Biblioteca in cifre 2015

PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Biblioteca în cifre 2015   <<<


BIBLIOTECA ÎN CIFRE


         2015

COLECŢII

1 021 919 / 299 128

Cărţi

778 436

Publicaţii periodice

161 793

Documente audiovizuale

3 097

Documente de muzică tipărită

43 095

Documente electronice

1 640

Documente grafice

5 043

Alte documente

28 815

Titluri abonate

154

Baze de date internaţionale / instituţionale

39 / 5

Cărţi electronice din baze de date

103 951

Reviste electronice din bate de date internaţionale / instituţionale

47 105 / 5

SURSE DE COMPLETARE pentru documente tipărite şi electronice

 

Cumpărare

40 %

Schimb naţional şi internaţional

4,7 %

Donaţii

55,3%

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

27 678

CONSULTAŢII

3 887

REVISTE BIBLIOGRAFICE INFORMATIVE

144

CATALOAGE TRADIŢIONALE: (alfabetice)

5

CATALOG ELECTRONIC (din 1990)

407 990 înregistrări

Procent de înregistrări catalografice în regim automatizat

74 %

Cărţi

220 481

Documente electronice. Materiale AV

2 833

Publicaţii periodice

2 863

Analitice

181 813

FACILITĂŢI ŞI SERVICII

 

Staţii automatizate pentru utilizatori

48

Puncte de acces la CD - Rom - uri

3

Terminale: TinRead; OPAC

48

Combine muzicale

2

Copiatoare

2

Scanere

2

FORMAREA UTILIZATORILOR
Cursul universitar Bazele culturii informaţiei

402 ore / 43 gr./ 1 035

MANIFESTĂRI  CULTURALE
(Salonul Literar, Salonul Muzical, Clubul de discuţii ONU, CECE , Clubul Bibliotecarilor Biblio Spiritus)

21

EXPOZIŢII

558

Expoziţii tematice

397

Expoziţii informative / inclusiv on-line

130 / 5

Expoziţii - eveniment

4

Expoziţii tematice on-line

22

PUBLICAŢII, inclusiv articole

240

Lucrări bibliografice

6

Dicţionare

1

Buletine de Achizitii recente

70 / 3 837 întegistrări

Monografii, rapoarte,documente de transfer tehnologic

3

Articole ştiinţifice/studii, comunicări pe Internet

79 / 15 / 35

Referinţe despre Biblioteca şi Bibliotecari

33

Materiale promoţionale

24

Revista Confluenţe bibliologice

Revista on-line Bibliouniversitas@ABRM.md

nr.1-4

nr.1-3

DOTARE: SOFT TINLIB - 410; Modulul TinRead

 

DOTARE HARD
PC: (Pentium, Celeron)

110