Donaţie de la Universitatea din Landshut

 

Evenimente [21 martie 2017] <<<


Donaţie de la Universitatea din Landshut

Recent Biblioteca Ştiinţifică USARB a mai primit o donaţie în cadrul Proiectului Parteneriatul cu Moldova de la Universitatea din Landshut, ce include 84 titluri de documente în 95 exemplare în limba germană şi engleză din domeniul ingineriei şi managementului în transport auto.  Valoarea  stocului  constituie circa 124 761 mii lei – circa 6 000 Euro.

  Invităm respectuos studenţii, masteranzii, cadrele didactice să ia act de aceste valoroase publicaţii şi să le studieze cu multă curiozitate şi consacrare !