Biblioteca in cifre 2008-2010

PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Biblioteca în cifre 2008-2010   <<<


BIBLIOTECA ÎN CIFRE


         
2010
2009
2008

COLECŢII

1 011 182 / 269 118 1 016 037 / 263 560 1 010 848 / 258 286

Cărţi

771 321 779 695 777 795

Publicaţii periodice

150 734 148 443 146 146

Documente audiovizuale

3 015 3 014 2 955

Documente de muzică tipărită

42 761 42 515 41 545

Documente electronice

929 812 686

Documente grafice

4 540 4 454 4 397

Alte documente

37 882 37 104 37 324

Abonamente publicaţii periodice

456 360 592

SURSE DE COMPLETARE

     

Cumpărare

8 % 8 % 33 %

Depozit Legal

14 % 11 % 19 %

Schimb naţional şi internaţional

2 % 2 % 3 %

Donaţii

76 % 79 % 45 %

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

36 749 34 629 26 545

CONSULTAŢII

5 699 4 512 3 338

REVISTE BIBLIOGRAFICE INFORMATIVE

115 246 221

CATALOAGE TRADIŢIONALE: (alfabetice, sistematice, analitice)

7 7 7

CATALOG ELECTRONIC (din 1990)

275 053 înregistrări 258 115 înregistrări 243 003 înregistrări

Procent de înregistrări catalografice în regim automatizat

56 % 53 % 52 %

Cărţi

147 268 138 387 131 636

Documente electronice.Materiale AV

2 124 2 031 1 846

Publicaţii periodice

2 551 2 475 2 363

Analitice

123 121 115 222 107 222

FACILITĂŢI ŞI SERVICII

     

Staţii automatizate pentru utilizatori

63 63 52

Puncte de acces la CD - Rom - uri

3 3 3

Terminale:
TinRead
OPAC

 
87
63
 
87
52
 
 
52

Combine muzicale

2 2 2

Televizoare / programe internaţionale (unul pentru derulare videoclip)

3 / 36 3 / 36 3 / 36
Copiatoare 1 1 1

FORMAREA UTILIZATORILOR
Cursul universitar Bazele culturii informaţionale

602 ore / 1619 904 ore / 98 grupe 948 ore

MANIFESTĂRI CULTURALE
(Salonul Literar, Salonul Muzical, Pridvorul Casei,
Cenaclul Kontur, Clubul de discuţii ONU, CECE , Clubul Bibliotecarilor Biblio Spiritus)

16 22 20

EXPOZIŢII

479 441 375

Expoziţii tematice

329 300 235

Expoziţii informative

143 135 134

Expoziţii eveniment

7 6 6

PUBLICAŢII, inclusiv articole

205 170 100

Lucrări bibliografice

29, inclusiv 24 buletine Intrări recente 33, inclusiv 24 buletine Intrări recente 23

Monografii, studii, rapoarte

2 4 8

Articole ştiinţifice/stidii, comunicări pe Internet

52 46 40

Despre Biblioteca şi Bibliotecari

63 55  

Materiale promoţionale

45 28 25

Revista Confluenţe bibliologice

nr. 1-4 nr. 1-4 nr. 1-4

DOTARE: SOFT TINLIB ; Modulul TinRead

DOTARE HARD
PC: (Pentium, Celeron)

114 117 90