Dr. arhitect Alexandru Budişteanu în Centrul de Informare al României

 

Evenimente [26 mai 2017] <<<


Dr. arhitect Alexandru Budişteanu în Centrul de Informare al României

   În ziua de 26 mai 2017, în Centrul de Informare al României a fost organizată o masă rotundă cu distinsul Dr. arhitect Alexandru Budişteanu, Membru al Consiliulti Ştiinţific al Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST) al Academiei Române, Preşedinte Emerit al Filialei din România a Uniunii Internaţionale a Vorbitorilor de Limbă Engleză (ESU), Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi – Republica Moldova, Preşedintele Fundaţiei Culturale „Alexandru Budişteanu”, Ofiţer al Ordinului Naţional Serviciul Credincios al României.
   La eveniment au participat oaspeţi din România: domnul Constantin Şonea, strănepotul lui Marcu Văluţă (fostul director al Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi) cu soţia Ida Popescu, Marius Dumitrescu, vicepreşedintele Fundaţiei „Alexandru Budişteanu” şi doamna Lia Pascari, directorul Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi, elevii şi profesorii Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi, bibliotecarii Bibliotecii Ştiinţifice USARB.
   Marina Magher, coordonatorul Centrului de Informare al României, moderatoarea evenimentului, a prezentat două expoziţii on-line: „Dr. architect Alexandru Budişteanu, bucureşteanul de la Bălţi” şi „Marcu Văluţă – „...profesor al profesorilor”. Elevii clasei a XI-a au relatat despre viaţa şi activitatea acestor două personalităţi remarcabile în istoria Liceului şi oraşului Bălţi şi le-au adresat oaspeţilor întrebări. Dr. arhitect Alexandru Budişteanu a mulţumit pentru apreciere şi cuvintele calde ce i s-au adresat, spunând că întotdeauna este cu gândul la Basarabia, la Bălţi, la Liceul său drag unde a venit şi în acest an pentru a înmâna Premiul „Alexandru Budişteanu” celor mai buni elevi. Acest Premiu a fost instituit de Dumnealui acum două decenii în urmă în cadrul Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi. Domnul Al. Budişteanu a mulţumit celor prezenţi pentru atenţie acordată.
   Domnul Al. Budişteanu a vizitat sala de lectură 4, Documente în limbi străine, unde este aşezată colecţia Nicolae Varnay, donată Bibliotecii Ştiinţifice în anul 2015 de către soţia sa Ileana Budişteanu, arhitect, conferenţiar universitar, doctor. Colecţia conţine cărţi şi reviste din diverse domenii: lingvistică, limbă şi literatură română, engleză, franceză, germană, latină şi magheară, religie, filosofie, drept.

Foto