PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Măsurători şi indicatori de performanţă anii 2007-2008  <<<


MĂSURĂTORI ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ AI ACTIVITĂŢII BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE


 Măsurători şi indicatori de performanţă

2008
2007

I. Contextul Bibliotecii

Cheltuieli pentru achiziţii total/buget

688 751 / 308 669 lei

653 469 / 299 571 lei

per utilizator (total/buget)

57 / 26

52 / 24 lei

Venituri (granturi, proiecte, donaţii)

380 082

353 891

% cheltuieli pentru achizţii din buget(inclusiv abonare)

45% (29%)

45% (35%)

II. Resurse umane ale Bibliotecii

Bibliotecari:

68

68

cu studii superioare în biblioteconomie

22

25

norma întreagă

68

68

grad de calificare superior

9

9

gradul I de calificare

9

9

gradul II de calificare

23

20

Alte categorii   

11

11

Studii superioare

70

68

         Inclusiv de specialitate

22

22

Studii medii

9

11

         Inclusiv de specialitate

2

2

Conform vîrstei

        Pînă la 30 ani

16

14

        De la 30 pînă la 50 ani 

40

45

        După 50 ani

23

20

Personal:

79

79

per utilizator

0,0065

0,0063

per 1 000 utilizatori

5,95

5,92

III. Puncte de servire/ore funcţionare

Numărul punctelor de acces  public

19

19

Suprafaţa totală(m.p.)

5768,6

5768,6

Spaţiul funcţional per utilizator

0,48

0,46

Timp mediu de funcţionare pe săptămînă:

62

62

zile total

260

265

ore total anual

2 340

2 387

Număr total locuri- utilizatori

763

763

IV. Servicii însprijinul comunităţii universitare

Utilizatori înscrişi

13 276

13 331

Utilizatori activi

12 063

12 518

Vizite la Bibliotecă:

588 281

614 989

per utilizator

48,77

49,12

per zi

2262

2321

per oră

251

258

er angajat BŞU

7 447

7 785

per angajat din serviciile Comunicarea colecţiilor

18 383

20 500

Vizite virtuale

10 900

9 716

Împrumutul documentelor

1 470 558

1 372 650

per utilizator

122

109,65

per angajat BŞU

18 616 

17 375

per angajat din serviciile Comunicarea colecţiilor

45 958 

45 755

per zi

5 656 

5 179

per oră

628

575

Rata de circulaţie a colecţiilor

1,77

1,66

V. Resurse documentare. Servicii şi procedee interne

Achiziţia documentelor

Titluri adăugate stocului

6 172

6 222

per utilizator

0,51

0,49

Exemplare adăugate stocului

14 105

14 020

per utilizator

1,17

1,11

Exemplare adăugate per titlu adăugat

2,3

2,3

Documente în stoc (la 1.01.2008): ex/titl.

1 016 037 / 263 560

1 010 848 / 258 286

per utilizator (ex./titl.)

84 / 22

81 / 21

Rata de înnoire a colecţiei

59 ani

58 ani

Timp mediu de prelucrare a documentelor

7zile

7 zile