Evenimente 2013

EVENIMENTE / ARHIVA / Anul 2013   <<<


   
E V E N I M E N T E 2013

   
24 decembrie,
2013
Felicitări şi urări de sănătate cu prilejul Sărbătorilor de iarnă!...Detalii
   
  Dramaturgul, poetul şi scriitorul Gheorghe Calamanciuc, în Ajunul Crăciunului, a donat Bibliotecii universitare romanul Don Juan Proscrisul...Detalii
   
20 decembrie,
2013
În atenţia comunităţii universitare!
Biblioteca Ştiinţifică USARB Vă invită să luaţi act de Bibliografia lucrărilor editate de cadrele didactice şi bibliotecarii USARB în anul 2013
   
19 decembrie,
2013
Expoziţa „Alexie Mateevici – Odă limbii române” la Biblioteca Ştiinţifică USARB...Detalii
   
18 decembrie,
2013
Ora de informare bibliografică Achiziţii recente...Detalii
   
17 decembrie,
2013
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău şi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Invită la expoziţia...Invitaţie
   
  Sincere felicitări cadrelor didactice Aurelia BÎRSANU şi Svetlana STANŢIERU, Catedra de Limbă Română şi Filologie Romanică, Facultatea de Litere, cu prilejul apariţiei volumului „Dicţionar de culori şi nuanţe”...Detalii
   
16 decembrie,
2013
Bibliotecarii şcolari din municipiul Bălţi în contextul inovării...Detalii
   
13 decembrie,
2013
Şedinţa Catedrei de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie...Detalii
   
12 decembrie,
2013
O nouă donatie de carte din cadrul Proiectului Parteneriatul cu Moldova de la Universitatea din Landshut în cooperare cu Serviciul German de Schimb Academic (DAAD)...Detalii
   
10 decembrie,
2013
Ziua Internaţională a Drepturilor Omului la Biblioteca Ştiinţifică USARB...Detalii
   
2 decembrie,
2013
Sincere felicitări Domnului Anatol Moraru, cu prilejul apariţiei volumului „Toţi sunt unu” în colecţia OPERA OMNIA PROZĂ SCURTĂ CONTEMPORANĂ...Detalii
   
29 noiembrie,
2013
COMUNICAT privind Atelierul profesional naţional Fişiere de autoritate (nume şi subiecte) în sistem automatizat: realităţi şi tendinţe...Detalii
   
  Şedinţa Catedrei de Literatura română şi universală...Detalii
   
27 noiembrie,
2013
Oră bibliografiei...Detalii
   
25 noiembrie,
2013

În atenţia comunităţii bibliotecare!

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Asociaţia Bibliotecarilor din RM. Secţiunea Biblioteci uiniversitare, Comisia Catalogare şi Indexare, Vă invită la atelierul profesional Fişierele de autoritate (nume şi subiecte) în sistem automatizat: realităţi şi tendinţe, care va avea loc la 29 noiembrie 2013, cu începere la ora 10.00, în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Rusoo” din Bălţi, sala de conferinţe, et.2. Program

   
  Donaţii de la Institutul de Istorie Stat si Drept al Academiei de Stiinte a Moldovei...Detalii
   
21 noiembrie,
2013
În sala de conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice USARB s-a desfăşurat masa rotundă „Experienţe de succes în domeniul fortificării sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului ocupaţional”...Detalii
   
15 noiembrie,
2013
Activitati in cadrul Zilelor Tineretului la Biblioteca Stiintifica USARB...Detalii
   
13 noiembrie,
2013
La Biblioteca Ştiinţifică a fost inaugurată expoziţia „OAMENI CUVIOŞI ŞI HARNICI...” şi lansată cartea BASARABIA. Coloniştii germani la Marea Neagră (1814 – 1940). ...Detalii
   
  Vă invităm la inaugurarea expoziţiei şi prezentarea cărţii BASARABIA. Coloniştii germani la Marea Neagră ...Detalii
   
12 noiembrie,
2013
Diseminarea informaţiilor de la reuniunile profesionale naţionale...Detalii
   
  În sala de lectură Ştiinţe Filologice a fost lansată cartea „Confidenţa unui loser”, autor Anatol MORARU...Detalii
   
  Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis, a 7-a ediţie, la Biblioteca Ştiinţifică USARB...Detalii
   
7 noiembrie,
2013
Un grup de scriitori din Botoşani, Cluj şi Bistriţa Năsăud, România la Biblioteca Ştiinţifică...Detalii
   
  Recent, Biblioteca Ştiinţifică a primit o donaţie importantă de la Universitatea de Arte „GEORGE ENESCU“ din IAŞI, România pentru care aduce sincere mulţumiri....Detalii
   
