la Biblioteca Ştiinţifică USARB. Şedinţa în plen a inclus o retrospectivă tematică Faina Tlehuci în istoria biblioteconomiei naţionale (Elena Harconiţa); exegeza Memoria Doamnei va fi permanent în sufletul meu… (Radu Moţoc) etc. Cele două secţiuni  întitulate Colectiile bibliotecii - grija şi mîndria unui adevărat bibliotecar, Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite, au adunat comunicări despre particularităţile de dezvoltare ale colecţiilor, studii bibliometrice asupra fondurilor, istoria şi prezentul cercetărilor bibliografice instituţionale; noile tehnologii informaţionale aplicate în Bibliotecă.

„Biblioteca universitară în contextul societăţii informaţionale şi a cunoaşterii”, colloquia professorum (4 ; 2013; Bălţi). Biblioteca universitară în contextul societăţii informaţionale şi a cunoaşterii : Materialele colloquia professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, ed. a 4-a, 11 oct. 2013 / coord. : Elena Harconiţa (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo ; design/cop./machetare/tehnored. : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2013. – 98 p. – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – ISBN 978-9975-50-122-4 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/colloquia4.pdf
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3169

Prezentul volum inserează textele comunicărilor prezentate la COLLOQUIA PROFESSORUM TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, ediţia a IV-a, secţiunea Biblioteca universitară în contextul Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii desfăşurat pe 11 octombrie 2013, moderator: Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii. La eveniment au participat 45 de bibliotecari, inclusiv 10 reprezentanţi de la Biblioteca Ştiinţifică ASEM, Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agrară a UASM, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Tehnice din R. Moldova, Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Camera Naţională a Cărţii.
Scopul conferinţei: promovarea experienţelor reprezentative, elucidarea aspectelor inovaţionale în bibliotecile universitare din Republica Moldova cu un impact deosebit de calitate şi diversificare.
Conferinţa a inclus 13 comunicări în cadrul a două secţiuni: Biblioteca universitară în sistemul comunicaţiilor ştiinţifice şi Practici comunicaţionale în serviciile bibliotecare.

Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale", colocviu (3 ; 2012 ; Bălţi). Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale = Contemporary university library real and virtual spaces : Materialele Colloquia professorum "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică", ed. a 3-a, 12 oct. 2012, Bălţi/ colegiul red. : Elena Harconiţa [et al.]. – Bălţi : Bibl. Şt., 2012. – 128 p. – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – ISBN 978-9975-931-89-2 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/spatii_reale.pdf

În lucrare sînt prezentate comunicările din cadrul Colloquia professorum "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică", ed. a 3-a, secţiunea Bibliotecii cu genericul Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale desfăşurată la 12 octombrie 2012 la aniversarea Universităţii şi a Bibliotecii. Cele 17 comunicări, rezultatul studiilor bibliotecare, au fost prezentate în 3 secţiuni pe direcţiile principale de cercetare: Managementul participativ. Dimensiuni noi de formare a competenţelor tehnologice; Oportunităţi şi servicii modernizate pentru utilizatori; Dezvoltarea colecţiilor şi organizarea informaţiilor. Au fost abordate subiecte privind managementul personalului, profesionalizarea angajaţilor şi motivarea în vederea asigurării unei performanţe durabile şi competitivităţii Bibliotecii.

Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : colocviu (2; 2011; Bălţi). Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, Ed. a 2-a, 15 oct. 2011[on-line]/ coord. : Elena Harconiţa (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector : Galina Mostovic ; trad. : Valentina Topalo ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov. – Bălţi, 2012. – 106 p. – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – ISBN 978-9975-50-084-5 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/colloquia_2011.pdf

