Library Network Support Services

 

Library Network Support Services <<<http://www.lnss-projects.eu/amb

Cofinanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene Proiect de Consolidare a Capacităților 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP LNSS.
Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor.
Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries [LNSS].
Durata Proiectului - 36 luni (15-10-2015-14-10-2018).


ACTIVITĂŢI
PARTENERI

Diseminarea participării la Conferinţa Națională a Asociației Bibliotecarilor din Brașov, România / Dissemination of participation in the National Conference of the Librarians' Association in Brasov, Romania

Monica Babuc, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, în vizită la Biblioteca Științifică USARB / Monica Babuc, Minister of Culture viziting the Scientific Library USARB

Ședință de monitorizare a Proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, Programul Erasmus + Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 – 2018) / Monitoring meeting of Library Network Support Services Project: modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus throught library staff development and reforming libraries, Erasmus + Capacity Building in Higher Education Program (2015-2018).

Ședință de monitorizare a unui proiect european la Biblioteca Universității

Trainingul Limba Engleză pentru scopuri specifice (ESP) în cadrul Proiectului LNSS Library Network Support Services (LNSS): modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming library services, Programul Erasmus+ / English Language Learning for Specific Purposes (ESP) within the Project LNSS Library Network Support Services (LNSS): modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming library services, Erasmus+ Programme

REPORT ON NATIONAL LIBRARY AWARENESS DAY IN USARB 2017

SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ DE SENSIBILIZARE PRIVIND BIBLIOTECILE / LIBRARY NATIONAL AWARENESS DAY

Biblioteca Ştiinţifică USARB la stiripozitive.eu „MILIARDELE DE LA BĂLȚI – de cuvinte din Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” / USARB Scientific Library at stiripozitive.eu BILLIONS FROM BALTI - words from USARB Scientific Library

Biblioteca Ştiinţifică USARB la stiripozitive.eu / USARB Scientific Library at stiripozitive.eu

Library Network Support Services
Library National Awareness Week Inauguration Flash Mob
Scientific Library USARB. Library National Awareness Day 2017

Expoziţii tematice on-line
Bibliotecarul – om de cultură, creator, formator, furnizor de informaţii calitative / The Librarian Is a Man of Culture, a Creator, a Trainer, a Qualitative Information Provider
Bibliologi notorii ai Republicii Moldova / The Big Romanian Bibliologists
Din colecţia de cărţi rare / From the Rare Book Collection
Cărţi cu autograf şi dedicaţii în colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB / Signing and Dedications Books in SL USARB Collections
Valori bibliofile cu supralibros şi ex-libris în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB / Bibliophile Values with Supralibros and Ex-Libris in Scientific Library USARB Colection
Cărţi aniversare în anul 2017 / Anniversary Books 2017

Coordonatorul CIUE V. Topalo a participat la evenimentul din Râşcani / V. Topalo, European Union Center Coordinator attended an event in Râşcani

Participarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB la Simpozionul ANUL BIBLIOLOGIC 2016 / Scientific Library participation at the International Symposium ,,Bibliologic Year 2016 , 26th edition

Comunicat privind întrunirea profesională a bibliotecarilor din învăţământ din Nordul Republicii Moldova / The professional meeting of librarians from education in the North of the Republic of Moldova

Conferinţa de diseminare a Proiectelor Internaţionale Erasmus+ şi Parteneriatul Moldovei cu Norvegia şi România

Conferința Symposia Investigatio Bibliotheca, Ediţia a IX-a, 2017 / Symposia Investigatio Bibliotheca

Training-ul Modulul-Pilot nr. 8 ”Politica de Dezvoltarea a Colecţiilor de bibliotecă” / LNSS Piloting Module N0: 8 Library Collection Development Policies Training

Seminarul de formare Les services fournis par la bibliotheque a l’appui des jeunes chercheurs

Adunare de producere privind raportul de activitate a BȘ USARB

Biblioteca Ştiinţifică în cadrul Proiectului LNSS - Erasmus +

Trainingul ESP English for Specific Purposes - Engleză pentru scopuri specifice

Şedinţa de diseminare privind implementarea Proiectelor naţionale şi internaționale la Biblioteca Științifică USARB

Participare la întrunirea de lansare a proiectului ERASMUS+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior - Capacity Building in the field of Higher Education (CBHE) - Biblioteca din rețea - Servicii de suport: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus la Braşov, România

PARTENERI DIN EUROPA DE EST

ARMENIA
1. Academia de Administrare Publică a Republicii Armenia (PAARA) – coordonator

http://paara.am/en/lnss-project
https://plus.google.com/u/0/117658938762803799557
http://www.facebook.com/LNSSArmenia/
https://twitter.com/LNSSArmenia

2. Universitatea de Stat de Limbi și Științe Sociale Brusov din Erevan
3. Universitatea de Stat din Goris

BELARUS
4. Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Belarus
5. Universitatea de Stat din Belarus
6. Universitatea Tehnică de Stat din Brest
7. Universitatea de Stat Yanka Kupala din Grodno

MOLDOVA
8. Academia de Administrare Publică
9. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

PARTENERI DIN UNINEA EUROPEANĂ

10. Institutul de Tehnologii din Limerick – Irlanda
11. Universitatea Transilvania, Braşov – România
12. Universitatea din Creta – Grecia
13. The Pyramid Group – Germania


PARTENERII ASOCIAȚI

14. Consorțiul Bibliotecilor electronice din Armenia – Armenia
15. Consorţiul REM (Resurse electronice pentru Moldova) – Moldova
16. Biblioteca Națională din Belarus – Belarus

 

Obiectivul de bază al proiectului este consolidarea și modernizarea bibliotecilor și îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități a personalului de bibliotecă în Instituțiile superioare de Învățământ în Armenia, Moldova și Belarus, prin dezvoltarea de biblioteci inovatoare ca suport pentru educație și învățare continua.

Curriculumul modular LNSS oferă o gamă completă de module moderne de competențe în bibliotecă și cursuri pentru personalul de bibliotecă care lucrează în țările partenere vizînd personalul de la toate nivelurile – atît managerii cît și restul personalului bibliotecii. Este o inovație în dezvoltarea personalului de bibliotecă și furnizarea de servicii noi de bibliotecă pentru țările partenere cu un program modern extrem de original.

 

VIZIBILITATE

Ghid
„SERVICII DE SUPORT PENTRU REȚEAUA DE BIBLIOTECI: MODERNIZAREA BIBLIOTECILOR DIN ARMENIA, MOLDOVA ŞI BELARUS PRIN DEZVOLTAREA PERSONALULUI DE BIBLIOTECĂ ŞI REFORMAREA BIBLIOTECILOR”

Prezentări
HARCONIŢA, Elena. Proiectul LNSS – factor important în adoptarea schimbărilor. 2017
Sobieski-Camerzan, Rodica. Implementarea Proiectului LNSS: activități și realizări. 2017
HARCONITA, Elena, MIHALUŢA, Aculina, TOPALO, Valentina. National Library Awareness Day in USARB. 2017
SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica, DULSCHI, Silvia. Ziua Naţională de Sensibilizare în Moldova 27 aprilie 2017.
CAZACU, Gabriela, PALII, Gherda, POGREBNEAC, Tatiana. Limba Engleză pentru scopuri specifice (ESP) : cunoştinţe şi abilităţi noi. 2017
Sobieski-Camerzan Rodica, Dulschi Silvia, Harconiţa Elena, Topalo Valentina. National Awareness Day in Moldova, 27 April 2017 Your Library - Your Progress.Marketing Strategy
Topalo, Valentina. SLUB Biblioteca de Stat Saxonă/ Biblioteca Universităţii Tehnice din Dresda
Harconiţa, Elena, Topalo, Valentina. Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries [LNSS]. Dissemination conference, 14  march, 2017 , Bălţi, R.Moldova
Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina, Topalo, Valentina. LNSS PILOTING  Module No.8 LIBRARY COLLECTION DEVELOPMENT POLICIES
Harconiţa, Elena. Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor P13. USARB Moldova: Raport
Harconiţa, Elena, Topalo, Valentina. ERASMUS+ Capacity Building in the Field of Higher education Project (CBNE) Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming library services (LNSS). April, May, June in Balti Alecu Russo State University
Harconiţa, Elena. ERASMUS + Capacity Building in the Field of Higher education (CBHE). Project Kick Off Meetings 7th - 10th March 2016, Brasov, Romania.
Harconița, E., Sobieski-Camerzan, R. Oportunitățile de dezvoltare profesională a personalului în cadrul proiectelor internaționale. În.: Teoria și practica administrării publice: materiale ale conf. Șt.-practică cu participare intern., 19 mai 2017, Ch., 2017, pp. 602-606.

Articles in the The Journal BiblioUniversitas@ABRM.md
Elena HARCONIŢA. Bibliotecarii universitari bălţeni consolidează capacităţile instituţionale. Disponibil: http://libruniv.usarb.md/bibliouniv_rev/articole/2016-1/harconita_bibliotecarii.pdf
Elena HARCONIŢA. Instituţia emblematică a învăţămîntului superior din Nordul Moldovei / E. Harconiţa // Bibliouniversitas@ABRM.md [on-line]. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-4920. – Disponibil: http://libruniv.usarb.md/bibliouniv_rev/buniv.html
Valentina TOPALO. Trainingul English for specific purposes - Engleza pentru scopuri specifice. În: http://libruniv.usarb.md/bibliouniv_rev/articole/2016-1/topalo_training.pdf
Elena STRATAN. Competenţa informaţională a specialistului prin prisma proiectelor internaţionale. În: http://libruniv.usarb.md/bibliouniv_rev/articole/2016-1/stratan_competenta-inf.pdf

Confluenţe bibliologice: Revista de biblioteconomie şi ştiinţele informării
Elena HARCONIŢA. SECȚIUNEA DE BIBLIOTECONOMIE ȘI ŞTIINŢELE INFORMĂRII ÎN CADRUL SIMPOZIONULUI ŞTIINŢIFICO-PRACTIC INTERNAŢIONAL COMPETITIVITATEA REGIONALĂ BAZATĂ PE CERCETARE, INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC, COLLOQUIA PROFESSORUM TRADIŢIE ȘI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, EDIŢIA A VI - A, DEDICATĂ ANULUI PROFESORUL NICOLAE FILIP
Elena HARCONIŢA. PROIECTUL LNSS - ERASMUS+ : REALIZĂRI ȘI IMPACT / LNSS PROJECT - ERASMUS+: ACHIEVEMENTS AND IMPACT
Elena ŢURCAN. VEDERE SCIENTOMETRICĂ A CERCETĂTORILOR UNIVERSITARI DIN BĂLŢI / A SCIENTOMETRIC VIEW OF UNIVERSITY RESEARCHERS

Dunărea de Jos: Revista lunară de cultură
Elena HARCONIŢA. Biblioteca universitară de la Bălţi în mediul învăţămîntului şi cercetării ştiinţifice / University Library in Balti in the education and scientific research environment. In the newspaper Dunărea de Jos, Galati, Romania
https://issuu.com/revistadunareadejos/docs/dunarea_de_jos_174_august 
https://issuu.com/revistadunareadejos/docs/dunarea_de_jos_175_septembrie/1

