PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Cele mai importante realizări în anul 2012   <<<


IMPORTANTE REALIZĂRI ÎN ANUL 2012

 

Colecţiile Bibliotecii universitare au crescut cu 10 282 exemplare în 5 863 titluri, în valoare de 672 216,35 lei, 95% le constituie donaţiile.

Cei mai importanţi donatori ai anului sînt: Filiala din Cluj a Bibliotecii Academiei Române, Biblioteca AGEPI, Biblioteca Universitară „Ştefan cel Mare” Suceava, Universitatea de Arte „George Enescu" Iaşi, Institutul de Filologie al AŞM, Institutul Confucius din cadrul ULIM, Institutul Cultural Român, Dr Valeriu CABAC din Proiectul European WETEN, Agenţia Universitară de Francofonie, Asociaţia Tinerilor Români din Afara Graniţelor din Iaşi, Asociaţia Promo-Lex, Fondul Umanitar Interstatal de colaborare a ţărilor CSI, Academicianul Ion DEDIU, cadrele didactice universitare.

Extinderea şi diversificarea serviciilor electronice a fost realizată prin:

Inaugurarea Sălii de lectură virtuale a Bibliotecii electronice a tezelor de doctor din colecţia Bibliotecii de Stat din Rusia (10 posturi licenţiate), acces la 760 000 de teze de doctor şi autoreferate;
Pe site-ul Biblioteciii – 670 de postări noi, 5 451 de redactări, 386 540 pagini accesate de 2 135 166 ori;
Asigurarea accesului la: 44 de baze de date internaţionale, 400 de lucrări în Biblioteca Digitală locală;
Înregistrarea lucrărilor instituţionale şi de autor în 3 biblioteci electronice internaţionale on-line: Open Library, Calameo şi Issuu;
Crearea a 6 bloguri ale sălilor de lectură şi oficiilor, blogului Filialei ABRM – Biblioteci de Învăţămînt din Nordul R.Moldova;
Demararea Proiectului de creare a Repozitoriului Instituţional;
Crearea unui nou program Statistica BŞ USARB de evidenţă a indicilor principali de deservire a utlizatorilor.

Utilizarea Bibliotecii:

Bibliotecarii au împrumut şi furnizat pe cale electronică la 10 275 de utilizatori peste 1 milion 106 764 de documente şi copii imprimate.

Activitatea ştiinţifică:

Pentru cercetători difuzate 2 010 informaţii şi 1 700 pagini.
Organizate: 3 conferinţe ştiinţifice; ateliere profesionale.
Lucrări editate: 12 (4 bibliografii; 1 monografie, 3 materiale ale conferinţelor, 2 ghiduri), 2 CD-uri în volum de 107 coli de autor; 2 reviste: Confluenţe Bibliologice (4 numere) şi BIBLIOUNIVERSITAS@ ABRM.md în format electronic (2 numere); 100 articole de specialitate, inclusiv 23 pe Internet; 102 comunicări la 40 de întruniri profesionale.

Promovarea colecţiilor şi bazelor de date:

347 de expoziţii tradiţionale şi 29 on-line; 6 lansări de carte;
11 seminarii în Clubul Cărţii, Clubul ONU NORD, Punctul de Informare NATO, Centrul de Educaţia Civică Europeană, Centrul de Informare a UE, Punctul de Informare a Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), Clubul BiblioSpiritus.

Programe ştiinţifico-culturale:

Biblioteca a participat cu programe complexe în cadrul manifestărilor naţionale: Anul Ion şi Doina Aldea Teodorvici, Ziua Independenţei, Ziua Drapelului Naţional, Limba noastră, Zilele Universităţii şi ale Bibliotecii, Zilele Tineretului, etc.

Distincţii şi aprecieri:

Premiul Mare şi 6 Premii ale ABRM la Concursul Naţional Cele mai Reuşite Lucrări în domeniul Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării, ediţia XXI;
Scrisoare de mulţumire din partea Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” pentru cooperare şi promovarea susţinută a valorilor umane;
Valentina Topalo - Medalia „Mihai Eminescu” şi Cel mai eficient Coordonator al Centrului de Informare Europeană – 2012;
Elena Harconiţa, Silvia Ciobanu – Diploma de Onoare a Ministerului Culturii;
Natalia Culicov - Diploma de Excelenţă a ABRM - Cel mai bun Bibliotecar al anului;
Diploma de partener al  Bibliotecii Colegiului de Construcţii acordată Bibliotecii Ştiinţifice USARB (25 octombrie, 2012, Chişinău).