Colaboratorii Bibliotecii au participat la Colocviul universitar Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a 2-a, în anul 2011 cu genericul Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: inovaţie şi informaţie pentru toţi. În cadrul acestei activităţi de manifestare şi exprimare profesională bibliotecarii au fost segmentaţi pe trei secţiuni cu teme de organizare şi funcţionare specifice domeniului biblioteconomic şi activităţii instituţiei infobibliotecare: Biblioteca universitară în infrastructura de instruire şi cercetare; Managementul resurselor umane. Reţele de comunicare; Servicii de calitate pentru utilizatorii 2.0. 11 comunicări şi 3 tutoriale, 15 vorbitori din cei 55 de participanţi la manifestare, au demonstrat „preocupările de cercetare ale bibliotecarilor universitari de la Bălţi, grija lor permanentă de a păstra tradiţiile şi de a răspunde cu fapte reale şi concrete la provocările atît de complicate ale timpului” a specificat în preambulul lucrării Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii.

Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice”, conf şt. (2012; Bălţi). Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice Materialele conf. şt., 8 febr. 2012/ coord. : Elena Harconiţa, (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector : Galina Mostovic ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu; tehnored. : Natalia Culicov. – Bălţi, 2012. – 376 p. – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – ISBN 978-9975-50-067-8 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/conf_st_2012.pdf

Materialele incluse în lucrare constituie comunicările prezentate în cadrul Conferinței ştințifice a Bibliotecii cu genericul CERCETĂRI BIBLIOTECONOMICE ÎN ANUL 2011: CONSTATĂRI CALIMETRICE din 8 februarie 2012, moderator: Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii, secretar: Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate. Profilul de cercetare s-a axat pe trei direcţii: Managementul participativ: principii şi practici. Integrare şi formare profesională continuă, comunicare profesională; Biblioteca 2.0 / Utilizatorul 2.0 în aplicare; Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, particularităţi, experienţe / efecte. Au fost prezentate 21 de comunicări în formula Pecha Kucha (20 de slide-uri în 6 minute 40 secunde), 15 intervenţii aplicative (lucrări editate, tutoriale, ghiduri, concepte, documente de transfer tehnologic). Rezultatele studiilor teoretice şi exerciţiilor aplicative ale bibliotecarilor preconizează crearea unui complex de programe şi conţinuturi educaţionale.

Biblioteca Ştiinţifică – 65 de ani în rolul de partener şi inovator al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică universitară: Conf. şt. (2010;Bălţi). Biblioteca Ştiinţifică – 65 de ani în rolul de partener şi inovator al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică universitară: Materialele conf.şt.,15 dec.2010 / coord. : Elena Harconiţa, (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector : Galina Mostovic ; rez. în lb engl. : Valentina Topalo, Lidia Alexanchin ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2011. – 202 p. – (Biblioteca – 65). – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – ISBN 978-9975-50-052-4 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/materiale_conf.pdf

Prezentul volum este dedicat aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice (12 octombrie 1945). Lucrarea include materialele conferinţei ştiinţifice aniversare desfăşurată pe 15 decembrie 2010. Materialul este structurat în capitolele: Mesaje de salut şi de felicitare din partea colegilor din ţară; Biblioteca Ştiinţifică la 65 de ani: comunicări ale bibliotecarilor universitari; Lansări de carte şi expoziţii; Galerie foto. Mesaje de felicitare şi înaltă apreciere prilejuite de evenimentul aniversar au rostit Rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, prof. univ. dr. hab. Gheorghe POPA, Ludmila Costin, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, directorul Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a Universităţii Agrare din Moldova, Alexe Rău, director general, Biblioteca Naţională a R.Moldova, etc.

În capitolul cu genericul Biblioteca Ştiinţifică la 65 de ani sînt inserate comunicările: Păstrând tradiţiile răspundem provocărilor timpului (Elena Harconiţa, director), Importanţa prelucrări şi stocării calitative a resurselor Bibliotecii: catalogare,sistematizare, indexare (Lina Mihaluţa), director adjunct, Formarea profesională continuă: diversitate şi actualitate (Elena Stratan, şef serviciu). Urmează comunicările a 23 bibliotecari universitari, care au plasate pe slideshare. Lucrarea inserează imagini elocvente de la lucrările conferinţei.

“Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, activităţii bibliotecare şi a infrastructurii informaţionale în procesul didactico-ştiinţific universitar” : Conf. şt. (2005 ; Bălţi). Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, activităţii bibliotecare şi a infrastructurii informaţionale în procesul didactico-ştiinţific universitar” : Materialele conf. şt. consacrate aniversării a 60-a a Bibl. Univ. bălţene, 4 noiemb., 2005 / coord. E. Harconiţa ; colegiul de red. A. Moraru, E. Stratan, V. Topalo, L. Alexanchin ; design S. Ciobanu. – Bălţi, 2005. – 137 p. – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – ISBN 978-9975-50-015-9 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/conf_bibl.pdf

Volumul cuprinde mesaje de salut, aprecieri, omagii, comunicări prezentate în cadrul Conferinţei ştiinţifice, prilejuită de aniversarea a 60-a de la fondarea Bibliotecii, desfăşurată în 4 noiembrie 2005.
Lucrarea reuneşte comunicările a 23 de bibliotecari, axate pe importante aspecte teoretice şi practice din domeniul biblioteconomiei actuale: 60 de ani de politici bibliotecare la Universitatea bălţeană (Elena Har-coniţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice a US „Alecu Russo”); Bibliotecarul de referinţe. Dilemele unei profesii în devenire (dr. Tamara Petrov, lector universitar, şef serviciu Bibliografic, BCU Timişoara); Managementul şi dezvoltarea carierei bibliotecarilor: abordări conceptuale (Ludmila Corghenci, director-adjunct DIB ULIM), etc.
 

Sinteze

Biblioteca Universitară în contextul Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii, 11 oct. 2013 Tradiţie şi inovare în cerecetarea ştiinţifică : Colloquia professorum, ed. a 4-a : cronica evenimentelor din Zilele Bibliotecii Ştiinţifice USARB / alcăt. : Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa ; design: S. Ciobanu. – Bălţi : Bibl. Şt. USARB, 2014. – 23 p. – ISBN 978-9975-50-123-1 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/cronica.pdf
http://www.calameo.com/books/001133349442838bf935d

Lucrarea include cronica evenimentelor din zilele de 7-11 octombrie 2013 cînd au avut loc Zilele Bibliotecii Ştiinţifice USARB, prilejuite cu ocazia a 68-a aniversare, în care s-au regăsit toate facultăţile. În program: expoziţii, conferinţe, medalioane, lansări de carte, etc.

Săptămîna Internaţională aAccesului Deschis: Redifinirea Impactului, 21- 27 octombrie, 2013, Bălţi, Moldova : cronica evenimentelor / Bibl. Şt. USARB ; alcăt. : Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2013. – 21 p. – ISBN 978-9975-50-124-8 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/expo_tem/acces.pdf
http://www.calameo.com/books/0011333494a8759cf4bb6

Acest material elucidează activităţile care s-au organizat de către Biblioteca Ştiinţifică în Săptămîna Internaţională a accesului Deschis: Redefinirea Impactului.
 

Resurse electronice

Bibliotecarii universitari bălţieni în activităţi profesionale pe YouTube [Resursă electronică] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; design: S.Ciobanu. – Bălţi, 2013. – 1 DVD. – ISBN 978-9975-50-125-5.

În conţ. : Catalogarea spiritului german în Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi / Elena Harconiţa ; Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis, a 7-a ediţie, la Biblioteca Ştiinţifică USARB / S. Ciobanu ; Iaugurarea Expoziţiei HERTA MÜLLER: CERCUL VICIOS AL CUVINTELOR / org. de Inst. Goethe în parteneriat cu Literaturhaus Berlin, Ambasada Germaniei în R. Moldova şi Biblioteca Ştiinţifică USARB ; Training-ul BIBLIOTECARII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN CONEXIUNE GLOBALĂ în cadrul Filialei Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM.

