MOSTRE referinţe, citări  <<<


 

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE, STUDENŢILOR, CERCETĂTORILOR

 

MOSTRE DE PREZENTARE A REFERINŢELOR BIBLIOGRAFICE

Elaborarea unei lucrări ştiinţifice necesită prezentarea referinţelor bibliografice şi a citărilor din alte opere. Orice cercetător este dator să cunoască regulile de alcătuire a referinţelor bibliografice.

Există norme standardizate la nivel internaţional şi naţional privitor la elaborarea şi prezentarea referinţelor bibliografice şi a citărilor din alte opere pentru diferite tipuri de documente.

Notă: Vă invităm să consultaţi site-ul Bibliotecii Ştiinţifice USARB - http://libruniv.usarb.md/ - Pagina utilizatorului – Rubrica Cercetătorului Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografce şi citarea resurselor de informare : Ghid practic - http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/reguli_referinte.pdf

Notă: Pe parcursul listei de referinţe trebuie să fie folosit acelaşi sistem de punctuaţie şi formatare. Fiecare element al referinţei trebuie să fie clar separat de elementele următoare printr-un semn de punctuaţie sau prin schimbarea caracterelor.

 

MOSTRE DE PREZENTARE A CITĂRILOR ÎN TEXT

Orice lucrare ştiinţifică se bazează pe anumite rezultate obţinute anterior, de aceea publicaţiile ştiinţifice conţin citări şi referinţe bibliografice care confirmă documentar cunoaşterea acestor rezultate. Datele bibliografice indicate în publicaţii determină legătura unei lucrări cu alte cercetări precedente, conceptualizează poziţiile ştiinţifice ale autorului şi apartenenţa lui la o şcoală ştiinţifică, oferă posibilitatea de a verifica verosimilitatea de facto a datelor prezentate. Utilizarea unor idei, date şi metode străine sau interpretarea textului fără citare este considerată drept plagiat, una din încălcările grave a eticii ştiinţifice.

   Este o formă scurtă a referinţei care identifică publicaţia din care s-a extras citatul sau ideea comentată.

   Tebuie să fie complet, fără prescurtări spontane ale textului citat şi fără denaturarea ideii autorului. Omiterea cuvintelor, enunţurilor, alineatelor în procesul citării se admite în cazul în care nu afectează textul citat şi se marchează prin puncte de suspensie (…) .

Standardul ISO 690  Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare (ISO 690:2010, IDT) (aprobat prin hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 871-ST din 05.04.2012) propune 3 modalităţi de prezentare a referinţelor publicaţiilor din care sunt extrase citatele: