PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Cele mai importante realizări în anul 2016   <<<


IMPORTANTE REALIZĂRI ÎN ANUL 2016

Dezvoltarea şi accesul la resursele informaţionale

Impactul proiectelor internaţionale

Utilizarea bibliotecii 

Servicii modernizate

Cercetare

Aprecieri ale muncii bibliotecarilor