  Stimaţi utilizatori! Vă invităm la Zilele Tineretului la Biblioteca Ştiinţifică...Program
   
3 noiembrie,
2013
În spaţiul expoziţional virtual este deschisă expoziţia: Denis Diderot - lexicograf, scriitor, critic francez, iluminist, filozof,bibliotecar 300 de ani de la naştere (1713 - 1784)
   
28 octombrie,
2013
Donaţiile lunii octombrie...Detalii
   
24 octombrie,
2013
Accesului Deschis : Redefinirea impactului în şedinţa Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo”...Detalii
   
  Diseminarea informaţiilor despre lucrările conferinţei anuale ABRM şi întrunirile profesionale de la BC USM, BŞM a USMF „Nicolae Testemiţanu”, DIB ULIM...Detalii
   
  Zilele ONU la Biblioteca Ştiinţifică (21 - 27 octombrie)...Detalii
   
  Boincean Boris, Doctor habilitat, profesor, cercetător Facultatea de Ştiinţe reale, Economice şi ale Mediului a donat Bibliotecii Ştiinţifice Universitare materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale: Folosirea raţională a resurselor naturale-baza dezvoltării durabile...Detalii
   
23 octombrie,
2013
În cadrul zilelor ONU la Biblioteca Ştiinţifică a avut loc vizita Coordonatorului Rezident al ONU şi şefilor Agenţiilor ONU în Moldova...Detalii
   
22 octombrie,
2013
A V I Z
În cadrul programului Zilele ONU la Biblioteca Ştiinţifică, Open Access week, la 23 octombrie, ora 11:00 în Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socio-umanistice şi economice a Bibliotecii Ştiinţifice, dna Nicola HARRINGTON-BUHAY, Coordonator Rezident ONU în Moldova va ţine o lecţie deschisă cu privire la priorităţile de dezvoltare ale ţării şi rolul tinerilor în acest proces. La întrunire vor participa Dejan Mincic, Reprezentant Adjunct al UNICEF Moldova, Valeria Ieseanu, Coordonator programe, PNUD Moldova.
Sunt aşteptaţi toti doritorii!
   
  Ziua Informării bibliografice în Săptămîna Accesului Deschis...Detalii
   
21 octombrie,
2013
Inaugurarea Săptămînii Internaţionale a Accesului Deschis la informaţie...Detalii
   
  Niculcea Ecaterina, lector universitar, doctorand Facultatea Litere, Catedra Literatura română şi universală USARB, a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice cu cărţi de la Universitatea din Pardubice...Detalii
   
17 octombrie,
2013
Stimaţi utilizatori! Vă invităm să participaţi la Zilele ONU la Biblioteca Ştiinţifică. Program
   
  Stimaţi utilizatori! Vă invităm să participaţi la Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2013 (21 - 27 octombrie) - Open Access Week 2013. Program
   
15 octombrie,
2013
Realizări în cadrul programului infobibliotecar Noul Utilizator...Detalii
   
  În spaţiul expoziţional virtual este deschisă expoziţia: Competenţele profesionale – instrumente de realizare a politicii educaţionale
   
  În spaţiul expoziţional virtual este deschisă expoziţia: Oameni de cultură români în spaţiul francofon
   
14 octombrie,
2013
Comunicat privind lucrările COLLOQUIA PROFESSORUM TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, ediţia a IV-a, secţiunea BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ŞI A CUNOAŞTERII...Detalii
   
10 octombrie,
2013
În spaţiul expoziţional virtual este deschisă expoziţia: Giuseppe Verdi (10 octombrie 1813 - 27 ianuarie 1901) Compozitor romantic, Italia. 200 de ani de la naştere : Aniversări UNESCO 2013
   
  În cadrul Zilelor Bibliotecii Ştiinţififce USARB sala de lectură Ştiinţe Filologice a găzduit două evenimente semnificative, lansarea cărţilor: Dicţionarul Enciclopedic Mihai Eminescu de Academicianul Mihai CIMPOI; Cruciada Balcanică: Opera poetică a lui Valeriu MATEI; Valeriu MATEI Pietre albe, pietre negre...Detalii
   
9 octombrie,
2013
Sala de lectură Ştiinţe Filologice a găzduit lansarea lucrării MANUSCRISE de DIMITRIE BALICA COMISUL de Teo Teodor Marşalcovschi, Maria Abramciuc, Elena Harconiţa...Detalii
   
8 octombrie,
2013
Alteţa Sa Regală, Principele Radu al României la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “Alecu Russo“ din Bălţi...Detalii
   
