PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Cele mai importante realizări în anul 2013   <<<


IMPORTANTE REALIZĂRI ÎN ANUL 2013

Achiziţii calitative

În anul 2013 au fost achiziţionate 9 122 ex. în 4 927 titluri în valoare de 766 334,53 lei din care 70% le constituie donaţiile. Cea mai importantă fiind donaţia de la Universitatea din Landshut, Germania, în cadrul Proiectului Parteneriatul cu Moldova în cooperare cu Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) şi Compania Draxelmaier în valoare de circa 10 000 euro. La 01.01.2014 colecţia totală a Bibliotecii număra 1 023 115 ex. / 289 950 titluri în 57 de limbi în valoare de 10 318 306 lei.

Servicii inovaţionale

O realizare de succes a anului este Proiectul Information Services for Improve-ment Study Quality, MISISQ: Proiect TEMPUS cîştigat împreună cu 6 biblioteci universitare în valoare de 1,2 mln €, ceea ce va permite timp de 2 ani diversificarea şi modernizarea serviciilor informaţionale pentru un învăţămînt de calitate.Bibliotecarii au iniţiat un nou serviciu electronic: Arhiva instituţională digitală - ORA (Open Research Arhive) USARB: expunerea on-line a lucrărilor profesorilor şi a bibliotecarilor în Acces Deschis pentru a spori fluxul informaţional şi a creşte vizibilitatea USARB.

Integrare globală

Cu 24 de surse electronice Biblioteca a participat la elaborarea e-publicatiei Resurse privind cultura informaţiei din lume (Overview of Information Literacy Resources Worldwide), realizată sub egida UNESCO;

În acelaşi context de formare a culturii informaţiei utilizatorilor, 10 bibliotecari angajaţi prin plata cu ora la Universitate, au promovat 444 ore ale modului Bazele Culturii Informaţiei pentru studenţii din anul I de la toate Facultăţile, studii cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă, elevii Liceului Teoretic Republican „I. Creangă”, 12 ore de contact direct inclusiv 2 ore pentru evaluarea finală (colocviu) celor 23 grupe academice – învăţămînt cu frecvenţă la zi şi 6 ore pentru 20 grupe – învăţămînt cu frecvenţă redusă.

Colaborări eficiente

În acest an s-a desfăşurat o fructuoasă colaborare cu Institutul Goethe - Bucureşti, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, Chişinău; Universitatea Liberă din Berlin, care au lansat în spaţiile Bibliotecii mai multe expoziţii cultural – educative.

Vizibilitate USARB

Pe post de Agenţie bibliografică universitară au fost construiţi 316 indici CZU pentru publicaţiile profesorilor şi a tezelor de master, intermediate 24 CIPuri (Catalogare înainte de publicare) de la Camera Naţională a Cărţii pentru lucrările tipărite la editura Presa Universitară bălţeană.

Activitatea editorială a Bibliotecii a fost diversificată prin inaugurarea colecţiilor biobibliografice : IN HONOREM şi Facultas Biography – USARB. Primele lucrări fiind consacrate doctorului habilitat Pavel TOPALĂ şi Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie. În total bibliotecarii au publicat 8 lucrări (5 monografii, 2 biobibliografii şi 1 bibliografie), 2 reviste (Confluenţe Bibliologice şi Bibliouniversitas@ABRM.md), 60 de articole; au fost scrise 30 de referinţe despre Bibliotecă şi bibliotecari. Toate lucrările sînt expuse on-line.

Cercetarea universitară a fost susţinută prin informarea sistematică asupra noilor achiziţii în cadrul Zilelor Informării, e-mail-uri personale, PW, bloguri şi reţele sociale. În spaţiul expoziţional al Serviciului de Informare şi Cercetare Bibliografică au funcţionat 6 expoziţii informative la care s-au expus 3 420 doc., realizate 112 prezentări bibliografice care au cuprins 1 494 documente. Expoziţia Achiziţii noi, expusă pe site, blog, Calameo, Issuu (cu adnotări, cuvinte-cheie şi coperte scanate) a fost actualizată de 4 ori / 200 titluri, cca 3 000 accesări pe cataloagele on-line Calameo, Issuu, Scribd.

Au fost elaborate 6 (66) fascicole ale e-Buletinului bibliografic informativ Achiziţii noi în colecţia Bibliotecii 3 453 tit. Conform rezultatelor sondajului privind utilizarea Buletinului informativ Achiziţii recente, în format electronic, de către cadrele didactice USARB: aproape toţi respondenţii sînt mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de conţinutul, structura, forma de prezentare şi difuzare a Buletinului. Acest fapt îl demonstrează şi numărul de accesări - 580 al Buletinului.

În vederea Diseminării Selective a Informaţiilor (DSI), pentru un dialog relevant dintre cercetători şi bibliotecari, pe PW a Bibliotecii a fost plasată Fişa DSI. Pe această cale au fost transmise 2 080 informaţii şi 5 256 pagini selectate din baze de date, care au acoperit circa 90 teme.

În regim SDC - Servirea Diferenţiată a Conducerii, managerii superiori ai Universităţii au beneficiat de 4 bibliografii cu 182 titluri de documente noi destinate organizării şi desfăşurării procesului didactic şi educaţional în şcoala superioară.

A 2-a ediţie a expoziţiei „Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice şi ale bibliotecarilor, ediţia 2013” a prezentat 160 documente editate pe parcursul anului: monografii, materialele conferinţelor ştiinţifice, dicţionare, manuale, ghiduri, curriculumuri, anuare, articole ştiinţifice, publicaţii periodice semnate de profesori şi colaboratorii USARB. Lucrările au contribuit la completarea Colecţiei speciale Depozit Obligatoriu Universitaria în vedereaasigurării continuităţii tezaurului universitar documentar.

Bibliografia Contribuţii ştiinţifico-didactice ale profesorilor şi bibliotecarilor în anul 2013 a fost expusă pe blogul Bibliotecii ( http://librunivusarb.blogspot.com/) – 317 informaţii, fiind completată pe parcurs cu referinţele expediate de către universitari.

În cadrul Lunarului Licenţiatului / Masterandului / Doctorandului (15 martie -15 aprilie) au fost oferite 260 de consultaţii în vederea prezentării bibliografiei şi a citărilor din alte opere la lucrări ştiinţifice; a fost elaborat şi difuzat la catedre e-ghidul practic orientat spre munca de cercetare ştiinţifică Prezentarea referinţelor bibliografice utilizate în cercetare. Pe site a fost creată pagina Cercetătorului în care s-a expusghidul practic şi tutoriaulRegulile pentru prezentarea referintelor bibliografice si citarea resurselor de informare în baza noului standard din 2012.

Cercetare versus imagine

Biblioteca o organizat 6 activităţi ştiinţifice de nivel naţional, inclusiv 3 ateliere profesionale în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Asociaţia Bibliotecarilor şi Direcţia de Învăţămînt, Tineret şi Sport din mun. Bălţi.

La 23 februarie a fost lansată prima ediţie a Colloquia bibliothecarius Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, fiind editată şi lucrarea cu acelaşi titlu.

Utilizare şi utilizatori. Dialog online

816 581 de documente tradiţionale şi electronice, copii imprimate au împrumutat cei 9 993 de utilizatori înscrişi, care au vizitat Biblioteca de 262 494 ori.

Feedbackul cu utilizatorii, sporirea accesului deschis la produsele bibliotecare a evoluat prin noile puncte de acces la conexiunea globală: Site-ul Bibliotecii, 4 conexiuni la biblioteci deschise, 9 conexiuni la reţele sociale, 10 – bloguri, 1 – wiki. 250 de lucrări instituţionale şi de autor ale cercetătorilor USARB au fost înregistrate în Biblioteca deschisă Open Library (153), în cele mai mari cataloage internaţionale din lume Calameo (46), Issuu (40), Scribd (10) care au adunat peste 5 000 vizualizări. Pe blogurile sălilor de lectură şi împrumut au fost postate cca 300 informaţii vizualizate de 19 000 ori.

Creşterea numărului de vizitatori ai Bibliotecii a avut loc prin diversificarea serviciilor electronice pe web, modificarea paginilor, linkurilor. Peste 465 146 pagini ale site-ului au fost accesate de 2 699 810 ori (înregistrate în acest an pe contorul Awstats de pe site-ul Bibliotecii).

Prin Consorţiul Resurse Electronice pentru Moldova (REM) a fost oferit accesul la 56 baze de date ştiinţifice, inclusiv: Integrum, Gale, Sage Research Methods Online, Royal Society Journals and Archive etc.

Programe ştiinţifice şi culturale

Pentru beneficiari au fost organizate 364 expoziţii tematice, 22 on-line, 5 seminare naţionale, 8 lansări de carte, programe complexe către Anul European al Cetăţenilor, Ziua Naţională a Culturii, Zilele Bibliotecii Ştiinţifice a USARB, Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis, Zilele ONU, Zilele Tineretului.

Aprecieri