Biblioteca in cifre 2013

PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Biblioteca în cifre 2013   <<<


BIBLIOTECA ÎN CIFRE


         2013

COLECŢII

1 023 115 / 289 950

Cărţi

776 321

Publicaţii periodice

159 335

Documente audiovizuale

3 097

Documente de muzică tipărită

42 990

Documente electronice

1 592

Documente grafice

4 971

Alte documente

34 809

Abonamente publicaţii periodice

322

SURSE DE COMPLETARE

 

Cumpărare

11 %

Depozit Legal

14 %

Schimb naţional şi internaţional

1,2 %

Donaţii

73,8 %

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

25 888

CONSULTAŢII

3 191

REVISTE BIBLIOGRAFICE INFORMATIVE

175

CATALOAGE TRADIŢIONALE: (alfabetice, sistematice, analitice)

5

CATALOG ELECTRONIC (din 1990)

377 887 înregistrări

Procent de înregistrări catalografice în regim automatizat

73 %

Cărţi

207 183

Documente electronice.Materiale AV

2 787

Publicaţii periodice

2 741

Analitice

165 176

FACILITĂŢI ŞI SERVICII

 

Staţii automatizate pentru utilizatori

48

Puncte de acces la CD - Rom - uri

3

Terminale:
TinRead
OPAC


39

Combine muzicale

2

Copiatoare

1

Scanere

2

FORMAREA UTILIZATORILOR
Cursul universitar Bazele culturii informaţionale

444 ore / 43 gr./ 1 193

MANIFESTĂRI  CULTURALE
(Salonul Literar, Salonul Muzical, Pridvorul Casei,
Cenaclul Kontur, Clubul de discuţii ONU, CECE , Clubul Bibliotecarilor Biblio Spiritus)

14

EXPOZIŢII

524

Expoziţii tematice

364

Expoziţii informative

137

Expoziţii eveniment

4

Expoziţii on-line

22

PUBLICAŢII, inclusiv articole

355

Lucrări bibliografice

74, inclusiv 70 buletine Achiziţii recente

Monografii, studii, rapoarte

15

Articole ştiinţifice/stidii, comunicări pe Internet

102

Despre Biblioteca şi Bibliotecari

30

Materiale promoţionale

128

Revista Confluenţe bibliologice

Revista on-line Bibliouniversitas@ABRM.md

nr. 1-4

nr. 1-2

DOTARE: SOFT TINLIB ; Modulul TinRead

DOTARE HARD
PC: (Pentium, Celeron)

114