PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Cele mai importante realizări în anul 2014   <<<


IMPORTANTE REALIZĂRI ÎN ANUL 2014

Resurse informaţionale

La 01.01.2015 Colecţia BŞ USARB numără 1 022 mln documente în 294 mii titluri, în valoare de 11 mln lei. În anul 2014 colecţiile au crescut cu circa 9 500 unităţi materiale în 4 000 titluri, în valoare de peste 758 mii lei.

Servicii şi facilităţi

Personalul. Cercetarea ştiinţifică şi editorială