PREZENTARE / COLECŢII / Cărţi  <<<


CĂRŢI

 

Biblioteca Ştiinţifică USARB răspunde prin structură, funcţionalitate şi servicii, cerinţelor complexe şi diverse de informare, studiu şi cercetare ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socio-profesionale din învăţământ, dezvoltând colecţii enciclopedice, ştiinţifice şi didactice. Colecţia BŞ USARB are o structură enciclopedică, asigurând o bază pluridisciplinară aprofundării studiilor universitare şi cercetării, specializate pe profilul facultăţilor şi domeniilor adiacente.

La 01.01.2017 Colecţia BŞ USARB constituie 1 016 030 documente, 303 693 titluri în 57 de limbi, în valoare de 12 541 136 lei 50 bani

Colecția BŞ USARB include diverse categorii de documente: tradiționale (monografii, carte rară, culegeri, lucrări științifice, cursuri universitare, ediţii seriale, reviste, teze, autoreferate, materiale ale conferinţelor, ziare, hărţi, calendare etc.) moderne (materiale AV (discuri, benzi magnetice, casete, microfilme, diapozitive), documente electronice CD, DVD, CD-rom etc.)

Structura organizatorică a colecţiilor:

Fondul principal (de bază) al Bibliotecii include documente destinate conservării, comunicării prin toate subdiviziunile Bibliotecii.

Colecţiile uzuale sunt structurate pe domenii de ştiinţe, organizate în spaţii cu acces direct şi indirect la raft, destinate studiului în bibliotecă şi împrumutului la domiciliu.

Colecţiile speciale deţin documente destinate conservării, documentării şi cercetării. Biblioteca păstrează documente cu valoare bibliofilă, ştiinţifică, documentară, literară.

Colecţia de Documente Rare cuprinde circa 7 600 documente, repartizate în Colecţia Carte rară; Colecţia Carte cu autograf şi dedicaţii; Colecţia „Ioan Nicorici”.

Carte rară
Cărţile rare constituie mari tezaure condensate care au trecut prin timp, mărturisind despre forţa cuvântului, despre nevoia de înălţare şi despre nebănuitele cărări pe care le-au bătut paşii fiecărei generaţii. Colecţia cuprinde opere eminente prin autori, măiestrie grafică, valoare bibliofilă, cărţi româneşti din secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea tipărite în centre tipografice din ţară şi de peste hotare, cărţi în limbi străine editate în anii 1760, ediţii princeps şi antume, cărţi cu o prezentare poligrafică şi artistică deosebită, cărţi cu ex-libris, curiozităţi tipografice, colecţii personale, publicaţii periodice vechi, etc. Documentele din colecţia de Carte rară datează din secolul al XVIII - lea, până în prezent, şi însumă cărţile în limbile: română, engleză, franceză, germană, rusă, Italiană, spaniolă, poloneză, portugeză, latină, ucraineană, greacă, lituaniană, maghiară. Începând cu anul 2000 s-au efectuat investigaţii bibliografice, realizându-se patru fascicule: „Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii: contribuţii bibliografice”.

Carte cu autograf şi dedicaţii 
Biblioteca a adunat un număr considerabil de volume cu însemnări manuscrise şi/sau autografe, peste 1 200 de cărţi şi publicaţii periodice. Sunt autografe de autori, cadre didactice, personalităţi din Moldova şi din străinătate (România, SUA, Germania, Franţa, Mexic, Rusia, Ukraina, Spania, Uzbekistan, Lituania etc.). Publicaţiile universitarilor bălţeni deţinute în colecţia Carte cu autograf şi dedicaţii au scopul de a prezenta patrimoniul intelectual, realizat de către profesori şi bibliotecari începând cu anul 1953 pînă în prezent. Lucrarea „Carte cu autograf şi dedicaţii”, apărută în 2 volume, Vol. 1. – 2010 – 210 p., Vol.2. - 2015 – 312 p. editată de către colaboratorii Bibliotecii, valorifică şi promovează Colecţia de carte cu autograf şi dedicaţii prilejuieşte întâlnirea directă a cititorului cu caligrafia creatorului, facilitând meditaţia şi înţelegerea în intimitate a actului de creaţie, a OMULUI ce a lăsat o moştenire culturală. Adevărata valoare a documentelor cu autograf se deschide atunci când pătrunzi în interiorul cărţilor. Examinându-le, apare ca de la sine informaţia că autograful a fost scris „pentru acum şi pentru totdeauna”.

