Ora de Informare pentru masteranzii grupei EA11M

 

Evenimente [10 martie 2017] <<<


Ora de Informare pentru masteranzii grupei EA11M de la Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

Masteranzii grupei EA11M de la Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului însoţiţi de dr. în agricultură, conf. univ. Stanislav STADNIC (Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie) au fost prezenţi la activitatea desfăşurată în cadrul Lunarului licenţiatului/ masterandului/ doctorandului din 10 martie 2017. Participanţii la activitate au receptat informaţii despre Achiziţiile recente din domeniul ştiinţelor naturale şi ale mediului, prezentate de Natalia LUCHIANCIUC (Membrul grupului Promotorii resurselor info-documentare).
Lilia ABABII a familiarizat studenții cu modalităţile de căutare, creare a contului în PRIMO ExLibris (Catalogul Partajat a 7 biblioteci universitare din RM). Olga DASCAL a relatat despre Bazele de date cu acoperire multidisciplinară şi servicii specifice marilor distribuitori la care Universitatea este abonată: EBSCO, SpringerLink, referindu-se în mod special la beneficiile şi oportunităţile paginii Web a BS USARB pentru munca de cercetare.
Elena ŢURCAN a îndemnat masteranzii să respecte etica în procesul de cercetare, să cunoască şi să evite plagiatul.
Marina MAGHER a orientat studenţii către un program (soft academic Mendeley) gratuit folosit pentru căutarea şi managementul documentelor, extragerea bibliografiilor, colaborarea şi cercetarea online, care va însoţi cercetătorul fiindu-i un asistent de nădejde în munca de cercetare.