  În cadrul programului Zilelor Bibliotecii Ştiinţifice USARB într-un medalion aniversar au fost omagiaţi profesorii: Pavel Topalo, Doctor Habilitat în ştiinţe tehnice, decan al Facultăţii Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Eugen Plohotniuc, doctor în ştiinţe matematice şi fizice, conferenţiar universitr,Vasilii Şaragov, Doctor Habilitat în chimie...Detalii
   
  În cadrul Zilelor Bibliotecii Ştiinţifice USARB Sala de lectură Ştiinţe Socioumanistice şi economice a găzduit lansarea cărţilor: ION PELIVAN: Părinte al mişcării naţionale din Basarabia de Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru; Lipoveanul, un fenomen basareabean în Duma de Stat a Imperiului Rus de Andrei Grosu; Молдавский Великороссю Бессарабский феномен в государстевенной Думе Российской Империи de A. R. Grosu...Detalii
   
7 octombrie,
2013
În incinta sălii de lectură nr.4 Documente în Limbi Străine a avut loc lansarea „Dicţionarului de termeni economici„ în 6 limbi (vol.I), elaborat prin Proiectul internaţional de cercetare ştiinţifică „Dicţionar poliglot de termeni„...Detalii
   
4 octombrie,
2013
Principele Radu al României prezintă la Bălţi colecţia “Casa Regală” – Curtea Veche Publishing
   
  Stimaţi utilizatori! Vă invităm la lansările de carte în cadrul Zilelor Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (07-12 octombrie 2013)
   
1 octombrie,
2013
Dr. Valeriu MATEI, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău a donat Bibliotecii o colecţie impresionantă....Detalii

   
30 septembrie,
2013
Dr. ing. Anatol MĂCRIŞ, secretar general al Asociaţiei de Istorie Comparativă a Instituţiilor şi Dreptului de la Bucureşti, basarabean de origine, a donat Bibliotecii universitare 4 volume din lucrările sale...Detalii

   
  Dr. Vitalie RUSU, conferenţiar universitar, este un utilizator pasionat al Bibliotecii universitare care are în grijă şi actualizarea colecţiilor noastre...Detalii

   
26 septembrie,
2013
Profesorii Ion Negrei şi Andrei Grosu au donat Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” următoarele publicaţii: Ion Pelivan: Părinte al mişcării naţionale din Basarabia de Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru: Lipoveanul, un fenomen basareabean în Duma de Stat a Imperiului Rus şi Молдавский Великоросс. Бессарабский феномен в государстевенной Думе Российской Империи de Andrei Grosu....Detalii

   
  Iulius Popa - publicist, corespondent la săptămînalului Literatura şi Arta, a donat Bibliotecii universitare una din recentele sale apariţii editoriale FACULTATEA de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte. FACULTATEA de Psihologie şi Asistenţă Socială...Detalii

   
25 septembrie,
2013
La 12 octombrie 2013, Biblioteca Ştiinţifică marchează 68 de ani de învăţămînt superior şi de lectură printr-un Program dedicat Zilelor Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” : expoziţii tradiţionale şi on-line, lansări de carte, prezentări bibliografice, dialoguri ştiinţifico - culturale cu personalităţi universtare bălţene, COLLOQUIA PROFESSORUM, Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a IV-a, secţiunea Biblioteca universitară în contextul Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii, cu participare naţională.

   
  În spaţiul expoziţional virtual este deschisă expoziţia: „Contribuţii Ştiinţifice ale Profesorilor şi Bibliotecarilor Bălţeni”

   
  Dramaturgul, poetul si prozatorul Gheorghe Calamanciuc, a donat Bibliotecii Ştiinţifice cartea TEATRU PENTRU COPII Piese, dramatizări...Detalii

   
24 septembrie,
2013
Stimaţi Utilizatori, Vă aducem la cunoştinţă faptul, că începînd cu data de 25 septembrie 2013 puteţi vizita expoziţia on-line „Management Ecologic”

   
23 septembrie,
2013
Stimati utilizatori, Vă invităm să luaţi act de Buletinul informativ ACHIZIŢII RECENTE, perioada Mai - August 2013.
   