Achizitii recente : ian. – dec. 2012 [Resursă electronică] : Expoz. inf. / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; compilare: Tatiana Prian (tehnored.) ; resp. de ed. : Elena Harconiţa ; coord. : Lina Mihaluţa ; desing: S. Ciobanu. – Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/EXP,32 Mb hard. – Bălţi, 2012. – CD-rom : sd.,col. ; în container 13x13 cm. – ISBN 978-9975-50-103-3.

CD-rom inserează toate achiziţiile anului 2012, editate bilunar, aranjate conform CZU. Conţine descrierea bibliografică, coperta scanată, vedetele de subiect, cuvintele cheie. Realizatori: Serviciul Documentare Cercetare bibliografică.

Expoziţii tematice on-lne / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; compilare: Tatiana Prian (tehnored.) ; resp. de ed. : Elena Harconiţa ; coord. : Valentina Topalo ; red. : Elena Stratan ; desing: S. Ciobanu. – Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/EXP,32 Mb hard. – Bălţi, 2012. – CD-rom : sd.,col. ; în container 13x13 cm. – ISBN 978-9975-50-101-9.

22 de expoziţii on-line, elaborate de bibliotecarii universitari bălţeni în anul 2012 au fost adunate în acest CD-Rom. Expoziţiile sînt structurate pe domeniile: Ştiinţă şi cunoaştere; Ştiinţe sociale. Drept; Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică. Artă; Limbă. Lingvistică. Literatură. S-au produs autorii: Valentina Topalo, Silvia Ciobanu, Angela Hăbăşescu, Lilia Ababi, Aliona Purici, Antonina Antonova, Galina Belcovschi, Margarita Iulic, Valentina Vacarciuc, Maria Postolati, Lilia Iavorscaia, Taisia Aculova, Natalia Culicov, Ariadna Musteaţă, Elena Ţurcan, Lilia Melnic, Ala Lîsîi, Mira Gore, Veronica Barbaroş, Adella Cucu.

Expoziţii tematice on-line / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : Silvia Ciobanu, Valentina Topalo, Tatiana Prian ; red. resp. : Elena Harconiţa. – Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard . – Bălţi, 2011. – 1 CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. – ISBN 978-9975-50-074-6.

Gigantul lingvisticii mondiale: Eugeniu Coşeriu [Resursă electronică] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : E. Harconiţa, S. Ciobanu. – Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard. – Bălţi, 2011. – 1 CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. – ISBN 978-9975-50-076-0.

Regina cărţii în Nord...[Resursă electronică] / Bibl. Şt a Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi ; alcăt. : E. Harconiţa ; camerman A. Semionică ; tehnored. : I. Pogrebneac, I. Tamco. – Bălţi, 2005. – 1 CD în cutie plastică. – ISBN 9975-51-000-0.

Lucrare realizată cu prilejul aniversării de 60 ani de la fondarea Bibliotecii, reprezintă o oglindă a instituţiei în anul 2005. Primul capitol Regină cărţii în Nord (autor E. Harconiţa) cuprinde un scurt istoric al Bibliotecii, urmat de descrierea compartimentelor Bibliotecii şi a serviciilor oferite utilizatorilor.

Biblioteca Ştiinţifică m. Bălţi [Resursă electronică] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : E. Harconiţa ; imagine video şi prelucr. : A. Semionică ; tehnored. : I. Afatin. – Bălţi, [2004?]. – 1 CD în cutie plastică.

Lucrare pe suport electronic dedicată Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A. Russo” Bălţi. Conţine informaţii referitoare la istoricul Bibliotecii, prezentarea compartimentelor şi subdivizinilor funcţionale. Prezintă o gamă variată de informaţii ce dezvăluie principalele repere din activitatea Bibliotecii: colecţii de documente, periodice abonate, infrastructura informaţională (acces Internet, baze de date), servicii diversificate oferite utilizatorilor, accesul utilizatorilor, tranzacţii de împrumut, informare bibliografică, cursul universitar Bazele Culturii Informaţionale, activitatea editorială etc. Ghid de prezentare a Bibliotecii util pentru orientarea utilizatorilor.

