Donaţie din partea doamnei Luminiţa Secrieru, doctor în psihologie, conferenţiar universitar

 

Evenimente [1 martie 2017] <<<


Donaţie din partea doamnei Luminiţa Secrieru, doctor în psihologie, conferenţiar universitar

Luminiţa Secrieru, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, a donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB 3 exemplare ale cărţii Psihologia socială / Luminiţa Secrieru, Bălţi, 2017. Lucrarea a fost elaborată ca suport de curs pentru studenţii care studiază Psihologia socială , psihologi, asistenţi sociali, jurnalişti.