PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Măsurători şi indicatori de performanţă anii 2013-2015  <<<


MĂSURĂTORI ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ AI ACTIVITĂŢII BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE


 Măsurători şi indicatori de performanţă

2013

2014

I. Contextul Bibliotecii

   
Cheltuieli achiziţii total/buget

766 334 / 358 526

758 514 / 229 571

per utilizator (total/buget)

79 / 36

87 / 26

  Venituri (granturi, proiecte, donaţii)

430 408

528 942

  % cheltuieli achiziţii documente, baze de date din buget

45 %

30 %

  % venit donaţii

55 %

70 %

II. Resurse umane ale Bibliotecii

  Bibliotecari:

52

52

  % personal profesional

29 %

31 %

  % personal specializat

71 %

69 %

 norma întreagă

52

52

  grad de calificare superior

14

14

  gradul I de calificare

14

19

  gradul II de calificare

15

16

  Alte categorii

4

3

  Studii superioare

48

49

  Inclusiv de specialitate

15

16

Studii medii

4

3

  Inclusiv de specialitate

2

2

Conform vîrstei

 

 

  Până la 30 ani

2

2

  31 - 45 ani

22

22

  46 - 60 ani

22

22

  După 60 ani în sus

6

6

III. Puncte de servire/ore funcţionare

Numărul punctelor de acces public

16

16

Suprafaţa totală (m.p.)

5768,6

5768,6

Spaţiul funcţional per utilizator

0,58

0,66

Număr total locuri- utilizatori

763

763

IV. Utilizarea şi utilizatori

Utilizatori înscrişi

9 993

8 691

Utilizatori activi

8 624

8 240

Vizite virtuale / Accesări

59 387 / 2 699 810

42 187 / 2 693 328

 Împrumutul documentelor

816 581

613 946

Rata de circulaţie a colecţiilor

0,94*

0,71*

V. Resurse documentare. Servicii şi procedee interne

Achiziţia documentelor

Titluri adăugate stocului

4 927

4 750

  per utilizator

0,49

0,55

Exemplare adăugate stocului

9 122

9 601

  per utilizator

0,91

1,1

Exemplare adăugate per titlu adăugat

1,85

2,02

Documente în stoc
(la început de an ):ex/titl.

1 023 115** / 289 950

1 022 712** / 294 570

*   exclusiv Fondul pasiv 154 833 ex.
**  inclusiv Fondul pasiv