ABRM – 20 de ani / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : E. Harconiţa, S. Ciobanu. – Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard. – Bălţi, 2011. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. – ISBN 978-9975-50-073-9.

Lucrarea de sinteză ABRM - 20 de ani este dedicată aniversării a 20-a de la constituirea Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova şi include imagini foto despre activitatea Asociaţiei, lucrul în secţiuni, comisii şi filialele ei. Filmul este structurat conform compartimentelor: istoric, conferinţe, congrese, mese rotunde, ateliere profesionale, excursii, tabere de vară etc. Responsabili de ediţie: ABRM, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, coordonator Elena Harconiţa, Silvia Ciobanu (desing/machetare). Fotografiile au fost prezentate de directorii de biblioteci din RM în urma apelului echipei de creaţie.

 

Materiale promoţionale

Ciobanu, Silvia. Modern Information Services for Improvement Study Quality = Servicii informaţionale moderne pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor / Silvia Ciobanu, Olesea Dobrea ; red.: Liubovi Karnaeva, Elena Harconița ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo din Bălţi”, Bibl. Şt. a Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Bălţi ; Chişinău : [s.n], 2016. – 32 p. – ISBN 978-9975-50-193-4.
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bs/ghid_misisq.pdf

Ghidul conţine informaţii în limba engleză şi româna despre proiectul MISISQ - Modern Information Services for Improvement Study Quality, desfăşurat în perioada 1 decembrie 2013 - 30 noiembrie 2016, care a avut drept scop imbunatatirea calităţii studiilor superioare în Republica Moldova prin extinderea şi diversificarea accesului la informaţie pentru întreaga comunitate academică. Realizarea proiectului a presupus crearea şi modernizarea serviciilor informaţionale pentru un învăţământ superior de calitate. Ghidul conţine imagini de la activităţile care au avut loc în cadrul realizarii proiectului.

Biblioteca Ştiinţifică = Scientific Library : cartea de vizită 1945-2015 / alcăt.: S. Ciobanu (design/machetare/tehnored.), V. Topalo, E. Stratan ; red. resp. Elena Harconiţa ; trad. în lb. engleză: V. Topalo ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi. – Bălți, 2015. – 32 p. : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engleză. – ISBN 978-9975-50-159-0.;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bib_usarb/sci_libr.pdf

Cartea de vizită a Bibliotecii Ştiinţifice USARB, instrument necesar pentru toţi utilizatorii ei prezenţi şi viitori, cu informaţii succinte despre evoluţia în timp a Bibliotecii Ştiinţifice USARB, organigrama actuală şi serviciile oferite. Informaţiile textuale (în limbile română şi engleză) sînt ilustrate cu imagini fotografice.

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo = Scientific Library of Alecu Russo State UniversityBalts Moldova : Ghid = Guide / red. : E. Harconiţa, V. Topalo, L. Alexanchin ; design/tehnored. : S. Ciobanu. – Ed. a 2-a. – Bălţi, 2013. – Pliant color. – Tit. şi text paral. în lb. rom. şi engl ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/ghid/pliant2.pdf
http://www.calameo.com/books/0011333499702de77eab1

Ghidul ilustrat al Bibliotecii Ştiinţifice, ed. bilingvă română - engleză, prezintă informaţii succinte privind structura şi activităţile instituţiei, cu ilustraţii reprezentative ale serviciilor, acţiunilor ştiinţifice şi culturale revelatoare.

