Donaţie din partea domnului V. Rusu, doctor, conferenţiar universitar

 

Evenimente [29 septembrie 2017] <<<


Donaţie din partea domnului Vitalie Rusu, doctor, conferenţiar universitar

  

Vitalie Rusu, doctor, conferenţiar universitar, decan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Drept Public, a donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB două exemlare ale lucrării Compendiu al jurisprudenţei Curţii Constituţionale a Republicii Moldova (1995-2017), editate la Bucureşti : Wolters Kluwer, 2017. Compendiul reprezintă o selecţie de jurisprudenţă constituţională, realizată sub auspiciile Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, reunind, într-o manieră sistematică, jurisprudenţa de peste 22 de ani.
Este o culegere valoroasă, dedicată profesioniştilor şi cercetătorilor, profesorilor şi studenţilor, precum şi celor care se află în căutarea unor argumentări plauzibile în soluţionarea litigiilor de drept, în conformitate cu spiritul Constituţiei.