Colecţia „Ioan Nicorici”
În anul 2010 în Bibliotecă a fost creată colecţia, provenită din donaţia locuitorului mun. Bălţi, Ioan Vasile Nicorici – Colecţia „Ioan Nicorici”, constituită din 750 exemplare în 694 de titluri, în 7 limbi (română, rusă, slavonă, germană, latină, greacă, franceză). Colecţia a aparţinut regretatului preot şi cărturar Gheorghe Armaşu, din satul Petreni, raionul Drochia. Acest fond constituie un preţios tezaur de carte religioasă. Valoarea cărţilor constă în învăţătura sacră cuprinsă în ele, în faptul că au fost tipărite la cele mai mari centre din Bucureşti, Cernăuţi, Chişinău, Kiev, Sanct-Petersburg, Moscova, Viena şi Roma.Tematica publicaţiilor este variată, dar predomină lucrarile din domeniul teologiei şi istoriei, sfârșitul sec. XVIII – începutul sec. XX, cuprinzând documente religioase din categoriile: Cărţi Biblice. Cărţi liturgice. Cărţi cu conţinut dogmatic. Cărţi istorice. Cărţi cu conţinut moralizator. Reviste.

Depozit Obligatoriu Universitaria
Crearea Depozitului Obligatoriu Universitaria are scopul de a valorifica şi promova patrimoniul ştiinţific şi intelectual USARB. Colecţia DOU cuprinde 2 770 titluri. Obiectul DOU îl constituie următoarele documente: note de curs, prelegeri, programe, curriculum-uri, studii, culegeri de comunicări în cadrul conferinţelor ş.a., elaborate de către membrii comunităţii universitare. O parte din documentele DOU se regăsesc în format electronic în Biblioteca Digitală şi ORA USARB. Tot aici, în colecţia DOU se localizează şi tezele de licenţă/master/doctor ale studenţilor, profesorilor realizate în perioada studiilor universitare şi postuniversitare, peste 8 000 ex.

Biblioteca Ştiinţifică USARB deţine importante colecţii particulare în acces deschis la raft:
Colecţia „Radu Moţoc” - Inginerul Radu Moţoc, descendent din marea familie a lui Ivanco Moţoc (1460 - 1520) din care a făcut parte Mitropolitul Varlaam (1590 - 1657), secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi, Membrul de Onoare al Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, îi datorăm îmbogăţirea colecţiei de carte cu documente istorice, hărţi, portrete, colecţii de ex-libris-uri: 33 630 volume în valoare de circa 1,5 milioane de lei (100 000 euro), 30 643 cărţi, 2 335 reviste; 227 documente electronice CD, DVD, documente în limbile: română, latină, engleză, franceză, germană, spaniolă şi alte limbi. Relaţiile Bibliotecii Universitare de la Bălţi cu Galaţiul au început în anul 1992, când necesitatea de carte românească devenise deosebit de stringentă. Au fost perfectate mai multe scrisori adresate bibliotecilor mari din România, diverselor instituţii şi asociaţii. Remarcăm faptul, că satisfacţia întîlnirii cu valorile naţionale ale trecutului, cititorii noştri o datorează în mare măsură dlui Radu Moţoc, secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” Galaţi.
Colecţia „Mircea Druc” - Domnul Mircea Druc, prim-ministru al Republicii Moldova în anii 1990-1991, a donat Bibliotecii, prin intermediul Fundaţiei „Regina Elena”, un lot de carte din colecţia personală şi a transmis toată afecţiunea sa pentru studenţii care vor deschide paginile „averii″ Dumnealui de o viaţă. Colecţia „Mircea Druc”, cuprinde 285 documente din domeniile: filosofie, ştiinţe sociale, politică, economie, limbă, literatură, istorie şi publicaţiile periodice în limbile: română, engleză, franceză, latină, spaniolă.
Colecţia „Iulius Popa” – cuprinde 383 de cărţi deosebite ce denotă gustul fin şi rafinat al colecţionarului. Cărţile donate vin din cele mai diferite domenii ale cunoaşterii umane: începând cu cărţi de beletristică, trecând în preocupările pentru ştiinţă, istorie, suflet şi şănătate. Documentele au fost încadrate în colecţia particulară „Colecţia Iulius Popa” organizată în acces liber în sala de împrumut nr.1, Documente ştiinţifice/beletristică. Scopul colecţiei este de a pune la dispoziţia „tuturor cititorilor cărţi bune, bine alese, frumoase, interesante şi bine traduse, culese din toate producţiile spiritului omenesc”. Un dar de excepţie sunt ediţiile rare, stocate şi conservate în colecţia Documente Rare. Contribuţia adusă de bibliofilul Iulius Popa, jurnalist, publicist şi bibliofil, este incomensurabilă, căci împărtăşindu-ne nouă din bogăţiile sale a oferit de fapt întregii comunităţi universitare material de studiu pentru generaţii întregi de tineri studioşi.
Colecţia „Ioan Călin Dimitriu” - datorită generozităţii donatorilor, Biblioteca Ştiinţifică USARB în anul 2014 a beneficiat de o donaţie de carte din colecţia particulară a Dlui Dimitriu Ioan Călin, specialist în calculatoare din Bucureşti, România. Donaţia a fost oferită de fiica Irina Dimitriu, care a manifestat dorinţa ca această colecţie să constituie un fond ce ar purta numele tatălui său, ataşînd actul de donaţie cu 10 anexe referitoare la cărţile donate. Colecţia include 396 de documente în limbile: română, engleză şi franceză, cuprinde documente din diverse domenii precum: drept, artă, istorie, ştiinţe sociale, matematcă, medicină, lingvistică, limbă, dar predomină literatura română şi universală.
Colecţia „Dr. Leonid Gheorghian” – În anul 2014 Domnul dr.-medic Leonid Gheorghian a făcut donaţie de carte din propria bibliotecă, cărţi care le-a colecţionat de-a lungul timpului, toate foarte importante prin valoarea lor. Colecţia valoroasă de documente deţine următoarele domenii: cultură şi civilizaţie, filosofie, istorie, estetică, literatură şi artă. Predomină literatura română şi literatura universală, documente tipărite în limba română, franceză şi italiană. Documentele din colecţie au sigila aplicată pe foaia de titlu a cărţii cu ex-librisul: „Dr. med. Leonid Gheorghian. Fachazt fur Radiologie”.
Colecţia „Pavel Proca” – Pavel Proca a fost unul dintre cei mai prolifici teatrologi din Republica Moldova, care a activat la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi. Timp de patru decenii a urmărit tot ce se întâmpla pe scenele şi in culisele teatrului moldovenesc, înşirând cronici, realizând portrete, făcând recenzii la diverse spectacole montate pe scenele din întreaga republică. Ion Ungureanu, artist al poporului, ex-ministru al Culturii şi Cultelor, menţionează în cartea „Teatrul vieţii mele…”, lansata pe 2 septembrie 2011, în cadrul Salonului Internaţional de Carte: „Lui Pavel Proca, Celui mai luceferist critic, pe care l-a dat pămîntul Basarabiei. Dar nu mă aşteptam să vină acest „luceafăr” al criticii tocmai de la Bălţi. Încă un miracol basarabean. Ce frumos e că te avem: deci, nu e totul pierdut în cultura noastră…”. Donaţia de carte include 464 exemplare în 457 titluri, din ele 179 de titluri noi. Colecţia integrează sferele de interese de ordin general – cultural (filosofie, ştiinţe reale şi aplicate), dar prevalează domeniile de specialitate (artă, beletristică, istorie). Tematica lucrărilor cuprinde disciplinele specifice teatrului şi filmului: actorie, dramaturgie, regie, scenografie, critică.
Colecţia „Daniela Gîfu” – Daniela Gîfu este licenţiată în fizică, are un masterat în comunicare şi este doctor în filosofie. În prezent este cadru didactic al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Colecţia „Daniela Gîfu” cuprinde 96 ex., în 62 titluri, lucrări personale şi alte cărţi româneşti. Întregul conţinut al colecţiei este poziţionat prin efectul de a furniza utilizatorilor cuvîntul românesc. Daniela Gîfu publică permanent proză, critică literară, eseuri, portrete, în numeroase reviste de cultură şi literatură din ţară şi străinătate, precum şi în antologii şi volume colective.
Colecţia „Dan-George Dimitrescu” - o bogată colecţie de carte diversă achiziţionată ca donaţie o reprezintă biblioteca familiei Dan George Dimitrescu. Absolvent al Facultăţii de Instalaţii din Bucureşti, a lucrat în calitate de inginer până la plecarea în Suedia în anul 1988. Colecţia cuprinde 2 608 documente, în 2 578 titluri, inclusiv 1 774 unicate, în diverse limbi (română, engleză, franceză, germană, latină, italiană, spaniolă, rusă). O pondere însemnată în această colecţie o deţin lucrările în limba română, majoritatea editate la începutiul secolului al XX-lea. Marele pasiuni ale donatorului au fost cărţile, geografia, bridge-ul, filatelia şi călătoriile. Cărţile reflectă pe de o parte stilul şi interesele intelectuale ale lui Dan George Dimitrescu iar pe de altă parte viaţa şi activităţile sale.
Colecţia „Nicolae Varnay” – conţine 312 exemplare în 304 titluri (urmează şi alte achiziţii). Dr. Nicolae Varnay, avocat, a absolvit Facultatea de Drept la Cluj. Pe lângă limba maghiară maternă, precum și limba română, și-a însușit ca autodidact limbile germană și franceză, dobândind o cultură solidă în aceste limbi. A profesat ca avocat de succes la Arad, fiind poreclit ”Gură de aur” pentru pledoariile lui în limba română. Aplicându-se lupta de clasă, a fost înlăturat din avocatură în 1948. Au urmat ani grei, în care a practicat diverse slujbe mărunte pentru a-și întreține familia. Crescut și trăit într-un mediu multicultural – români, maghiari, germani, sârbi, evrei – a crezut cu tărie în prietenia între popoare. A îndrăgit muzica și teatrul. Întreaga viață și-a închinat-o familiei și pasiunii pentru cărți. Această donație a fost făcută din inițiativa și prin grija fiicei sale Ileana Budișteanu. Documentele din colecţie datează tot parcursul secolului XX şi însumă cărţile în limbile română, maghiară, germană, franceză, etc. Colecţia include documente din domeniile: filosofie, religie, artă, literatură, critică literară, geografie şi istorie.
Colecţia „Mircea Filip” - în toamnă anului 2016 în patrimoniul BŞ USARB au fost achiziționate ca donație documente de la Domnul Mircea Filip, şi a fost formată o nouă colecţie particulară Colecţia „Mircea Filip”, care cuprinde aproximativ 970 de volume în limbile română, engleză, franceză etc.. Documentele din Colecţia „Mircea Filip”, ating aproape toate domeniile culturii şi ştiinţei: filosofie, estetică, sociologie, drept, artă, muzică, filologie, lucrări de beletristică, geografie, istorie. Multe dintre aceste cărţi deţin însemnări marginale, ex-librisuri, dedicaţii şi autograf, reprezintă un generos şi util demers cultural ce vine cu informaţii utile pentru utilizatorii bibliotecii, îmbogăţind cu noi titluri de carte colecţia BŞ USARB.

Colecţii ale structurilor naţionale şi internaţionale. Utilizatorii bibliotecii au acces deschis şi rapid la resurse informaţionale naţionale şi globale integrate în structura bibliotecii, ca una din sursele principale în asigurarea accesului la documentele bibliotecilor din ţară şi din alte ţări ale lumii.