18 septembrie,
2013

Stimaţi Utilizatori, Vă invităm să vizionaţi expoziţia: Plohotniuc Eugeniu doctor în ştiinţe fizice şi matematice, conferenţiar : Omagiu la 60 de ani

   
17 septembrie,
2013

Cursul Bazele Culturii Informaţiei la Biblioteca Ştiinţifică USARB... Detalii

   
 

Doamna Oxana Chira, lector universitar la catedra Filologie Germană, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine USARB, a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice cu Volumul I al dicţionarului multilingv „Dicţionar de termeni economici”... Detalii

   
13 septembrie,
2013

Stimaţi Utilizatori, Vă invităm să vizionaţi expoziţia: Лев Николаевич Толстой - 185 лет (09.09.1828 - 20.10.1910) : (из колл. Науч. Библ. Гос. Унив. им. Алеку Руссо, г. Бэлць)

   
9 septembrie,
2013

Stimaţi Utilizatori, Vă invităm să vizionaţi expoziţia: «Война и мир» Льва Толстого – 150 лет (1863): (из коллекции Научной Библиотеки Государственного Университета им. Алеку Руссо, г.Бэлць

   
2 septembrie,
2013

La Bibliotecă Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A.Russo” (hol, parter) a fost inaugurată expoziţia de fotografie şi poezie „Limba Română este Patria Mea”: Nichita Stănescu - 80 de ani de la naştere...Detalii

   
 

Musafirii Bibliotecii...Detalii

   
30 august,
2013

Stimaţi Utilizatori, Vă invităm să vizitaţi expoziţia: “Limba Română este Patria Mea”...Detalii

   
 

Stimaţi utilizatori, Vă invităm să vizitaţi expoziţiile...Detalii

   
29 august,
2013

Vă invităm să vizionaţi expoziţia: Anatol Moraru: Scriitor, critic literar, profesor universitar. Omagiu la 55 de ani

   
5 august,
2013

Vă invităm să vizionaţi expoziţia: Prozator, dramaturg, eseist, traducător ION DRUŢĂ - 85 de ani de la naştere (3 septembrie 1928)

   
2 august,
2013

Vă invităm să vizionaţi expoziţia: Vasilii ŞARAGOV – Doctor habilitat în chimie, doctor în ştiinţe tehnice, cercetător ştiinţific - Omagiu la 65 de ani

   
20 iulie,
2013

Vă invităm să vizionaţi expoziţia: Nicolae Leahu - Poet, Critic, Eseist, Jurnalist - Omagiu la 50 de ani

   
15 iulie,
2013

Vă invităm să vizionaţi expoziţia: Profesorul şi Savantul Pavel Topală- Omagiu la 55 de ani

   
10 iulie,
2013

Donaţiile lunii iunie...Detalii

   
28 iunie,
2013

PROGRAMUL BIBLIOTECII UNIVERSITARE în perioada vacanţei de vară...Detalii

   
18 iunie,
2013
Vă invităm să vizionaţi expoziţia Achiziţii recente, martie - aprilie 2013
   
14 iunie,
2013
Stimaţi utilizatori Vă invităm să vizitaţi expoziţia: Vasile Alecsandri 195 de ani de la naştere
   
5 iunie,
2013
Ziua Bibliografiei...Detalii
   
24 mai,
2013
Stimaţi utilizatori Vă invităm să vizitaţi expoziţia: День славянской письменности и культуры. 1150 лет славянской письменности (из коллекции научной библиотеки «А. Руссо» Бэлць)
   
23 mai,
2013
COMUNICAT privind Atelierul professional Marketing bibliotecar: elaborarea / machetarea / tehnoredactarea materialelor promoţionale (ghiduri / flyere)...Detalii
   
20 mai,
2013
Bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din Zona de Nord a Republicii Moldova sînt invitaţi pe data de 21 mai 2013 la Biblioteca Ştiinţifică, unde va avea loc ATELIERUL PROFESIONAL Marketing bibliotecar: elaborarea / machetarea / tehnoredactarea materialelor promoţionale (ghiduri / flyere). Program
   
30 aprilie,
2013
Începînd cu 1 mai 2013 Biblioteca Vă oferă acces la Bazele de date: ARDI, HINARI, AGORA, OARE.
   
26 aprilie,
2013
Ziua comemorării victimelor catastrofei nucleare de la Cernobîl... Detalii
   
  În Săptămîna bibliotecarului universitar, Elena Stratan, şef serviciu, a relatat despre participarea la Seminarul Cooperare Regională... Detalii
   
24 aprilie,
2013
Ziua Bibliotecarului în R. Moldova... Detalii
   
  Clubul Cărţii... Detalii
   
23 aprilie,
2013
Şedinţa festivă dedicată Zilei Bibliotecarului în Republica Moldova... Detalii
   
22 aprilie,
2013
Săptămîna Bibliotecarului universitar din Bălţi (22-26 aprilie, 2013) Program
   
  Clubul ONU Nord / Centrul Educaţie Civică Europeană... Detalii
   
17 aprilie,
2013
Decada Ecologică: Lecţii publice prezentate de studenţii Facultăţii Ştiinţele Naturii şi Agroecologie Detalii
   
16 aprilie,
2013
Decada Ecologică în Clubul ONU Nord Detalii
   
  Decada Ecologică - Academicianul Teodor Furdui „Sanocreatologia - o nouă direcţie ştiinţifică în biomedicină”: lecţie publică Detalii
   
12 aprilie,
2013
Decada Ecologică (12 - 26.04.2013). Program
   
20 martie,
2013
Ora de informare bibliografică...Detalii
   
19 martie,
2013
Stimaţi utilzatori, Vă invităm să vizualizaţi expoziţia on-line: Richard Wagner, compozitor, Germania - 200 de ani de la naştere (22 mai 1813-13 febr.1883).
   
