LITERELE BĂLŢENE ieri şi azi

 

Evenimente [17 august 2017] <<<


LITERELE BĂLŢENE ieri şi azi... o donaţie importantă pentru USARB

Noie Rotaru, absolvent al USARB, Facultatea de Litere, a donat Bibliotecii universitare lucrarea LITERELE BĂLŢENE ieri şi azi..., Bălţi, 2014. După cum menţionează autorul: „LITERELE BĂLŢENE ieri şi azi vine să ne amintească că la nordul Republicii Moldova, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, flacăra ştiinţei filologice va arde veşnic”. Lucrarea prezintă informaţii panoramice din istoria înfiinţării Facultăţii de Filologie (1945) până în anul 2013, primii decani, şefi de catedră, lectori, primele catedre, centre ştiinţifice, grade ştiinţifice, restructurarea facultăţii, titularii, viaţa profesorală şi studenţească, documente arhivare, viniete, publicaţiile periodice filologice, precum şi materialele didactice publicate de profesori. Un capitol aparte descrie parteneriatul Facultăţii de Litere cu Biblioteca Ştiinţifică (bibliografii, biobibliografii, lansări de carte, expoziţii etc.) fără de care nu poate fi concepută activitatea studenţilor, cadrelor didactice, perfecţionarea profesională.

Această lucrare a fost propusă pentru a fi scrisă ca teză de an la 3 studenţi de la Facultatea de Filologie grupa RG32Z, dar numai autorul, responsabil de Catedra Limba română, a realizat cu succes această sarcină fiind susţinut de conducătorul ştiinţific Valentina Botnariuc. În capitolul Documente de arhivă (1945-2013) sunt anexate documente care confirm veridicitatea datelor, evenimentelor descrise (ordine şi dispoziţii, oaspeţi, mulţumiri, deplasări, primii studenţi şi absolvenţi). Lucrarea este întregită de fotografii, publicaţiile autorului, referinţele bibliografice.

Autorul aduce sincere mulţumiri arhivarului USARB Valentina Pilat, Secţiei resurse umane a USARB, directorului Bibliotecii Elena Harconiţa, Silviei Ciobanu, şef centru Marketing şi activitate editorială (design,machetare/tehnoredactare), marilor personalităţi ale ştiinţei filologice USARB – Anatol Ciobanu, Eliza Botezatu, Dina Stici, Elena Belinschi (redactor) dar şi discipolilor lor - Gheorghe Popa, Grigore Cantemir, Zinaida Tărâţă, Nicolae Leahu, Tatiana Suzanschi, Elena Sirota, Maria Abramciuc, Valentina Botnariuc, Anatol Moraru, Tamara Macovei şi Ion Vrabie, profesor universitar (fotograf amator) pentru ajutorul acordat.

De asemenea mulţumeşte din suflet profesorilor de la această facultate „scumpi şi dragi inimii mele, care mi-au lăsat o flacăra mare, o amprentă strălucitoare, ne-au demonstrat profesionalismul lor. Ne-au dăruit multă energie, dragoste şi multe cunoştinţe.”

„Studenţii şi profesorii care au activat la Facultatea de Filologie au format filologi. Ei sunt cei care au promovat imaginea universităţii din capitala de nord a RM, cei care nu s-au lăsat întinaţi de politica vremii şi au lucrat cu peniţa şi cuvântul la propăşirea cuvântului frumos, a cuvântului corect – a limbii literare”.

Foto