Biblioteca in cifre 2014

PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Biblioteca în cifre 2014   <<<


BIBLIOTECA ÎN CIFRE


         2014

COLECŢII

1 022 712 / 294 571

Cărţi

778 449

Publicaţii periodice

160 557

Documente audiovizuale

3 097

Documente de muzică tipărită

42 994

Documente electronice

1 604

Documente grafice

5 004

Alte documente

31 007

Titluri abonate

171

SURSE DE COMPLETARE

 

Cumpărare

11 %

Schimb naţional şi internaţional

1,2 %

Donaţii

87,8 %

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

25 144

CONSULTAŢII

4 087

REVISTE BIBLIOGRAFICE INFORMATIVE

158

CATALOAGE TRADIŢIONALE: (alfabetice, sistematice, analitice)

5

CATALOG ELECTRONIC (din 1990)

390 690 înregistrări

Procent de înregistrări catalografice în regim automatizat

73,1 %

Cărţi

211 624

Documente electronice. Materiale AV

2 801

Publicaţii periodice

2 827

Analitice

173 438

FACILITĂŢI ŞI SERVICII

 

Staţii automatizate pentru utilizatori

51

Puncte de acces la CD-ROM-uri

3

Terminale:
TinRead
OPAC


48

Combine muzicale

2

Copiatoare

1

Scanere

2

FORMAREA UTILIZATORILOR
Cursul universitar Bazele culturii informaţionale

410 ore / 43 gr. / 1 129

MANIFESTĂRI  CULTURALE
(Salonul Literar, Salonul Muzical, Clubul de discuţii ONU,
CECE, Clubul Bibliotecarilor BiblioSpiritus)

27

EXPOZIŢII

566

Expoziţii tematice

404

Expoziţii informative / inclusiv on-line

128 / 5

Expoziţii - eveniment

4

Expoziţii tematice on-line

23

PUBLICAŢII, inclusiv articole

323

Lucrări bibliografice

4, (60 coli de autor, 1 580 înregistrări

Buletine de Achizitii recente

70 / 4 925 înregistrări

Monografii, materiale ale conferinţelor, studii, rapoarte, documente de transfer tehnologic

8

Articole ştiinţifice/stidii, comunicări pe Internet

119

Resurse electronice

39

Referinţe despre Biblioteca şi Bibliotecari

30

Materiale promoţionale

80

Revista Confluenţe bibliologice

Revista on-line Bibliouniversitas@ABRM.md

nr. 1-4

nr. 1-2

DOTARE: SOFT TINLIB - 410 ; Modulul TinRead

DOTARE HARD
PC: (Pentium, Celeron)

115