18 martie,
2013
Clubul Cărţii şi Centrul de Informare Europeană....Detalii
   
14 martie,
2013
Vă invităm să vizitaţi expoziţiile....Detalii
   
13 martie,
2013
Vă invităm să vizionaţi expoziţia on-line: Anul 2013 - Anul European al Cetăţenilor
   
7 martie,
2013
Vă invităm să luaţi act de produsul ştiinţifico – didactic universitar - 2012
   
6 martie,
2013
Stimaţi utilizatori,
Vă invităm la o nouă expoziţie de Achizţii recente în Serviciul Documentare Informare Bibliografica.
   
1 martie,
2013
Donaţia Guvernului României de la Editura Adevărul la Biblioteca Ştiinţifică USARB....Detalii
   
28 februarie,
2013
Pelerinajul „Pe urmele lui Visarion Puiu în Basarabia” la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi....Detalii
   
23 februarie,
2013
Pe 23 februarie la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi s-a desfăşurat Colloquia bibliothecarius „FAINA TLEHUCI – 90 DE ANI DE LA NAŞTERE”. Program.   Galerie foto
   
17 februarie,
2013
Anul 2013 – Anul European al Cetăţenilor: Program
   
15 februarie,
2013
Lunarul licenţiatului / masterandului în incinta Bibliotecii Ştiinţifice, Serviciul Documentare Informare Bibliografică....Detalii
   
14 februarie,
2013
William Shakespeare omagiat în Clubul Cărţii....Detalii
   
13 februarie,
2013
Concert de muzică clasică cu genericul: „W. A. Mozart în Pagini Muzicale”....Detalii
   
13 februarie,
2013
Donaţiile lunii Făurar....Detalii
   
5 februarie,
2013
Vă invităm să vizionaţi expoziţia on-line: Ghenadie Nicu – poet, eseist, critic literar şi jurnalist
   
1 februarie,
2013
Vă invităm să vizionaţi expoziţia tematică: Poet, eseist şi critic literar. Chenadie Nicu - 50 de ani de la naştere....Detalii
   
28 ianuarie,
2013
Secvenţe de la inaugurarea Expoziţiei HERTA MÜLLER: CERCUL VICIOS AL CUVINTELOR....Detalii
   
28 ianuarie,
2013
Vă invităm la vernisajul Expoziţiei „Herta Müller: Cercul drăcesc al cuvintelor"....Detalii
   
23 ianuarie,
2013
Donaţiile lunii Gerar....Detalii
   
17 ianuarie,
2013
Prezentarea raportului statistic privind activitatea bibliotecilor şcolare....Detalii
   
16 ianuarie,
2013
Mihai Eminescu comemorat în Clubul Cărţii....Detalii
   
15 ianuarie,
2013
Ziua Naţională a Culturii....Detalii
   
  Vă invităm să vizualizaţi şi să vizitaţi expoziţiile....Detalii
   
10 ianuarie,
2013
Apariţii editoriale la BŞ USARB....Detalii
   
25 decembrie,
2012
Felicitări şi urări de sănătate cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă....Detalii
   
18 decembrie,
2012
Donaţiile lunii Decembrie....Detalii
   
17 decembrie,
2012
În Seviciul Documentare Informare Bibliografică a avut loc şedinţa Catedrei de Psihologie şi Asistenţă Socială....Detalii
   
13 decembrie,
2012
Felicitări din suflet colegei omagiate astăzi!.....Detalii
   
  Vă invităm să vizionaţi expoziţia tematică "Basarabia 1812-2012 : Prezentare selectivă din colecţia Bibliotecii".....Detalii
   
11 decembrie,
2012
Un grup de reprezentanţi ai ONG-urilor din Ucraina au vizitat Biblioteca universitară.....Detalii
   
10 decembrie,
2012
În Clubul ONU NORD / Educaţia Civică Europeană al Bibliotecii Ştiinţificea a fost marcată Ziua Drepturilor Omului....Detalii