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo = Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova : Ghid=Guide / red. : E. Harconiţa, V. Topalo, L. Alexanchin ; design/tehnored. :S. Ciobanu. – Bălţi, 2007. – Pliant color. – Tit. şi text paral. în lb. rom. şi engl. ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/ghid/pliant.pdf

Ghidul ilustrat al Bibliotecii Ştiinţifice, autori: E. Harconiţa, V. Topalo, L. Alexanchin, S. Ciobanu, ed. bilingvă română - engleză, prezintă informaţii exhaustive privind structura şi activităţile instituţiei, cu ilustraţii reprezentative ale serviciilor, acţiunilor ştiinţifice şi culturale revelatoare.

Harconiţa, Elena. Ghidul utilizatorului / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan ; design : S. Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Bălţi : Bibl. Şt., 2010. – 60 p. – (Col. Cultura Informaţională) ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/harconita/ghid_utilizator.pdf

Ghidul utilizatorului, realizat în colecţia Cultura informaţiei, iniţiată de Bibliotecă în anul 2007, este la a 2-a ediţie şi oferă informaţii ample despre structura şi activitatea Bibliotecii Ştiinţifice ca centru informaţional indispensabil procesului educaţional şi de cercetare.

Ghidul utilizatorului / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt.; red. - coord. : E. Harconiţa ; colegiul de red. : D. Caduc, E. Stratan, S. Ciobanu (coperta/design). – Bălţi, 2007. – 48 p. – (Colecţia Cultura Informaţională). – ISBN 978-9975-50-007-4 ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/ghid_util.pdf

Realizat în colecţia Cultura informaţională, iniţiată de Bibliotecă în anul 2007, ghidul prezintă structura şi activitatea Bibliotecii Ştiinţifice universitare cuprinzînd un scurt istoric, informaţii utile vizînd colecţiile de documente, infrastructura informaţională, serviciile oferite utilizatorilor, extrase din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile utilizatorilor, reguli privind accesul utilizatorilor la Bibliotecă, împrumutul de documente, accesarea calculatoarelor de către beneficiari, strategii de căutare în cataloagele tradiţionale şi electronic, baze de date, Internet, reguli privind prezentarea bibliografiei pentru teze de an, licenţă, master, doctor, mostre de descriere bibliografică, citări, program de funcţionare etc.

Harta literară a scriitorilor-profesori bălţeni / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : V. Topalo, E. Harconiţa ; machetare : M. Lefter ; fot. : A. Semionica. – Bălţi : [S. n.], 2004. – Pliant.

Realizată într-o manieră originală şi elegantă, Harta literară a scriitorilor - profesori bălţeni (autori Valentina Topalo, Elena Harconiţa) conţine informaţii biobibliograice dedicate scriitorilor bălţeni: decanului Facultăţii Filologie - M. Şleahtiţchi, şefului catedrei Literatură Română şi Universală - N. Leahu, titularilor catedrei: A. Moraru, L. Ţurcanu, Gh. Calamanciuc, M. Curtescu, A. Ciubotaru, jurnalistului, corespondent al săptămînalului Literatura şi Arta - Iu. Popa. Lucrarea este înzestrată cu un bogat material ilustrativ alcătuit din publicaţiile autorilor, aspecte de la lansările de carte realizate în incinta Bibliotecii, cu precădere în sala de lectură Ştiinţe Filologice. Editarea acestei hărţi conturează relaţiile durabile constituite de-a lungul anilor între Facultatea Filologie a Universităţii şi Biblioteca Ştiinţiică.

Acces Deschis: Redifinirea Impactului =International Open Acces Week: Redefdining Impact, 21- 27 octombrie, 2013, Bălţi, Moldova [Afiş] : Set de materiale promoţionale / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; coord. : Elena Harconiţa ;desing: Silvia Ciobanu ; coord. : Elena Harconiţa. – Bălţi, 2013.

Promovarea Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi [Afiş] : Set de materiale promoţionale / elab.,design: Silvia Ciobanu.  – Bălţi, 2013.

Lansări de carte [Afiş]: Set de materiale promoţionale / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; design: S.Ciobanu. – Bălţi, 2013.