Biblioteca in cifre 2012

PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Biblioteca în cifre 2011   <<<


BIBLIOTECA ÎN CIFRE


         2011

COLECŢII

1 015 459 / 274 864

Cărţi

774 690

Publicaţii periodice

152 821

Documente audiovizuale

3 044

Documente de muzică tipărită

42 846

Documente electronice

1 182

Documente grafice

4 646

Alte documente

36 230

Abonamente publicaţii periodice

510

SURSE DE COMPLETARE

 

Cumpărare

10 %

Depozit Legal

11%

Schimb naţional şi internaţional

1%

Donaţii

78%

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

31 262

CONSULTAŢII

3 180

REVISTE BIBLIOGRAFICE INFORMATIVE

134

CATALOAGE TRADIŢIONALE: (alfabetice, sistematice, analitice)

5

CATALOG ELECTRONIC (din 1990)

294 789 înregistrări

Procent de înregistrări catalografice în regim automatizat

59 %

Cărţi

156 713

Documente electronice.Materiale AV

2 267

Publicaţii periodice

2 663

Analitice

133 146

FACILITĂŢI ŞI SERVICII

 

Staţii automatizate pentru utilizatori

63

Puncte de acces la CD - Rom - uri

3

Terminale:
TinRead
OPAC

 
97
63

Combine muzicale

 2

Televizoare  / programe internaţionale (unul pentru derulare videoclip)

 3/36

Copiatoare

 1

FORMAREA UTILIZATORILOR
Cursul universitar Bazele culturii informaţionale

582 ore /  50 gr.
1705

MANIFESTĂRI  CULTURALE
(Salonul Literar, Salonul Muzical, Pridvorul Casei,
Cenaclul Kontur, Clubul de discuţii ONU, CECE , Clubul Bibliotecarilor Biblio Spiritus)

17

EXPOZIŢII

532

Expoziţii tematice

401

Expoziţii informative

131

Expoziţii eveniment

6

PUBLICAŢII, inclusiv articole

200

Lucrări bibliografice

34, inclusiv 24 buletine Achiziţii recente

Monografii, studii, rapoarte

 2

Articole ştiinţifice/stidii, comunicări pe Internet

55

Despre Biblioteca şi Bibliotecari

52

Materiale promoţionale

53

Revista Confluenţe bibliologice

nr. 1-4

DOTARE: SOFT TINLIB ; Modulul TinRead

DOTARE HARD
PC: (Pentium, Celeron)

120