Dr. Liviu–Iulian DEDIU în vizită la Biblioteca Ştiinţifică USARB

 

Evenimente [14 iulie 2017] <<<


Dr. Liviu–Iulian DEDIU în vizită la Biblioteca Ştiinţifică USARB

Dr. Liviu-Iulian DEDIU, director, IME România, a vizitat Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, fiind însoţit prin spaţiile ei de directoarea Elena HARCONIŢA. Oaspetele a dăruit, cu dedicaţie, propria lucrare Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane / Liviu-Iulian Dediu. - București: editura ANBPR, 2012 și materialele promoţionale de la Firma IME Bucureşti: The Information Navigator for READers: Tin READ şi The Information Navigator for READers: TinRead! RFID

Foto

Dr. L.- I. DEDIU a lăsat impresiile sale în Cartea pentru Oaspeţi: Opinii şi Sugestii: