PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Cele mai importante realizări în anul 2011   <<<


IMPORTANTE REALIZĂRI ÎN ANUL 2011

 

Dezvoltarea colecţiilor şi a resurselor informaţionale:

Utilizatorii şi utilizarea Bibliotecii:

Catalogare şi Indexare:

Activitate informaţională. Servicii electronice. Cultura Informaţiei

Manifestări culturale

Management

Activitatea ştiinţifică şi inovaţională

Marketing. Activitatea editorială

Informatizare

Vizite de lucru: