Şcoala de Vară pentru bibliotecarii USARB

 

Evenimente [21 iunie 2017] <<<


Şcoala de Vară pentru bibliotecarii USARB în cadrul proiectelor internaţionale

În perioada 01-20 iunie 2017, bibliotecarii USARB au participat la Şcoala de Vară, organizată în cadrul programului anual operativ al Bibliotecii de implementare a Proiectelor internationale - Programul Erasmus+ al Uniunii Europene Proiect de Consolidare a Capacităților Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor [LNSS] şi Proiectul “Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova. 
Bibliotecarii şi-au consolidat şi modernizat competenţele şi abilităţile fiind implicaţi în traininguri, work-shopuri de studiere şi aplicare a produselor informaţionale moderne, în cadrul modululului Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale. Tematica Şcolii de Vară a inclus: managementul datelor de cercetare, înregistrare, operare, gestionarea datelor în Ceeol, Zenodo, Coogle Scholar, instrumente de regăsire a informaţiei, evaluarea cercetării în Publish or Perish si Google Academic, factori de impact, etica utilizării informaţiei, plagiatul, noi posibilităţi oferite de baze de date scientometrice, eLIBRARY.RU, atribuirea licenţei Creative Comons, facilităţi FineReader, crearea tutorialelor electronice, chestionare în SurveyMonkey, precum şi modificări în CZU, descrierea analitică în Aleph, facilităţi PrimoExLibris, Standardul moldovenesc SM ISO 11620:2016 Indicatori de performanţă pentru biblioteci: metode de calcul.
Bibliotecarii formatori pentru Cultura informaţiei în USARB, absolvenţi ai cursurilor de instruire în cadrul acestor proiecte, inclusiv MISISQ -Tempus, WP3 Cultura Informaţiei, au utilizat diverse forme şi metode interactive, aplicaţii, prezentări, teste, tutoriale online care au facilitat asimilarea informaţiei.
Participanţii au beneficiat de un echipament modern: tabla interactivă, proiector, laptop, achiziţionat în cadrul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene Proiect de Consolidare a Capacităților Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor [LNSS] şi Proiectul “Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova”.
La şedinţa de închidere a Şcolii de Vară, Elena Harconiţa, directorul BŞ USARB a menţionat importanţa acestei acţiuni de diseminare şi formare profesională continuă în cadrul proiectelor internaţionale, a felicitat participanţii pentru cunoştinţele asimilate şi formatorii care s-au implicat cu toată responsabilitatea şi competenţa profesională. Participanţii şi formatorii au intrat în posesia Certificatelor Şcolii de vară a BŞ USARB, ediţia 2017, contibuind la dezvoltarea unei Biblioteci inovatoare în vederea asigurării învăţământului superior de calitate.

Foto