Dosar de presă ___ Comentarii


NRF

Nr. 1-2 2011

SUMAR

Gheorghe ERIZANU. Lecţia de română …

RECONSTITUIRI. EUGENIU COŞERIU – 90 DE ANI DE LA NAŞTERE
Maria ŞLEAHTIŢCHI. Cei plecaţi, cei rămaşi…
Dumitru IRIMIA. Între două scrisori
Eugeniu COŞERIU. Corespondenţă

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
Lucia CIORNEA (COVALCIUC). Boris Vâşeslavţev şi etica harului
Boris VÂŞESLAVŢEV. Inima în mistica creştină şi în cea indiană

STUDII DE LINGVISTICĂ
Laimutė BUČIENĖ. Expression of Attributive Word Phrases in Lithuanian
Vidas KAVALIAUSKAS. Derivation and accentuation system of the verbs with suffix -enti in standard Lithuanian
Ioan MILICĂ. Gramaticalizare şi stilizare
Gheorghe POPA, Grigore CANTEMIR. Unele reflecţii lingvistice ale lui Alecu Russo
Viorica POPA, Ala SAINENCO. Structurile asociative: abordare didactică şi experiment asociativ
LILIA RACIULA. Variabilitatea din perspectivă semiostilistică

COLLOQUIA. ROMANUL ÎN SPAŢIUL LITERAR EUROPEAN: ÎNTRE CREAŢIE ŞI RECEPTARE
Maria ŞLEAHTIŢCHI. Scurte comentarii în marginea unui proiect de echipă
Vladimir BRAJUC. Поэтика постмодернизма в романе Саши Соколова «Школа для дураков»
Nicolae LEAHU. Romanul ca studiu conflictologic al spaţiului literar (Polemica Walser – Reich-Ranicki)
Raisa LEAHU. Portretul lui Anibalector, monstrul-cititor din romanul „Cititorul din peşteră” de Rui Zink
Mariana PASINCOVSCHI. Paul Goma – dimensiunea experienţei creatoare
Tatiana SUZANSKAJA. Изображение человека нового времени в русском романе конца ХХ века
Liliana Stela ŢIGĂNAŞ (BALAN). Constantin Virgil Negoiţă: „Martori apropiaţi” sau între lumi

EXEGEZE LITERARE
Inga EDU. Sincronizarea – un dialog cultural dintre Est şi Vest
Ludmila ŞIMANSCHI. Ironicul şi parodicul în structurile narative postmoderniste (cu referinţă la „Levantul” de Mircea Cărtărescu)