Invitaţie la lectură. Botoşani-Ipoteşti

 

Evenimente [28 aprilie 2017] <<<


Invitaţie la lectură. Botoşani-Ipoteşti

În cadrul Săptămânii consacrate Zilei Bibliotecarului în Republica Moldova şi Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor în România, pe data de 28 aprilie, în Centrul de Informare al României, Biblioteca Științifică USARB, dr., Ala Sainenco, conf.univ., directorul Memorialului Ipoteşti, Centrul National de Studii „Mihai Eminescu", a prezentat Fondul Documentar Ipotești și Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”.
La eveniment au participat studenții şi masteranzii de la Facultatea de Litere, ghidați de profesorii de la Catedra de limba română și filologie romanică şi Catedra de literatura română şi universală. Dna Ala Sainenco a vorbit despre oraşul Botoşani, menţionând remarcabilele locuri şi monumente ale acestei localităţi şi completând colecţiile CIR cu un set valoros de documente audio/video, reviste, broşuri, seturi de cărţi poştale, pliante.