Donaţie din partea Rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ion GAGIM, doctor habilitat, profesor universitar

 

Evenimente [27 iunie 2017] <<<


Donaţie din partea doamnei Elena Gupalova, doctor, conferenţiar universitar

Elena Gupalova, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, a donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB un set de albume de piese pentru pian şi piese vocale pentru copii şi adolescenţi. Compoziţiile din aceste culegeri sunt recomandate pentru studiere în şcolile muzicale şi cele de artă pentru copii, de asemenea, în liceele şi colegiile de muzică.