O nouă donaţie din partea doamnei Lidia Pădureac, doctor

 

Evenimente [3 aprilie 2017] <<<


O nouă donaţie din partea doamnei Lidia Pădureac, doctor, conferenţiar universitar

Lidia PĂDUREAC, doctor, conferenţiar universitar a donat recent Bibliotecii Ştiinţifice USARB cartea Arhivele memoriei: Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz. Chişinău: Balacron, 2016 în 3 volume / 21 de exemplare. Volumele includ cercetări şi studii de caz elaborate în cadrul programului de stat, sincronizate cu realizările actuale ale cercetărilor memoriei şi traumei post-totalitare.