PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Măsurători şi indicatori de performanţă anii 2013-2015  <<<


MĂSURĂTORI ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ AI ACTIVITĂŢII BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE


 Măsurători şi indicatori de performanţă

2015

2016

I. Contextul Bibliotecii

   
Cheltuieli achiziţii total/buget

794 679 / 316 665

818 184 / 289 630

per utilizator (total/buget)

82 / 33

88 / 31

  Venituri (granturi, proiecte, donaţii)

478 014

528 554

  % cheltuieli achiziţii documente, baze de date din buget

40%

35 %

  % venit donaţii

60%

65%

II. Resurse umane ale Bibliotecii

  Bibliotecari:

53

53

  % personal profesional

47%

45%

  % personal specializat

53%

55%

 norma întreagă

53

53

  grad de calificare superior

16

17

  gradul I de calificare

19

18

  gradul II de calificare

11

11

  Alte categorii

3

3

  Studii superioare

50

50

  Inclusiv de specialitate

24

23

Studii medii

3

3

  Inclusiv de specialitate

2

2

Conform vîrstei

   

  Până la 30 ani

1

1

  31 - 45 ani

19

21

  46 - 60 ani

25

22

  După 60 ani în sus

8

9

III. Puncte de servire/ore funcţionare

Numărul punctelor de acces public

16

16

Suprafaţa totală (m.p.)

5 768,6

5768,6

Spaţiul funcţional per utilizator

0,60

0,62

Număr total locuri- utilizatori

763

763

IV. Utilizarea şi utilizatori

Utilizatori înscrişi

9 655

9 300

Utilizatori activi

9 133

7 738

Vizite virtuale / Accesări

422 148 / 2 113 864

438 148/ 2 379 069

 Împrumutul documentelor

621 591

613 659

Rata de circulaţie a colecţiilor

0,72*

0 72*

V. Resurse documentare. Servicii şi procedee interne

Achiziţia documentelor

Titluri adăugate stocului

4 704

4 638

  per utilizator

0,49

0,50

Exemplare adăugate stocului

8 003

8 135

  per utilizator

0,82

0,87

Exemplare adăugate per titlu adăugat

1,70

1,75

Documente în stoc
(la început de an ):ex/titl.

1 021 919 / 299 128**

1 016 030 / 303 693**

*   exclusiv Fondul pasiv 154 833 ex.
**  inclusiv Fondul pasiv