Biblioteci

E-RESURSE / Biblioteci   <<<


BIBLIOTECI


 

REPUBLICA MOLDOVA

Asociaţii şi organizaţii profesionale
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) - http://www.abrm.md

Instituţii naţionale
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova - http://www.bnrm.md
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” - http://www.bncreanga.md/ 
Camera Nationala a Cărţii - http://www.bookchamber.md/
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) - http://agepi.gov.md/
Institutul Naţional de Standardizare - http://www.standard.md/
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (Repozitoriu tezelor de doctor) http://www.cnaa.md/

Biblioteci specializate
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a Academiei de Ştiinţe din Moldova - http://bsclupan.asm.md/
Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova - http://www.biblio.uasm.md/
Biblioteca Biroului Naţional de Statistică - http://www.statistica.md/
Biblioteca Centrului Independent de Jurnalism - http://media-azi.md/ro/bibliotec%C4%83
Biblioteca Centrului de Artă Contemporană - http://www.art.md/biblioteca/ro.html
Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice - http://biblioteca-amtap.wikidot.com/start

Biblioteci din învăţământ
Biblioteca Centrală a Univesităţii de Stat din Moldova - http://usm.md/
Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova - http://www.lib.ase.md
Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a Univesităţii Tehnice a Moldovei - http://library.utm.md
Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” - http://www.upsc.md/
Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” - http://library.usmf.md/
Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM - http://library.ulim.md/
Biblioteca Academiei de Administrare Publică - http://aap.gov.md/biblioteca/
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova - http://biblioteca.uccm.md/

Biblioteci publice
Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chişinău - http://www.hasdeu.md
Biblioteca Publică de Drept din Chişinău - http://www.pll.md
Biblioteca Publica „Alexandru Donici” din or. Orhei - http://biblioteca-donici.org/
Biblioteca Publică Anenii Noi - http://www.biblio-aneni.info/
Biblioteca publică raională „M.Eminescu” din or. Făleşti - http://bibliotecafl.jimdo.com/
Biblioteca Publică Orăşenească „Ion Creangă” din or. Floreşti - http://www.creangabib.webs.md/
Biblioteca Raională Leova - http://brleova.weebly.com/
Biblioteca publică „Mihai Eminescu” din or. Rezina - http://www.biblioteca-rezina.com/
Biblioteca Publică „M.Sadoveanu” din or. Soroca - http://www.bp-soroca.md/
Biblioteca Publică „Vasile Alecsandri” din or. Teleneşti - http://www.bpotelenesti.md/
Biblioteca Publică Raională „Antonie Plamădeală” din or. Hînceşti - http://www.biblioteca-hincesti.com/
Biblioteca Publică Raională „M.Sadoveanu” din or. Străşeni - http://moldova.cc/libstraseni/

ROMÂNIA

Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR) - http://www.abr.org.ro/
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) - http://www.anbpr.org.ro/
Biblioteca Nationala a Romaniei - http://www.bibnat.ro
Biblioteca Academiei Romane - http://www.bar.acad.ro
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti - http://www.bcub.ro
Biblioteca Centrală a Academiei de Studii Economice din Bucureşti - http://www.biblioteca.ase.ro/
Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu" din Iasi - http://www.bcu-iasi.ro
Biblioteca Centrala Universitara „Eugen Todoran" din Timisoara - http://www.bcut.ro
Biblioteca Centrala Universitara „Lucian Blaga" din Cluj-Napoca - http://bcu.ubbcluj.ro ; http://www.bcucluj.ro/
Biblioteca Centrala a Universităţii „Politehnica” din Timişoara - http://library.upt.ro/
Biblioteca Сentrală „Valeriu Bologa” a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca - http://www.umfcluj.ro/ro/educatie-ro/reurseedu-ro/biblioteca-ro
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - http://www.lib.ugal.ro
Biblioteca Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi - http://www.tuiasi.ro/biblioteca/
Biblioteca Universitatii Transilvania din Braşov - http://www.unitbv.ro
Biblioteca Universităţii Valahia Târgovişte - http://biblioteca.valahia.ro/
Biblioteca Universităţii din Craiova - http://biblio.central.ucv.ro/
Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu - http://bcu.ulbsibiu.ro/
Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti - http://biblioteca.umf.ro/
Biblioteca Judeteana „V.A. Urechia" din Galati - http://www.bvau.ro
Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi" din Iaşi - http://www.bjiasi.ro/
Biblioteca Metropolitană Bucureşti - http://www.bibmet.ro/
Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” din Cluj-Napoca - http://www.bjc.ro/new/

