Lansarea cărţii „Fântâni fără ciutură”, autor Dina Ciocanu

 

Evenimente [28 septembrie 2017] <<<


Ziua Dreptului de a Şti la Biblioteca Ştiinţifică USARB

În data de 27 septembrie, Sala de Conferinţe a Bibliotecii a găzduit Seminarul ZIUA DREPTULUI DE A ŞTI organizat conform programului Zilele Dreptului de a şti (28-29 septembrie 2017) cu participarea studenţilor de la Facultatea de Litere, gr. JR28Z, specialitatea Jurnalism, prof. Valentina ENCIU, doctor în filologie, conferenţiar universitar, moderator.
Studenţii, Scorpan Daniel, Ambros Diana, Iepure Irina, Sergentu Tina, Şcerbatîi Adela, viitorii jurnalişti, au venit cu comunicări în cadrul disciplinei Drept şi legislaţia presei, abordând subiectele: dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie, dreptul individual de acces la informaţii, drepturile şi modalităţile de solicitare a informaţiilor oficiale, căile de adresare în instanţa de judecată, despre dreptul la informaţie şi la libera exprimare etc.
Snejana Zadanova, bibliotecar sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socoiumanistice şi economice a prezentat expoziţia: Dreptul la Informare o are orice persoană. Olga Dascal, bibliotecar principal, Mediatecă, Centrul Informatizare și activități în reţea s-a referit la resurse electronice, informații, site-uri web noi privind DREPTUL DE A ŞTI, cu scopul de a promova în continuare acest drept fundamental al omului și de a încuraja cetățenii, jurnaliștii și ONG-urile în căutările lor pentru a obține informații. La fel, studenţii au fost informaţi despre facilităţile bazei de date CEEOL de către Lilia Ababii, bibliotecar principal Serviciul Comunicarea colecţiilor. Marina Magher, şef oficiu, Serviciul Comunicarea colecţiilor a prezentat Achiziţii recente din domeniul Jurnalisticii.
Ludmila Răileanu, şef serviciu Comunicarea colecţiilor şi coordonatorul seminarului, a înmânat studenţilor certificatele de participare.

Foto