PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Cele mai importante realizări în anii 2001-2006   <<<


IMPORTANTE REALIZĂRI

 

2001 - Realizarea Proiectului "Extinderea accesului la informaţie", susţinut de Fundaţia SOROS . Se introduc servicii moderne, accesare Internet, este procurată baza de date "MoldLex", care oferă informaţii şi fulltextele privind Legislaţia Republicii Moldova, începînd cu anul 1990. Biblioteca intră în Consorţiul celor mai mari biblioteci din republică şi din lume, utilizatoare a bazei de date EBSCO Publiching - acces on line şi pe CD - rom la 5 000 titluri de publicaţii periodice pe suport electronic. În martie este lansată prima versiune a paginii www a Bibliotecii. Prin Decretul prezidenţial nr. 1774 - 11 din 21 noiembrie 2000 a fost instituită Ziua Bibliotecarului, sărbătorită pentru prima dată în Moldova la 5 Octombrie 2001. La 24 octombrie în incinta Bibliotecii se decshide Centrul de Documentare al ONU.

2002 - Implicaţiile Bibliotecii în Proiectele naţionale şi internaţionale (Dezvoltarea colecţiilor pe diverse domenii, subsidate de Fundaţia SOROS; The East and Central European Journal Donationa Project "Social Research" - SUA; Megaproiect "Biblioteca Puskin) au adus timp de 10 ani un beneficiu (cărţi, abonamente la publicaţii periodice, hard, soft ) în valoare de circa $ 60 000. Este creat permisul de intrare laminat cu barcod.

În cadrul concursului anual organizat de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova Bibliotecii Ştiinţifice din Bălţi i se conferă Premiul I pentru setul de materiale promoţionale, un Premiu de gradul II şi Premiu special pentru cele mai interesante articole şi studii publicate în revistele de specialitate.

Semnarea Memorandumului privind constituirea Bibliotecii depozitare regionale a Băncii Mondiale , înregistrarea primelor stocuri de carte

2003 - Înfiinţarea Facultăţii Ştiinţele Naturii şi Agroecologie. Biblioteca este preocupată de reorganizarea spaţiilor, se crează colecţii pentru noua facultate în sala de lectură nr.3 Ştiinţele Naturii şi ştiinţe reale. La 1 septembrie se deschide sala de lectură Ştiinţe Filologice. Au definitivat lucrările de barcodare a colecţiilor uzuale din sălile de lectură. În urma aprobării cursului "Bazele culturii informaţionale" prin Hotărîrea nr.1/9 din 08.11.2002 a Colegiului Ministerului Educaţiei, în Universitatea bălţeană cursul respectiv (prin decizia Senatului din 14.05.2003, proces- verbal nr.6) este inclus în cadrul Cursului Informatică aplicată şi promovat de către bibliotecari în volum de 30 de ore : la anul I - 16 ore; în anul II - IV - 14 ore ).

În octombrie 2003 se deschide Filiala Institutului Goethe - Bucureşti, în circuitul cărţii Serviciului de literatură în limbi străine se integrează cărţi originale, urmînd să se efectueze şi abonarea la publicaţii periodice din Germania.

Incluziunea Bibliotecii în comunitatea universitară s-a produs şi prin inaugurarea Zilelor Facultăţilor la Bibliotecă - manifestări complexe de promovare a colecţiilor, infrastructurii informaţionale, a serviciilor Bibliotecii, difuzarea materialelor promoţionale.

În cadrul Concursului anual organizat de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova , Biblioteca Universităţii din Bălţi s-a învrednicit de Diploma de gradul I pentru biobibliografiile V.Cabac, I.Manoli, V.Babii şi Diploma de gradul II pentru bibliografiile Managementul educaţiei şi Asistenţă socială, Premiul de gradul I pentru cel mai interesant studiu bibliologic publicat.

În fiecare an cîte un bibliotecar universitar bălţean este desemnat în topul Cel mai bun bibliotecar al anului din Republica Moldova.

2004 - Biblioteca participă activ la implimentarea Proiectului SIBIMOL - Sistem integrat al bibliotecilor informatizate din Moldova, precum şi la realizarea Programului Memoria Moldovei. Se produs schimbări esenţiale în amenjarea spaţiilor bibliotecare, este propusă o nouă structură organizaţională racordată la cerinţele şi standardele internaţionale.

