Un nou training desfăşurat în cadrul Lunarului/ licenţiatului/ masterandului/ doctorandului

 

Evenimente [3 martie 2017] <<<


Un nou training desfăşurat în cadrul Lunarului/ licenţiatului/ masterandului/ doctorandului

   Grupele de masteranzi de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte (PJ11M, CP11M) au participat vineri, 3 martie la training-ul desfăşurat în cadrul Lunarului licenţiatului/masterandului/doctorandului. Ala LÎSÎI a informat despre Achiziţiile recente (ştiinţe psihologice) din colecţia BS USARB. Lilia ABABII a îndemnat masteranzii să utilizeze în momentele necesare catalogul partajat a 7 biblioteci universitare din RM - PRIMO ExLibris. Mihaela STAVER a contribuit la formarea unor abilităţi de folosire a noilor tehnologii, referindu-se la cele mai relevante instrumente de regăsire a informaţiei: motoare de căutare, portaluri, directoare, reţele sociale, repozitorii. Olga DASCAL a implicat masteranzii în procesul de navigare în diverse baze de date cu acoperire multidisciplinară, de selectare, evaluare şi filtrare a informaţiei relevante din motoare de căutare, directoare, portaluri, demonstrând posibilităţile oportune ale Paginii Web a Bibliotecii. Ana NAGHERNEAC s-a referit la corectitudinea întocmirii şi prezentarea referinţelor bibliografice, etica în procesul de cercetare. Marina MAGHER a explicat detaliat posibilităţile softului Mendeley în colectarea, organizarea, partajarea tuturor tipurilor de informaţii în elaborarea şi editarea bibliografiilor ce însoţesc orice lucrare de cercetare.