FEDERAŢIA RUSĂ

Asociaţia Bibliotecarilor din Rusia - http://www.rba.ru/
Biblioteca Naţională a Rusiei - http://www.nlr.ru
Biblioteca de Stat a Rusiei - http://www.rsl.ru
Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Rusiei - http://www.rasl.ru/
Biblioteca de Ştiinţe Naturale a Academiei de Ştiinţe a Rusiei - http://www.benran.ru/
Biblioteca Publică deStat Ştiinţifico-Tehnică a Rusiei - http://www.gpntb.ru
Biblioteca de Stat de literatură în limbi străine a Rusiei - http://www.libfl.ru
Biblioteca Ştiinţifică Pedagogică „K. D. Uşinski” din Moskova - http://www.gnpbu.ru/
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „M. V. Lomonosov” - http://www.nbmgu.ru/
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Umanistice din Rusia - http://liber.rsuh.ru/
Biblioteca Universităţii Tehnice de Stat „N. Bauman” din Moskova - http://library.bmstu.ru
Biblioteca Ştiinţifică Centrală Agricolă - http://www.cnshb.ru/
Biblioteca Naţională de Arte a Rusiei - http://liart.ru/ru/
Biblioteca „I. S. Turgheniev” - http://www.turgenev.ru/
Biblioteca Publică de Ştiinţe Politice - http://www.gopb.ru/
Biblioteca Publică de Istorie - http://www.shpl.ru/
Biblioteca de Stat pentru Copii - http://www.rgdb.ru/

BIBLIOTECILE LUMII

Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Biblioteci (IFLA) - http://www.ifla.org/
Asociaţia Bibliotecilor Americane (ALA) - http://www.ala.org/
Liga Bibliotecilor Europene de Ştiinţă - http://libereurope.eu/
Asociaţia Bibliotecarilor din Franţa (ABF) - http://www.abf.asso.fr/
Asociaţia Profesioniştilor de Informare şi Documentare (ADBS) - http://www.adbs.fr/
Asosiaţia Bibliotecilor de Cercetare (ARL) - http://www.arl.org/
Biblioteca Congresului SUA (The Library of Congress) - http://www.loc.gov
Biblioteca Naţională a Franţei - http://www.bnf.fr
Biblioteca Naţională a Germaniei - http://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html
Biblioteca Marii Britanii (The British Library) - http://www.bl.uk
Biblioteca Naţională a Italiei - http://www.bncrm.librari.beniculturali.it
Biblioteca Naţională a Poloniei - http://www.bn.org.pl
Biblioteca Naţională a Ukrainei - http://www.nbuv.gov.ua 
Biblioteca Naţională a Republicii Belarus - http://www.nlb.by
Biblioteca Naţională Republici Cehă - http://www.en.nkp.cz/
Biblioteca Naţională a Danemarcii – http://www.kb.dk/en/nb/index.html
Biblioteca Naţională a Elveţiei - http://www.nb.admin.ch/
Biblioteca Naţională a Estoniei -  http://www.nlib.ee/
Biblioteca Naţională a Letoniei - http://www.lnb.lv/
Biblioteca Naţională a Lituaniei - http://www.lnb.lt
Biblioteca Naţională a Slovaciei - http://www.snk.sk/
Biblioteca Naţională a Sloveniei - http://www.nuk.uni-lj.si/
Biblioteca Naţională a Spaniei - http://www.bne.es
Biblioteca Naţională a Suediei - http://www.nuk.uni-lj.si/