PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Cele mai importante realizări în anul 2007   <<<


IMPORTANTE REALIZĂRI ÎN ANUL 2007

 

2007 - Inaugurarea Punctului de Informare al Biroului Consiliului Europei (sala de lectură nr.1 Ştiinţe socioumanistice şi economice) - acces la o colecţie de circa 400 documente şi bazele de date ale Consiliului Europei.

Semnarea Memorandumului privind constituirea Bibliotecii depozitare regionale a Băncii Mondiale, înregistrarea primelor stocuri de carte.

Relaţiile de colaborare cu Agenţia de Proprietate Intelectuală din Moldova (AGEPI) au canalizat semnarea Convenţiei cu Oficiul de Stat pentru Inventică şi Mărci (OSIM) Romania http://www.osim.ro/ .

Pentru prima dată, răspunzînd unei anchete de pe Internet, Biblioteca a început să primească cărţi din Japonia, au sosit deja 20 de opere ale scriitorilor japonezi traduse în limba rusă.

Au continuat relaţiile de colaborare cu mari biblioteci din ţară şi din România, pe această cale intrînd lunar valoroase stocuri de carte.
Intrări noi – 14 020 documente în 6 222 titluri, în valoare de 653 469 lei.
Donaţii - 13 191 un.m. în valoare de 353 8412 lei, ori 94 %.

Biblioteca universitară a devenit beneficiar a Depozitului Legal din Moldova.

Relansarea Paginii Web a BŞU “Alecu Russo” din Bălţi: http://libruniv.usarb.md într-o nouă versiune care continuă să insereze diverse informaţii, asigură accesul la Catalogul on-line al Bibliotecii (mai bine de 250 mii informaţii), serviciul Întreabă Bibliotecarul, e-revista Bibliotecii Confluenţe bibliologice, e-bibliografii/ e-biobibliografii ale universitarilor bălţeni, e-buletine Intrări recente, resurse web, expoziţii virtuale, Biblioteca Electronică a lucrărilor profesorilor universitari.

Deschiderea Centrului de Cultură informaţională. Marketing. Obiectivele prioritare: realizarea strategiilor de promovare şi difuzare a serviciilor; asigurarea promovării modulului Bazele Culturii informaţionale; elaborarea unui nou design al publicaţiilor Bibliotecii, revistei de specialitate Confluenţe Bibliologice, susţinerea/actualizarea materialelor promo din Colecţia Cultura Informaţională; designul Paginii WEB a Bibliotecii.

Editarea lucrărilor în format tradiţional şi electronic: cursul Bazele Culturii Informaţional; Ghidul utilizatorului; Ghidul Bibliotecii; Bibliotecile şcolare din Republica Moldova: raport statistic 2006; Biblioteca Ştiinţifică: Cadru de reglementare; 2 bibliografii în colecţia Bibliographia Universitas, o biobibliografie în colecţia Personalităţi universitare bălţene.

Bibliotecarii - 12 asistenţi (prin cumul) la catedra Electronică şi Informatică au promovat în 220 de grupe academice 1 480 ore de ore ale cursului Bazele culturii informaţionale şi au editat cursul universitar respectiv.

S-au extins spaţiile Mediatecii (pînă la 90 m2), s-au adăugat PC, astăzi în Mediatecă sînt 40 PC.

Biblioteca a intrat în posesia unui videoproiector care va fi utilizat pentru promovarea diverselor manifestări ştiinţifice şi culturale.

În scopul asigurării deschiderii complete a colecţiilor pentru utilizatori, în contextul globalizării informaţionale in salile de lectura nr.1 şi nr.3 (62 851 volume) a fost implementat Accesul liber la raft.

Desfăşurarea, în premieră, la Biblioteca Ştiinţifică a Conferinţei Anuale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova cu genericul Instruirea continuă - cerinţă inerentă a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii. Au participat mai bine de 200 bibliotecari din diferite tipuri de biblioteci din Republică şi România.

Inuagurarea expoziţiei Domnitori şi principi ai ţărilor române: expoziţie de gravuri şi litografii din colecţia Bibliotecii V. A. Urechia şi din albumul Domnitori români, editat de Nicolae Iorga la Sibiu în anul 1930. Organizatorul expoziţiei ing. Radu Moţoc, secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „C. Negri”, Galaţi.

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Biblioteca – portal educational intelectual si informational in edificarea Societatii Cunoasterii cu participarea colegilor din bibliotecile similare din Moldova şi România.

Instituirea Filialei Bălţi a ABRM cu sediul la Biblioteca universitară. Adunarea Generală şi Atelierul profesional Învăţăm profesionalismul în Asociaţie.

Atelierul profesional Indicatori de performanţă - suport important în evaluarea activităţii şi promovării imaginii bibliotecii la care au participat 36 bibliotecari din bibliotecile de învăţămînt şi publice ale municipiului, precum şi bibliotecile colegiilor din Soroca şi Lipcani.

Conferinţa de diseminare a doamnei Claudia Balaban în cadrul Clubului Bibliospiritus Promovarea cărţii pentru Copii vis-a-vis de participarea la Congresul al 30 - lea Mondial al IBBY în China şi la Festivalul Internaţional de carte pentru copii din Coreea.

Inaugurarea expoziţiei Literatura americană în spaţiul basarabean, organizată de Uniunea Scriitorilor cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în cadrul Proiectului moldo-american, iniţiat de scriitorul Valeriu Matei. Expoziţia conţine 200 de cărţi ale autorilor americani editate în Basarabia şi este consacrată celor 275 de ani de la naşterea lui George Washington, primul preşedinte al Statelor Unite ale Americii, 80 de ani de la apariţia în spaţiul american a unui amplu grupaj de poeme ale lui Mihai Eminescu şi de la prima consemnare a lui Mihai Eminescu în Enciclopedia Americană.

În cadrul Concursului Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării, Asociaţia Bibliotecarilor a apreciat cu 5 Premii prestigioase lucrările bibliografice elaborare de către bibliotecarii universitari de la Bălţi.

Cel mai bun Bibliotecar al Anului în cadrul Concursului Republican - Elena Stratan, şef serviciu Studii şi cercetări. Asistenţă de specialitate.

S-a majorat numărul bibliotecarilor cu grad de calificare: de la 35 la 39 bibliotecari46 de comunicări au prezentat bibliotecarii în cadrul întrunirilor profesionale naţionale şi internaţionale.

În calitate de Centru Biblioteconomic Naţional a fost asigurată asistenţa metodologică bibliotecilor din instituţiile preuniversiare de învăţămînt, colectarea şi sintetizarea datelor statistice a 600 biblioteci din 15 raioane de la Nordul Moldovei. A fost editat Raportul statistic 2006 a bibliotecilor şcolare din Republica Moldova.