Dosar de presă ___ Comentarii


NRF

Nr. 1-2 2010

SUMAR

EDITORIAL
Gheorghe POPA. În loc de predoslovi
Gheorghe ERIZANU. Topitul plumbului

DUMITRU IRIMIA – IN MEMORIAM
Dumitru IRIMIA. Etic-estetic în limbă şi în artă
Maria ŞLEAHTIŢCHI. Urmele de lumină ale Fiinţei: Dumitru Irimia
Ioan MILICĂ. Domnul Profesor Irimia
Ana-Maria MINUŢ. Mărcile stilului Dumitru Irimia
Cristina IRIMIA, Maria ŞLEAHTIŢCHI. „Să fiispiritliber,săcreziînadevăr, să te manifeşti cu sinceritate …”

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
Ofelia ICHIM. Românii sub lupa călătorilor britanici
Vidas KAVALIAUSKAS, Nadejda MOROZOVA, Jolanta ZABARSKAITĖ, Ala SAINENCO. Despre limba lituaniană altfel: Focarul de lituanistică ....
Josep Maria SALA VALLDAURA. Por una lectura semiótica del circo.

STUDII DE LINGVISTICĂ
Vidas KAVALIAUSKAS, Ala SAINENCO. Lexic comun indo-european în limbile lituaniană şi română.
Elena (MOCANU) LĂCUSTA. Permise ale universalităţii frazeologismelor somatice.
Gheorghe POPA. Din nou despre inoportunitatea reformei ortografice

Larisa BORTĂ. Столкновение и взаимодействие устной и письменной форм речи. Роль полемики как вида публичной речи в данном процессе
Lyudmila GMYRYA. Семантична структура двовалентних дiєслiвних предикатів конкретної фізичної дії, спрямованої на об’єкт
Elena SIROTA, Nina MIGHIRINA. Особенности языковой репрезентации актуального членения предложения в единицах микро- и акросинтаксиса

EXEGEZE LITERARE
Alexandru BURLACU. Un destin basarabean: Ion Buzdugan.
Iulian COSTACHE. D’ale carnavalului printre farse?
Mircea A. DIACONU. Cum e cu putinţă istoria literaturii?
Raisa LEAHU. Lectura şi interpretarea unui prozopoem.
Anatol MORARU. Un scurt metraj fără final
Daniela PETROŞEL. Urmuz. Homo technicus şi homo aestheticus
Nicoleta REDINCIUC. Zahei orbul - ochiul critic faţă cu non-spusul

CRONICĂ DE CARTE
Gheorghe POPA. Lecţiile unui volum de lingvistică şi fi-lologie românească
Lucia ŢURCANU. Nicolae Manolescu despre viaţă şi cărţi

CRONICA EVENIMENTELOR
Ala SAINENCO. Un periplu geolingvistic