Baze de date

BAZE DE DATE  <<<


BAZE DE DATE

SpringerLink
Logo SpringerLink
Baza de date conţine informaţii cu full texte din diverse domenii: arhitectură şi design, astronomie, ştiinţe biomedicale, business şi management, chimie, pedologie, geografie, inginerie, mediul ambiant, drept, matematică, filosofie, fizică, psihologie, ştiinţe sociale, statistică etc. Baza de date se actualizează zilnic. Accesul este oferit numai din spaţiile USARB.
Perioada de accesare 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2016.

EBSCO
Academic Search Premier
Logo Academic Search Premier
Bază de date multidisciplinară cu texte integrale din peste 4 600 de publicaţii, inclusiv texte integrale din aproximativ 3 900 de titluri verificate de experţi. Sînt disponibile documente în format PDF, începînd cu anul 1975, din peste o sută de periodice şi referinţe citate cu posibilitate de căutare din peste 1 000 de titluri
Business Source Premier
Logo Business Source Premier
Cea mai utilizată bază de date pentru căutări în domeniul afacerilor: marketing, management, contabilitate, finanţe şi economie. Oferă texte integrale, începînd din 1886, din peste 2 300 de periodice, din peste 1 100 de titluri verificate de experţi. Este actualizată zilnic în EBSCOhost.
ERIC
Logo ERIC
Education Resource Information Center, conţine peste 1 300 000 de înregistrări şi legături la texte integrale din peste 317 000 de documente din domeniul educaţiei, începînd din anul 1966.
GreenFILE
Logo GreenFILE
Oferă informaţii ce acoperă toate aspectele impactului uman asupra mediului (poluare, schimbarea climei, reciclare etc...) – 649 de reviste, reviste full-text – Conţine indexări şi abstracte pentru aproximativ 649 000 înregistrări, de asemenea si acces la full text pentru 4 700 de înregistrări.
Library, Information Science & Technology Abstracts
Logo Library, Information Science & Technology Abstracts
Indexează peste 500 de periodice esenţiale, peste 50 de periodice prioritare şi 125 de periodice selective; cărţi, rapoarte de cercetare şi articole, începînd cu jumătatea anilor 60 pînă astăzi la subiectele: biblioteconomie, clasificare, catalogare, bibliometrică, regăsirea informaţiilor online, managementul informaţiilor, etc.
MasterFILE Premier
Logo MasterFILE Premier
Concepută special pentru bibliotecile publice, această bază de date multidisciplinară oferă texte integrale din aproximativ 1 700 de publicaţii de interes general, cu texte integrale disponibile din anul 1975. Include texte din 500 de cărţi de referinţă şi 164 400 de documente din surse primare, precum şi o colecţie de imagini de 502 000 de fotografii, hărţi şi steaguri. Este actualizată zilnic prin intermediul EBSCOhost.
Newspaper Source
Logo Newspaper Source
Texte complete din peste 40 de ziare din Statele Unite şi din lume, texte integrale selective din 380 de ziare regionale (din Statele Unite), transcrieri de ştiri televizate şi radiofonice.
Regional Business News
Logo Regional Business News
Cuprinde texte integrale din publicaţii regionale de afaceri, informaţii din peste 80 de publicaţi din toate zonele urbane şi rurale din Statele Unite
Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text
Logo Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text
Baza de date conţine full texte din 330 de reviste şi aproximativ 30 de monografii, rapoarte de cercetare, materialele conferinţelor. Conţinutul tematic include informaţii din biblioteconomie, clasificare, catalogare, bibliometrie. Acestă bază de date cuprinde materiale de la mijlocul anilor 1960 până în prezent.
Research Starters – Education
Logo Research Starters – Education
Bază de date concepută special pentru elevii de liceu, studenţi şi masteranzi. Conţine rezumatele articolelor de aproximativ 3 000 de cuvinte scrise de cercetători, savanţi şi alţi experţi în domeniu. Articolele sînt proiectate pentru a fi puncte de plecare pentru studenţi, oferindu-le imagini de ansamblu la subiect, definiţii relevante ale bazei de date din domeniul educaţiei. Este completată cu manuale şi alte materiale, cu imagini de ansamblu la subiecte de actualitate în asistarea cercetării cu succes a elevilor, studenţilor, cercertătorilor.
Research Startes Business
Logo Research Startes Business
Bază de date care conţine ghiduri de studiu şi de cercetare conceput special pentru elevii avansaţi de liceu, studenţi şi tineri absolvenţi. Baza de date constă din articole complete, dar cu un rezumat concis la subiect de aproximativ 3 000 de cuvinte scrise de cercetărori şi oameni de ştiinţă. Articolele sînt proiectate pentru a fi puncte de plecare pentru studeni, oferindu-le imagini de ansamblu la subiect, definiţii relevante ale bazei de date din domeniul educaţiei. Este completată cu manuale şi alte materiale cu imagini de ansamblu la subiecte de actualitate în asistarea cercetării cu succes a elevilor, studenţilor, cercertătorilor.
Research Startes Sociology
Logo Research Startes Sociology
Bază de date care inserează ghiduri de studiu şi de cercetare conceput special pentru elevi avansaţi de liceu, studenţi şi tineri absolvenţi ai facultăţilor. Ele constau din articole complete, dar cu un rezumat concis la subiect de aproximativ 3 000 de cuvinte scrise de cercetători, oameni de ştiinţă şi alţi experţi. Articolele sînt proiectate pentru a fi puncte de plecare pentru studenţi, oferindu-le imagini de ansamblu la subiect, definiţii relevante ale bazei de date din domeniul educaţiei. Este completată cu manuale şi alte materiale, cu imagini de ansamblu la subiecte de actualitate în asistarea cercetării cu succes a elevilor, studenţilor şi cercertătorilor

www.eifl.net
IOP Science
Logo IOP Science
Pachetul IOP Science include 45 de reviste de mare impact. Reviste IOP Science acoperă subiectele: fizică, biologie, chimie, inginerie, mediu, matematica, medicină.
Perioada de accesare 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2017
BioONE
Logo BioONE
BioOne complet oferă acces la 180 reviste ştiinţifice cu peste 125 000 articole full text de mare impact privind cercetarea în ştiinţe biologice, ecologice şi de mediu.
Perioada de accesare 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2018
EDWARD ELGAR Publishing
Logo EDWARD ELGAR Publishing
Colecţia Edward Elgar Publishing conţine 7 reviste în drept, economie, precum şi studii de management şi leadership: Journal of Human Rights and the Environment, Queen Mary Journal of Intellectual Property, Review of Keynesian Economics, European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention Leadership and the Humanities.
Colecţia E-book Edward Elgar Publishing oferă acces la cărţi ce acoperă multe domenii interdisciplinare de studii de dezvoltare, inclusiv finanţe, economie, studii de inovare, dezvoltarea infrastructurii, a sănătăţii, guvernanţa corporativă, publică şi politica socială, migraţia, metode de cercetare, de proprietate intelectuală, reforma juridică etc. Colecţia cuprinde monografii academice, manuale şi cărţi de referinţă.
Perioada de accesare 1 iulie 2014 - 31 decembrie 2017
IMF eLibrary
Logo IMF eLibrary
eLibrary, Fondul Monetar internaţional (FMI) oferă acces on-line la colecţia completă cu conţinut economic global la mai mult de 11 000 de publicaţii cu full text, la baze de date statistice ale FMI. eLibrary FMI este o resursă importantă pentru studiu economic şi analize. Bazele de date acoperă următoarele disciplini: balanţa de plăţi, pieţele de capital, mărfuri, modele econometrice, cooperarea economică, dezvoltare economică, politică economică, energetică, instituţii financiare, schimb valutar, politica monetară, uniuni monetare, economie politică, reducerea sărăciei, ratele de schimb reale, economie regională, tarife, acorduri comerciale.
Perioada de accesare 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2020
Royal Society Journals
Logo Royal Society Journals and Archive
The Royal Society Journals Collection cuprinde nouă titluri de publicaţii periodice cu mare impact în ştiinţele fizicii și biologice, inclusiv Philosophical Transactions A and B, and Proceedings A and B. Abonații beneficiază, de asemenea, de acces la arhivă digitală Royal Society, începînd cu anul 1665. Subiectele acoperite: ştiinte biologice, ştiinte fizice, matematice și de inginerie, subiecte transdisciplinare.
Perioada de accesare 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2017
DUKE UNIVERSITY PRESS JOURNALS
Logo Emerald

E-Duke University Press oferă acces online la 44 de titluri de reviste în ştiinţele umaniste şi sociale. Revistele acoperă subiectele: studii de istorie, studii africane, antropologie, artă, studii asiatice, critică şi teorie, studii culturale, economie, educaţie, mediu, etnografie, studii europene, ficţiune & poezie, mass-media, studii literare, politica de sănătate, de gen, istorie, studii regionale internaţionale, studii despre Orientul Mijlociu, teoria muzicii, pedagogie, filozofie, politică, studii religioase, studii ştiinţifice, sociologie şi teoria socială, teatru şi studii de performanţă.
Perioada de accesare 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2018

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
Logo Emerald

The New England Journal of Medicine (NEJM) este un jurnal medical săptămînal care publică noile descoperiri din medicină, articole, rapoarte de caz, practica de clinică. Domeniile acoperite: cardiologie, medicina de urgenţa, endocrinologie, gastroenterologie, hematologie/oncologie, imunologie/alergie, boli infecţioase, nefrologie, neurologie/neurochirurgie, reumatologie.
Perioada de accesare 21 septembrie 2015 - 31 decembrie 2018


Research4Life - accesul la cercetare în lumea dezvoltării

HINARI

Logo DOAJ
Health InternetWork Access to Research Initiative oferă acces la cele mai importante reviste și cărți editate de edituri prestigioase în domeniul științelor sociale biomedicale și conexe. Acest portal este disponibil în limbile arabă, engleză, franceză, rusă, portugheză și spaniolă

OARE

Logo DOAJ
Online Access to Research in the Environment – portal, care oferă acces la 17 baze de date şi colecţii de reviste electronice, 16 surse de referinţă şi 11 colecţii în acces deschis.privind mediul, este coordonat de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP)

AGORA

Logo DOAJ
Access to Global Research in Agriculture – portal on-line coordonat de FAO/Cornell University, USA ce oferă acces la informații cu privire la agricultură și științele conexe

ARDI

Logo DOAJ
Access to Research for Development and Innovation - portal on-line ce oferă acces la cercetare pentru dezvoltare și inovare; ARDI a fost lansat de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale în 2009 și sprijină cercetătorii din țările în curs de dezvoltare în crearea și dezvoltarea noilor soluții la provocările tehnice cu care se confruntă la nivel local și global. ARDI include peste 8 000 de reviste; 20 000 de cărți, 15 resurse de referință, 45 de editori

ALTELE

Zenodo

Logo DOAJ
Repozitoriul Zenodo, un depozit European de date de cercetare ce include cercetări și conținuturi educaționale și informaționale. Repozitoriul Zenodo este construit și dezvoltat de către cercetători pentru a asigura acces tuturor care doresc să se alăture Accesului Deschis la Știință. Facilităţi: generarea automată a identificatorului DOI (Digital Object Identifier – identificarea unică a resursei); atribuirea licenţei Creative Commons; partajare şi export.

eLIBRARY.RU

Logo DOAJ
eLIBRARY.RU este cea mai mare bibliotecă digitală a publicațiilor științifice din Rusia cu capacități extinse de căutare a informației. Abonaților sunt disponibile 4000 de reviste științifice străine cu text integral și peste 3 900 interne, din care 2 800 de reviste sunt disponibile în accesul gratuit, precum și descrieri la un milion și jumătate de teze. Pentru accesare utilizați parola - BIBLIOTECAR, login - librarius.

CEEOL

Logo DOAJ
CEEOL, cu sediul în Frankfurt am Main, Germania, este un important furnizor de e-reviste şi e-cărți academice în domeniul umanistic şi ştiinţelor sociale din Europa Centrală şi Europa de Est. Peste 600 de editori au încredinţat CEEOL reviste şi cărţi electronice de calitate care acoperă la moment mai bine de 1560 reviste, peste 350 000 de articole.

DOAJ

Logo DOAJ
Directoriul revistelor cu Acces Deschis (11 487de reviste academice din 136 de ţări şi publicate în 50 de limbi). DOAJ înlesneşte accesul liber la publicaţii periodice din diverse domenii academice. La dispoziţia cititorilor sînt puse publicaţii ce acoperă toate domeniile de cercetare academică.
Baza de date a ONU
Logo Baza de date a ONU
Cuprinde aproximativ toate tipurile de documente ONU, date, publicităţii, incepînd cu mijlocul anilor 1990. Categoriile de documente incluse sînt: Rezoluţii incepand cu anul 1946 (Consiliu de Securitate, Adunarea Generală, Consiliul Economic şi Social, Consiliul de Încredere), Documente selectate ale Consiliului de Securitate şi ale Adunării Generale începînd cu anul 1985, Propuneri de rezoluţii, Inregistrări ale întîlnirilor (PVs şi SPs), Rapoarte, Documente administrative (ST/AI-, ST/C/-, St/SGB/-), Sentinţe ale Tribunalului Administrativ.
EU Bookshop
Logo EU Bookshop
Librărie virtuală care oferă acces la 1 000 000 de publicaţii oficiale ale Uniunii Europene. Puteţi descărca aceste publicaţii în format PDF sau să selectaţi literatura care ar putea prezenta interes pentru Dumneavoastră şi să expediaţi Coordonatorului Centrului de Informare al Uniunii Europene al Bibliotecii Ştiinţifice versiunea electronică a listei titlurilor selectate prin e-mailul valeandrew@gmail.com.
Documentele UE
Logo Documentele UE
Link-uri către documente (de la texte juridice pînă la documente istorice), sondaje şi studii recente, biblioteci şi centre de documentare. Explicaţii pe marginea terminologiei UE, glosare şi orientări privind redactarea şi publicarea textelor despre UE.
Comisia Europeană
Logo Comisia Europeană
Baza de date conţine acte elaborate de instituţiile europene, procese-verbale ale reuniunilor instituţiilor şi organismelor europene, comunicate şi articole de presă, discursuri ale liderilor europeni. Oferă acces la fişa descriptivă a documentului şi la documentul propriu-zis (cu excepţia textelor care intră sub incidenţa dreptului de autor).
OPEN KNOWLEDGE REPOSITORY World Bank
Logo OPEN KNOWLEDGE REPOSITORY World Bank
Repozitoriul OPEN KNOWLEDGE REPOSITORY oferă 13 833 de publicaţii în 8 colecţii şi 232 de subcolecţii: Annual Reports & Independent Evaluations, Books, Journals, Serial Publications, Working Papers, Economic and Sector Work (ESW) Studies, Knowledge Notes, Multilingual Content.
E-LIS
Logo E-LIS
Înfiinţată în anul 2003, arhiva internaţională deschisă pentru domeniul biblioteconomie şi ştiinţele informării (LIS). Conţine peste 11 500 de lucrări arhivate/difuzate în contextul Accesului Deschis (OA).
Polpred
Logo Polpred
Proiectul Polpred.com ”Обзор СМИ”, monitorizează domeniile educaţie, economie şi drept, include o sinteză a presei şi documente ale analiştilor în educaţiei, economie şi drept din circa 600 de surse, vizează 53 de ramuri ale economiei din toate ţările lumii, reflectă politica industrială din Rusia şi din străinătate, inclusiv informaţii utile despre educaţia, economia Republicii Moldova, în perioada 1998 - 2016. Milioane de știri de top, ale agențiilor de presă din ultimii 15 ani. Conţine ghiduri de afaceri pe ţări şi domenii. Acces gratuit la peste 5 mii de cărţi electronice în limba engleză. Revista presei gratuită.
Polpred.com se deschide pe toate calculatoarele bibliotecii și rețeaua internă.