PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Măsurători şi indicatori de performanţă anii 2012-2014  <<<


MĂSURĂTORI ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ AI ACTIVITĂŢII BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE


 Măsurători şi indicatori de performanţă

2012

2013

2014

I. Contextul Bibliotecii

Cheltuieli achiziţii total/buget

692  416 / 283 812

766 334 / 358 526

758 514 / 229 571

per utilizator (total/buget)

67 / 28

79 / 36

87 / 26

  Venituri (granturi, proiecte, donaţii)

486 129

430 408

528 942

  % cheltuieli achiziţii documente, baze de date din buget

41 %

45 %

30 %

  % venit donaţii

59 %

55 %

70 %

II. Resurse umane ale Bibliotecii

  Bibliotecari:

56

52

52

  % personal profesional

25 %

29 %

31 %

  % personal specializat

75 %

71 %

69 %

 norma întreagă

56

52

52

  grad de calificare superior

13

14

14

  gradul I de calificare

10

14

19

  gradul II de calificare

20

15

16

  Alte categorii

3

4

3

  Studii superioare

53

48

49

  Inclusiv de specialitate

14

15

16

Studii medii

3

4

3

  Inclusiv de specialitate

2

2

2

Conform vîrstei

 

 

 

  Până la 30 ani

4

2

2

  31 - 45 ani

25

22

22

  46 - 60 ani

23

22

22

  După 60 ani în sus

5

6

6

Personal:

60

61

61

III. Puncte de servire/ore funcţionare

Numărul punctelor de acces public

16

16

16

Suprafaţa totală (m.p.)

5768,6

5768,6

5768,6

Spaţiul funcţional per utilizator

0,56

0,58

0,66

Timp mediu de funcţionare pe săptămînă:

63

52

52

zile total

244

243

252

ore total anual

2 196

2 187

2 268

Număr total locuri- utilizatori

763

763

763

IV. Utilizarea şi utilizatori

Utilizatori înscrişi

10 275

9 993

8 691

Utilizatori activi

9 724

8 624

8 240

Vizite virtuale / Accesări

39 821

59 387 / 2 699 810

42 187 / 2 693 328

 Împrumutul documentelor

1 106 764

816 581

613 946

Rata de circulaţie a colecţiilor

1,31*

0,94*

0,71*

V. Resurse documentare. Servicii şi procedee interne

Achiziţia documentelor

Titluri adăugate stocului

5 863

4 927

4 750

  per utilizator

0,57

0,49

0,55

Exemplare adăugate stocului

10 282

9 122

9 601

  per utilizator

1,0

0,91

1,1

Exemplare adăugate per titlu adăugat

1,75

1,85

2,02

Documente în stoc
(la început de an ):ex/titl.

1 023 311** / 285 414

1 023 115** / 289 950

1 022 712** / 294 570

  per utilizator (ex./titl.)

105 / 29

87 / 29

87 / 29

  Rata de înnoire a colecţiei

99 ani

95 ani

90 ani

  Timp mediu de prelucrare a documentelor

7 zile

7 zile

7 zile

*   exclusiv Fondul pasiv 149 802 ex.
**  inclusiv Fondul pasiv