Modificarea Structurii organizationale şi funcţionale a Bibliotecii , crearea noilor subdiviziuni/centre: Mediateca, Serviciul de referinţe bibliografice, Activităti culturale şi Promotionale, Cultura Informaţională.

Inaugurarea Clubul Bibliotecarilor universitari bălţeni Biblio Spiritus. Lansarea, în cadrul şedinţei de inaugurare a lucrărilor Dlui Alexe Rău, Director General al Bibliotecii Naţionale a RM cu genericul Există şi un Dumnezeu al bibliologiei cu participarea nemijlocită a autorului.

Editarea publicaţiilor ltiinţifice: 2 indici bibliografici, 3 biobibliografii, elaborarea a 2 buletine informative ” Club ONU NORD”.

Crearea şi realizarea sistemului de derulare a videoclip-urilor pentru utilizatorii Bibliotecii - TELEINFORMAŢII, (colaj informaţional de promovare a activităţilor culturale şi ştiinţifice în BŞU; implementarea Intranetului bibliotecar - Mapa Generală , instrument modern de amplificare a comunicării profesionale.

Semnarea Convenţiei de colaborare între Biblioteca Ştiinţifică USB şi Biblioteca ASEM în cadrul Conferinţei de diseminare a EBSCO Publishing.

2005 - Sărbtorirea a 60 de ani de la constituirea Universităţii şi a Bibliotecii; Organizarea Conferinţei Ştiintifice Internationale Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, activitătii bibliotecare şi a infrastructurii informaţionale în procesul didactico-ştiinţific universitar dedicată 60 de ani de la fondarea Bibliotecii Ştiintifice.

Editarea unui număr special al revistei Magazin Bibliologic (3-4 2005), editat de BNRM, consacrat aniversării a 60- a a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii “A. Russo” din Bălţi.

Iniţierea editării revistei de biblioteconomie şi ştiinţa informării Confluenţe Bibliologice, instrument eficient de comunicare / afirmare şi promovare a imaginii institutiei bibliotecare bălţene.

Editarea bibliografiilor prilejuite de împlinirea a 60 de ani de la fondarea Universitaţii şi a Bibliotecii Ştiintifice: Contribuţii ştiintifice ale profesorilor Facultăţii Economie , Contribuţii ştiintifice ale profesorilor Facultăţii Filologie (1945-2005) ; Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală ; biobibliografiile: Academicianul Nicolae Filip, Academicianul Silviu Berejan (colectia Personalităţi universitare bălţene); Ion Gagim; Anatolie Ghebos ; Iulius Popa (colecţia Promotori ai culturii); Universitari bălţeni : Dicţ. Biobibliografic, Lidia Stupacenco (colecţia Universitari bălţeni); Maria Şleahtiţchi (colecţia Scriitori universitari bălţeni); Biblioteca Universităţii bălţene la 60 ani; Regina Cărţii în Nord (CD).

Implementarea versiunii 410 al programului TinLib; procurarea şi aplicarea modulului TinRead – catalog electronic on-line; Biblioteca Digitală.

2006 - Sărbătorirea a 20 de ani de la darea în exploataţie a actualul edificiu al Bibliotecii (unic în Republică); 20 de ani ai Centrului de Automatizare; 5 ani de activitate a CD ONU; 20 de ani de la înfiinţarea Serviciului Literatură în Limbi Străine; 30 de ani de activitate a Oficiului Documente Muzicale.

Relansarea Paginii Web a BŞU: http//: libruniv.usarb.md

Expunerea bazei de date full-text a Patrimoniul UŞB cu genericul Universitaria ( cursuri , prelegeri, programe etc.) în Catalogul online TinRead.

Inaugurarea în CD ONU a Filiala Bălţi a Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, Filiala Bălţi.

Deschiderea accesului liber la raft în sala de lectură nr 1 Ştiinţe socioumanistice şi economice şi sala de lectură nr 3 Ştiinţe ale Naturii, Psihopedagogice, Agroecologice, Artă.