Biblioteca in cifre 2012

PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Biblioteca în cifre 2012   <<<


BIBLIOTECA ÎN CIFRE


         2012

COLECŢII

1 015 920 / 279 614

Cărţi

769 611

Publicaţii periodice

154 464

Documente audiovizuale

3 048

Documente de muzică tipărită

42 874

Documente electronice

1 470

Documente grafice

4 759

Alte documente

36 945

Abonamente publicaţii periodice

440

SURSE DE COMPLETARE

 

Cumpărare

1,74%

Depozit Legal

12,40%

Schimb naţional şi internaţional

3,58 %

Donaţii

82,28 %

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

29 025

CONSULTAŢII

3 460

REVISTE BIBLIOGRAFICE INFORMATIVE

147

CATALOAGE TRADIŢIONALE: (alfabetice, sistematice, analitice)

5

CATALOG ELECTRONIC (din 1990)

339 424
înregistrări

Procent de înregistrări catalografice în regim automatizat

68%

Cărţi

188 930

Documente electronice.Materiale AV

2 614

Publicaţii periodice

2 544

Analitice

145 336

FACILITĂŢI ŞI SERVICII

 

Staţii automatizate pentru utilizatori

59

Puncte de acces la CD - Rom - uri

3

Terminale:
TinRead
OPAC

59

48

Combine muzicale

2

Copiatoare

1

FORMAREA UTILIZATORILOR
Cursul universitar Bazele culturii informaţionale

572 ore / 55 gr./1550

MANIFESTĂRI  CULTURALE
(Salonul Literar, Salonul Muzical, Pridvorul Casei,
Cenaclul Kontur, Clubul de discuţii ONU, CECE , Clubul Bibliotecarilor Biblio Spiritus)

18

EXPOZIŢII

537

Expoziţii tematice

394

Expoziţii informative

137

Expoziţii eveniment

6

PUBLICAŢII, inclusiv articole

395

Lucrări bibliografice

70, inclusiv 66 buletine Achiziţii recente

Monografii, studii, rapoarte

8

Articole ştiinţifice/stidii, comunicări pe Internet

96

Despre Biblioteca şi Bibliotecari

94

Materiale promoţionale

123

Revista Confluenţe bibliologice

nr. 1-4

DOTARE: SOFT TINLIB ; Modulul TinRead

DOTARE HARD
PC: (Pentium, Celeron)

124