PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Cele mai importante realizări în anul 2008   <<<


IMPORTANTE REALIZĂRI ÎN ANUL 2008

 

2008 Inaugurarea Bibliotecii Depozitare Regionale a Bancii Mondiale cu participarea doamnei Dr. Melanie Marlett, D irectorul Bancii Mondiale in Molodva.

Semnarea Conventiei de colaborare cu Biblioteca Nationala si Biblioteca Centrala Universitara „Carol 1”. Biblioteca Nationala a Romaniei a facut o donatie de 1 338 de carti in valoare de 48409,86lei.

Initierea relatiilor de colaborare cu Institutul Cultural Roman care s-a soldat cu o donatie de 143 titluri in 299 ex., valoarea lor estimeaza la 9 504,30 lei .

Relatiile de colaborare cu Asociatia Pro Basarabia si Bucovina , Filiala Costache Negri , Galati. efortul sustinut a ing. Radu Motoc, au imbogatit in acest an colectia Bibliotecii cu peste 2 000 de carti si reviste in valoare de mai bine de 63 000 lei.

Camera Nationala a Cartii din Republica Moldova, care a inclus Biblioteca Universitatii baltene in lista beneficiarilor Depozitului Legal national , a imbogatit colectia traditionala 1 601unitati de carti si reviste, in valoare de 62 449,13 lei .

Asigurarea accesului la informatii (bazele de date Moldlex, EBSCO etc.) se efectueaza prin 114 cal-culatoare: 63 - pentru cititori, inclusiv 49 cu acces Internet.

In vederea navigarii in bazele de date AGORA profesorii, studentii si bibliotecarii au fost scolarizati de catre un expert din Slovenia.

Informatizarea Bibliotecii a continuat prin perfectionarea sistemului, completarea bazei de date locale (catalogul electronic), inclusiv programelor aplicative (Biblioteca Digitala, CuprinsScanat, Lucrari Muzicale in MP3), lansarea unei noi versiuni a paginii web a Bibliotecii, expunerea on-line a Bibliotecii Digitale, precum si a celor 3 reviste editate de Universitate: Arta si educatie artistica; Confluente bib-liologice, Fizica si Tehnica , crearea link-ului spre situl revistei SEMN. Pagina Bibliotecii a mai fost im-bogatita prin 3 tipuri de e xpozitii: Intrari noi, Publicatii ale profesorilor universitari intrate in anul 2007-2008, expozitii tematice .

Catedrele au beneficiat de buletinul Intrari recente in format electronic. Biblioteca a participat activ la circa 50 % din sedintele catedrelor cu un complex de actiuni de informare (promovare activa a colectiilor, bazelor de date, paginii web etc.)

Modulul Bazele Culturii Informationale din cursul universitar Tehnologii Informationale si Comuni-cationale, a fost promovat de catre bibliotecarii – asistenti universitari in volum de peste 900 ore pentru toti studentii din anul I in conformitate cu Curriculumul in vigoare racordat la cerintele proce-sului de la Bologna.

Formarea competentelor informationale ale studentilor a fost suplimentata de Lunarele Licentiatului / Masterandului , in cadrul carora studentii au obtinut dexteritati de cercetare bibliografica, de perfectare corecta a bibliografiilor pentru tezele stiintifice.

Comunicarea colectiior si a infrastructurii informationale a fost atestata de indicatorii: imprumutul / consultarea a 1 470 558 documente de catre 13 276 utilizatori inscrisi, care au efectuat 588 281 de vizite in toate subdiviziunile Bibliotecii.

 

Calitatea colectiilor si serviciilor bibliotecare a fost cercetata prin sondajul Biblioteca Universitara - in sprijinul procesului educational USB (300 respondenti).

Biblioteca a continuat munca de cercetare stiintifica in vederea elaborarii lucrarilor bibliografice. A fost initiata o colectie noua Detinatori ai titlului Doctor Honoris Causa a USB care cuprinde doua lucrari: Doctori Honoris Causa; Alexandru Budisteanu - Omagiu la 80 de ani .

Actiunile stiintifico - culturale au derulat in anul 2008 sub egida: Anul Declaratiei Universale a Drep-turilor Omului, Anul Ion Druta, Anul Dinastiei Cantemirestilor, Anul Tineretului si Lecturii in Republica Moldova . Biblioteca si-a adus contributia prin integrarea in programul manifestarilor dedicate Zilelor Tineretului si Studentului in municipiu.

A fost inaugurat Centrul Educatia Civica Europeana pe linga Punctul de Informare al Biroului Consi-liului Europei din Moldova .

Bibliotecarii Universitatii s-au implicat in viata profesionala nationala si internationala, participind la Congresul 6 al Bibliotecarilor din RM , Conferinta Internationala pe profil de copyright si drept de autor atit in RM cit si in Bulgaria, Sofia .

Au sustinut atestarea 8 bibliotecari, astfel din numarul total de bibliotecari 61%, ori 64 de bibliotecari, sint detinatori de grade de calificare profesionala.

Pentru merite deosebite si succese inregistrate mai multi bibliotecari au fost mentionati cu Diplome de Onoare de catre Guvern, Ministerul Culturii si Turismilui, Asociatia Bibliotecarilor din RM , condu-cerea municipiului, rectorat si administratia Bibliotecii: