PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Cele mai importante realizări în anul 2015   <<<


IMPORTANTE REALIZĂRI ÎN ANUL 2015

Valoarea instituţiei bibliotecare a Universităţii bălţene a fost apreciată prin distincţiile înalte pe care le-au primit Oamenii Bibliotecii Ştiinţifice din Partea Preşedintelui Republicii Moldova, Asociaţiei Bibliotecarilor din R.Moldova (ABRM), Senatului USARB, Rectorului şi conducerii Bibliotecii:

Din propriile surse statele Bibliotecii s-au completat cu 8 bibliotecari – absolvenţi ai Cursului de recalificare la Specialitatea – 344.1 Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică. Astfel numărul de specialişti în domeniu a crescut pînă la 37 %, cu categorii de calificare a crescut pînă la 88 %.

Dezvoltarea şi accesul la resursele informaţionale: Colecţiile de resurse informaţionale au fost completate cu circa 8 000 exemplare în peste 4 000 titluri, în valoare de 715 000 lei, donaţiile constituind - 75 %.

Oferta informaţională a fost suplimentată prin abonarea la bazele de date EBSCO şi SPRINGER, Legislaţia R. Moldova în valoare totală de peste 2 500 EURO, fiind oferit accesul la peste 60 de baze de date, prin care studenţii şi profesorii au avut acces la conţinuturile integrale a circa 215 000 cărţi şi 58 000 reviste, ceea ce a mărit considerabil fluxul informational pentru procesele de instruire şi cercetare ştiinţifică.

SENATUL USARB a aprobat Politica instituţională privind Accesul Deschis şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a repozitoriului instituţional ORA (OPEN RECEARCH ARCHIVE) – USARB, în care sînt plasate deja 600 cărţi, articole şi alte documente prin care are loc difuzarea cunoştinţelor la nivel mondial, sporind astfel vizibilitatea şi ratingul USARB în lume.

617 lucrări ale cadrelor didactice şi bibliotecarilor au fost plasate în biblioteci şi platforme deschise pe internet: Open Library, Calameo, Issuu, Scribd, Slideshare, fiind augmentată, de asemenea, vizibilitatea cercetătorilor USARB.

Activitatea în proiecte: Bibliotecarii USARB sînt implicaţi în 2 Proiecte internaţionale: Erasmus + şi TEMPUS, realizarea cărora va contribui la modernizarea Bibliotecii şi va deschide noi servicii şi oportunităţi pentru cititori.

Utilizarea Bibliotecii: 7 350 de studenţi şi profesori au vizitat Biblioteca de 188 780 ori, împrumutînd mai bine de 597 000 documente, accesînd de peste 2 milioane ori site-ul şi blogul Bibliotecii. Pentru cititori au fost organizate 366 expoziţii tematice, 30 on-line, 36 programe complexe ( seminarii, medalioane, maratoane ştiinţifice şi literare, lansări de carte ) cu prilejul anumitor date remarcabile, deceniilor, zilelor naţionale şi internaţionale.

Activitatea ştiinţifică: Bibliotecarii au elaborat şi editat 10 (zece) lucrări ( 128 coli de autor) dedicate aniversării a 70-a a USARB şi Bibliotecii Ştiinţifice; au organizat 4 manifestări (colocvii, conferinţe, şedinţe profesionale) în colaborare cu Ministerul Educaţiei. 5 (cinci) lucrări editate de bibliotecari, au fost premiate cu diplome prestigioase la Concursul Lucrărilor Ştiinţifice USARB şi Concursul NAŢIONAL Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării din anul 2014.