Magazin Bibliologic : Revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică
Mihaela STAVER. Surse electronice de informare utilizate în formarea culturii informației utilizatorului http://www.bnrm.md/files/publicatii/Magazin-bibliologic2017-1-2.pdf
Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA. Noi paradigme informaționale oferite de distribuitorii conținuturilor științifice EBSCO și SpringerLink http://www.bnrm.md/files/publicatii/Magazin-bibliologic2017-1-2.pdf
Anișoara NAGHERNEAC, Marina MAGHER. MENDELEY – instrument util de organizare a referințelor bibliografice http://www.bnrm.md/files/publicatii/Magazin-bibliologic2017-1-2.pdf

COLLOQUIA BIBLIOTHECARIORUM „FAINA TLEHUCI”
Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, colloquia (4 ; 2016 ; Bălţi). Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci” = Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ed. a 4-a, 23 febr. 2016 / red. resp. : E. Harconiţa ; colegiul de red. : L. Mihaluţa, E. Stratan ; rez. în lb. engl. : V. Topalo ; design/cop./machetare : S. Ciobanu, A. Antonova. – Bălţi : Bibl. Şt., 2016. – 110 p. – ISBN 978-9975-50-190-3.
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu2/coll_tlehuci4.pdf

Slideshare
Elena HARCONIŢA, Aculina MIHALUŢA, Valentina TOPALO. REPORT ON NATIONAL LIBRARY AWARENESS DAY IN USARB 2017
Ala LÎSÎI. Cartea electronică în perceperea utilizatorilor: studiu de caz
Elena HARCONIȚA, Rodica SOBIESKI-CAMERZAN. Efectele proiectelor internaționale asupra bibliotecilor academice și Ziua Națională de Sensibilizare privind Bibliotecile
Elena HARCONIŢA. Implementarea Proiectelor internaţionale – o oportunitate veridică de reformare a bibliotecii universitare
Elena CRISTIAN. Criterii şi elemente esenţiale în elaborarea Politicii de dezvoltare a colecţiilor bibliotecare
Ludmila RĂILEANU. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în contextul proiectelor internaţionale
Valentina TOPALO. Impactul şi durabilitatea proiectelor internaţionale implementate în Biblioteca Ştiinţifică USARB
Mihaela STAVER. Surse electronice de informare utilizate în formarea Culturii Informaţiei a utilizatorului
Ala LÎSÎI. Aspectele plagiatului: clasificare, prevenire (studiu de caz).
Valentina TOPALO. Educaţie deschisă: conţinut, structura şi invăţare în MOOCs.
Mihaela STAVER. Repozitoriul ZENODO - schimbul datelor de cercetare la nivel european.
Varvara GANEA. Sistemul informational modernizat creat de bibliotecarii USARB.
Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA. Resurse ştiintifice deschise conform profilului USARB.
Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA. Noi paradigme informationale oferite de distribuitorii continuturilor stiintifice EBSCO şi SpringerLink.
Valentina Topalo. Oportunitate modernă: Săptamâni de OPEN ACCESS la Biblioteca Universitatii bălţene.

LIBRARIANS Blog
http://bsusarbprofesional.blogspot.md/
http://bsusarbprofesional.blogspot.md/2016/03/inaugurarea-proiectului-erasmus.html
http://bsusarbprofesional.blogspot.md/2016/04/trainingul-esp-english-for-specific.html
http://bsusarbprofesional.blogspot.md/2016/03/sedinta-de-diseminare-privind.html

Facebook
https://www.facebook.com/LNSS-implementare-USARB-221942414990941/

Google+
https://plus.google.com/u/0/photos/100998582434239819038/album/6272965373065209121
https://plus.google.com/u/0/photos/100998582434239819038/album/6265168530495733473

Twitter
https://twitter.com/LnssUsarb

Flickr
https://www.flickr.com/photos/bsu_balti/albums/72157666758904021
https://www.flickr.com/photos/bsu_balti/albums/72157663955794624

Pinterest
https://www.pinterest.com/bsubalti/proiectul-lnss-programul-erasmus%2B/