Noi secvenţe din cadrul Lunarului licenţiatului/ masterandului/ doctorandului

 

Evenimente [10 martie 2017] <<<


Donaţia Rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ion GAGIM, prof. univ., dr. habilitat

  Ion GAGIM, prof. univ., dr. habilitat, Rectorul Universitatii de Stat „Alecu Russo” din Balti, a donat recent Bibliotecii două lucrări de autor ce vin să completeze domeniul filosofiei şi educaţiei muzicale, relaţia sincretică dintre muzică şi poezie.
  Volumul Studii de filosofia educaţiei, Bălţi 2017, editura Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, cuprinde un grupaj de articole ale autorului, care tratează fenomenul educaţional din perspectiva problematicii filosofice, publicate în diferite ediţii de specialitate şi prezentate în calitate de comunicări la diferite foruri ştiinţifice în ţară şi peste hotare.

  Lucrarea Transfigurarea muzicală a poeziei în creația vocală: Anatomia unei analize hermeneutice: Adio de Vlad Mircos vs Pastel de George Bacovia, Bălţi 2017, reprezintă un studiu hermeneutic, al cărui subiect îl constituie relaţia sincretică dintre muzică şi poezie, care se produce, metamorfozat, pe diferite planuri ale substanţei artistice pe parcursul dramaturgiei creaţiei vocale.

  Aducem sincere mulţumiri dlui rector din partea studenţilor, masteranzilor şi profesorilor pentru donaţia acestor lucrări reprezentative, orientate spre dezvoltarea unei imagini asupra educaţiei, abordare hermeneutică a creaţiei muzicale şi care vor imbogati cu certitidine colectiile Bibliotecii Stiintifice USARB.